Promotions

รหัสทัวร์: CHN WUL5D(WE)JUL-OCT
500promotegggchongqing

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง 5 วัน 4 คืน (WE)

ฉงชิ่ง 1 ใน 4 มหานครของจีน ชมความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ หลุมฟ้า สะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วแห่งอุทยานอวู่หลง ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ฑูตสันถวไมตรี ช้อปปิ้งเจี่ยฟ่างเป่ย, หงหยาต้ง และหมู่บ้านโบราณฉือชื่อโข่ว 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน ไทยสมายล์ (WE) ก.ค.-ต.ค.2560 ราคา 21,900-23,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

5-9 ก.ค. 21,900 บาท
9-13 ส.ค. 22,900 บาท
11-15 ต.ค. 22,900 บาท
18-22 ต.ค. 23,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN06(TG)JUN-AUG
1000webcoverIMG_6441

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ฟุราโน่ โทมิตะ 5 วัน 3คืน (TG) 33,888

ทัวร์ฮอกไกโด ฟุราโน่ ฟาร์มโทมิตะ อาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 5 วัน 3 คืน (TG) มิ.ย.-ส.ค.2560 ราคา 33,888-48,888 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

5-9 มิ.ย. 35,888 บาท
8-12,10-14 มิ.ย. 36,888 บาท
3-7,12-16 ก.ค. 48,888 บาท
5-9 ส.ค. 35,888 บาท
19-23,25-29 ส.ค. 36,888 บาท
20-24 ส.ค. 37,888 บาท
26-30 ส.ค. 33,888 บาท
รหัสทัวร์: MYN RGI3D(UB)MAY
701shavadagond11text

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (UB)

เที่ยวพม่าย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระราชวังบุเรงนอง 3 วัน 2 คืน บิน Myanmar National Airlines (UB) เดินทาง พ.ค.-ส.ค.2560 ราคา 12,999-13,999 บาท

Print
Myanmar National Airlines

กำหนดการเดินทาง:

26-28 พ.ค. 12,999 บาท
2-4, 9-11 มิ.ย. 12,999 บาท
16-18, 23-25 มิ.ย. 12,999 บาท
30 มิ.ย.-2 ก.ค. 12,999 บาท
7-9, 8-10, 28-30 ก.ค. 13,999 บาท
14-16, 21-23 ก.ค. 12,999 บาท
4-6, 11-13 ส.ค. 12,999 บาท
18-20, 25-27 ส.ค. 12,999 บาท
12-14 ส.ค. 13,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI SAV4D(IT)JUN-JUL
IMG_4914 - 700

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 3 คืน (IT)มิ.ย.-ก.ค.

ทัวร์ไต้หวัน ไทไป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101 อุทยานเย๋หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งตลาดดัง เฝิงเจียไนท์มาเก็ต และ ซีเหมินติง 4 วัน 3 คืน บิน Tiger Air เดินทาง มิ.ย.-ก.ย.2560 ราคาโปรโมชั่น 15,888 บาท

Tigerair-80
Tigerair

กำหนดการเดินทาง:

10-13, 17-20 มิ.ย. 15,888 บาท
21-24 มิ.ย. 15,888 บาท
28 มิ.ย.-1 ก.ค. 15,888 บาท
1-4 ,12-15 ก.ค. 15,888 บาท
19-22,26-29 ก.ค. 15,888 บาท
28-31 ก.ค. 15,888 บาท
รหัสทัวร์: MYN RBM5D(UB)MAY
900faceimg_0389

ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน (UB)

เที่ยวพม่า พุกาม มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ ย่างกุ้ง นมัสการ มหาเจดีย์ชเวซิกอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะตอง ขอพรเทพทนใจ ชมเมืองหลวงใหม่ เนปิดอว์ 5 วัน 4 คืน บิน Myanmar National Airlines (UB) เดินทาง พ.ค.-ก.ย. 2560 ราคาเริ่มต้น 20,900บาท

Print
Myanmar National Airlines

กำหนดการเดินทาง:

20-24 พ.ค. 20,900 บาท
3-7, 17-21 มิ.ย. 20,900 บาท
1-5, 8-12 ก.ค. 20,900 บาท
29 ก.ค.-2 ส.ค. 20,900 บาท
12-16, 26-30 ส.ค. 20,900 บาท
9-13, 23-27 ก.ย. 20,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN YUN5D(WE)JUN-SEP
dong-yuntai02-500

ทัวร์หยุนไถซาน เส้าหลิน ไคเฟิง 5 วัน 3 คืน (WE)

เที่ยวจีน หยุนไถซาน เส้าหลิน ไคเฟิง เจาะลึกมณฑลเหอหนาน อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน ศาลไคเฟิงเปาบุ้นจิ้น ดูโชว์กังฟูเส้าหลิน ป่าเจดีย์แห่งวัดเส้าหลิน 5 วัน 3 คืน สายการบิน การบินไทยสมายล์ (WE) เดินทาง มิ.ย.-ก.ย.2560 ราคา 21,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

17-21, 24-28 มิ.ย. 21,900 บาท
8-12,22-26 ก.ค. 21,900 บาท
5-9,12-16, 26-30 ส.ค. 21,900 บาท
9-13, 18-20 ก.ย. 21,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN ZHF6D(WE)JUL-AUG
900S__8896532

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง แกรนด์แคนย่อน 6 วัน 5 คืน (WE)ก.ค.-ส.ค.

ทัวร์จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน สะพานแก้วข้ามขุนเขายาวที่สุดในโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน โชว์นางจิ้งจอก 6 วัน 5 คืน พัก 4 ดาว บิน Thai Smile (WE) เดินทาง ก.ค.-ส.ค. 2560 ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

7-12 ก.ค. 23,888 บาท
11-16 ส.ค. 23,888 บาท
รหัสทัวร์: CHN HIL5D(WE)JUL-OCT
cof

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน 5 วัน 4 คืน (WE)ก.ค.-ต.ค.

ทัวร์ จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน เทียนเหมินซาน ทางเดินกระจกลอยฟ้า ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ทัวร์เดียวเที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์ของจางเจียเจี้ย และชมสุดยอดโชว์ดัง MISTY RAIN ZHANGJIAJIE บินตรงลงฉางซาด้วย Thai Smile (WE) 5 วัน 4 คืน พัก 4 ดาว และ 5 ดาว เดินทาง ก.ค.-ต.ค.2560 ราคา 21,888 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

5-9 ก.ค. 21,888 บาท
9-13 ส.ค. 21,888 บาท
11-15 ต.ค. 21,888 บาท
18-22 ต.ค. 22,888 บาท
25-29 ต.ค. 21,888 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147