บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Kashmir

รหัสทัวร์: IND HMY01(SG)APR

ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ศรีนาคา 6วัน4คืน(SG)เม.ย.63

ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ศรีนาคา พาฮาแกม โซนามาร์ค กุลมาร์ค ชมสวนทิวลิป ชมพระราชวังอัคราฟอร์ด พักบ้านเรือ วิมานบนดินแห่งแคชเมียร์ 6วัน4คืน สายการบินSPICEJET (SG)เดินทาง เม.ย.63 ราคา 31,900 บาท

Spice Jet

กำหนดการเดินทาง:

4-9 เม.ย.63 31,900 บาท
10-15 เม.ย. 31,900 บาท
11-16 เม.ย. 31,900 บาท
12-17 เม.ย. 31,900 บาท
13-18 เม.ย. 31,900 บาท
-
รหัสทัวร์: IND HMY02(SG)AUG-SEP

ทัวร์แคชเมียร์ ลาดักห์ 8วัน6คืน(SG) ส.ค.-ก.ย.63

ทัวร์แคชเมียร์ ลาดักห์ เมืองเลห์ โซนามาร์ค คากิลร์ ลามายูรู นูบร้าวัลเล่ย์ ขี่อูฐที่ฮุนเดอร์ ทะเลทรายบนเทือกเขาหิมาลัย Tsemo Gompa ทะเลสาบพันกอง อาศรัธาม (Akshardham) 8วัน6คืน โดยสายการบินSPICEJET (SG)เดินทาง ส.ค.-ก.ย.63 ราคา 43,900 บาท

Spice Jet

กำหนดการเดินทาง:

9-16 ส.ค.63 43,900 บาท
13-20 ก.ย. 43,900 บาท
รหัสทัวร์: IND HMY03(TG)APR-JUN

ทัวร์เลห์ ลาดักห์ 7วัน 6 คืน (TG)เม.ย.-มิ.ย.63

ทัวร์เลห์ ลาดักห์ หุบเขานูบราวัลเลย์ ทะเลสาบพันกอง ขี่อูฐที่ฮุนเดอร์ ชมพระราชวังเชย์ 7วัน 6 คืน บินสายการบินไทย (TG) เดินทาง เม.ย.-มิ.ย. ราคา 46,500 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

13 – 19 เม.ย.63 49,900 บาท
1 – 7 พ.ค. 46,500 บาท
15 – 21 มิ.ย. 46,500 บาท