บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Taiwan

รหัสทัวร์: TAI ALL06(TG)28DEC

ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ 5วัน 4คืน (TG) 28ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ เทียนหยด 5วัน 4คืน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ ช้อปปิ้งฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก โดยสารการบินไทย (TG) เดินทาง 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62 36,900 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR08(IT)AUG-OCT

ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ 4 วัน(IT)ส.ค.-ต.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทเกอร์แอร์ (IT) ส.ค.-ต.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

Tigerair

กำหนดการเดินทาง:

ส.ค.-ก.ย. 61 11,999 บาท
ต.ค. 61 15,999-16,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL03(BR)MAY-DEC

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 5 วัน 3 คืน (BR)พ.ค.-ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ ซีเหมินติง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA Air (BR) ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท

EVA Air

กำหนดการเดินทาง:

พ.ค. 61 23,888 บาท
ก.ค.-ก.ย. 61 22,888 บาท
ต.ค. 61 22,888-23,888 บาท
พ.ย.-ธ.ค. 61 22,888 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL02(TG)MAY-SEP

ทัวร์ไต้หวัน เย๋หลิ่ว อาลีซาน ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน (TG)พ.ค.-ก.ย.61

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย เดินทาง พ.ค.-ก.ย. 2561 ราคาเริ่มต้น 22,555 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

30พ.ค.-3มิ.ย. 61 22,555 บาท
20-24, 27มิ.ย.-1ก.ค. 61 22,555 บาท
11-15 ก.ค. 61 22,555 บาท
1-5, 9-13, 22-26 ส.ค. 61 22,555 บาท
12-16, 26-30 ก.ย. 61 22,555 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL01(TG)MAY-SEP

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน หนานโถว 4 วัน 3 คืน (TG)พ.ค.-ก.ย.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย เดินทาง พ.ค.-ก.ย. ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

26-29 พ.ค. 61 19,888 บาท
7-10, 14-17 มิ.ย. 61 19,888 บาท
5-8, 12-15 ก.ค. 61 19,888 บาท
6-9, 27-30 ก.ย. 61 19,888 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR06(SL)JUN-OCT

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เจียอี้ เย๋หลิ่ว 5วัน3คืน (SL)ส.ค.-ต.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง นั่งรถไฟโบราณเที่ยวชมอุทยานอาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต และ เถาหยวน 5 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) เดินทาง ส.ค.-ต.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 12,555 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

ส.ค. 61 12,555 บาท
ก.ย. 61 12,555 บาท
ต.ค. 61 15,900-16,900 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR05(SL)JUN-OCT

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (SL) มิ.ย.-ต.ค. 61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เย๋หลิว ชมเศียรราชินี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เถาหยวน และ ซีเหมินติง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) มิ.ย.-ต.ค..2561 ราคาเริ่มต้นที่ 11,999 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

มิ.ย. 61 11,999 บาท
ก.ค.-ก.ย. 61 11,999 บาท
ต.ค. 61 15,500-16,500 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR02(CI)AUG-DEC

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (CI)ส.ค.-ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ผิงซีปล่อยโคมลอย อุทยานทาโรโกะ เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINE (CI) ส.ค.-ธ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

ส.ค. 61 21,999-25,999 บาท
ก.ย. 61 21,999 บาท
ต.ค. 61 25,999 บาท
พ.ย. 61 25,999 บาท
ธ.ค. 61 25,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR07(TG)JUN-DEC

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง อาลีซาน 4 วัน 3 คืน(TG)มิ.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง อาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ช็อปปิ้งซีเหมินติง แช่น้ำแร่ 4 วัน 3 คืน บิน การบินไทย (TG) เดินทาง มิ.ย.-ธ.ค. 2561 ราคาเริ่ม 20,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

มิ.ย. 61 20,999 บาท
ก.ค. 61 20,999 บาท
ส.ค. 61 20,999 บาท
ก.ย. 61 20,999 บาท
ต.ค.-ธ.ค. 61 23,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL04(CI)MAY-DEC

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป น้ำตกซือเฟิ่น กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน (CI)พ.ค.-ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว น้ำตกซือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซีเหมินติง กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค นั่งรถไฟหัวจรวด GLORIA OUTLET 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINE ราคาเริ่มต้น 23,333 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

พ.ค.-ก.ค. 61 23,333 บาท
ส.ค. 61 23,333-24,333 บาท
ต.ค. 61 25,333-26,333 บาท
พ.ย. 61 25,333 บาท
ธ.ค. 61 25,333-26,333 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL05(CI)MAY-DEC

ทัวร์ไต้หวัน จีหลงไนท์มาร์เก็ต น้ำตกซือเฟิ่น 4 วัน 3 คืน(CI)พ.ค.-ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน Mitsui Outlet วัดจูหลินซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว น้ำตกซือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น จีหลงไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน China Airline ราคาเริ่มต้น 23,333 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

พ.ค.-มิ.ย. 61 23,333 บาท
ก.ค.-ส.ค. 61 22,333-23,333 บาท
ก.ย. 61 22,333 บาท
ต.ค. 61 24,333-25,333 บาท
พ.ย. 61 24,333 บาท
ธ.ค. 61 24,333-25,333 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR01(ฺBR)AUG-DEC

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 5 วัน 3 คืน (BR)ส.ค.-ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดดัง ซีเหมินติง เดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 2561 บิน EVA Air (BR) 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 17,555 บาท

EVA Air

กำหนดการเดินทาง:

ส.ค. 61 17,555-18,555 บาท
ก.ย. 61 19,555 บาท
ต.ค. 61 21,555-22,555 บาท
พ.ย. 61 21,555 บาท
ธ.ค. 61 22,555 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR04(CI)AUG-DEC

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 4 วัน 3 คืน (CI) ส.ค.-ธ.ค. 61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ช้อปปิ้งซีเหมินติง 4 วัน 3 คืน บิน China airlines (CI) เดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

ส.ค. 61 17,900 บาท
ก.ย. 61 17,900 บาท
ต.ค. 61 20,900-21,900 บาท
พ.ย.-ธ.ค. 61 20,900 บาท