บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Myanmar

รหัสทัวร์: MYN RGN01(UB)SEP-DEC
ย่างกุ้ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (UB) ก.ย-ธ.ค.61

เที่ยวพม่าย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระราชวังบุเรงนอง 3 วัน 2 คืน บิน Myanmar National Airlines (UB) เดินทาง ก.ย-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

Myanmar National Airlines

กำหนดการเดินทาง:

14-16, 28-30 ก.ย.61 12,999 บาท
13-15, 26-28 ต.ค. 13,599 บาท
9-11, 23-25 พ.ย. 13,599 บาท
8-10, 21-23 ธ.ค. 13,599 บาท
29-31 ธ.ค. 15,599 บาท
รหัสทัวร์: MYN RGN02(8M)FEB-APR

ทัวร์ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน (8M)ก.พ.-เม.ย.61

เที่ยวพม่า พุกาม มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ ย่างกุ้ง นมัสการ มหาเจดีย์ชเวซิกอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะตอง ขอพรเทพทนใจ ชมเมืองหลวงใหม่ เนปิดอว์ 5 วัน 4 คืน บิน Myanmar Airways International (8M) เดินทาง ก.พ.-เม.ย. 2561 ราคาเริ่มต้น 22,900บาท

Myanmar Airways Inter

กำหนดการเดินทาง:

24-28 ก.พ.61 22,900 บาท
17-21 มี.ค. 22,900 บาท
14-18 เม.ย. 23,900 บาท
รหัสทัวร์: MYN MDL01(8M)FEB-APR

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 4 วัน 3 คืน (8M)ก.พ.-เม.ย.61

เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ สักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง มหาเจดีย์ชเวซิกอง และร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี 4 วัน 3 คืน บิน Myanmar Airways International เดินทาง ก.พ.-เม.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

Myanmar Airways Inter

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ. 2561 14,999 บาท
มี.ค. 2561 14,999 บาท
เม.ย.61 14,999 บาท
11-14 เม.ย.61 15,999 บาท
รหัสทัวร์: MYN MDL02(8M)FEB-APR

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อินเล อมรปุระ 4 วัน 3 คืน (8M)ก.พ.-เม.ย.61

เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้ายแห่งพม่า ชมวิหารชเวนันดอร์ พระราชวังมัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี ชมวิถีชีวิตแห่งสายน้ำ ณ ทะเลสาบอินเล เมืองยองชเว เที่ยวอมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง 4 วัน 3 คืน บิน Myanmar Airways International เดินทาง ก.พ.-เม.ย.2561 ราคา 16, 555 บาท

Myanmar Airways Inter

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ. 61 16,555 บาท
มี.ค.61 16,555 บาท
เม.ย.61 16,555 บาท