บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Taiwan

รหัสทัวร์: TAI FOR10(TG)APR

ไต้หวัน สงกรานต์ EDA WORLD 5วัน4คืน (TG) 13เม.ย.62

ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก วัดฝอกวงซาน สวนสนุก EDA WORLD ทะเลสาบดอกบัว วัดเจดีย์เสือ มังกร เดินทาง 5วัน4คืน (TG) 13-17เม.ย.62 ราคา 35,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

13-17 เม.ย. 62 35,900 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR09(BR)APR

ไต้หวัน สงกรานต์ ฮาเฮ 5วัน3คืน (BR) 11เม.ย.62

ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ฮาเฮ พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น MITSUI OUTLET PARK เดินทาง 5วัน 3คืน (BR) 11-15 เม.ย. 62 ราคา 28,888 บาท

EVA Air

กำหนดการเดินทาง:

11-15 เม.ย. 62 28,888 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR08(TG)APR

ไต้หวัน สงกรานต์ 4วัน3คืน (TG) 11เม.ย.62

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เดินทาง 4วัน3คืน โดยสายการบินไทย 11-14 เม.ย. 62 ราคา 29,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

11-14 เม.ย. 62 29,999 บาท
รหัสทัวร์:

ไต้หวัน ไถจง ฟลอร่า 4วัน2คืน (SL) มี.ค.-เม.ย.62

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน ไถจง ฟลอร่า 4วัน2คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ เดินทาง มี.ค.-เม.ย. ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท

รหัสทัวร์: TAI FOR04(SL)FEB-APR

ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า 5วัน3คืน (SL) ก.พ.-เม.ย.62

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน ฟลอร่า 5วัน3คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติอาลีซาน โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ เดินทาง ก.พ.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ. 62 12,999 บาท
มี.ค. 62 13,999 บาท
เม.ย.62 13,999-16,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI TPE01(TG)MAR-MAY

ไตหวัน ไทเป 4 วัน 3 คืน (TG)มี.ค.-พ.ค. 62

ทัวร์ไตหวัน ไทเป ไถจง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อิสระช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว MITSUI OUTLET 4วัน3คืน สายการบินไทย(TG) ราคา 23,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

8-11, 22-25 มี.ค.62 23,999 บาท
29 มี.ค.-1 เม.ย. 23,999 บาท
4-7 เม.ย. 25,999 บาท
27-30 เม.ย. 23,999 บาท
2-5,9-12, 17-20 พ.ค. 23,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI TPE02(TG)MAR-MAY

ไตหวัน อาลีซาน 4วัน 3 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค.62

ทัวร์ไตหวัน ไทเป อาลีซาน ล่องเรือสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป 101อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ตึกไทเป 101 4วัน3คืน สายการบินไทย ราคา 23,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

8-11, 22-25 มี.ค.62 23,999 บาท
29 มี.ค.- 1 เม.ย. 23,999 บาท
4-7 เม.ย. 23,999 บาท
27-30 เม.ย. 23,999 บาท
2-5,9-12, 17-20 พ.ค. 23,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL06(TG)28DEC

ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ 5วัน 4คืน (TG) 28ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ เทียนหยด 5วัน 4คืน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ ช้อปปิ้งฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก โดยสารการบินไทย (TG) เดินทาง 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62 36,900 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR07(IT)FEB-MAR

ทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่น 4วัน3คืน (IT) ก.พ.-มี.ค.62

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทเกอร์แอร์ (IT) ก.พ. - มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

Tigerair

กำหนดการเดินทาง:

15-18 ก.พ.62 12,999 บาท
22-25 ก.พ. 11,999 บาท
1-4,8-11,15-18,22-25 มี.ค. 12,999 บาท
29 มี.ค.-1 เม.ย. 12,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL03(BR)OCT-DEC

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 5 วัน 3 คืน (BR)ต.ค.-ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA Air (BR) ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท

EVA Air

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค. 61 22,888-23,888 บาท
พ.ย. 61 22,888 บาท
ธ.ค. 61 22,888-24,888 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL02(TG)OCT-DEC

ทัวร์ไต้หวัน เย๋หลิ่ว อาลีซาน ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน (TG)ต.ค.-ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 24,055 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค. 61 25,055 บาท
พ.ย. 61 24,055 บาท
ธ.ค. 61 24,055 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL01(TG)OCT-DEC

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน หนานโถว 4 วัน 3 คืน (TG)ต.ค.-ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 21,388 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค. 61 21,388-22,388 บาท
พ.ย. 61 21,388 บาท
ธ.ค. 61 24,388-22,388 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR02(CI)MAR

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย่หลิว 5 วัน 4 คืน(CI)มี.ค.62

ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ผิงซีปล่อยโคมลอย อุทยานทาโรโกะ เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINE (CI) เดินทาง มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

8-12 มี.ค. 62 22,999 บาท
15-19 มี.ค. 22,999 บาท
22-26 มี.ค. 22,999 บาท
29 มี.ค. - 2 เม.ย. 22,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR06(TG)FEB-MAY

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ลั้ลลา 4วัน3คืน (TG) ก.พ.-พ.ค.62

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน บิน การบินไทย (TG) เดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่ม 22,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ. 62 22,999 บาท
มี.ค. 62 22,999 บาท
เม.ย. 62 22,999 บาท
พ.ค. 62 22,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL04(CI)SEP-DEC

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป น้ำตกซือเฟิ่น กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน (CI)ก.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว น้ำตกซือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซีเหมินติง กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค นั่งรถไฟหัวจรวด GLORIA OUTLET 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINE ราคาเริ่มต้น 23,333 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

ก.ย. 61 23,333 บาท
ต.ค. 61 25,333 - 26,333 บาท
พ.ย. 61 25,333 บาท
ธ.ค. 61 25,333 - 26,333 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL05(CI)SEP-DEC

ทัวร์ไต้หวัน จีหลงไนท์มาร์เก็ต น้ำตกซือเฟิ่น 4 วัน 3 คืน(CI)ก.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน Mitsui Outlet วัดจูหลินซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว น้ำตกซือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น จีหลงไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน China Airline ราคาเริ่มต้น 23,333 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

ก.ย. 61 23,333 บาท
ต.ค. 61 24,333 - 25,333 บาท
พ.ย. 61 24,333 บาท
ธ.ค. 61 24,333 - 25,333 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR01(ฺBR)FEB-MAY

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 5 วัน 3 คืน(BR)ก.พ.-พ.ค.62

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดดัง ซีเหมินติง เดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 บิน EVA Air (BR) 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 20,555 บาท

EVA Air

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ. 62 20,555 บาท
มี.ค. 62 20,555 บาท
พ.ค. 62 20,555 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR03(CI)FEB-MAR

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 4 วัน 3 คืน(CI)ก.พ.-มี.ค.62

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ช้อปปิ้งซีเหมินติง 4 วัน 3 คืน บิน China airlines (CI) เดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,500 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

22-25 ก.พ. 62 16,500 บาท
1-4,8-11,15-18,22-25 มี.ค. 17,500 บาท
29มี.ค.-1เม.ย. 17,500 บาท