บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Russia

รหัสทัวร์: RUS EK001A(EK)NOV-DEC

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6วัน 3คืน (EK)พ.ย.-ธ.ค.62

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ตลาดอิสมายลอฟกี้ สถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ 6วัน 3คืน บิน Emirate Airlines(EK) เดินทาง เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 ราคา 32,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

15-20 พ.ย. 32,900 บาท
6-11 ธ.ค. 32,900 บาท
รหัสทัวร์: RUS EK002(EK)OCT-JAN

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน(EK)ต.ค.62-ม.ค.63

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบริกซ์ พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซนต์บาซิล นั่งรถไฟด่วน SAPSAN พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ หรือ ชมโชว์บัลเล่ต์ 8วัน 5คืน บิน Emirate Airlines(EK) เดินทางเดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

15-22 ต.ค. 57,900 บาท
16-23, 19-26 ต.ค. 57,900 บาท
29 พ.ย. - 6 ธ.ค. 52,900 บาท
4-11 ธ.ค. 52,900 บาท
25 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 64,900 บาท
26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 64,900 บาท
28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 64,900 บาท