บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Taiwan

รหัสทัวร์:

ไต้หวัน ไถจง ฟลอร่า 4วัน2คืน (SL) มี.ค.-เม.ย.62

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน ไถจง ฟลอร่า 4วัน2คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ เดินทาง มี.ค.-เม.ย. ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท

รหัสทัวร์: TAI FOR04(SL)FEB-APR

ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า 5วัน3คืน (SL) ก.พ.-เม.ย.62

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน ฟลอร่า 5วัน3คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติอาลีซาน โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ เดินทาง ก.พ.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ. 62 12,999 บาท
มี.ค. 62 13,999 บาท
เม.ย.62 13,999-16,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI TPE01(TG)MAR-MAY

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 4 วัน 3 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 62

ทัวร์ไตหวัน ไทเป ไถจง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อิสระช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว MITSUI OUTLET 4วัน3คืน สายการบินไทย(TG) ราคา 23,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

8-11, 22-25 มี.ค.62 23,999 บาท
29 มี.ค.-1 เม.ย. 23,999 บาท
4-7 เม.ย. 25,999 บาท
27-30 เม.ย. 23,999 บาท
2-5,9-12, 17-20 พ.ค. 23,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI TPE02(TG)MAR-MAY

ไตหวัน อาลีซาน 4วัน 3 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค.62

ทัวร์ไตหวัน ไทเป อาลีซาน ล่องเรือสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป 101อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ตึกไทเป 101 4วัน3คืน สายการบินไทย ราคา 23,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

8-11, 22-25 มี.ค.62 23,999 บาท
29 มี.ค.- 1 เม.ย. 23,999 บาท
4-7 เม.ย. 23,999 บาท
27-30 เม.ย. 23,999 บาท
2-5,9-12, 17-20 พ.ค. 23,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR07(IT)FEB-MAR

ทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่น 4วัน3คืน (IT) ก.พ.-มี.ค.62

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทเกอร์แอร์ (IT) ก.พ. - มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

Tigerair

กำหนดการเดินทาง:

15-18 ก.พ.62 12,999 บาท
22-25 ก.พ. 11,999 บาท
1-4,8-11,15-18,22-25 มี.ค. 12,999 บาท
29 มี.ค.-1 เม.ย. 12,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR02(CI)MAR

ทัวร์ไต้หวัน ปังเวอร์ 4วัน3คืน (CI) มิ.ย.-ต.ค. 62

ทัวร์ไต้หวัน แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้งซีเหมินติง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINE (CI) เดินทาง มิ.ย.-ต.ค. ราคาเริ่มต้น 16,555 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

มิ.ย. 62 16,555 บาท
ก.ค. 62 16,555 บาท
ส.ค. 62 16,555 บาท
ก.ย. 62 16,555 บาท
ต.ค. 62 17,555 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR06(TG)FEB-MAY

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ลั้ลลา 4วัน3คืน (TG) ก.พ.-พ.ค.62

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน บิน การบินไทย (TG) เดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่ม 22,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ. 62 22,999 บาท
มี.ค. 62 22,999 บาท
เม.ย. 62 22,999 บาท
พ.ค. 62 22,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR01(ฺBR)FEB-MAY

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 5 วัน 3 คืน(BR)ก.พ.-พ.ค.62

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดดัง ซีเหมินติง เดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 บิน EVA Air (BR) 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 20,555 บาท

EVA Air

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ. 62 20,555 บาท
มี.ค. 62 20,555 บาท
พ.ค. 62 20,555 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR03(CI)FEB-MAR

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 4 วัน 3 คืน(CI)ก.พ.-มี.ค.62

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ช้อปปิ้งซีเหมินติง 4 วัน 3 คืน บิน China airlines (CI) เดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,500 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

22-25 ก.พ. 62 16,500 บาท
1-4,8-11,15-18,22-25 มี.ค. 17,500 บาท
29มี.ค.-1เม.ย. 17,500 บาท