บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Singapore

รหัสทัวร์: SIN SIN02(TR)MAR-OCT

ทัวร์สิงค์โปร ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน (TR)มี.ค.-ต.ค.63

ทัวร์สิงค์โปร ยูนิเวอร์แซล น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง GARDEN BY THE BAY บินสายการบิน Scoot Air (TR) 3 วัน 2 คืน เดินทาง มี.ค-ต.ค.2563 ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท

Scoot

กำหนดการเดินทาง:

มี.ค.63 10,999 บาท
เม.ย. 10,999 บาท
พ.ค. 10,999 บาท
ก.ค. 10,999 บาท
ส.ค. 10,999 บาท
ก.ย. 10,999 บาท
ต.ค. 10,999 บาท
รหัสทัวร์: SIN SIN01(SL)MAR-MAY

ทัวร์ สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน (SL)มี.ค-พ.ค.63

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล การ์เด้นบายเดอะเบย์ ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด 3 วัน 2 คืน บินสายการบิน Thai Lion Air (SL) เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2563 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

มี.ค.63 10,999 บาท
เม.ย. 9,999 บาท
พ.ค. 9,999 บาท
รหัสทัวร์: SIN SIN04(SQ)MAR-MAY

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล มารีน่าเบย์ 3 วัน 2 คืน(SQ)มี.ค.-พ.ค.63

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ มารีน่าเบย์แซนด์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ 3 วัน 2 คืน บิน Singapore Airlines(SQ) เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2563 ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

Singapore Airlines (SQ)

กำหนดการเดินทาง:

มี.ค.63 18,999 บาท
เม.ย. 18,999 บาท
พ.ค. 17,999 บาท