บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Vietnam

รหัสทัวร์: VIE NOR03(TG)DEC

ทัวร์เวียดนาม ฮาลองครูซ นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน(TG)ธ.ค.62

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย พักบนเรือ Syrena Cruise นิงห์บิงห์ ฮาลองบก ล่องเรือพายชมท้องทุ่งนาข้าวล่องเรือชมความงามอ่าวฮาลอง ชมหุ่นกระบอกน้ำแห่งเดียวในโลก ช้อปปิ้งถนน 36 สาย 4วัน3คืน(TG)ธ.ค.62 ราคา 24,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

5 – 8 ธ.ค.62 24,999 บาท
7 – 10 ธ.ค. 24,999 บาท
รหัสทัวร์:

ทัวร์ซาปา ฟานซีฟัน ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน (TG)ต.ค.-ธ.ค.62

ชมสุสานโฮจิมินห์หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมหุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พักซาปา 1 คืน พักฮานอย 1 คืน พักฮาลองเบย์ 1 คืน เที่ยว 4 วัน 3 คืน สายการบินไทย(TG) เดินทาง ต.ค.-ธ.ค.2562 ราคา 22,399 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

12-15, 19-22 ต.ค. 22,399 บาท
23-26 พ.ย. 22,399 บาท
5-8 ธ.ค. 23,399 บาท
7-10 ธ.ค. 22,399 บาท
รหัสทัวร์: VIE NOR02(TG)SEP-DEC

ทัวร์ซาปา ฮานอย 4 วัน 3 คืน(TG)ต.ค.-ธ.ค.62

ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมไร่นาขั้นบันได หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต วั ช้อปปิ้งถนน 36 สาย บ้านลุงโฮฯ ชมหุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พิเศษ!!พักที่ซาปา 2 คืน นอนฮานอย 1 คืน เที่ยว 4 วัน 3 คืน สายการบินไทย (TG)เดินทาง ต.ค-ธ.ค.62 ราคา 21,899 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

19-22, 26-29 ก.ย.62 21,899 บาท
12-15, 19-22 ต.ค. 21,899 บาท
23-26 พ.ย. 21,899 บาท
5-8 ธ.ค. 22,899 บาท
7-10 พ.ย. 21,899 บาท