Singapore

รหัสทัวร์: SIN SIN03(FD)MAR-APR

ทัวร์สิงค์โปร ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์สิงค์โปร ยูนิเวอร์แซล GARDEN BY THE BAY น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง มารีน่าเบย์แซนด์ วัดเจ้าแม่กวนอิม สิงค์โปร์ฟลายเออร์ ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด 3 วัน 2 คืน บินสายการบิน Air Asia (FD) เดินทาง มี.ค.- เม.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

Air Asia (FD)
รหัสทัวร์: SIN SIN02(TR)FEB-MAR

ทัวร์สิงค์โปร ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน (TR) มี.ค.- ต.ค.61

ทัวร์สิงค์โปร ยูนิเวอร์แซล น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง GARDEN BY THE BAY ล่องเรือ BUMBOAT มารีน่าเบย์แซนด์ ช็อปปิ้ง ORCHARD บินสายการบิน Tiger Air (TR) 3 วัน 2 คืน เดินทาง ธ.ค.2560 - มี.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

Tigerair

กำหนดการเดินทาง:

มี.ค.2561 14,999 บาท
เม.ย.2561 14,999-17,500 บาท
พ.ค.2561 13,999 บาท
ก.ค.2561 13,999-15,999 บาท
ส.ค. 2561 15,999 บาท
ต.ค. 2561 12,999-14,999 บาท
รหัสทัวร์: SIN SIN01(SL)JAN-MAR

ทัวร์ สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน (SL)มี.ค.- ต.ค.61

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล การ์เด้นบายเดอะเบย์ ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด 3 วัน 2 คืน บินสายการบิน Thai Lion Air (SL) เดินทาง ม.ค. มี.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 9,999-17,999 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

มี.ค.61 10,999 บาท
เม.ย.61 9,999-15,999 บาท
พ.ค.2561 9,999-12,999
มิ.ย.2561 9,999 - 10,999บาท
ก.ค.2561 9,999-13,999 บาท
ส.ค. 2561 9,999 -13,999 บาท
ก.ย. 2561 9,999-10,999
ต.ค. 2561 9,999 - 13,999
รหัสทัวร์: SIN SIN04(SQ)JAN-MAY

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล มารีน่าเบย์ 3 วัน 2 คืน(SQ)ม.ค.-พ.ค.61

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ มารีน่าเบย์แซนด์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ สิงคโปร์ฟลายเออร์ วัดพระเขี้ยวแก้วย่านไชนาทาวน์ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 วัน 2 คืน บิน Singapore Airlines(SQ) เดินทาง ม.ค.-พ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

Singapore Airlines (SQ)

กำหนดการเดินทาง:

19-21 ม.ค.2561 21,999 บาท
16-18 ก.พ. 22,999 บาท
16-18,23-25 มี.ค. 22,999 บาท
6-8 เม.ย. 22,999 บาท
12-14,13-15,14-16 เม.ย. 23,999 บาท
15-17 เม.ย. 22,999 บาท
28-30 เม.ย. 23,999 บาท
11-13 พ.ค. 22,999 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147