ฟอร์เรสทัวร์

ให้ความมั่นใจว่า ราคาทัวร์ของบริษัทเป็นราคาที่เหมาะสม และคุ้มค่าที่สุดสำหรับทริป ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข ปลอดภัย ไว้ใจได้ตลอดการเดินทาง

บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ ก่อตั้งขึ้นโดยนายบัญชกิจ มหานีรานนท์ และกลุ่มเพื่อนผู้รักการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2538

ฟอร์เรสทัวร์ มีรายการท่องเที่ยวหลากหลายเส้นทางนับร้อย รายการ ตอบสนองความต้องการและความสนใจของลูกค้าที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน อีกทั้งยังรับจัดทัวร์หมู่คณะ, กรุ๊ปเหมาส่วนตัว, กรุ๊ปสัมมนาและดูงาน ซึ่งทางทีมงานมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการจัดการทัวร์เป็นอย่างดีมาอย่างยาวนาน

foresttour

ฟอร์เรสทัวร์

ให้ความมั่นใจว่า ราคาทัวร์ของบริษัทเป็นราคาที่เหมาะสม และคุ้มค่าที่สุดสำหรับทริป ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข ปลอดภัย ไว้ใจได้ตลอดการเดินทาง

บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ ก่อตั้งขึ้นโดยนายบัญชกิจ มหานีรานนท์ และกลุ่มเพื่อนผู้รักการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 เริ่มต้นดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และขยายสู่เส้นทางทัวร์ต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป จนถึงปัจจุบัน

ฟอร์เรสทัวร์ มีรายการท่องเที่ยวหลากหลายเส้นทางนับร้อย รายการ ตอบสนองความต้องการและความสนใจของลูกค้าที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน อีกทั้งยังรับจัดทัวร์หมู่คณะ, กรุ๊ปเหมาส่วนตัว, กรุ๊ปสัมมนาและดูงาน ซึ่งทางทีมงานมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการจัดการทัวร์เป็นอย่างดีมาอย่างยาวนาน

ธุรกิจหลักของบริษัท

  • จัดทัวร์แบบจอยทัวร์หน้าร้าน, ทัวร์หมู่คณะ, กรุ๊ปเหมาส่วนตัว

 

  • จัดหาโปรแกรมทัวร์ตามเส้นทางเอเชีย ยุโรป

 

  • ตั๋วเครื่องบินทั่วโลก