บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Myanmar

รหัสทัวร์: MYN RGN01(UB)FEB-MAY
ย่างกุ้ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (UB) ก.พ-พ.ค.62

เที่ยวพม่าย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระราชวังบุเรงนอง 3 วัน 2 คืน บิน Myanmar National Airlines (UB) เดินทาง ก.พ-พ.ค.62 ราคาพิเศษ 12,900 บาท

Myanmar National Airlines

กำหนดการเดินทาง:

22-24 ก.พ.62 12,900บาท
8-10, 22-24 มี.ค. 12,900 บาท
5-7, 6-8, 26-28 เม.ย. 12,900 บาท
3-5, 9-11พ.ค. 12,900 บาท
17-19,18-20 พ.ค. 12,900 บาท
รหัสทัวร์: MYN RGN02(8M)

ทัวร์ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน (8M)

เที่ยวพม่า พุกาม มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ ย่างกุ้ง นมัสการ มหาเจดีย์ชเวซิกอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะตอง ขอพรเทพทนใจ ชมเมืองหลวงใหม่ เนปิดอว์ 5 วัน 4 คืน บิน Myanmar Airways International (8M) ราคาเริ่มต้น 22,900บาท

Myanmar Airways Inter
รหัสทัวร์: MYN MDL01(FD)JUN-OCT

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 4 วัน 3 คืน (FD)มิ.ย.-ต.ค.62

เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ สักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง มหาเจดีย์ชเวซิกอง และร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี 4 วัน 3 คืน บิน สายการบินแอร์เอเชีย ราคา 15,999 บาท

Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง:

20-23 มิ.ย.62 15,999 บาท
4-7, 11-14 ก.ค. 15,999 บาท
22-25 ส.ค. 15,999 บาท
7-10, 21-24 ก.ย. 15,999 บาท
11-14, 17-20 ต.ค. 17,499 บาท
รหัสทัวร์: MYN MDL02(8M)

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อินเล อมรปุระ 4 วัน 3 คืน (8M)

เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้ายแห่งพม่า ชมวิหารชเวนันดอร์ พระราชวังมัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี ชมวิถีชีวิตแห่งสายน้ำ ณ ทะเลสาบอินเล เมืองยองชเว เที่ยวอมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง 4 วัน 3 คืน บิน Myanmar Airways International ราคา 16, 555 บาท

Myanmar Airways Inter