India

รหัสทัวร์: IND KAS7D(AI)OCT-DEC
700facecatmearIMG_0529

ทัวร์แคชเมียร์ เดลลี อักรา 7 วัน 6 คืน (AI)

แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม กุลมาร์ก 7 วัน 6 คืน บิน AI เดินทาง 22-28 ต.ค. และ 3-9 ธ.ค.2558 ราคาพิเศษ 41,900 บาท

Air_India
Air India (AI)

กำหนดการเดินทาง:

22-28 ต.ค. 41,900 บาท
3-9 ธ.ค. 41,900 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147