บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Russia

รหัสทัวร์: RUS EK001B(EK)NOV-DEC

ทัวรรัสเซีย มอสโคว์ HUSKY SLEDDING 6วัน(EK)พ.ย.-ธ.ค.

รัสเซีย มอสโคว์ HUSKY SLEDDING 6วัน 3คืน เที่ยวชม เมืองหิมะ(Snow Park) ถ่ายรูป สุนัขพันธุ์ฮัสกี้ กิจกรรมพิเศษ Husky Sledding การแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อ รัสเซี่ยนเซอร์คัส ชม สถานีรถไฟใต้ดิน ชม พระราชวังเครมลิน ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 61 ราคา 34,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

9-14 พ.ย. 34,900 บาท
1-6 ธ.ค. 34,900 บาท
รหัสทัวร์: RUS BRA6D(TG)OCT

ทัวร์รัสเซีย กรุงมอสโคว์ 6วัน4 คืน (TG)ต.ค.61

ทัวร์รัสเซีย กรุงมอสโคว์ เซอร์กาเยฟโปสาด Novodevichy Convent วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โคโลเมนซึโกเย่ วิหารเซ็นต์บาซิล จตุรัสแดง ชมสุสานเลนิน ถนนคนเดินย่านอารบัต 6วัน4คืนโดยสายการบินไทย(TG) ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 57,500 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

4-9 ต.ค.2561 59,500 บาท
25-30 ต.ค. 59,900 บาท
รหัสทัวร์: RUS BRA8D(TG)SEP-DEC

ทัวร์รัสเซีย กรุงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก แกรนทัวร์ 8 วัน6คืน (TG)ก.ค.-ต.ค.61

ทัวร์รัสเซีย กรุงมอสโคว์ วิหารเซ็นต์บาซิล โคโลเมนสโกเย่ นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ แคทเธอรีนพาเลซ พระราชวังยูซุปปอฟ พาเลซ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเท พระราชวังฤดูหนาว มหาวิหารคาซาน ดินเนอร์พร้อมเปียนโนบรรเลง ในพระราชวัง นิโคลัส พาเลซ 8วัน6คืน โดยสายการบินไทย(TG)เดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคา 88,000 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

6-13 ก.ย. 61 88,000 บาท
11-18,18-25 ต.ค. 88,000 บาท
8-15 พ.ย. 88,000 บาท
29 พ.ย.-6 ธ.ค. 88,000 บาท
6-13 ธ.ค. 88,000 บาท
27 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62 -
รหัสทัวร์: RUS HG03(EK)OCT-DEC

ทัวร์ดิสคัฟเวอรี่ รัสเซีย 8 วัน (EK)ต.ค.-ธ.ค.61

Discovery Russia 8 days 5 nights สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย อาทิ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ไอแซค พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว เดินทาง เดือน ต.ค. - ธ.ค. ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

5-12, 6-13, 7-14, 10-17 ต.ค. 50,900 บาท
18-25, 19-26, 22-29 ต.ค. 50,900 บาท
7-14, 13-20 พ.ย. 49,900 บาท
4-11 ธ.ค. 50,900 บาท
25 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 59,900 บาท
26 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 59,900 บาท
28 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 59,900 บาท
29 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62 59,900 บาท
30 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62 59,900 บาท
รหัสทัวร์: RUS EK001A(EK)OCT

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6วัน 3คืน (EK)ต.ค.61

เที่ยวรัสซีย มอสโคว์ ซากอร์ส จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย สถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรรี่ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ 6วัน 3คืน บิน Emirate Airlines(EK) เดินทาง ต.ค. 61 ราคา37,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

12-17 ต.ค. 37,900 บาท
19-24 ต.ค. 37,900 บาท
รหัสทัวร์: RUS EK002(EK)OCT-DEC

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน(EK)ต.ค.-ธ.ค.61

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบริกซ์ พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซนต์บาซิล นั่งรถไฟด่วน SASPAN พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังเคลมลิน ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ กาล่าดินเนอร์ 8วัน 5คืน บิน Emirate Airlines(EK) เดินทาง ต.ค. -ธ.ค. 61 ราคา 54,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

16-23, 18-25, 19-26 ต.ค. 57,900 บาท
6-13, 13-20 พ.ย. 54,900 บาท
30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 54,900 บาท
25 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 62,900 บาท
27 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 62,900 บาท
28 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 62,900 บาท
29 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62 62,900 บาท