Japan

รหัสทัวร์: JAP TTN30(XJ)JAN-MAR

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน(XJ)ก.พ.-มี.ค.61

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ลานสกีเมืองทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination วัดคินคะคุจิ ช็อปปิ้งย่านซาคาเอะและย่านชินไซบาชิ 5 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบิน Air AsiaX (XJ) เดินทาง มค.-มี.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท

Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ.2561 28,888-29,999 บาท
มี.ค.2561 28,888-29,999 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN28(TG)FEB-MAR
ทัวร์ญีปุ่น, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์อะราชิยาม่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โยโกฮาม่า, ทัวร์เจ แปนแอลป์, ทัวร์ทาคายาม่า, ทัวร์ชิราคาวะโกะ, รถไฟชินคันเซ็น, ทัวร์ภูเขาไฟูจิ, ช้อป ปิ้งชินจูกุ , ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ภูเขาคุโรดาเกะ, ทัวร์อุทยานไดเซ็ทสึซัง, ทัวร์อาซาฮิกาว่า, ทัวร์โซอุนเคียว, เที่ยวเมืองตากอากาศโนโบ ริเบทสึ, ทัวร์โอซาก้า, ทัวร์นาโกย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โตเกียว, ฮาเนดะ, ทัวร์โอ ซาก้า, ทัวร์นาระ, ทัวร์ฟูชิมินาริ, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์ทะเลสาบฮามานะ, ฮาเนดะ,

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน (TG) ก.พ.-มี.ค.61

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า นาโกย่า ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท ทะเลสาบฮามานาโกะ เทศกาลแสงสี ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ พิเศษบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น 5 วัน 3 คืน บินสายการบินไทย (TG) เดินทาง ก.พ.-มี.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 36,888 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ.2561 36,888-39,888 บาท
มี.ค.2561 37,888-38,888 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN32(XJ)MAR-APR

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว อิบารากิ เทศกาลชมซากุระ 5 วัน 3 คืน (XJ) มี.ค.-เม.ย.61

ทัวร์ญีปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ฤดูใบไม้ผลิ ชมดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ และพรรณไม้งามตามฤดูกาล ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ สวนไคราคุเอน ช็อปปิ้งชินจูกุ พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น 5 วัน 3 คืน เดินทางสายการบิน Air AsiaX (XJ) เดินทาง มี.ค.-เม.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท

Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

มี.ค.61 25,888 บาท
เม.ย.61 29,888 บาท
รหัสทัวร์: ๋JAP TTN33(XJ)APR-MAY

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว อิบารากิ เทศกาลชมดอกไม้ 5 วัน 3 คืน (XE)เม.ย.-พ.ค.61

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ฤดูใบไม้ผลิ ชมทุ่งพิงค์มอส ดอกวิสเทีเรีย และพรรณไม้งามตามฤดูกาล ช็อปปิ้งชินจูกุ พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น 5 วัน 3 คืน เดินทางสายการบิน Air Asia X (XJ) เดินทาง เม.ย.-พ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท

Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

เม.ย.61 28,888 บาท
พ.ค.61 29,999 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN34(XJ)MAR-APR

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซากุระอุเอโนะ 5วัน3คืน (XJ)มี.ค.-เม.ย.61

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ฟูจิ เทศกาลดอกไม้ผลิบาน ชมดอกซากุระสวนอุเอโนะ และสวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ วัดอาซากุสะ แช่ออนเซ็น พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 5 วัน 3 คืน บินสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซื (XJ) เดินทาง มี.ค.-เม.ย. 2561 ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

มี.ค.61 26,888 บาท
เม.ย.61 28,888 บาท
รหัสทัวร์: ๋JAP TTN37(TG)APR-MAY

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน (TG)เม.ย.-พ.ค.61

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว โอซาก้า ภูเขาไฟฟูจิ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ชมเทศกาลแสงสี ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ วัดอาซากุสะ ขึ้นกระเช้าคาชิคาชิขึ้นสู่ยอดเขา Mitsutoge วัดคินคะคุจิ ช็อปปิ้งย่านชินไซบาชิ แช่ออนเซ็น พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 5 วัน 3 คืน บินสายการบินไทย (TG) เดินทาง ม.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 37,888 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

เม.ย.61 43,888 บาท
พ.ค.61 44,800 บาท
รหัสทัวร์: JAP TAS01(TG)FEB-MAR

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ซากุระ 6 วัน 3 คืน (TG) ก.พ.-มี.ค.61

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอนชู โอซาก้า เกียวโต โตเกียว ไร่สตอรเบอร์รี่ เทศกาลชมซากุระมัตซึดะ 6 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) เดินทาง ก.พ.-มี.ค.2561 ราคาพิเศษ 42,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ.61 42,900 บาท
มี.ค.61 42,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TAS02(TG)MAR-APR

