บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Kashmir

รหัสทัวร์: IND HMY06(TG)11 APR

ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ทุ่งดอกทิวลิป 8วัน6คืน(TG)11-18 เม.ย.63

ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ศรีนาคา เดลลี มหาวิหารอัชดัม ชมพระราชวังอัคราฟอร์ด ชมทุงดอกทิวลิป ล่องเรือสิคาร่า ทะเลสาบดาล เล่นหิมะ ชมทุ่งมัสตาร์ด หมู่บ้านพาฮาแกม หุบเขาBEHTAB VALLEY หุบเขากุลมาร์ค ชมทุ่งหญ้าดอกไม้และลานหิมะแห่งแคชเมียร์ พักบ้านเรือแคชเมียร์ ช้อปปิ้งตลาดจันปาท 8วัน6คืน โดยสายการบินไทย(TG)เดินทาง 11 เม.ย.63 ราคา 45,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

11-18 เม.ย.63 45,900 บาท
รหัสทัวร์: IND HMY05(TG)APR

ทวร์แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาแกม โซนามาร์ค 7วัน5คืน (TG)เม.ย.63

ทัวร์แคชมียร์ ศรีนาคา พาฮาแกนม โซนามาร์ค กุลมาร์ค เดลลี ชมมหาวิหารอัชดัม กุตับมีนาร์ ชมสวนทิวลิป ทุ่งมัสตาร์ด ชมทุ่งหญ้าดอกไม้และลานหิมะแห่งแคชเมียร์ ล่องเรือสิคารา ณ ทะเลสาบดาล Dal พักโรงแรมบ้านเรือ อิสระช้อปปิ้ง ตลาดจันปาท 7วัน5คืน โดยสายการบินไทย(TG)เดินทาง เม.ย. ราคา 39,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

10-16 เม.ย.63 39,900 บาท
12-18 เม.ย. 39,900 บาท
13-19 เม.ย. 39,900 บาท
รหัสทัวร์: IND MHY04(UK)APR

ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 8วัน7คืน(UK)เม.ย.63

ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล พาฮาแกม ชัยปุระ ท่องเมืองสีชมพูแห่งดินแดนมหาราชา ล่องเรือสิคารา ชมสวนทิวลิปแห่งแคชเมียร์ ชม ทัชมาฮาลอนุสรณ์แห่งความรัก พระราชวังอังคราฟอร์ด พระราชวังหลวง หอดูดาวจันทรามันตรา พักบ้านเรือวิมานบนดินแห่งแคชเมียร์ ณ ทะเลสาปดาล 8วัน7คืน โดยสายการบิน VISTARA(UK) เดินทาง เม.ย.63 ราคาพิเศษ 38,888 บาท

กำหนดการเดินทาง:

11-18 เม.ย.63 38,888 บาท
12-19 เม.ย. 38,888 บาท
รหัสทัวร์: IND HMY01(SG)APR

ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ศรีนาคา 6วัน4คืน(SG)เม.ย.63

ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ศรีนาคา พาฮาแกม โซนามาร์ค กุลมาร์ค ชมสวนทิวลิป ชมพระราชวังอัคราฟอร์ด พักบ้านเรือ วิมานบนดินแห่งแคชเมียร์ 6วัน4คืน สายการบินSPICEJET (SG)เดินทาง เม.ย.63 ราคา 31,900 บาท

Spice Jet

กำหนดการเดินทาง:

4-9 เม.ย.63 31,900 บาท
10-15 เม.ย. 31,900 บาท
11-16 เม.ย. 31,900 บาท
12-17 เม.ย. 31,900 บาท
13-18 เม.ย. 31,900 บาท
รหัสทัวร์: IND HMY02(SG)AUG-SEP

ทัวร์แคชเมียร์ ลาดักห์ 8วัน6คืน(SG) ส.ค.-ก.ย.63

ทัวร์แคชเมียร์ ลาดักห์ เมืองเลห์ โซนามาร์ค คากิลร์ ลามายูรู นูบร้าวัลเล่ย์ ขี่อูฐที่ฮุนเดอร์ ทะเลทรายบนเทือกเขาหิมาลัย Tsemo Gompa ทะเลสาบพันกอง อาศรัธาม (Akshardham) 8วัน6คืน โดยสายการบินSPICEJET (SG)เดินทาง ส.ค.-ก.ย.63 ราคา 43,900 บาท

Spice Jet

กำหนดการเดินทาง:

9-16 ส.ค.63 43,900 บาท
13-20 ก.ย. 43,900 บาท
รหัสทัวร์: IND HMY03(TG)JUN

ทัวร์เลห์ ลาดักห์ 7วัน 6 คืน (TG)15 มิ.ย.63

ทัวร์เลห์ ลาดักห์ หุบเขานูบราวัลเลย์ ทะเลสาบพันกอง ขี่อูฐที่ฮุนเดอร์ ชมพระราชวังเชย์ อาศรัธาม(Akshardham) หุบเขาดอกไม้ Tsemo Gompa วัดเฮมิส วัดทิกเซ่ เทศกาลระบำหน้ากาก 7วัน 6 คืน บินสายการบินไทย (TG) เดินทาง 15 มิ.ย.63 ราคา 46,500 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

15-21 มิ.ย.63 46,500 บาท