บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Singapore

รหัสทัวร์: SIN SIN03(FD)MAR-APR

ทัวร์สิงค์โปร ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์สิงค์โปร ยูนิเวอร์แซล GARDEN BY THE BAY น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง มารีน่าเบย์แซนด์ วัดเจ้าแม่กวนอิม สิงค์โปร์ฟลายเออร์ ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด 3 วัน 2 คืน บินสายการบิน Air Asia (FD) เดินทาง มี.ค.- เม.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

Air Asia (FD)
รหัสทัวร์: SIN SIN02(TR)MAR-MAY

ทัวร์สิงค์โปร ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน (TR) พ.ค.-ต.ค.2562

ทัวร์สิงค์โปร ยูนิเวอร์แซล น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง GARDEN BY THE BAY บินสายการบิน Scoot Air (TR) 3 วัน 2 คืน เดินทาง พ.ค.-ต.ค.2562 ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

Scoot

กำหนดการเดินทาง:

พ.ค.62 11,999 บาท
ก.ค.62 13,999 บาท
ส.ค.62 13,999 บาท
ต.ค.62 11,999 บาท
รหัสทัวร์: SIN SIN01(SL)MAY-OCT

ทัวร์ สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน (SL)พ.ค.-ต.ค.62

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล การ์เด้นบายเดอะเบย์ ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด 3 วัน 2 คืน บินสายการบิน Thai Lion Air (SL) เดินทาง พ.ค.-ต.ค.ราคาเริ่มต้น 9,999-15,999 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

พ.ค.62 10,999 บาท
มิ.ย.62 9,999 บาท
ก.ค.62 9,999 บาท
ส.ค.62 9,999 บาท
ก.ย.62 9,999 บาท
ต.ค.62 10,999 บาท
รหัสทัวร์: SIN SIN04(SQ)MAR-MAY

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล มารีน่าเบย์ 3 วัน 2 คืน(SQ)พ.ค.-ธ.ค. 2562

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ มารีน่าเบย์แซนด์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ 3 วัน 2 คืน บิน Singapore Airlines(SQ) เดินทาง พ.ค.-ธ.ค. ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

Singapore Airlines (SQ)

กำหนดการเดินทาง:

พ.ค.62 18,999 บาท
มิ.ย.62 17,999 บาท
ก.ค.62 18,999 บาท
ส.ค.62 17,999 บาท
ก.ย.62 17,999 บาท
ต.ค.62 17,999 บาท
พ.ย.62 17,999 บาท
ธ.ค.62 18,999 บาท