Japan

รหัสทัวร์: JAP TTN10(TG)OCT
ad450IMG_3432

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ โอซาก้า 5 วัน 3 คืน (TG) ต.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ โอซาก้า บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้าคาชิ คาชิชมวิวทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ช็อปปิ้งจุใจที่ซาคาเอะและชินไซบาชิ แช่ออนเซ็น พิเศษบุพเฟ่ต์ขาปูยักษ์ บินสายการบินไทย (TG) 5 วัน 3 คืน เดินทาง ต.ค. 2560 ราคา 36,888-39,888 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

5-9 ต.ค. 36,888 บาท
7-11, 12-16 ต.ค. 37,888 บาท
21-25 ต.ค. 39,888 บาท
รหัสทัวร์: JAP MJ001(TG)OCT
450text-webIMG_3313

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ ฟูจิ อิบารากิ ทาคายาม่า โอซาก้า 6 วัน 4 คืน (TG) ต.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้เมืองมรดกโลก น้ำตกเคกอน ภูเขาไฟฟูจิ อิบารากิชมสวนดอกไม้สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค เมืองทาคายาม่าชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช็อปปิ้งที่ชินไซบาชิ แช่ออนเซ็น พิเศษบุพเฟ่ต์ขาปูยักษ์ บินสายการบินไทย (TG) 6 วัน 4 คืน เดินทาง 19-24 ต.ค. 2560 ราคา 55,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

19-24 ต.ค. 55,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP MJ002(TG)OCT
287209_207837109280974_977958520_o

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ โอซาก้า 6 วัน 4 คืน (TG) ต.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบฮาโกเนะ อิบารากิชมสวนดอกไม้สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค นั่งรถไฟสายโรแมนติคชมใบไม้เปลี่ยนสี ชมสวนป่าไผ่ ช็อปปิ้งชินจูกุและชินไซบาชิ แช่ออนเซ็น พิเศษบุพเฟ่ต์ขาปูยักษ์ บินสายการบินไทย (TG) 6 วัน 4 คืน เดินทาง 19-24 ต.ค. 2560 ราคา 55,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

19-24 ต.ค. 55,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP MJ003(TG)OCT-NOV
bandai-azuma-skyine

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ มัตสึชิม่า อิบารากิ 6 วัน 3 คืน (TG) ต.ค.-พ.ย.

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เมืองมรดกโลก ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า สวนดอกไม้ริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค หมู่บ้านโบราณโอะอุจิจุคุ ขึ้นกระเช้าชมทะเลสาบชูเซ็นจิ บินสายการบินไทย (TG) 6 วัน 3 คืน เดินทาง ต.ค.-พ.ย. 2560 ราคา 51,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

26-31 ต.ค. 51,900 บาท
16-21 พ.ย. 51,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP MJ004(TG)DEC
700logoIMG_2926

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ โตเกียว ฟูจิ 6 วัน 3 คืน (TG) ธ.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ ชมสวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมหมู่บ้านโบราณอิยาชิโนะ ซาโตะ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมวัดอาซากุสะ ช็อปปิ้งที่ชินจูกุและโอไดบะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น บินสายการบินไทย (TG) 6 วัน 3 คืน เดินทาง 1-6 ธ.ค. 2560 ราคา 49,900บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

1-6 ธ.ค. 49,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP MJ005(TG)DEC
983816_759127204125536_2907338668605546022_n

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า ทาคายาม่า 6 วัน 4 คืน (TG) ธ.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ภูเขาไฟฟูจิ สกีรีสอร์ท ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟชินคันเซน พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 6 วัน 4 คืน เดินทาง 21-26 ธ.ค. 2560 ราคา 56,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

21-26 ธ.ค. 56,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TAK6D(TG)NOV-DEC
700facejapanIMG_9843

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 3 คืน (TG) พ.ย.-ธ.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า ชมใบไม้เปลี่ยนสีและถนนแป๊ะก๊วย หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทมัตสุโมโต้ ภูเขาไฟฟูจิและโตเกียว ช็อปปิ้งจุใจที่ชินจูกุและฮาราจูกุ พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 6 วัน 3 คืน เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 2560 ราคา 45,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

1-6, 15-20 พ.ย. 45,900 บาท
29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 45,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP KAN6D(TG)OCT-NOV
700logoIMG_2926

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 3 คืน (TG) ต.ค.-พ.ย.

