บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Korea

รหัสทัวร์: KOR VWL001(XJ)OCT

ทัวร์เกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน (XJ) ต.ค.61

ทัวร์เกาหลี โซล วัดวาวูจองซา UIWANG RAIL BIKE สวนสนุก LOTTE WORLD ตลาดทงแดมุน โซลทาวเวอร์ เมียงดง 5วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เดินทางเดือน ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 15,999 บท

Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค. 61 15,999-17,999 บาท