บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Kashmir

รหัสทัวร์: IND HMY05(SG)OCT-NOV

แคชเมียร์ อัครา ทัชมาฮาล 6วัน4คืน(SG)ต.ค.-พ.ย.61

แคชเมียร์ มงกุฎเพชรแห่งอินเดียที่สวยที่สุดในโลก หมู่บ้านพาฮาแกม หุบกุลมาร์ค ล่องเรือสิคารา กราเซียน้ำแข็งโซนามาร์ค ชมสวนนิชาท สวนชาลิมาร์ ศรีนาคา จามามัสยิด อัคระ ทัชมาฮาล ชมพระราชวังอัคราฟอร์ด 6วัน4คืนโดยสายการบินSPICEJET (SG) เดินทางต.ค.-พ.ย.2561 ราคา 29,999 บาท

Spice Jet

กำหนดการเดินทาง:

5-11,12-17,19-24 ต.ค.61 29,999 บาท
2-7,9-14,23-28 พ.ย. 29,999 บาท
รหัสทัวร์: IND HMY02(SG)MAY-SEP

แคชเมียร์ พาฮาแกม กุลมาร์ค โซนามาร์ค 5วัน3คืน (SG)พ.ค.-ก.ย.61

อินเดีย แคชเมียร์ พาฮาแกม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ชมความงามทุ่งหญ้า สายน้ำและดอกไม้ป่า นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ พักบ้านเรือ แสนโรแมนติก 5วัน3คืน โดยสายการบินSPICEJET (SG)เดินทาง พ.ค.-ก.ย. 2561 ราคาพิเศษ 25,555 บาท

Spice Jet

กำหนดการเดินทาง:

12-16 พ.ค.2561 25,555 บาท
1-5 ,15-19,22-26 มิ.ย. 25,555 บาท
5-9 ก.ค. 25,555 บาท
2-6 ส.ค. 25,555 บาท
13-17,20-24 ก.ย. 25,555 บาท
รหัสทัวร์: IND KAS6D(SG)OCT-DEC

ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ก โซนามาร์ก 6 วัน (SG)

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ พาฮาลแกม หุบเขากุลมาร์ค โซนามาร์ค ล่องเรือชิคาร่าชมทะเลสาบดาล พักใน House Boats ชมทัชมาฮาล พระราชวังอัคราฟอร์ด 6 วัน 4 คืน บินสายการบิน SPICEJET (SG) เดินทาง ต.ค.-ธ.ค.2560 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

Spice Jet

กำหนดการเดินทาง:

20-25 ต.ค. 29,900 บาท
11-16 พ.ย. 29,900 บาท
9-14 ธ.ค. 29,900 บาท
30 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61 32,900 บาท