บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Vietnam

รหัสทัวร์: VIE HAN01(VN)SEP-DEC
ฮานอย ฮาลองเบย์

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน (VN)ก.ย.-ธ.ค.61

ทัวรืเวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ สุสานโฮจิมินห์ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมหุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก 3 วัน 2 คืน บิน VN เดินทาง ก.ย.-ธ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

Vietnam Airlines (VN)

กำหนดการเดินทาง:

7-9, 21-23 ก.ย.61 11,999 บาท
5-7 ต.ค. 11,999 บาท
2-4, 17-19 พ.ย. 11,999 บาท
1-3, 14-16 ธ.ค. 11,999 บาท
28-30 ธ.ค. 13,999 บาท
รหัสทัวร์: VIE FAN02(TG)SEP-DEC

ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย 4 วัน 3 คืน(TG)ก.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์ซาปา ฟานซีปัน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมไร่นาขั้นบันได หมู่บ้านชาวเขา วัฒนธรรมชนเผ่า ช้อปปิ้งตลาดชายแดนจีน เที่ยวฮานอย บ้านลุงโฮฯ ชมหุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก 4 วัน 3 คืน บิน TG ที่พัก 4 ดาว เดินทาง ก.ย.-ธ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

15-18, 29ก.ย.-2 ต.ค.61 19,999 บาท
6-9,25-28 ต.ค. 21,999 บาท
15-18,27-30 พ.ย. 21,999 บาท
6-9,20-23 ธ.ค. 21,999 บาท
28-31 ธ.ค. 23,999 บาท
รหัสทัวร์: VIE FAN01(TG)SEP-DEC

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (TG)ก.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์เวียดนาม ซาปา สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนามเหนือ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวพาโนราม่า พิชิตยอดเขาฟานซีปัน ไร่นาขั้นบันได วัฒนธรรมชนเผ่า ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมหุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก 4 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง ก.ย.-ธ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 20,599 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

15-18, 29 ก.ย.-2ต.ค.61 20,599 บาท
6-9,25-28 ต.ค. 22,599 บาท
15-18, 27-30 พ.ย. 22,599 บาท
6-9, 20-23 ธ.ค. 22,599 บาท
28-31 ธ.ค. 24,599 บาท