บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Taiwan

รหัสทัวร์: TAI ALL06(TG)28DEC

ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ 5วัน 4คืน (TG) 28ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ เทียนหยด 5วัน 4คืน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ ช้อปปิ้งฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก โดยสารการบินไทย (TG) เดินทาง 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62 36,900 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR08(IT)OCT-MAR

ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ 4 วัน(IT)ต.ค.61-มี.ค.62

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทเกอร์แอร์ (IT) ต.ค. 61 - มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

Tigerair

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค. 61 13,999 - 15,999 บาท
พ.ย. - ธ.ค. 61 13,999 บาท
ม.ค. 62 13,999 บาท
ก.พ. 62 13,999 - 14,999 บาท
มี.ค. 62 13,999 - 14,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL03(BR)OCT-DEC

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 5 วัน 3 คืน (BR)ต.ค.-ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA Air (BR) ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท

EVA Air

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค. 61 22,888-23,888 บาท
พ.ย. 61 22,888 บาท
ธ.ค. 61 22,888-24,888 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL02(TG)OCT-DEC

ทัวร์ไต้หวัน เย๋หลิ่ว อาลีซาน ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน (TG)ต.ค.-ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 24,055 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค. 61 25,055 บาท
พ.ย. 61 24,055 บาท
ธ.ค. 61 24,055 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL01(TG)OCT-DEC

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน หนานโถว 4 วัน 3 คืน (TG)ต.ค.-ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 21,388 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค. 61 21,388-22,388 บาท
พ.ย. 61 21,388 บาท
ธ.ค. 61 24,388-22,388 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR02(CI)SEP-DEC

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (CI)ก.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ผิงซีปล่อยโคมลอย อุทยานทาโรโกะ เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINE (CI) ก.ย.-ธ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

ก.ย. 61 21,999 บาท
ต.ค. 61 25,999 บาท
พ.ย. 61 25,999 บาท
ธ.ค. 61 25,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR07(TG)SEP-DEC

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง อาลีซาน 4 วัน 3 คืน(TG)ก.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง อาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ช็อปปิ้งซีเหมินติง แช่น้ำแร่ 4 วัน 3 คืน บิน การบินไทย (TG) เดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 2561 ราคาเริ่ม 20,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

ก.ย. 61 20,999 บาท
ต.ค. 61 22,999 บาท
พ.ย. 61 22,999 บาท
ธ.ค. 61 23,999 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL04(CI)SEP-DEC

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป น้ำตกซือเฟิ่น กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน (CI)ก.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว น้ำตกซือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซีเหมินติง กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค นั่งรถไฟหัวจรวด GLORIA OUTLET 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINE ราคาเริ่มต้น 23,333 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

ก.ย. 61 23,333 บาท
ต.ค. 61 25,333 - 26,333 บาท
พ.ย. 61 25,333 บาท
ธ.ค. 61 25,333 - 26,333 บาท
รหัสทัวร์: TAI ALL05(CI)SEP-DEC

ทัวร์ไต้หวัน จีหลงไนท์มาร์เก็ต น้ำตกซือเฟิ่น 4 วัน 3 คืน(CI)ก.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน Mitsui Outlet วัดจูหลินซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว น้ำตกซือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น จีหลงไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน China Airline ราคาเริ่มต้น 23,333 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

ก.ย. 61 23,333 บาท
ต.ค. 61 24,333 - 25,333 บาท
พ.ย. 61 24,333 บาท
ธ.ค. 61 24,333 - 25,333 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR01(ฺBR)SEP-DEC

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 5 วัน 3 คืน (BR)ก.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดดัง ซีเหมินติง เดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 2561 บิน EVA Air (BR) 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 19,555 บาท

EVA Air

กำหนดการเดินทาง:

ก.ย. 61 19,555 บาท
ต.ค. 61 21,555 - 22,555 บาท
พ.ย. 61 21,555 บาท
ธ.ค. 61 22,555 บาท
รหัสทัวร์: TAI FOR04(CI)SEP-DEC

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 4 วัน 3 คืน (CI) ก.ย.-ธ.ค. 61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ช้อปปิ้งซีเหมินติง 4 วัน 3 คืน บิน China airlines (CI) เดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

China airlines

กำหนดการเดินทาง:

ก.ย. 61 17,900 บาท
ต.ค. 61 18,900 - 21,900 บาท
พ.ย. 61 18,900 - 20,900 บาท
ธ.ค. 61 20,900 - 21,900 บาท