บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์: EUR EK020(EK)NOV-JAN
ทัวร์อิตาลี่ สโลวีเนีย ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน (EK)พ.ย.62-ม.ค.63

ทัวร์อิตาลี่ สโลวีเนีย ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน (EK)พ.ย.62-ม.ค.63

ทัวร์อิตาลี่ สโลวีเนีย ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน ล่องเรือชมบ้านเรือนชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส Noventa Di Piave Designer Outlet ถ้ำโพสทอยนา ปราสาทลูบลิยานา โบสถ์พระแม่มารีย์ ปราสาทเบลด กรุงบูดาเปสต์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทางเดือน พ.ย. 62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 41,900 บาท
26 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 54,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK016A(EK)NOV-JAN
ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน (EK)พ.ย.62-ม.ค.63

ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน (EK)พ.ย.62-ม.ค.63

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ร่วมปฏิบัติการล่าแสงเหนือ Northern Light Chase / AURORA CAMP กระโจมสไตล์ชนเผ่าซามิ ล่องเรือสำราญ DFDS + Scandinavian Buffet / TROMSO SAFARI PARK นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน สวนสนุกทิโวลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทางเดือน พ.ย.62-ม.ค.63 ราคาเริ่มต้น 95,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

18-27 พ.ย. 95,900 บาท
1-10 ธ.ค. 95,900 บาท
27 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 109,000 บาท
รหัสทัวร์: EUR AY002(EK)DEC-FEB
ทัวร์ไอซ์แลนด์ 9วัน(EK)ธ.ค.62-ก.พ.63

ทัวร์ไอซ์แลนด์ 9วัน(EK)ธ.ค.62-ก.พ.63

ทัวร์ไอซ์แลนด์ 9วัน น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ โจกุลซาลอนธารน้ำแข็งพันปี ปรากฏการณ์แสงออโรร่า หรือ แสงเหนือ กิจกรรมสโนว์โมบิล ณ ไมดาลโจกุล หาดทรายดำREYNISFJARA BLACK SAND BEACH น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ บลูลากูน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทางเดือน ธ.ค.62- ก.พ.63 ราคา 105,000 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

3-11 ธ.ค. 105,000 บาท
18-26 ม.ค. 105,000 บาท
11-19 ก.พ. 105,000 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK008A(EK)NOV-JAN

ทัวร์ดูโอสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (EK)พ.ย.62-ม.ค.63

ทัวร์ดูโอสวิตเซอร์แลนด์ 7 วันน้ำพุเจดโด บ่อหมีสีน้ำตาล นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม ยอดเขาจุงฟราว เมืองลูเซิร์น หัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ สะพานไม้ชาเปล จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ ปราสาทท่านเคาน์ เดินทางเดือน พ.ย.62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

6-12 พ.ย. 54,900 บาท
29 พ.ย. - 5 ธ.ค. 54,900 บาท
4-10 ธ.ค. 54,900 บาท
26 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 67,900 บาท
30 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 67,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK005A(EK)OCT-DEC

ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7วัน(EK)ต.ค.-ธ.ค.62

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7วัน BATAVIA STAD FASHION OUTLET ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น จัตุรัสกรองปลาซ ล่องเรือหลังคากระจก ชมปราสาทท่านเคานต์ ป้อมปราสาทในยุคกลาง หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ซานส์สคันส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์ เดินทางเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

16-22 ต.ค. 46,900 บาท
12-18 พ.ย. 39,900 บาท
4-10 ธ.ค. 41,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK009(EK)NOV-JAN

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส-โรม 9วัน(EK)พ.ย.62-ม.ค.63

ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส-โรม มหานครปารีส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุช La Vallee Village Outlet หอเอนปิซ่า สะพานไม้ชาเพล โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทางเดือน พ.ย. 62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

9-17 พ.ย. 62 49,900 บาท
23 พ.ย. - 1 ธ.ค. 49,900 บาท
4-12, 8-16 ธ.ค. 52,900 บาท
28 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 62,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK021(EK)OCT

ทัวร์โครเอเชีย 8วัน(EK)ต.ค.62

ทัวร์โครเอเชีย มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย , แวะถ่ายรูปโบสถ์เซนต์แมรี่ เมืองสปลิต ดูบรอฟนิก พระราชวังสปอนซา นั่งกระเช้าสู่Hill Srd ซิเบนิก เมืองโบราณริมทะเล อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) เดินทางเดือน ต.ค. 62 ราคา 45,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

3-10, 5-12, 6-13 ต.ค. 45,900 บาท
10-17, 17-24 ต.ค. 45,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK010B(EK)NOV-JAN

