บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Vietnam

รหัสทัวร์: VIE FAN4D(TG)JUL-SEP

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (TG)ก.ค.-ก.ย.61

ทัวร์เวียดนาม ซาปา สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนามเหนือ ไร่นาขั้นบันได วัฒนธรรมชนเผ่า ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวพาโนราม่า พิชิตยอดเขาฟานซีปัน ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมหุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก 4 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง ก.ค.-ก.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

5-8 ก.ค. 61 16,999 บาท
27-30 ก.ค. 61 17,999 บาท
10-13 ส.ค. 17,999 บาท
23-26 ส.ค. 16,999 บาท
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 16,999 บาท
6-9,14-17,22-25,27-30 ก.ย. 16,999 บาท
รหัสทัวร์: VIE DAL4D(FD)DEC-FEB

ทัวร์ดาลัด มุยเน่ ฟานเทียต โฮจิมินห์ FD

เที่ยวดาลัด เมืองบนยอดเขาสูงกลางธรรมชาติสวยแบบยุโรป ฟานเทียต - มุยเน่ ชมทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง โฮจิมินห์ เมืองหลวงแห่งเวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน บิน FD + บินภายใน 1 เที่ยว เดินทาง ธ.ค.2559-ก.พ.2560 ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง:

2-5,9-12 ธ.ค. 17,900 บาท
15-18,22-25 ธ.ค. 17,900 บาท
31 ธ.ค.-3 ม.ค. 20,900 บาท
5-8,9-12 ม.ค. 17,900 บาท
2-5, 16-19,23-26 ก.พ. 18,900 บาท