บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Hong Kong

รหัสทัวร์: HKG HKG02(TG)JUN-SEP

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่เทียนถาน 4 วัน 3 คืน (TG)มิ.ย.-ก.ย.61

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยนรีสอร์ท นองปิง พระใหญ่เทียนถาน ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ ย่านใจกลางแหล่งช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน 4 วัน 3 คืน พักโรงแรม 4 ดาว บิน TG เดินทาง มิ.ย-ก.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

มิ.ย.61 23,900 บาท
ก.ค.61 23,900 บาท
27-30 ก.ค. 23,900 บาท
ส.ค.61 23,900 บาท
ก.ย.61 23,900 บาท
รหัสทัวร์: HKG HKG01(TG)JUN-SEP

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง พระใหญ่เทียนถาน 3 วัน 2 คืน (TG) มิ.ย.-ก.ย.61

เที่ยวฮ่องกง เกาะลันเตานมัสพระใหญ่เทียนถาน หมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องสุขภาพวัดหวังต้าเซียน นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย อิสระช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน บิน TG มิ.ย.-ก.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 19,500 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

มิ.ย.61 19,500 บาท
ก.ค.61 19,500 บาท
ส.ค. 61 19,500 บาท
ก.ย. 61 19,500 บาท
รหัสทัวร์: HKG PH01(EK)OCT-DEC

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง พระใหญ่เทียนถาน 3 วัน 2 คืน (EK)ต.ค.-ธ.ค.61

เที่ยวฮ่องกง เกาะลันเตานมัสพระใหญ่เทียนถาน หมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องสุขภาพวัดหวังต้าเซียน อิ่มอร่อยกับอาหารทะเล ลียูมุน อิสระช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน บิน EK ต.ค.-ธ.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค. 61 18,900-19,900 บาท
พ.ย. 61 19,900 บาท
ธ.ค. 61 19,900-20,900 บาท
รหัสทัวร์: HKG PH02(EK)OCT-DEC

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK) ต.ค.-ธ.ค.61

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องสุขภาพวัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนนาธาน อิ่มอร่อยอาหารทะเลลียูมุน 3 วัน 2 คืน บิน EK เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค. 61 20,900-21,900 บาท
พ.ย. 61 21,900 บาท
ธ.ค. 61 21,900-22,900 บาท
รหัสทัวร์: HKG PH03(EK)OCT-DEC

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่เทียนถาน 4 วัน 3 คืน (EK)ต.ค.-ธ.ค.61

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยนรีสอร์ท นองปิง พระใหญ่เทียนถาน ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย อาหารทะเลลียูมุน 4 วัน 3 คืน พักโรงแรม 4 ดาว บิน EK เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค. 61 22,900 บาท
พ.ย. - ธ.ค. 61 23,900 บาท