บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Korea

รหัสทัวร์: KOR VWL007(TW)MAR-APR

ทัวร์เกาหลี แทกู พูซาน เคียงจู 5 วัน 3 คืน (TW)มี.ค.-เม.ย.61

ทัวร์เกาหลี เปิดเส้นทางใหม่ แทกู เคียงจู อาณาจักรชิลลา ชมถ้ำหินซอกกูรัม วัดพูลกุกซา วัดดงฮวาซา พูซาน ตลาดปลาจากัลซึ ช้อปปิ่งตลาดท้องถิ่น 5 วัน 3คืน โดยสายการบิน T Way เดินทางเดือน มี.ค.-เม.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท

Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

22-26, 23-27 มี.ค. 61 18,888 บาท
28 มี.ค.-1 เม.ย. 18,888 บาท
29 มี.ค.- 2 เม.ย. 18,888 บาท
30 มีี.ค.-3 เม.ย. 18,888 บาท
3-7, 4-8, 5-9, 10-14 เม.ย. 19,999 บาท
11-15 เม.ย. 23,333 บาท
12-16 เม.ย. 24,455 บาท
รหัสทัวร์: KOR VWL004(XJ)DEC

ทัวร์เกาหลี แทกู พูซาน 4 วัน 2 คืน (TW)เม.ย.61

ทัวร์เกาหลี แทกู พูซาน 4 วัน 2 คืน เดินทาง เม.ย.2561 สายการบิน T Way (TW) ราคา บาท

Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

3-6 เม.ย.61 16,900 บาท
4-7, 6-9, 10-13 เม.ย.61 17,900 บาท
5-8, 11-14 เม.ย. 18,888 บาท
รหัสทัวร์: KOR VW001(XJ)APR

ทัวร์เกาหลี โซล เกาะนามิ 5วัน3คืน(XJ)เม.ย.2561

ทัวร์เกาหลี อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน อุโมงค์ซากุระ สวนสนุก LOTTE WORLD โซลโล 7017 5 วัน 3 คืน บิน Air Asia X (XJ) เม.ย. 2561 ราคาเริ่ม 21,900 บาท

Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

11-15, 13-17 เม.ย. 20,999 บาท
12-16 เม.ย. 22,999