Turkey

รหัสทัวร์: TUR TUL10D-B(QR)MAR-APR
ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทิวลิป10 วัน (QR)มี.ค.-เม.ย.61

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เทศกาลชอดอกทิวลิป ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน "ริเวียร่าแห่งตุรกี" เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี ช็อปปิ้งสไปร์สมาร์เก็ต 10 วัน 8 คืน บินสายการบิน Qatar Airways (QR) เดินทาง มี.ค.-เม.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

Air_Qatar
Qatar Airways (QR​)

กำหนดการเดินทาง:

26 มี.ค.-4เม.ย.61 39,900 บาท
28 มี.ค.-6เม.ย. 39,900 บาท
2-11,4-13 เม.ย. 39,900 บาท
20-29,21-30 เม.ย. 39,900 บาท
27 เม.ย.-6 พ.ค. 41,900 บาท
รหัสทัวร์: TUR TUL10D-A(QR)APR
700turkeylogo20150522_205556

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทิวลิป10 วัน (QR)เม.ย.61

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เทศกาลชมดอกทิวลิป บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน โชว์ระบำหน้าท้อง 10 วัน 8 คืน บินสายการบิน QATAR AIRWAYS เดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

Air_Qatar
Qatar Airways (QR​)

กำหนดการเดินทาง:

19-28 เม.ย.61 39,900 บาท
22 เม.ย.-1 พ.ค. 39,900 บาท
29 เม.ย.-8 พ.ค. 39,900 บาท
รหัสทัวร์: TUR WOW(TK)DEC
ft_8036_ftturkeybolloon

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย 8 วัน(TK)ม.ค.61

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองปามุคคาเล่ คับปปาโดเกีย เมืองใต้ดินไคมัคลี่ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ช็อปปิ้งตลาดสไปซ์ พิเศษพักโรงแรมถ้ำ 1 คืน 8 วัน บินตรงสู่ตุรกึโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) เดินทาง ม.ค.2561 ราคาพิเศษเริ่มต้น 29,900 บาท

Air_Turkish
Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

ม.ค.61 29,900 บาท
รหัสทัวร์: TUR AMZ(QR)DEC-FEB'18
700turkeylogo20150521_214603

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล อังคาร่า ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย 8 วัน (QR)

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล อังคาร่า เมืองปามุคคาเล่ เมืองคับปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ เมืองใต้ดินไคมัคลี่ ชมโชว์ระบำพื้นเมือง Belly Dance Show สุเหร่าสีน้ำเงิน 8 วัน 6 คืน บินสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เดินทาง ธ.ค.2560 - ก.พ. 2561 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

Air_Qatar
Qatar Airways (QR​)

กำหนดการเดินทาง:

27 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 34,900 บาท
29 ธ.ค.60 - 5 ม.ค.61 34,900 บาท
30 ธ.ค.60 - 6 ม.ค.61 34,900 บาท
17-24 ก.พ.61 29,900 บาท
รหัสทัวร์: TUR TRO8D(TK)DEC
ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คับปาโดเกีย 8 วัน (TK)ธ.ค.

ทัวร์ตุรกี อิสตัลบูล ชมพระราชวังโดลมาบาเช่ ทรอย เที่ยวเปอร์กามัม ชมวิหารอะโครโปลิส ปราสาทปุยฝ้ายแห่งปามุคคาเล่ เมืองมรดกโลกแคปปาโดเกีย 8 วัน 5 คืน บิน Turkish Airline (TK ) เดินทาง 31 ธ.ค.2560 ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท

Air_Turkish
Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

31 ธ.ค.60 - 7 ม.ค.61 41,900 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147