Turkey

รหัสทัวร์: TUR WOW(TK)SEP
ft_8036_ftturkeybolloon

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย 8 วัน (TK)

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองปามุคคาเล่ คับปปาโดเกีย เมืองใต้ดินไคมัคลี่ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ช็อปปิ้งตลาดสไปซ์ พิเศษพักโรงแรมถ้ำ 1 คืน 8 วัน บินสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) เดินทาง ก.ย. 2560 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

Air_Turkish
Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

ก.ย. 29,900-30,900 บาท
รหัสทัวร์: TUR AMZ(QR830)AUG17
700turkeylogo20150521_214603

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล อังคาร่า ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย 8 วัน (QR)

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล อังคาร่า เมืองปามุคคาเล่ เมืองคับปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ เมืองใต้ดินไคมัคลี่ ชมโชว์ระบำพื้นเมือง Belly Dance Show สุเหร่าสีน้ำเงิน 8 วัน บินสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เดินทาง ส.ค. 2560 ราคา 29,900 บาท

Air_Qatar
Qatar Airways (QR​)

กำหนดการเดินทาง:

7-14 ส.ค. 29,900 บาท
รหัสทัวร์: TUR AMZ(QR836)AUG
700turkeylogo20150522_205556

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล อังคาร่า ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย 8 วัน (QR)

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล อังคาร่า เมืองปามุคคาเล่ เมืองคับปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ เมืองใต้ดินไคมัคลี่ ชมโชว์ระบำพื้นเมือง Belly Dance Show สุเหร่าสีน้ำเงิน 8 วัน บินสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เดินทาง ส.ค. 2560 ราคา 29,900 บาท

Air_Qatar
Qatar Airways (QR​)

กำหนดการเดินทาง:

12-19,19-26 ส.ค. 29,900 บาท
26 ส.ค.-2 ก.ย. 29,900 บาท
รหัสทัวร์: TUR TRO8D(TK)OCT
ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คับปาโดเกีย 8 วัน (TK)

ทัวร์ตุรกี อิสตัลบูล ชมพระราชวังโดลมาบาเช่ ทรอย เที่ยวเปอร์กามัม ชมวิหารอะโครโปลิส ปราสาทปุยฝ้ายแห่งปามุคคาเล่ เมืองมรดกโลกแคปปาโดเกีย 8 วัน 5 คืน บิน Turkish Airline (TK ) เดินทาง ต.ค. ราคา 35,900 บาท

Air_Turkish
Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค. 35,900 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147