Kashmir

รหัสทัวร์: IND KAS6D(AI)18SEP
ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ก โซนมาร์ก 6 วัน (AI)

ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ก โซนมาร์ก 6 วัน (AI)

ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ก โซนมาร์ก ดินแดนธรรมชาติที่สวยงามที่สุดของหิมาลัย ชมทะเลสาบดาล สวนสวย ภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็งธาจิวาส 6 วัน 5 คืน บิน AI เดินทาง 8-13 ก.ย.2559 ราคา 37,900 บาท

กำหนดการเดินทาง:

8-13 ก.ย.2559 37,900 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147