Vietnam

รหัสทัวร์: VIE FAN4D(TG)MAR-AUG

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (TG)มี.ค.-ส.ค.61

ทัวร์เวียดนาม ซาปา สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนามเหนือ ไร่นาขั้นบันได วัฒนธรรมชนเผ่า ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวพาโนราม่า พิชิตยอดเขาฟานซีปัน ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมหุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก 4 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง ม.ค.-มี.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

1-4,10-13,15-18,23-26 มี.ค. 17,599 บาท
29 มี.ค.-1 เม.ย. 17,599 บาท
5-8 เม.ย. 17,999 บาท
14-17 เม.ย. 18,999 บาท
28 เม.ย.-1พ.ค. 17,599 บาท
10-13, 26-29 พ.ค. 17,599 บาท
7-10, 21-24 มิ.ย. 17,599 บาท
27-30 ก.ค. 17,999 บาท
10-13 ส.ค. 17,999 บาท
รหัสทัวร์: VIE DAL4D(FD)DEC-FEB

ทัวร์ดาลัด มุยเน่ ฟานเทียต โฮจิมินห์ FD

เที่ยวดาลัด เมืองบนยอดเขาสูงกลางธรรมชาติสวยแบบยุโรป ฟานเทียต - มุยเน่ ชมทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง โฮจิมินห์ เมืองหลวงแห่งเวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน บิน FD + บินภายใน 1 เที่ยว เดินทาง ธ.ค.2559-ก.พ.2560 ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง:

2-5,9-12 ธ.ค. 17,900 บาท
15-18,22-25 ธ.ค. 17,900 บาท
31 ธ.ค.-3 ม.ค. 20,900 บาท
5-8,9-12 ม.ค. 17,900 บาท
2-5, 16-19,23-26 ก.พ. 18,900 บาท
รหัสทัวร์: VIE SAP4D(TG)

ทัวร์ ซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน (TG)

เที่ยวซาปา ลาวไก สวิสเซอร์แลนด์ของเวียดนาม ฮานอย เมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม ชมหุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก ล่องเรือมังกรชมอ่าวฮาลอง 4 วัน 3 คืน บิน TG

Thai Airways (TG)


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147