บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Hong Kong

รหัสทัวร์: HKG HKG01(TG)JUN-SEP

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง พระใหญ่เทียนถาน 3 วัน 2 คืน (TG)

เที่ยวฮ่องกง เกาะลันเตานมัสพระใหญ่เทียนถาน หมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องสุขภาพวัดหวังต้าเซียน นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย อิสระช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน บิน TG

Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์: HKG PH01(EK)JUN-OCT

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง พระใหญ่เทียนถาน 3 วัน 2 คืน (EK)

เที่ยวฮ่องกง เกาะลันเตานมัสพระใหญ่เทียนถาน หมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องสุขภาพวัดหวังต้าเซียน อิสระช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน บิน EK

Emirate Airlines
รหัสทัวร์: HKG PH02(EK)JUN-OCT

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องสุขภาพวัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนนาธาน 3 วัน 2 คืน บิน EK

Emirate Airlines
รหัสทัวร์: HKG PH03(EK)JUN-OCT

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่เทียนถาน 4 วัน 3 คืน (EK) มิ.ย.-ต.ค.62

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยนรีสอร์ท นองปิง พระใหญ่เทียนถาน ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย 4 วัน 3 คืน พักโรงแรม 4 ดาว บิน EK เดินทาง มิ.ย.-ต.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

มิ.ย. 62 23,900 บาท
ก.ค. 62 22,900 บาท
ส.ค. 62 22,900 บาท
ก.ย. 62 22,900 บาท
ต.ค. 62 23,900 บาท