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ 6 วัน 3 คืน (TG)มี.ค.-เม.ย.61

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ มัตสึโมโต้ ภูเขาไฟฟูจิ 6 วัน 3 คืน บิน (TG) เดินทางมี.ค.-เม.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

28 มี.ค.- 2 เม.ย. 49,900 บาท
26 เม.ย.- 1 พ.ค. 49,900 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN42(XJ)APR-JUN

ทัวร์ฮอกไกโด ซากุระ อาซาฮิคาว่า 5 วัน 3 คืน (XJ)เม.ย.- มิ.ย.61

ทัวร์ฮอกไกโด ชมเทศกาลซากุระ สวนสัตว์อาซาฮิคาว่า คลองโอตารุ ช็อปปิ้งย่านซูซูกิโนะและถนนทานุกิโคจิ 5 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์(XJ) เดินทาง เม.ย.-มิ.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 27,888 บาท

Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

เม.ย. 31,888 บาท
พ.ค. 27,888 บาท
มิ.ย. 27,888 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN41(XJ)APR-MAY

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ ชิราคาวาโกะ มัตสึโมโต้ 6 วัน 4 คืน (XJ) เม.ย.-พ.ค.61

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วัดอาซากุสะและวัดนาริตะซัง ชินโชจิ ช็อปปิ้งชินจุกุและไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า แช่ออนเซ็น พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 5 วัน 3 คืน เดินทางสายการบิน Air AsiaX (XJ) เดินทาง ม.ค.-ก.พ.2561 ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท

Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

เม.ย.2561 35,888 บาท
พ.ค.2561 36,888 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN25(XJ)JAN-MAR

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน (XJ) ก.พ.-มี.ค.61

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ลานสกีเมืองทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination วัดคินคะคุจิ ช็อปปิ้งย่านซาคาเอะและย่านชินไซบาชิ 5 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบิน Air AsiaX (XJ) เดินทาง มค.-มี.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 27,888 บาท

Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ.2561 28,888 บาท
มี.ค.2561 28,888-29,999 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN24(TG)FEB-MAR

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน (TG)ก.พ.-มี.ค.61

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โยโกฮาม่า ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรม อิยาชิโนะ ซาโตะ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ ช็อปปิ้งชินจูกุ แช่ออนเซ็น พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 5 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) เดินทาง ม.ค.-มี.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ. 2561 35,888 - 36,888 บาท
มี.ค. 2561 35,888 - 36,888 บาท
รหัสทัวร์: JAP TTN26(XJ)JAN-MAR

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ 5 วัน 3 คืน (XJ) ม.ค.-มี.ค.61

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ ภูเขาไฟฟูจิ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ พระใหญ่ไดบุสสึ ช็อปปิ้งชินจูกุ แช่ออนเซ็น พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 5 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบิน Air AsiaX (XJ) เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

ม.ค. 2561 25,999-29,999 บาท
ก.พ. 2561 25,999-28,999 บาท
มี.ค. 2561 25,999-28,999 บาท
รหัสทัวร์: JAP MJ008(TR)FEB-MAR
ทัวร์ญีปุ่น, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์อะราชิยาม่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โยโกฮาม่า, ทัวร์เจ แปนแอลป์, ทัวร์ทาคายาม่า, ทัวร์ชิราคาวะโกะ, รถไฟชินคันเซ็น, ทัวร์ภูเขาไฟูจิ, ช้อป ปิ้งชินจูกุ , ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ภูเขาคุโรดาเกะ, ทัวร์อุทยานไดเซ็ทสึซัง, ทัวร์อาซาฮิกาว่า, ทัวร์โซอุนเคียว, เที่ยวเมืองตากอากาศโนโบ ริเบทสึ, ทัวร์โอซาก้า, ทัวร์นาโกย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โตเกียว, ฮาเนดะ, ทัวร์โอ ซาก้า, ทัวร์นาระ, ทัวร์ฟูชิมินาริ, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์ทะเลสาบฮามานะ, ฮาเนดะ,

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน (TR) ก.พ.-มี.ค.61

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิเท็นรีสอร์ท ชมเทศกาลดอกซากุระ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ วัดพระใหญ่คามาคุระ แช่ออนเซ็น พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 5 วัน 3 คืน บินสายการบินสกู๊ตแอร์ (TR) เดินทาง ก.พ.-มี.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

Scoot

กำหนดการเดินทาง:

9-13, 15-19, 23-27 ก.พ. 29,900 บาท
1-5, 7-11, 9-13 มี.ค. 30,900 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147