บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Nepal

รหัสทัวร์:
เนปาล กาฐมาณฑุ

เนปาล กาฐมาณฑุ

N 1เยือนเนปาล เที่ยวเมือง กาฐมาณฑุสัมผัสเอเวอเรสท์ (Mt.Everest) เทือกเขาหิมาลัยอย่างใกล้ชิด

รหัสทัวร์:
เนปาล กาฐมาณฑุ

เนปาล กาฐมาณฑุ โปครา

N 2 เที่ยวเมืองมรดกโลก กาฐมาณฑุ สัมผัสความงดงามของยอดเขาเอเวอเรสท์เทือกเขาหิมาลัย