Japan

รหัสทัวร์: JAP TTN014(TG)JAN-FEB
Drift Ice Monbetsu

ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง มอนเบทสึ (TG) ม.ค.-ก.พ.61

ทัวร์ฮอกไกโด ฟุราโน่ ล่องเรือตัดน้ำแข็งบอนเบ็ทสึ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สกี ซัปโปโร คลองโอตารุ ช็อปปิ้งทานุกิโคจิ บินสายการบินไทย (TG) 5 วัน 3 คืน เดินทาง ม.ค.-ก.พ. 2561 ราคาเริ่มต้น 38,888 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

ม.ค. 2561 38,888-39,999 บาท
ก.พ. 2561 38,888-39,999 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN017(TG)NOV-JAN
1000webcoverIMG_7956

ทัวร์ฮอกไกโด ฟุราโน่ (TG) พ.ย.- ม.ค.61

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร ฟุราโน่ เล่นสกีสวนชิคิไซโนะโอกะ ชมสุนัขลากเลื่อน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เมืองบิเอะ เมืองโอตารุ ศาลเจ้าฮอกไกโด บินสายการบินไทย (TG) เดินทาง พ.ย. 2560 - ม.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 38,888 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

พ.ย. 38,888-39,999 บาท
ธ.ค. 41,999-49,999 บาท
1 - 6 ม.ค. 2561 46,888 บาท
6-11 ม.ค. 2561 40,999 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN21(HB)NOV-DEC
700facepostIMG_7466

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ (HB) พ.ย.-ธ.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ศาลเจ้าฮอกไกโด ฟูราโน่ เล่นสกีสวนชิคิไซโนะโอกะ บ่อน้ำสีฟ้า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเมน เมืองโอตารุ ช็อปปิ้งถนนคนเดินทานุกิโคจิและมิตซุยเอ้าเลท เดินทางสายการบิน Asia Atlantic Airlines (HB) 6 วัน 4 คืน เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 2560 ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท

Asia Atlantic Airlines
Asia Atlantic Airlines

กำหนดการเดินทาง:

22-27 พ.ย. 30,900 บาท
29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 32,888 บาท
6 – 11 , 13-18 ธ.ค. 36,888 บาท
20-25 ธ.ค. 38,888 บาท
27 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61 48,888 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN11(TG)OCT
700faceIMG_3809

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี (TG) ต.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซััปโปโร ชมใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่าและไอซ์ พาวิลเลี่ยน คลองโอตารุ ช็อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู บินสายการบินไทย (TG) 5 วัน 3 คืน เดินทาง ต.ค. 2560 ราคาเริ่มต้น 35,888 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค. 35,888 - 39,999 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN12(TG)OCT
japan

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ (TG) ต.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ โยโกฮาม่า พระใหญ่ไดบุสึ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ ช็อปปิ้งชินจูกุ แช่ออนเซ็น บินสายการบินไทย (TG) 5 วัน 3คืน เดินทาง ต.ค. 2560 ราคา 35,888 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค. 35,888 - 38,888 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN20(HB)OCT-NOV
700postfaceIMG_9343

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โจซังเค ชมใบไม้เปลี่ยนสี (HB) ต.ค.-พ.ย.

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสีเมืองโจซังเค สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า บ่อน้ำสีฟ้า เมืองโอตารุ ช็อปปิ้งทานูกิโคจิและมิตซุยเอ้าท์เลท แช่ออนเซ็น พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู เดินทางโดยสายการบิน Asia Atlantic Airlines (HB) 6 วัน 4 คืน เดินทาง ต.ค.-พ.ย. 2560 ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท

Asia Atlantic Airlines
Asia Atlantic Airlines

กำหนดการเดินทาง:

4-9, 11-16, 25-30 ต.ค. 38,888 บาท
18-23 ต.ค. 40,999 บาท
1-6, 8-13 พ.ย. 35,888 บาท
15-21 พ.ย. 30,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN22(XJ)OCT-NOV
japan

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ คาวาโกเอะ (XJ) ต.ค.-พ.ย.

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ คาวาโกเอะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เยือนเมืองเก่าคาวาโกเอะ อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น ช็อปปิ้งชินจูกุและโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ บิน Air AsiaX (XJ) 5 วัน 3 คืน เดินทาง ต.ค.-พ.ย. 2560 ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท

Air_Airasia_X
Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

7-11, 14-18 ต.ค. 28,888
21-25 ต.ค. 30,888 บาท
28 ต.ค.-1 พ.ย. 29,888 บาท
15-19, 16-20 พ.ย. 29,888 บาท
22-26, 23-27 พ.ย. 29,888 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN24(XJ)DEC
983816_759127204125536_2907338668605546022_n

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซากา ทาคายาม่า เกียวโต (XJ) ธ.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ชมเมืองเก่าทาคายาม่า เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ วัดคินคุคุจิ ป่าไผ่อาราชิยาม่า ช็อปปิ้งชินไซบาชิ บิน Air AsiaX (XJ) 6 วัน 4 คืน เดินทาง ธ.ค. 2560 ราคาเริ่มต้น 36,888 บาท

Air_Airasia_X
Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

7-12 ธ.ค. 36,888 บาท
28 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 45,888 บาท
29 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61 45,888 บาท
30 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61 45,888 บาท
รหัสทัวร์: JAP NIK(TG)OCT-NOV
japan

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เซนได 6 วัน 4 คืน (TG) ต.ค.-พ.ย.

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เซนได ชมสวนดอกไม้สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค หมู่บ้านโบราณโออุชิจูคุ สะพานชินเคียว ศาลเจ้าโทโชคุ ช็อปปิ้งชินจูกุและนาสุเอาท์เล็ท แช่ออนเซ็น บินสายการบินไทย (TG) 6 วัน 4 คืน เดินทาง ต.ค.-พ.ย. 2560 ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

14-19, 18-23 ต.ค. 44,900 บาท
8-13, 15-20 พ.ย. 43,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP MJ001(TG)OCT
450text-webIMG_3313

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ ฟูจิ อิบารากิ ทาคายาม่า โอซาก้า 6 วัน 4 คืน (TG) ต.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้เมืองมรดกโลก น้ำตกเคกอน ภูเขาไฟฟูจิ อิบารากิชมสวนดอกไม้สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค เมืองทาคายาม่าชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช็อปปิ้งที่ชินไซบาชิ แช่ออนเซ็น พิเศษบุพเฟ่ต์ขาปูยักษ์ บินสายการบินไทย (TG) 6 วัน 4 คืน เดินทาง 19-24 ต.ค. 2560 ราคา 52,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

19-24 ต.ค. 52,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP MJ002(TG)OCT
287209_207837109280974_977958520_o

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ โอซาก้า 6 วัน 4 คืน (TG) ต.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบฮาโกเนะ อิบารากิชมสวนดอกไม้สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค นั่งรถไฟสายโรแมนติคชมใบไม้เปลี่ยนสี ชมสวนป่าไผ่ ช็อปปิ้งชินจูกุและชินไซบาชิ แช่ออนเซ็น พิเศษบุพเฟ่ต์ขาปูยักษ์ บินสายการบินไทย (TG) 6 วัน 4 คืน เดินทาง 19-24 ต.ค. 2560 ราคา 51,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

19-24 ต.ค. 51,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP MJ003(TG)OCT-NOV
bandai-azuma-skyine

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ มัตสึชิม่า อิบารากิ 6 วัน 3 คืน (TG) ต.ค.-พ.ย.

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เมืองมรดกโลก ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า สวนดอกไม้ริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค หมู่บ้านโบราณโอะอุจิจุคุ ขึ้นกระเช้าชมทะเลสาบชูเซ็นจิ บินสายการบินไทย (TG) 6 วัน 3 คืน เดินทาง ต.ค.-พ.ย. 2560 ราคา 47,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

18-23, 26-31 ต.ค. 47,900 บาท
16-21 พ.ย. 47,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP MJ004(TG)DEC
700logoIMG_2926

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ โตเกียว ฟูจิ 6 วัน 3 คืน (TG) ธ.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ ชมสวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมหมู่บ้านโบราณอิยาชิโนะ ซาโตะ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมวัดอาซากุสะ ช็อปปิ้งที่ชินจูกุและโอไดบะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น บินสายการบินไทย (TG) 6 วัน 3 คืน เดินทาง 1-6 ธ.ค. 2560 ราคา 49,900บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

1-6 ธ.ค. 49,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP MJ005(TG)DEC
983816_759127204125536_2907338668605546022_n

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า ทาคายาม่า 6 วัน 4 คืน (TG) ธ.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ภูเขาไฟฟูจิ สกีรีสอร์ท ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟชินคันเซน พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 6 วัน 4 คืน เดินทาง 21-26 ธ.ค. 2560 ราคา 56,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

21-26 ธ.ค. 56,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TAK6D(TG)DEC
700facejapanIMG_9843

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 3 คืน (TG) ธ.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า ชมใบไม้เปลี่ยนสีและถนนแป๊ะก๊วย หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทมัตสุโมโต้ ภูเขาไฟฟูจิและโตเกียว ช็อปปิ้งจุใจที่ชินจูกุและฮาราจูกุ พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 6 วัน 3 คืน เดินทาง ธ.ค. 2560 ราคา 45,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 45,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP KAN6D(TG)OCT-NOV
700logoIMG_2926

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 3 คืน (TG)ต.ค.-พ.ย.

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ อุทยานแห่งช่าติฮาโกเน่ ชมใบไม้เปลี่ยนสี นมัสการพระใหญ่ไดบุตสึ วัดอาซากุซะ ช็อปปิ้งจุใจที่ชินจูกุ เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 6 วัน 3 คืน เดินทาง ต.ค.-พ.ย. 2560 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

19-24 ต.ค. 41,900 บาท
8-13 พ.ย. 39,900 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147