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน(EK)พ.ย.62-ม.ค.63

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน มหานครปารีส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุช ชมพระราชวังแวร์ซายส์ แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือหลังคากระจก หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลนส์(EK) เดินทางเดือน พ.ย. 62 - ม.ค. 63 ราคา 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

20-26 พ.ย. 62 40,900 บาท
5-11 ธ.ค. 40,900 บาท
27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 52,900 บาท
28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 52,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK006A(EK)OCT-JAN

ทัวร์โปรตุเกส สเปน 8วัน 5คืน(EK)ต.ค.62-ม.ค.63

ทัวร์โปรตุเกส สเปน 8วัน มหาวิหารเจอโร ถ่ายรูปหอคอยเบเล็ง มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า มัสยิดเมซกีต้า Las Rozas Village Outlet พระราชวังหลวง พลาซ่ามายอร์ น้ำพุไซเบเลส โดยสายการบินอิมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เดินทางเดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

21-28 ต.ค. 47,900 บาท
14-21 พ.ย. 45,900 บาท
3-10 ธ.ค. 45,900 บาท
26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 62,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK014A(EK)OCT-JAN

ทัวร์เยอรมัน 7วัน 4คืน (EK)ต.ค.62-ม.ค.63

ทัวร์แกรนด์เยอรมัน 7 วัน ปราสาทนอยชวานสไตน์ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก เมืองนูเรมเบิร์ก โรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก เมืองแฟรงก์เฟริต DESIGNER OUTLET ROERMOND โดยสายการบิน Emirate Airlines (EK) เดินทางเดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

18-24 ต.ค. 45,900 บาท
20-26 พ.ย. 44,900 บาท
29 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 55,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK013A(EK)OCT-JAN

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน(EK)ต.ค.62-ม.ค.63

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ชมสวนมิราเบล ชมเมืองเก่าซาลบูร์ก เมืองฮัลล์สตัทท์ หลังคาทองคำ ปราสาทนอยชวานสไตน์ สะพานไม้ชาเปล โดยสายการบินEmirate Airlines (EK) เดินทาง เดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

10-16, 17-23, 22-28 ต.ค. 41,900 บาท
30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 40,900 บาท
4-10 ธ.ค. 40,900 บาท
29 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 53,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK012(EK)OCT-JAN

ทัวร์สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9วัน 6คืน(EK)ต.ค.62-ม.ค.63

ทัวร์สก็อตแลนด์ เวล์ส อังกฤษ ชมปราสาทเอดินเบอระ ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารยอร์ค ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด สโตนเฮนจ์ ชมกรุงลอนดอนอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน ชมบริติชมิวเซียม ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ โดยสายการบิน Emirate Airlines เดินทางเดือน ต.ค.62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

22-30 ค.ค. 62 59,900 บาท
8-16 พ.ย. 57,900 บาท
29 พ.ย. - 7 ธ.ค. 57,900 บาท
4-12 ธ.ค. 57,900 บาท
26 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 69,900 บาท
27 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 69,900 บาท
30 ธ.ค. 62 - 7 ม.ค. 63 69,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK015B(EK)OCT-JAN

ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 8วัน(EK)ต.ค.62-ม.ค.63

ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน ล่องเรือดืมด่ำบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ ชมพระราชวังเชินบรุนน์ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก ชมสะพานชาร์ลส์ โดยสายการบิน Emirate Airlines เดินทางเดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

9-16 ต.ค. 43,900 บาท
13-20 พ.ย. 40,900 บาท
25 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 59,900 บาท
26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 59,900 บาท
29 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 59,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK011A(EK)OCT-JAN

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7วัน(EK)ต.ค.62-ม.ค.63

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7วัน มหานครปารีส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุช La Vallee Village Outlet จัตุรัสเกลแบร์ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส ชมถ้ำน้ำแข็ง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทางเดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

23-29 ต.ค. 62 49,900 บาท
13-19 พ.ย. 49,900 บาท
30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49,900 บาท
4-10 ธ.ค. 49,900 บาท
26 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 57,900 บาท
28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 57,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK007(EK)SEP-JAN

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน (EK)ก.ย.62-ม.ค.63

ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน จัตุรัสมาเรียน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมสวนมิราเบล ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ช้อปปิ้งย่าน นาฬิกาดาราศาสตร์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เดินทางเดือน ก.ย. 62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

19-26 ก.ย. 47,900 บาท
6-13, 11-18, 16-23 ต.ค. 47,900 บาท
14-21 พ.ย. 45,900 บาท
30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 45,900 บาท
3-10 ธ.ค. 45,900 บาท
25 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 59,900 บาท
29 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 59,900 บาท