บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์: JAP TAS08(TG)JAN-MAR

ทัวร์โซอุนเคียว โอตารุ ซับโปโร 5วัน3คืน(TG)ม.ค.-มี.ค.62

ทัวร์โซอุนเคียว โอตารุ ซับโปโร 5วัน3คืน(TG) หมู่บ้านราเม็งแห่งอาซาฮิกาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งโซอุนเคียวเฮียวบะกุ ไบบาอิ สโนวแลนด์ ชมเทศกาล Sapporo White Illumination อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัยภายในซัปโปโร 1 วันฟรีเดย์ เดินทาง ม.ค.- มี.ค. ราคา 39,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

9-13 ม.ค. 39,900 บาท
29 ม.ค. - 2 ก.พ. 39,900 บาท
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 39,900 บาท
รหัสทัวร์: ๋JAP MJ05(TG)NOV

ทัวร์โอซาก้า เกียวโต อาราชิยาม่า 5วัน3คืน(TG)14 พ.ย.61

ทัวร์โอซาก้า เกียวโต อาราชิยาม่า นั่งรถไฟสายโรแมนติค หมู่บ้านนินจาอิกะ วัดโทไดจิสวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว วัดคิโยมิซึ อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า 5วัน3คืน สายการบินไทย(TG)เดินทาง 14 พ.ย.61 ราคา 44,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

14-18 พ.ย.61 44,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP MJ04(TG)OCT

ทัวร์ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน3คืน(TG)ต.ค.61

ทัวร์ฮอกไกโด ชมหมีขั้วโลกเหนือ สวนสัตว์อาซะฮิยาม่า พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ภูเขาคุโรดาเกะ นั้งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสี น้ำตกกิงกะ และ น้ำตกริวเซ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ช้อปปิ้งทะนุกิโคจิ 5วัน3คืน สายการบินไทย(TG)เดินทาง 20 ต.ค.61 ราคา 49,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

20-24 ต.ค.61 49,900 บาท
รหัสทัวร์: ่JAP MJ03(TG)OCT-NOV

ทัวร์โตเกียว นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ 6วัน3คืน(TG)ต.ค.-พ.ย.61

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว นิกโก้ ชมสวนฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค ศาลเจ้าโทโชกุ นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งชินจูกุ โอไดบะ ซีไซด์มอลล์6วัน3คืน สายการบินไทย(TG)เดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

12-17 ,25-30 ต.ค. 2561 45,900 บาท
8-13 พ.ย. 43,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP MJ02(TG)OCT-NOV

ทัวร์โอซาก้า โตเกียว อาราชิยาม่า ทาคายาม่า 6วัน3คืน(TG)ต.ค.-พ.ย.61

ทัวร์โอซาก้า โตเกียว อาราชิยาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า วัดคิโยมิซึ ชมสวนป่าไผ่ นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์ ชมปราสาทมัตสึโมโต้ บ้านโบราณคุระสึคุริ คาวาโกเอะ ช้อปปิ้ง ชินจูกุ 6วัน3คืน สายการบินไทย(TG) เดินทาง ต.ค.-พ.ย.61 ราคา 48,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

12-17 ,25-30 ต.ค.2561 48,900 บาท
08-13 , 15-20 พ.ย. 48,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP MJ01(TG)OCT-NOV

ทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 6วัน3คืน(TG) ต.ค.-พ.ย.61

ทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว ปราสาทโอซาก้า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ สวนฮิตาชิ ซีไซพาร์ค ช้อปปิ้งชินจูกุ 6วัน3คืน สายการบินไทย(TG) เดินทาง ต.ค.-พ.ย.61ราคา 47,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

12-17,25-30 ต.ค.61 47,900 บาท
8-13,15-20 พ.ย. 47,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TAS05(TG)DEC

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ สกี นิวเยียร์ 6วัน 4คืน(TG)ธ.ค.61

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ สกี นิวเยียร์ 6วัน 4คืน(TG) โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก ฮาโกดาเตะ ขึ้นกระเช้าสู่ จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ รุสุซึ รีสอร์ท Sapporo White Illuminationเทศกาลประดับไฟของเมืองซัปโปโร เมืองโอตารุ เมือง ซัปโปโร เดินทางเดือน ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 ราคา 66,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

30 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 66,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TAS04(TG)JAN-MAR

ทัวร์เกียวโต นาโกย่า ยามานาชิ โตเกียว 6วัน3คืน(TG)ม.ค.-มี.ค.62

ทัวร์เกียวโต นาโกย่า ยามานาชิ โตเกียว 6วัน3คืน(TG) นมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ ณ วัดโทไดจิ วัดคิโยมิสึ ภูเขาไฟฟูจิ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท ไร่สตรอเบอร์รี่ มหานครโตเกียว วัดอาซะกุซ่า เดินทางเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 ราคา 44,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

24-29 ม.ค. 44,900 บาท
8-13 ก.พ. 44,900 บาท
22-27 ก.พ. 44,900 บาท
1-6 มี.ค. 44,900 บาท
15-20 มี.ค. 44,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TAS03(TG)JAN-MAR

ทัวร์ฮาโกเน่ อิซาว่า โตเกียว 5วัน3คืน(TG)ม.ค.-มี.ค.62

ทัวร์ฮาโกเน่ อิซาว่า โตเกียว 5วัน3คืน(TG) ล่องเรือโจนสลัด ที่ วณอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท มหานครโตเกียว อิสระเที่ยวโตเกียวฟรีเดย์ 1 วัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ไร่สตรอเบอร์รี่ เดินทางเดือน ม.ค. - มี.ค. 62 ราคา 41,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

17-21 ม.ค. 41,900 บาท
15-19 ก.พ. 41,900 บาท
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 41,900 บาท
7-11 มี.ค. 41,900 บาท
15-19 มี.ค. 41,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TAS02(TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เซนได โตเกียว6 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เซนได โตเกียว วัดนิกโก้ น้ำตกริวซู ทะเลสาบห้าสี สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค ชมใบไม้เปลี่ยนสีของต้นแปะก๊วย 6วัน3คืน

Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์: JAP TAS01(TG)JAN-FEB

ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า ยามานาชิ โตเกียว 6วัน 3คืน (TG)ม.ค.-ก.พ.62

ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า ยามานาชิ โตเกียว 6วัน 3คืน (TG) วัดโอสุคันนอน ย่านช้อปปิ้งโอสุ พิพิธภัณฑ์นินจาอิงะอุเอโนะ งานประดับ Nabana no sato Winter Illumination หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมตลาดสดเช้าเมืองทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท ย่านชินจูกุ เดินทางเดือน ม.ค. - ก.พ. 62 เริ่มต้น 47,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

16-21 ม.ค. 62 47,900 บาท
23-28 ม.ค. 62 47,900 บาท
6-11 ก.พ. 62 48,900 บาท
15-20 ก.พ. 62 48,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TAS06(TG)NOV-DEC

ทัวร์โตเกียว ฮาโกเน่ อิบารากิ 6วัน 3คืน(TG)พ.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์โตเกียว ฮาโกเน่ อิบารากิ 6วัน 3คืน(TG) วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ วัดอาซะกุซ่าคันนอน อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ย่านชินจูกุ เดินทางเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2561 ราคา 42,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 42,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TAS07(TG)JAN-MAR

ทัวร์อาซาฮิกาว่า มอนเบ็ทสึ โซอุนเคียว ซัปโปโร 5วัน 3คืน(TG)ม.ค.-มี.ค.62

ทัวร์อาซาฮิกาว่า มอนเบ็ทสึ โซอุนเคียว ซัปโปโร 5วัน 3คืน(TG) หมู่บ้านราเม็งอาซาฮีกาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พิพิธภัณฑ์ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ล่องเรือตัดน้ำแข็งมอมเบ็ทสึ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทะเลน้ำแข็งโอค็อตสค์ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งโซอุนเคียว ลานหิมะชิคิไซโนะโอกะรีสอร์ท เทศกาลSapporo White Illuminationเดินทาง ม.ค. - มี.ค. 62 เริ่มต้น 45,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

29 ม.ค. - 2 ก.พ. 45,900 บาท
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 45,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN61(XJ)NOV-DEC

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 3 คืน(XJ)พ.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า อุโมงค์ไฟ ณ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato หมู่บ้านชิราคาวาโกะ วัดคินคะคุจิ ช็อปปิ้งย่านชินไซบาชิ 5 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบิน AIRASIA (XJ) เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท

Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

พ.ย.61 26,888-28,888 บาท
ธ.ค.61 29,888-39,888 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN60(XJ)OCT-NOV

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 4 คืน (XJ) ต.ค.-พ.ย.61

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชมใบไม้เปลี่ยนสี หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองเก่าเกียวโต ขอพร ณ สาลเจ้าจิ้งจอก ชมความงามของป่าไผ่ อาราชิยาม่า ช็อปปิ้งจุใจ 5 วัน 3 คืน เดินทางสายการบิน Air Asia X (XJ) เดินทาง ต.ค.-พ.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท

Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค.61 25,888 - 32,888 บาท
พ.ย.61 27,888 บาท