บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Turkey

รหัสทัวร์: TUR PRE(TK)DEC
ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ 8 วัน (TK) ธ.ค.61

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย พระรสกีรีสอร์ท ช็อปปิ้งตลาดแกรนด์ 8 วัน 5 คืน บินสายการบิน Turkish Airlines (TK) เดินทาง ธ.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

ธ.ค. 61 49,900 บาท
รหัสทัวร์: TUR WHE01 10D(TK)16NOV
ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ อีสเมียร์10 วัน (TK)

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย ชานัคคาเล่ เมืองโบราณเพอร์กามัม พระราชวังทอปกาปี ช็อปปิ้งสสินค้าพื้นเมือง 10 วัน บินสายการบิน Turkish Airlines (TK) เดินทาง 16-25 พ.ย.2561 ราคา 75,500 บาท

Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

16-25 พ.ย.61 75,500 บาท
รหัสทัวร์: TUR TUL10D-A(QR)APR

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทิวลิป10 วัน (QR)เม.ย.61

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เทศกาลชมดอกทิวลิป บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน โชว์ระบำหน้าท้อง 10 วัน 8 คืน บินสายการบิน QATAR AIRWAYS เดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

Qatar Airways (QR​)

กำหนดการเดินทาง:

15-24 เม.ย.61 43,900 บาท
รหัสทัวร์: TUR WOW(TK)OCT-DEC

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย 8 วัน(TK)ต.ค.-ธค.61

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองปามุคคาเล่ คับปปาโดเกีย เมืองใต้ดินไคมัคลี่ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ช็อปปิ้งตลาดสไปซ์ พิเศษพักโรงแรมถ้ำสายการบิน เตอร์กริซ แอร์ไลน์ เดินทาง ก.ค.-ธ.ค.2561 ราคาเพียง 32,900 บาท

Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค.-ธ.ค. 61 32,900-33,900 บาท
รหัสทัวร์: TUR LUX8D(TK)JUL-OCT

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย 8 วัน ก.ค.-ต.ค. (TK)

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองปามุคคาเล่ เมืองคับปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ เมืองใต้ดินไคมัคลี่ ชมโชว์ระบำพื้นเมือง Belly Dance Show สุเหร่าสีน้ำเงิน 8 วัน 5 คืน บินสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) เดินทาง ก.ค..-ต.ค. 2561 ราคา 39,900 บาท

Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

ก.ค.-ต.ค.2561 39,900 บาท
รหัสทัวร์: TUR TRO8D(TK)JUL-DEC
ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คับปาโดเกีย 8 วัน (TK)ต.ค.-ธ.ค.61

ทัวร์ตุรกี อิสตัลบูล ชมพระราชวังโดลมาบาเช่ ทรอย เที่ยวเปอร์กามัม ชมวิหารอะโครโปลิส ปราสาทปุยฝ้ายแห่งปามุคคาเล่ เมืองมรดกโลกแคปปาโดเกีย 8 วัน 5 คืน บิน Turkish Airline (TK ) เดินทาง ต.ค-ธ.ค. ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค.-ธ.ค.61 36,900-44,900 บาท