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ อุทยานแห่งช่าติฮาโกเน่ ชมใบไม้เปลี่ยนสี นมัสการพระใหญ่ไดบุตสึ วัดอาซากุซะ ช็อปปิ้งจุใจที่ชินจูกุ เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 6 วัน 3 คืน เดินทาง ต.ค.-พ.ย. 2560 ราคา 42,900-43,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

14-19, 18-23 ต.ค. 43,900 บาท
27 ต.ค.- 1 พ.ย. 43,900 บาท
8-13, 15-20 พ.ย. 42,900 บาท
29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 42,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP HOK5D(TG)SEP-OCT
ft_6732_HokkaidoOtaru11-235x165

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน (TG) ก.ย.-ต.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึ สวนสัตว์เมืองหนาวอาซาฮิยาม่า เมืองโอตารุ ช็อปปิ้งจุใจกับย่านซึซึกิโนะ เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 5 วัน 3 คืน เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 2560 ราคา 37,900-42,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

9-13 ก.ย. 37,900 บาท
28 ก.ย.-2 ต.ค. 42,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN008(TZ)AUG-SEP
700logoIMG_2926

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน (TZ) ส.ค.-ก.ย.

ทัวร์ญ๊่ปุ่น โตเกียว วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ ช็อปปิ้งชินจูกุ แช่น้ำแร่ 5 วัน 3 คืน บิน Scoot (TZ) เดินทาง ส.ค.-ก.ย. 2560 ราคา 22,888-28,888 บาท

Scoot
Scoot

กำหนดการเดินทาง:

1-5, 16-20 ส.ค. 23,888 บาท
19-23, 22-26 ส.ค. 23,888 บาท
4-8, 25-29 ส.ค. 22,888 บาท
7-11 ส.ค. 25,888 บาท
10-14 ส.ค. 28,888 บาท
13-17 ส.ค. 26,888 บาท
28 ส.ค.- 1 ก.ย. 23,888 บาท
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 23,888 บาท
3-7, 6-10 ก.ย. 23,888 บาท
9-13 ก.ย. 22,888 บาท
12-16 ก.ย. 24,888 บาท
15-19, 18-22 ก.ย. 25,888 บาท
21-25, 24-28 ก.ย. 25,888 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN14(HB)JUN-JUL
699facelogoIMG_5359

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ ลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน (HB) มิ.ย.-ก.ค.

ทัวร์ฮอกไกโด ฟูราโน่ ทุ่งลาเวนเดอร์ บ่อน้ำสีฟ้า ณ เมืองบิเอะ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่าและคลองโอตารุ เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งที่ถนนทานุกิโคจิ เดินทางโดยสายการบิน Asia Atlantic Airlines (HB) 5 วัน 3 คืน เดินทาง มิ.ย.-ก.ค. 2560 ราคา 29,900-35,888 บาท

Asia Atlantic Airlines
Asia Atlantic Airlines

กำหนดการเดินทาง:

18-21, 25-29 มิ.ย. 29,900 บาท
2-6, 9-13 ก.ค. 35,888 บาท
16-20, 23-27 ก.ค. 35,888 บาท
30 ก.ค.-3 ส.ค. 35,888 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN15(HB)JUN-JUL
700facebeieIMG_6162

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ ลาเวนเดอร์ 6 วัน 4 คืน (HB) มิ.ย.- ก.ค.

ทัวร์ฮอกไกโด ฟูราโน่ ทุ่งลาเวนเดอร์ บ่อน้ำสีฟ้า ณ เมืองบิเอะ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่าและไอซ์ พาวิลเลี่ยน คลองโอตารุ เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งที่ถนนทานุกิโคจิ เดินทางโดยสายการบิน Asia Atlantic Airlines (HB) 6 วัน 4 คืน เดินทาง มิ.ย.-ก.ค. 2560 ราคา 31,888-45,888 บาท

Asia Atlantic Airlines
Asia Atlantic Airlines

กำหนดการเดินทาง:

7-12 มิ.ย. 31,888 บาท
14-19, 21-26 มิ.ย. 32,888 บาท
28 มิ.ย.-3 ก.ค. 33,888 บาท
5-10 ก.ค. 45,888 บาท
12-17, 19-24, 26-31 ก.ค. 39,888 บาท
รหัสทัวร์: JAP DKC02(TZ)AUG-OCT
700facejapanIMG_9843

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน (TZ) ส.ค.-ต.ค.

เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว เกียวโต โอซาก้าและทาคายาม่า ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ช็อปปิ้งย่านชินจูกุ+ชินไซบาชิ แช่ออนเซ็น พิเศษเมนูบุฟเฟต์ปิ้งย่างและขาปูยักษ์ 5 วัน 3 คืน บิน Scoot (TZ) เดินทาง ส.ค.-ต.ค. 2560 ราคา 34,999-35,999 บาท

Scoot
Scoot

กำหนดการเดินทาง:

9-13 ส.ค. 34,999 บาท
18-22 ต.ค. 35,999 บาท
รหัสทัวร์: JAP DKC01(TZ)SEP-OCT
700facejapanIMG_9843

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5 วัน 4 คืน (TZ)ก.ย.-ต.ค.

เที่ยวญี่ปุ่น ทาคายาม่า โอซาก้า เกียวโตและนารา ชมหมู่บ้านมรกดกโลกชิราคาวาโกะ ช็อปปิ้งมิตซุยพาร์คเฮ้าท์เลต และย่านชินไซบาชิ แช่ออนเซ็นในแบบฉบับของญี่ปุ่น 5 วัน 4 คืน บิน Scoot (TZ) เดินทาง ก.ย.-ต.ค. 2560 ราคา 34,999 บาท

Scoot
Scoot

กำหนดการเดินทาง:

6-10, 13-17, 20-24 ก.ย. 34,999 บาท
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 34,999 บาท
4-8, 11-15, 18-22 ต.ค. 34,999 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN06(TG)JUN-AUG
1000webcoverIMG_6441

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ฟุราโน่ โทมิตะ 5 วัน 3คืน (TG) 33,888

ทัวร์ฮอกไกโด ฟุราโน่ ฟาร์มโทมิตะ อาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 5 วัน 3 คืน (TG) มิ.ย.-ส.ค.2560 ราคา 33,888-48,888 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

5-9 มิ.ย. 35,888 บาท
8-12,10-14 มิ.ย. 36,888 บาท
3-7,12-16 ก.ค. 48,888 บาท
5-9 ส.ค. 35,888 บาท
19-23,25-29 ส.ค. 36,888 บาท
20-24 ส.ค. 37,888 บาท
26-30 ส.ค. 33,888 บาท
รหัสทัวร์: JAP HOK3N(TG)11AUG
899faceIMG_5813

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟุราโน่ โซอุนเคียว 5 วัน 3 คืน (TG) 11 ส.ค.

ทัวร์ฮอกไกโด ฟุราโน่ บิเอะ ทุ่งดอกไม้ฤดูร้อน โซอุนเคียว โอตารุ เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 5 วัน 3 คืน วันที่ 11-15 ส.ค. 2560 ราคา 46,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

11-15 ส.ค. 46,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP HOK3N(TG)JUL
899faceIMG_5816

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟุราโน่ ลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน (TG) ก.ค.

ทัวร์ฮอกไกโด ฟุราโน ทุ่งลาเวนเดอร์ ฟาร์มโทมิตะ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า โอตารุ แช่น้ำแร่ เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) 5 วัน 3 คืน เดินทาง ก.ค. 2560 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

8-12 ก.ค. 49,900 บาท
13-17 ก.ค. 55,900 บาท
23-27 ก.ค. 49,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN07(TG)JUN-OCT
700fukuoka

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูกุโอกะ เปปปุ 5 วัน 3 คืน(TG)มิ.ย.-ต.ค.

เที่ยวญี่ปุ่นฟูกุโอกะ ชมบ่อน้ำพุร้อนเมืองเปปปุ สวนสันติภาพเมืองนางาซากิ 5 วัน 3 คืน บิน Thai Airways (TG) เดินทาง มิ.ย.-ต.ค. 2560 ราคา 33,888 - 36,888 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

9-13, 16-20 มิ.ย. 35,888 บาท
23-27 มิ.ย. 33,888 บาท
29 มิ.ย.-3 ก.ค. 34,888 บาท
30 มิ.ย.-4 ก.ค. 35,888 บาท
7-11 ก.ค. 33,888 บาท
13-17, 20-24, 27-31 ก.ค. 35,888 บาท
3-7 ส.ค. 35,888 บาท
11-15 ส.ค. 36,888 บาท
17-21, 24-28 ส.ค. 35,888 บาท
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 33,888 บาท
7-11, 14-18 ก.ย. 35,888 บาท
21-25 ก.ย. 34,888 บาท
28 ก.ย.-2 ต.ค. 34,888 บาท
5-9, 6-10 ต.ค. 35,888 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147