บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Hong Kong

รหัสทัวร์: HKG PH05(CX)DEC-JAN

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX) ธ.ค.-ม.ค.62

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องสุขภาพวัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนนาธาน อิ่มอร่อยอาหารทะเลลียูมุน 3 วัน 2 คืน บิน CX เดินทาง ธ.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

Cathay Pacific Airways (CX)

กำหนดการเดินทาง:

28-30ธ.ค. 27,900 บาท
30ธ.ค. -1ม.ค. 27,900 บาท
รหัสทัวร์: HKG PH04(CX)DEC-JAN
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน, ทัวร์ธารน้ำห้าสี, ทัวร์อูหลู่มูฉี่, ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อู๋ฮั่น

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง พระใหญ่เทียนถาน 3 วัน 2 คืน (CX)ธ.ค.-ม.ค.62

เที่ยวฮ่องกง เกาะลันเตานมัสพระใหญ่เทียนถาน หมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องสุขภาพวัดหวังต้าเซียน อิ่มอร่อยกับอาหารทะเล ลียูมุน อิสระช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน บิน CX ช่วงปีใหม่ ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

Cathay Pacific Airways (CX)

กำหนดการเดินทาง:

28-30 ธ.ค. 25,900 บาท
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 25,900 บาท
รหัสทัวร์: HKG HKG02(TG)JUN-SEP

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่เทียนถาน 4 วัน 3 คืน (TG)มิ.ย.-ก.ย.61

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยนรีสอร์ท นองปิง พระใหญ่เทียนถาน ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ ย่านใจกลางแหล่งช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน 4 วัน 3 คืน พักโรงแรม 4 ดาว บิน TG เดินทาง มิ.ย-ก.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

มิ.ย.61 23,900 บาท
ก.ค.61 23,900 บาท
27-30 ก.ค. 23,900 บาท
ส.ค.61 23,900 บาท
ก.ย.61 23,900 บาท
รหัสทัวร์: HKG HKG01(TG)JUN-SEP

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง พระใหญ่เทียนถาน 3 วัน 2 คืน (TG) มิ.ย.-ก.ย.61

เที่ยวฮ่องกง เกาะลันเตานมัสพระใหญ่เทียนถาน หมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องสุขภาพวัดหวังต้าเซียน นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย อิสระช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน บิน TG มิ.ย.-ก.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 19,500 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

มิ.ย.61 19,500 บาท
ก.ค.61 19,500 บาท
ส.ค. 61 19,500 บาท
ก.ย. 61 19,500 บาท
รหัสทัวร์: HKG PH01(EK)NOV-FEB

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง พระใหญ่เทียนถาน 3 วัน 2 คืน (EK)พ.ย.-ก.พ.62

เที่ยวฮ่องกง เกาะลันเตานมัสพระใหญ่เทียนถาน หมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องสุขภาพวัดหวังต้าเซียน อิ่มอร่อยกับอาหารทะเล ลียูมุน อิสระช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน บิน EK พ.ย.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

พ.ย. 61 19,900 บาท
ธ.ค. 61 19,900-25,900 บาท
ม.ค. 62 19,900 บาท
ก.พ. 62 19,900 บาท
รหัสทัวร์: HKG PH02(EK)NOV-FEB

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK) พ.ย.-ก.พ.62

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องสุขภาพวัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนนาธาน อิ่มอร่อยอาหารทะเลลียูมุน 3 วัน 2 คืน บิน EK เดินทาง พ.ย.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

พ.ย. 61 21,900 บาท
ธ.ค. 61 21,900-24,900 บาท
ม.ค. 62 21,900 บาท
ก.พ. 62 21,900 บาท
รหัสทัวร์: HKG PH03(EK)NOV-FEB

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่เทียนถาน 4 วัน 3 คืน (EK)พ.ย.-ก.พ.62

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยนรีสอร์ท นองปิง พระใหญ่เทียนถาน ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย อาหารทะเลลียูมุน 4 วัน 3 คืน พักโรงแรม 4 ดาว บิน EK เดินทาง พ.ย.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

พ.ย. 61 23,900 บาท
ธ.ค. 61 23,900-26,900 บาท
ม.ค. 62 23,900 บาท
ก.พ. 62 23,900 บาท