บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Promotions

รหัสทัวร์: CHN KMG06(FD)MAR-MAY

ทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจี่ยง ภูเขาหิมะเหมยลี่ 7วัน6คืน(FD)มี.ค.-พ.ค.62

ทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจี่ยง ภูเขาหิมะเหมยลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ หุบเขาเสือกระโจน วัดซงจ้านหลิน เต๋อชิง อุทยานบาลากือจง สระมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก ธารน้ำแข็ง (กระเช้าใหญ่) PRESSION LIJIANG อุทยานน้ำตกคุนหมิง เดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคา 29,999 บาท

Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง:

20 – 26 มี.ค.62 29,999 บาท
10-16,11-17 เม.ย. 32,999 บาท
1-7, 14-20 พ.ค. 30,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN BJS01(TG)MAR-JUN

ทัวร์ปักกิ่ง ซีซันเชนจ์ 5วัน 3คืน(TG)มี.ค.-มิ.ย.62

ทัวร์ปักกิ่ง ซีซันเชนจ์ 5วัน 3คืน(TG) กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย เดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาพิเศษ 21,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

20-24,27-31 มี.ค.62 21,999 บาท
16-20 พ.ค. 21,999 บาท
5-9, 19-23 มิ.ย. 21,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN LXH01(3U)APR-JUN

ทัวร์ทิเบต ลาซา โปตาลา 5 วัน 4 คืน(3U)พ.ค-มิ.ย.62

ทัวร์ทิเบต ลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) สมญานาม หลังคาโลก ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระตำหนักนอร์บุหลิงฆา พระราชวังโปตาลา ทะเลสาบยัมดรอก หรือ ทะเลสาบเทอร์คอยซ์ 5 วัน 4 คืน บิน SICHUAN AIRLINES (3U) เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 62 ราคาพิเศษ 33,999 บาท

Sichuan Airlines

กำหนดการเดินทาง:

1-5 พ.ค. 62 33,999 บาท
19-23 มิ.ย. 33,999 บาท
รหัสทัวร์: TUR WOW(TK)FEB-MAR

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย 8 วัน(TK)ก.พ.-มี.ค.62

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองปามุคคาเล่ คับปปาโดเกีย เมืองใต้ดินไคมัคลี่ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ช็อปปิ้งตลาดสไปซ์ พิเศษพักโรงแรมถ้ำสายการบิน เตอร์กริซ แอร์ไลน์ เดินทาง ก.พ.-มี.ค ราคาเพียง 32,900 บาท

Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ. 32,900 บาท
มี.ค. 33,900 บาท