มหัศจรรย์ EUROPE เยอรมณี – ออสเตรีย – เช็ก – สโลวาเกีย – ฮังการี 8 วัน 6 คืน

มหัศจรรย์ EUROPE เยอรมณี – ออสเตรีย – เช็ก – สโลวาเกีย – ฮังการี

สนใจติดต่อ :

social :

Mail : foresttour@yahoo.com

Special offer

Description

มหัศจรรย์ EUROPE เยอรมณี - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวาเกีย - ฮังการี

รายละเอียดการทัวร์

รายละเอียดการทัวร์

Additional information

ช่วงการเดินทาง

07 – 14 เมษายน, 10 – 17 เมษายน, 13 – 20 พฤษภาคม

ช่วงอายุ

ผู้ใหญ่, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน, เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)

ประเภทการพัก

พักคู่, พักเดี่ยว

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “มหัศจรรย์ EUROPE เยอรมณี – ออสเตรีย – เช็ก – สโลวาเกีย – ฮังการี 8 วัน 6 คืน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *