บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์: JAP TAS11(TG)MAR-APR

ทัวร์ โตเกียว ฟูจิ 6วัน3คืน(TG)มี.ค.-เม.ย.62

ทัวร์ โตเกียว ฟูจิ 6วัน3คืน โอไดบะ ศาลเจ้าเมจิ หอคอยโตเกียว สกายทรี วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมภูเขาไฟฟูจิ โกเทมบะพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท วัดอาซะกุซ่าคันนอน ช้อปปิ้ง ณ ย่านชินจูกุ โดยสายการบินไทย เดินทางเดือน มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

6-11, 13-18 มี.ค. 41,900 บาท
20-25 มี.ค. 43,900 บาท
27 มี.ค. - 1 เม.ย. 43,900 บาท
4-9 เม.ย. 43,900 บาท
11-16, 14-19 เม.ย. 46,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TAS10(TG)MAR-APR

ทัวร์นารา เกียวโต นาโกย่า โตเกียว 6วัน3คืน(TG)มี.ค.-เม.ย.62

ทัวร์นารา เกียวโต นาโกย่า โตเกียว 6วัน3คืน นมัสการหลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ วัดคิโยมิสึ ย่านซาคาเอะ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ชม ภูเขาไฟฟูจิ โกเทมบะพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท วัดอาซะกุซ่าคันนอน ช้อปปิ้ง ณ ย่านชินจูกุ โดยสายการบินไทย เดินทางเดือน มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

7-12, 14-19 มี.ค. 45,900 บาท
21-26 มี.ค. 47,900 บาท
28 มี.ค. - 2 เม.ย. 47,900 บาท
5-10 เม.ย. 47,900 บาท
14-19 เม.ย. 50,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TAS09(TG)MAR-APR

ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่าโตเกียว 6วัน3คืน(TG)มี.ค.-เม.ย.62

ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่าโตเกียว 6วัน3คืน วัดโอสุคันนอน ย่านช้อปปิ้งโอสุ พิพิธภัณฑ์นินจาอิงะอุเอโนะ งานประดับไฟ Nabana no sato Winter Illumination หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ โกเทมบะพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท วัดอาซะกุซ่าคันนอน ช้อปปิ้ง ณ ย่านชินจูกุ โดยสายการบินไทย เดินทางเดือน มี.ค.-เม.ย. ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

7-12, 14-19 มี.ค. 47,900 บาท
24-26 มี.ค. 49,900 บาท
28 มี.ค. - 2 เม.ย. 49,900 บาท
5-10 เม.ย. 49,900 บาท
14-19 เม.ย. 52,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TAS08(TG)FEB

ทัวร์ซับโปโร โคคุไซสกีรีสอร์ท โอตารุ 5วัน4คืน(TG)ก.พ.62

ทัวร์ซับโปโร โคคุไซสกีรีสอร์ท โอตารุ 5วัน4คืน เทศกาลหิมะซัปโปโร โคคุไซ สกี รีสอร์ท ชม คลองโอตารุ เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ ภูเขาไฟอุสึ เทศกาล Sapporo White Illumination โดยสายการบินไทย เดินทาง ก.พ. 62 ราคา 49,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

10-14 ก.พ. 49,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TAS05(TG)APR

ทัวร์นารา โอซาก้า เกียวโต วาคายาม่า 6วัน 3คืน(XJ)เม.ย. 62

ทัวร์นารา โอซาก้า เกียวโต วาคายาม่า 6วัน 3คืน นมัสการพระพุทธรูปสำริด ณ วัดโทไดจิ ปราสาทโอซาก้า สะพานโทเกตสึเคียว ปราสาททอง หรือ ปราสาทคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ สถานีคิชิ รู้จักกันในชื่อ สถานีแมวเหมียว ในเมืองคิโนะคะวะ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอกซ์ เดินทางเดือน เม.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

10-15 เม.ย. 33,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TAS04(TG)FEB

ทัวร์เกียวโต นาโกย่า ยามานาชิ โตเกียว 6วัน3คืน(TG)ก.พ.62

ทัวร์เกียวโต นาโกย่า ยามานาชิ โตเกียว 6วัน3คืน(TG) นมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ ณ วัดโทไดจิ วัดคิโยมิสึ ภูเขาไฟฟูจิ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท ไร่สตรอเบอร์รี่ มหานครโตเกียว วัดอาซะกุซ่า เดินทางเดือน ก.พ. ฃ2562 ราคา 44,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

8-13 ก.พ. 44,900 บาท
22-27 ก.พ. 44,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TAS03(TG)FEB

ทัวร์ฮาโกเน่ อิซาว่า โตเกียว 5วัน3คืน(TG)ก.พ.62

ทัวร์ฮาโกเน่ อิซาว่า โตเกียว 5วัน3คืน(TG) ล่องเรือโจนสลัด ที่ วณอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท มหานครโตเกียว อิสระเที่ยวโตเกียวฟรีเดย์ 1 วัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ไร่สตรอเบอร์รี่ เดินทางเดือน ก.พ. 62 ราคา 41,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

15-19 ก.พ. 41,900 บาท
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 41,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TAS02(TG)MAR-APR
ทัวร์ฟุกุโอกะ โอบามะ คุมาโมโต้ เบปปุ 5วัน 3คืน(TG)มี.ค.-เม.ย.62

ทัวร์ฟุกุโอกะ โอบามะ คุมาโมโต้ เบปปุ 5วัน 3คืน(TG)มี.ค.-เม.ย.62

ทัวร์ฟุกุโอกะ โอบามะ คุมาโมโต้ เบปปุ 5วัน 3คืน ศาลเจ้าดาไซฟุ ไชน่าทาวน์นางาซากิ นั่งเรือเฟอร์รี่ มุ่งหน้าสู่เมืองคุมาโมโต้ ปราสาทคุมาโมโต้ ภูเขาไฟอะโซ ชมจิโกกุเมกุริ หรือ บ่อน้ำแร่นรก โดยสายการบินไทย เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 62 ราคา 45,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

27-31 มี.ค. 45,900 บาท
3-7, 9-13 เม.ย. 45,900 บาท
13-17, 15-19 เม.ย. 45,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TAS01(TG)FEB

ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า ยามานาชิ โตเกียว 6วัน 3คืน (TG)ก.พ.62

ทัวร์นาโกย่า ทาคายาม่า ยามานาชิ โตเกียว 6วัน 3คืน (TG) วัดโอสุคันนอน ย่านช้อปปิ้งโอสุ พิพิธภัณฑ์นินจาอิงะอุเอโนะ งานประดับ Nabana no sato Winter Illumination หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมตลาดสดเช้าเมืองทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท ย่านชินจูกุ เดินทางเดือน ก.พ. 62 เริ่มต้น 46,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

6-11 ก.พ. 62 46,900 บาท
15-20 ก.พ. 62 46,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TAS06(XJ)APR

ทัวร์ซากุระ โอซาก้า วาคายาม่า 5วัน 3คืน(XJ)เม.ย.62

ทัวร์ซากุระ โอซาก้า วาคายาม่า 5วัน 3คืน นมัสการพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ ณ วัดโทไดจิ ปราสาทโอซาก้า สะพานโทเกตสึเคียว ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ สถานีคิชิ หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ สถานีแมวเหมียว เมืองคิโนะคะวะ ปราสาทวาคายาม่า โดยสายการบินแอร์เอเชียเอกซ์ เดินทางเดือน เม.ย. 62 ราคา 33,900 บาท

Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

11-15 เม.ย. 33,900 บาท
12-16 เม.ย. 33,900 บาท
13-17 เม.ย. 33,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TAS07(TG)APR

ทัวร์ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ ซัปโปโร 5วัน 3คืน(TG)เม.ย.62

ทัวร์ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ ซัปโปโร 5วัน 3คืน ชมหมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมุระ จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณท์สัตว์น้ำโอตารุ โรงงานช็อกโกแล็ต ชมภูเขาโมอิวะ ตลาดโจไก ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ ศาลเจ้าซัปโปโร โดยสายการบินไทย เดินทาง 15-19 เม.ย. 62 เริ่มต้น 54,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

15-19 เม.ย. 54,900 บาท