บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Taiwan

รหัสทัวร์: TAI FOR01(BR)AUG-NOV
ไต้หวัน อาลีซาน เป๊ะปัง 5วัน3คืน (BR) ส.ค.-พ.ย.62

ไต้หวัน อาลีซาน เป๊ะปัง 5วัน3คืน (BR) ส.ค.-พ.ย.62

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น TAIPEI FISH MARKET 5วัน 3คืน โดยสารการบิน EVA Air เดินทางส.ค.-พ.ย. ราคาเริ่มต้น 21,555 บาท

EVA Air

กำหนดการเดินทาง:

ส.ค. 62 21,555 บาท
ต.ค. 62 21,555 บาท
พ.ย. 62 21,555 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR04(SL)AUG-OCT

ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน3คืน (SL) ส.ค.-ต.ค.62

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ เดินทาง ส.ค.-ต.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

ส.ค. 62 10,999 บาท
ก.ย. 62 11,999 บาท
ต.ค. 62 12,999-15,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI TPE01(TG)JUN-DEC

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (TG) มิ.ย.-ธ.ค. 62

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเย๋หลิ่ว ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 4วัน3คืน สายการบินไทย(TG) ราคา 22,998 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

มิ.ย. 62 22,998 บาท
ก.ค. 62 23,998 บาท
ส.ค. 62 22,998 - 23,998 บาท
ก.ย. 62 22,998 บาท
ต.ค. 62 23,998 บาท
พ.ย. 62 22,998 บาท
ธ.ค. 62 22,998 - 23,998 บาท
รหัสทัวร์: TAI TPE02(TG)MAR-MAY

ไตหวัน อาลีซาน 4วัน 3 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค.62

ทัวร์ไตหวัน ไทเป อาลีซาน ล่องเรือสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป 101อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ตึกไทเป 101 4วัน3คืน สายการบินไทย ราคา 23,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

8-11, 22-25 มี.ค.62 23,999 บาท
29 มี.ค.- 1 เม.ย. 23,999 บาท
4-7 เม.ย. 23,999 บาท
27-30 เม.ย. 23,999 บาท
2-5,9-12, 17-20 พ.ค. 23,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR05(IT)JUN-OCT

ทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่น 4วัน3คืน (IT) มิ.ย.-ต.ค.62

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทเกอร์แอร์ (IT) มิ.ย.-ต.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 11,555 บาท

Tigerair

กำหนดการเดินทาง:

มิ.ย. 62 11,555 บาท
ก.ค. 62 12,555-13,999 บาท
ส.ค. 62 12,555-13,999 บาท
ก.ย. 62 12,555 บาท
ต.ค. 62 13,555-14,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR02(CI)MAR

ทัวร์ไต้หวัน ปังเวอร์ 4วัน3คืน (CI) มิ.ย.-ต.ค. 62

ทัวร์ไต้หวัน แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้งซีเหมินติง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINE (CI) เดินทาง มิ.ย.-ต.ค. ราคาเริ่มต้น 16,555 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

มิ.ย. 62 16,555 บาท
ก.ค. 62 16,555 บาท
ส.ค. 62 16,555 บาท
ก.ย. 62 16,555 บาท
ต.ค. 62 17,555 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR06(TG)FEB-MAY

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ลั้ลลา 4วัน3คืน (TG) ก.พ.-พ.ค.62

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน บิน การบินไทย (TG) เดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่ม 22,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ. 62 22,999 บาท
มี.ค. 62 22,999 บาท
เม.ย. 62 22,999 บาท
พ.ค. 62 22,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR03(CI)JUN-OCT

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ 4 วัน 3 คืน(CI)มิ.ย.-ต.ค.62

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ช้อปปิ้งซีเหมินติง 4 วัน 3 คืน บิน China airlines (CI) เดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,500 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

มิ.ย. 62 17,500 บาท
ก.ค. 62 17,500 บาท
ส.ค. 62 17,500 บาท
ก.ย. 62 17,500 บาท
ต.ค. 62 18,500 บาท