Kashmir

รหัสทัวร์: IND KAS6D(SG)OCT-DEC

ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ก โซนามาร์ก 6 วัน (SG)

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ พาฮาลแกม หุบเขากุลมาร์ค โซนามาร์ค ล่องเรือชิคาร่าชมทะเลสาบดาล พักใน House Boats ชมทัชมาฮาล พระราชวังอัคราฟอร์ด 6 วัน 4 คืน บินสายการบิน SPICEJET (SG) เดินทาง ต.ค.-ธ.ค.2560 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

Spice Jet

กำหนดการเดินทาง:

20-25 ต.ค. 29,900 บาท
11-16 พ.ย. 29,900 บาท
9-14 ธ.ค. 29,900 บาท
30 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61 32,900 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147