บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Myanmar

รหัสทัวร์: MYN PMM01A(SL)FEB-JUN
ย่างกุ้ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (SL)ก.พ-มิ.ย.63

เที่ยวพม่าย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะตอง ขอพรเทพทันใจ พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พระธาตุมุเตา(ชเวมอดอร์) + สรงน้ำเทพทันใจ พระนอนตาหวาน พิเศษBuffet Shabu Shabu ช้อปปิ้ง ตลาดสก็อต 3 วัน 2 คืน สายการบิน THAI LION AIR (SL)เดินทาง ก.พ.-มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

21-23 ก.พ.63 10,999 บาท
28 ก.พ.-1 มี.ค. 10,999 บาท
20-22 ก.พ. 9,999 บาท
6-8,13-15,20-22,27-29 ก.พ. 10,999 บาท
3-5,5-7,9-11 เม.ย. 11,999 บาท
30 เม.ย.-2 พ.ค. 11,999 บาท
10-12,12-14 เม.ย. 12,999 บาท
17-19,23-25 เม.ย. 10,999 บาท
1-3 พ.ค. 12,999 บาท
3-5 พ.ค. 11,999 บาท
8-10,15-17,22-24,29-31 พ.ค. 9,999 บาท
5-7,12-14,19-21,26-28 มิ.ย. 9,999 บาท
รหัสทัวร์: MYN PMM01B(SL)MAR-JUN

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (SL)มี.ค.-มิ.ย.63

เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอเทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา(ชเวมอดอร์) พระนอนตาหวาน พิเศษ !! Buffet Shabu Shabu 3วัน2คืนโดยสายบินThai Lion Air(SL)มี.ค.-มิ.ย.63 ราคา 8,888 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

5-7, 12-14, 26-28 มี.ค.63 8,888 บาท
2-4, 16-18 เม.ย. 8,888 บาท
24-26 เม.ย. 9,888 บาท
7-9,14-16,21-23,28-30 พ.ค. 8,888 บาท
4-6,11-13,18-20,25-27 มิ.ย. 8,888 บาท
รหัสทัวร์: MYN PMM01C(SL)FEB-JUN

ทัวร์ย่างกุ้ง สิเรียม ขอพรเทพทันใจ 3วัน2 คืน(SL)ก.พ.-มิ.ย.63

เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์กลางน้ำ วัดไจ๊เข้าเทพทันใจ โปตาทาวน์เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดงาทัตจี วัดบารมี ช้างเผือก พิเศษ!! Buffet ชาบูชาบู ไม่อั้น ช้อปปิ้ง ตลาดสก็อต 3วัน2คืน สายการบินThai Lion Air (SL)ก.พ.-มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

15-17, 22-24 ก.พ.63 8,999 บาท
7-9, 14-16, 21-23 มี.ค. 8,999 บาท
4-6 เม.ย. 10,999 บาท
11-13 เม.ย. 11,999 บาท
18-20 เม.ย. 8,999 บาท
2-4 พ.ค. 10,999 บาท
9-11 พ.ค. 9,999 บาท
6-8, 20-22, 27-29 มิ.ย 8,999 บาท
รหัสทัวร์: MYN PMM02B(SL)EFB-JUN

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 2วัน1 คืน (SL)ก.พ.-มิ.ย.63

เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์กลางน้ำ ขอพรเทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ พระนอนตาหวาน วัดงาทัตจี พระหยกขาว ชมช้างเผือก พิเศษ!! Buffet ชาบูชาบู ไม่อั้น ช้อปปิ้ง ตลาดสก็อต 2วัน1คืน สายการบินTHAI LION AIR (SL) เดินทาง ก.พ.-มิ.ย.63 ราคา 6,588 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

16-17 ก.พ.63 6,588 บาท
1-2 มี.ค. 6,588 บาท
17-18 ก.พ. 6,588 บาท
14-15, 29-30 มิ.ย. 6,588 บาท
รหัสทัวร์: MYN MDL02(8M)

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อินเล อมรปุระ 4 วัน 3 คืน (8M)

เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้ายแห่งพม่า ชมวิหารชเวนันดอร์ พระราชวังมัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี ชมวิถีชีวิตแห่งสายน้ำ ณ ทะเลสาบอินเล เมืองยองชเว เที่ยวอมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง 4 วัน 3 คืน บิน Myanmar Airways International ราคา 16, 555 บาท

Myanmar Airways Inter