Russia

รหัสทัวร์: RUS SUN01(EK)16OCT
900faceS__2629687

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (EK) 8 วัน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค โบสถ์หยดเลือด จัตุรัสแดง วิหารเซ็นต์บาซิล นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 8 วัน 5 คืน บินสายการบิน Emirates Airlines (EK) เดินทาง 16-23 ต.ค. 2560 ราคา 59,900 บาท

emirates-40
Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

16-23 ต.ค. 59,900 บาท
รหัสทัวร์: RUS WRUS(TG)NOV-DEC
900faceS__2629687

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ (TG) 7 วัน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล มหาวิทยาลัยมอสโคว์ หมู่บ้านซามิ อนุสรณ์สถานอัลโยชา พระราชวังเครมลิน วิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง 7 วัน 5 คืน บินสายการบินไทย (TG) เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 2560 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

4-10, 18-24 พ.ย. 59,900 บาท
25 พ.ย. - 1 ธ.ค. 59,900 บาท
2-8, 23-29 ธ.ค. 60,500 บาท
รหัสทัวร์: RUS HRUS(TG)NOV-DEC
900faceS__2629687

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น 7 วัน (TG)

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ละครสัตว์ชื่อดังรัสเซี่ยนเซอร์คัส พระราชวังแคทเธอรีน วิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง 7 วัน 5 คืน บินสายการบินไทย (TG) เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 2560 ราคา 61,100 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

4-10, 18-24 พ.ย. 61,100 บาท
25 พ.ย. -1 ธ.ค. 61,100 บาท
2-8, 23-29 ธ.ค. 61,100 บาท
รหัสทัวร์: RUS EK002C(EK)NOV-DEC
900faceS__2629687

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน (EK) พ.ย.-ม.ค.

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิหารเซนต์บาซิล เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังเคลมลิน ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ นั่งรถไฟ SAPSAN ชมละครสัตว์รัสเซีย มหาวิหารเซนต์ไอแซค 8 วัน 5 คืน บิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง พ.ย.- ธ.ค. 2560 ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

emirates-40
Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

7-14 พ.ย. 57,900 บาท
24 พ.ย.-1 ธ.ค. 57,900 บาท
4-11 ธ.ค. 57,900 บาท
26 ธ.ค.-2 ม.ค. 2561 62,900 บาท
28 ธ.ค.-4 ม.ค. 2561 62,900 บาท
29 ธ.ค.-5 ม.ค. 2561 62,900 บาท
รหัสทัวร์: RUS BRA8D(TG)OCT-DEC
900faceS__2629687

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน (TG)

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังเคลมลิน วิหารเซ็นต์บาซิลสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมละครสัตว์บรรลือโลกแห่งรัสเซีย 8 วัน 6 คืน บินสายการบินไทย (TG) เดินทาง ต.ค.-ธ.ค.2560 ราคา 83,500 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

19-26 ต.ค. 83,500 บาท
16-23 พ.ย. 83,500 บาท
28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61 โปรดสอบถาม
รหัสทัวร์: RUS EK001(EK)OCT
900faceS__2629687

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน (EK)

เที่ยวรัสซีย มอสโคว์ ซากอร์ส จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย สถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรรี่ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ 6 วัน 3 คืน บิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง 18-23 ต.ค. 2560 โปรโมชั่นพิเศษ 39,900 บาท

emirates-40
Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

18-23 ต.ค. 39,900 บาท
รหัสทัวร์: RUS EK002A(EK)OCT
900faceS__2629687

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (EK) ต.ค.

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน ชมโชว์บัลเล่ต์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน ปีเตอร์ฮอฟ กาล่าดินเนอร์ 8 วัน 5 คืน บิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง ต.ค. 2560 ราคาพิเศษ 57,900 บาท

emirates-40
Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

17-24, 20-27, 21-28 ต.ค. 57,900 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147