บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Turkey

รหัสทัวร์: TUR PRE(TK)DEC
ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ 8 วัน (TK) ธ.ค.61

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย พระรสกีรีสอร์ท ช็อปปิ้งตลาดแกรนด์ 8 วัน 5 คืน บินสายการบิน Turkish Airlines (TK) เดินทาง ธ.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์: TUR WIN 10D(TK)DEC
ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ 10 วัน ธ.ค.61 (TK)

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเพอร์กามัม พระราชวังทอปกาปี ช็อปปิ้งสสินค้าพื้นเมือง 10 วัน บินสายการบิน Turkish Airlines (TK) เดินทาง ตค ราคา 49,900 บาท

Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์: TUR TUL10D-A(QR)APR

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทิวลิป10 วัน (QR)เม.ย.61

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เทศกาลชมดอกทิวลิป บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน โชว์ระบำหน้าท้อง 10 วัน 8 คืน บินสายการบิน QATAR AIRWAYS เดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

Qatar Airways (QR​)
รหัสทัวร์: TUR WOW(TK)FEB-MAR

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย 8 วัน(TK)ก.พ.-มี.ค.62

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองปามุคคาเล่ คับปปาโดเกีย เมืองใต้ดินไคมัคลี่ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ช็อปปิ้งตลาดสไปซ์ พิเศษพักโรงแรมถ้ำสายการบิน เตอร์กริซ แอร์ไลน์ เดินทาง ก.พ.-มี.ค ราคาเพียง 32,900 บาท

Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ. 32,900 บาท
มี.ค. 33,900 บาท
รหัสทัวร์: TUR LUX8D(TK)APR

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล อิซเมียร์ ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย 8 วัน เม.ย.(TK)

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองปามุคคาเล่ เมืองคับปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ เมืองใต้ดินไคมัคลี่ ชมโชว์ระบำพื้นเมือง Belly Dance Show สุเหร่าสีน้ำเงิน 8 วัน 5 คืน บินสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) เดินทาง เม.ย. ราคา 49,900 บาท

Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

เม.ย.2562 49,900 บาท
รหัสทัวร์: TUR TRO8D(TK)FEB-OCT
ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คับปาโดเกีย 8 วัน (TK)ก.พ.-ต.ค.2562

ทัวร์ตุรกี อิสตัลบูล ชมพระราชวังโดลมาบาเช่ ทรอย เที่ยวเปอร์กามัม ชมวิหารอะโครโปลิส ปราสาทปุยฝ้ายแห่งปามุคคาเล่ เมืองมรดกโลกแคปปาโดเกีย 8 วัน 5 คืน บิน Turkish Airline (TK ) เดินทาง ก.พ.-ต..ค 2562 ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ.-ต.ค.62 36,900-37,900 บาท