บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Promotions

รหัสทัวร์: CHN KMG01(TG)MAY-OCT

ภูเขาหิมะเหมยลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง 7วัน6คืน(TG)พ.ค.-ต.ค.62

ทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจี่ยง ภูเขาหิมะเหมยลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ หุบเขาเสือกระโจน วัดซงจ้านหลิน เต๋อชิง อุทยานบาลากือจง สระมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก ธารน้ำแข็ง (กระเช้าใหญ่) IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำตกคุนหมิง เดินทาง พ.ค.-ต.ค.2562 ราคาพิเศษ 29,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

16-22 พ.ค.62 29,999 บาท
11-17 มิ.ย. 29,999 บาท
10-16 ก.ค. 29,999 บาท
10-16 ส.ค. 29,999 บาท
12-18 ก.ย. 29,999 บาท
19-25 ต.ค. 30,599 บาท
รหัสทัวร์: CHN BJS01(TG)MAY-OCT

ทัวร์ปักกิ่ง ซีซันเชนจ์ 5วัน 3คืน(TG)พ.ค.-ต.ค.62

ทัวร์ปักกิ่ง ซีซันเชนจ์ 5วัน 3คืน(TG) กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย เดินทาง พ.ค. - ต.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

16-20 พ.ค. 21,999 บาท
5-9, 19-23 มิ.ย. 21,999 บาท
12-16, 25-29 ก.ค. 22,499 บาท
8-12 ส.ค. 24,999 บาท
18-22 ก.ย. 24,999 บาท
11-15 ต.ค. 22,999 บาท
18-22 , 22-26 ต.ค. 22,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN LXH01(3U)JUN

ทัวร์ทิเบต ลาซา โปตาลา 5 วัน 4 คืน(3U) มิ.ย.62

ทัวร์ทิเบต ลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) สมญานาม หลังคาโลก ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระตำหนักนอร์บุหลิงฆา พระราชวังโปตาลา ทะเลสาบยัมดรอก หรือ ทะเลสาบเทอร์คอยซ์ 5 วัน 4 คืน บิน SICHUAN AIRLINES (3U) เดินทาง มิ.ย. 62 ราคาพิเศษ 33,999 บาท

Sichuan Airlines

กำหนดการเดินทาง:

19-23 มิ.ย.62 33,999 บาท
รหัสทัวร์: TUR WOW(TK)FEB-MAR

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย 8 วัน(TK)ก.พ.-มี.ค.62

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองปามุคคาเล่ คับปปาโดเกีย เมืองใต้ดินไคมัคลี่ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ช็อปปิ้งตลาดสไปซ์ พิเศษพักโรงแรมถ้ำสายการบิน เตอร์กริซ แอร์ไลน์ เดินทาง ก.พ.-มี.ค ราคาเพียง 32,900 บาท

Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ. 32,900 บาท
มี.ค. 33,900 บาท