Singapore

รหัสทัวร์: JAP SOS(FD)DEC-APR
700facesingapore20141024_151438

ทัวร์สิงค์โปร ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน (FD) ธ.ค.60-เม.ย.61

ทัวร์สิงค์โปร ยูนิเวอร์แซล GARDEN BY THE BAY น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง มารีน่าเบย์แซนด์ วัดเจ้าแม่กวนอิม สิงค์โปร์ฟลายเออร์ ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด 3 วัน 2 คืน บินสายการบิน Air Asia (FD) เดินทาง ธ.ค.2560 - เม.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

Air_Asia
Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง:

ธ.ค.2560 18,999-19,999 บาท
มี.ค.2561 16,999 บาท
เม.ย.2561 16,999 -19,999 บาท
รหัสทัวร์: SIN SHI(TR)DEC-MAR'18
700facesingapore20141024_151438

ทัวร์สิงค์โปร ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน (TR)

ทัวร์สิงค์โปร ยูนิเวอร์แซล น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง GARDEN BY THE BAY ล่องเรือ BUMBOAT มารีน่าเบย์แซนด์ ช็อปปิ้ง ORCHARD บินสายการบิน Tiger Air (TR) 3 วัน 2 คืน เดินทาง ธ.ค.2560 - มี.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

Tigerair-80
Tigerair

กำหนดการเดินทาง:

ธ.ค.2560 13,999 -17,999 บาท
ม.ค.2561 12,999 บาท
ก.พ.2561 12,999 บาท
มี.ค.2561 13,999-14,999 บาท
รหัสทัวร์: SIN SHI(SL)OCT-MAR'18
700facesingapore20141024_173826

ทัวร์ สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน (SL)

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล การ์เด้นบายเดอะเบย์ ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด 3 วัน 2 คืน บินสายการบิน Air Asia (FD) เดินทาง ต.ค.2560 - มี.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 9,999-17,999 บาท

SL Logo-100
Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค. 2560 13,555 -15,999 บาท
พ.ย. 2560 10,999 -12,999 บาท
ธ.ค. 2560 10,999 -17,999 บาท
ม.ค. 2561 10,999 -15,999 บาท
ก.พ. 2561 9,999 -15,999 บาท
มี.ค. 2561 9,999 -15,999 บาท
รหัสทัวร์: SIN SHO(SQ)OCT-JAN'18
700facesingapore20141024_151438

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล มารีน่าเบย์ 3 วัน 2 คืน(SQ)

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ มารีน่าเบย์แซนด์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ วัดพระเขี้ยวแก้วย่านไชนาทาวน์ 3 วัน 2 คืน บิน Singapore Airlines(SQ) เดินทาง ต.ค.2560-ม.ค.2561 ราคา 14,555 - 18,555 บาท

Air_Singapore
Singapore Airlines (SQ)

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค.2560 15,555-18,555 บาท
พ.ย.2560 14,555-16,555 บาท
ธ.ค.2560 15,555-18,555 บาท
ม.ค.2561 15,555-17,555 บาท
รหัสทัวร์: SIN UNI3D(SQ)MAY-OCT
700facesingapore20141027_101420

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน (SQ)

ทัวร์ สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ การเด้นบายเดอะเบย์ มาริน่าเบย์แซนด์ วัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งออร๋ชาร์ด 3 วัน บิน SQ เดินทาง พ.ค.-ต.ค. 2560 ราคา 19,999- 20,999 บาท

Air_Singapore
Singapore Airlines (SQ)

กำหนดการเดินทาง:

พ.ค. 19,999 บาท
มิ.ย. 19,999 บาท
ก.ค. 19,999 บาท
ส.ค. 19,999 - 20,999 บาท
ก.ย. 19,999 - 20,999 บาท
ต.ค. 19,999 - 20,999 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147