บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Russia

รหัสทัวร์: RUS EK001B(EK)

ทัวรรัสเซีย มอสโคว์ HUSKY SLEDDING 6วัน(EK)

รัสเซีย มอสโคว์ HUSKY SLEDDING 6วัน 3คืน เที่ยวชม เมืองหิมะ(Snow Park) ถ่ายรูป สุนัขพันธุ์ฮัสกี้ กิจกรรมพิเศษ Husky Sledding การแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อ รัสเซี่ยนเซอร์คัส ชม สถานีรถไฟใต้ดิน ชม พระราชวังเครมลิน ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โดยสายการบินเอมิเรตส์

Emirate Airlines
รหัสทัวร์: RUS EK001A(EK)APR-MAY

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6วัน 3คืน (EK)เม.ย.-พ.ค.62

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส ชมจัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล โบสถ์อัสสัมชัญ ตลาดอิสมายลอฟกี้ สถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ล่องเรือชมบรรยากาศมืองยามค่ำคืน ณ แม่น้ำมอสโคว์ หรือ ชมโชว์บัลเล่ต์ 6วัน 3คืน บิน Emirate Airlines(EK) เดินทาง เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2562 ราคา 37,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

3-8, 24-29 เม.ย. 37,900 บาท
1-6, 15-20 พ.ค. 37,900 บาท
รหัสทัวร์: RUS EK002(EK)FEB-MAY

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน(EK)ก.พ.-พ.ค.62

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบริกซ์ พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซนต์บาซิล นั่งรถไฟด่วน SASPAN พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังเคลมลิน ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ กาล่าดินเนอร์ 8วัน 5คืน บิน Emirate Airlines(EK) เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ. 62 54,900 บาท
มี.ค. 54,900 บาท
เม.ย. 57,900 บาท
พ.ค. 57,900 บาท
รหัสทัวร์: RUS EK003(EK)FEB-MAR

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูรมันสค์ ล่าแสงเหนือ 8 วัน (EK)ก.พ.-มี.ค.62

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูรมันส์ ตามล่าหาแสงเหนือจากขั้วโลก หมู่บ้านซามี่ Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ ชมวิหารเซนต์บาซิล ชมพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ ชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คัส ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ 8วัน 5คืน เดินทางก.พ.- มี.ค. 62 ราคา 59,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

14-21 ก.พ. 62 59,900 บาท
27 ก.พ. - 6 มี.ค. 62 59,900 บาท