บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์: EUR EK010A(EK)MAR-MAY

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เทศกาลดอกทิวลิป 7วัน(EK)มี.ค.-พ.ค.62

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เทศกาลดอกทิวลิป 7วัน มหานครปารีส ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุช ชมพระราชวังแวร์ซายส์ DESIGNER OUTLET ROSADA สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ ล่องเรือหลังคากระจก หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทางเดือน มี.ค. - พ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

18-24,19-25,21-27 มี.ค. 41,900 บาท
29 มี.ค. - 4 เม.ย. 43,900 บาท
3-9,16-22,17-23,23-29 เม.ย. 43,900 บาท
7-13, 9-15 เม.ย. 49,900 บาท
10-16,11-17,12-18 เม.ย. 53,900 บาท
30 เม.ย. - 6 พ.ค. 43,900 บาท
5-11, 8-14, 9-15 พ.ค. 43,900 บาท
14-20, 15-21 พ.ค. 43,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK009A(EK)FEB-MAY

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส-เวนิส 9 วัน(EK)ก.พ.-พ.ค.62

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส-เวนิสว 9 วัน มหานครปารีส ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล ท่าเรือตรอนเคตโต้ สะพานไม้ชาเพล ล่องเรือบาโตมุช พระราชวังแวร์ซายส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 2562 ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

15-23 ก.พ. 57,900 บาท
21-29 มี.ค. 57,900 บาท
28 มี.ค. - 5 เม.ย. 57,900 บาท
10-18 เม.ย. 65,900 บาท
27 เม.ย. - 5 พ.ค. 59,900 บาท
16-24 พ.ค. 59,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK009(EK)DEC-MAY

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส-โรม 9วัน(EK)ธ.ค.61-พ.ค.62

ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส-โรม มหานครปารีส ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล ยอดเขาทิตลิส La Vallee Village Outlet หอเอนปิซ่า สะพานไม้ชาเพล โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทาง ธ.ค.61 - พ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 51,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

27 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 62,900 บาท
30 ม.ค. - 7 ก.พ. 51,900 บาท
20-28 มี.ค. 51,900 บาท
27 มี.ค. - 4 เม.ย. 51,900 บาท
9-17, 11-19 เม.ย. 59,900 บาท
26 เม.ย. - 4 พ.ค. 51,900 บาท
15-23 พ.ค. 53,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR SUN03(EY)MAR

ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ 7วัน(EY) มี.ค.62

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ดูโอโม เบอร์กาโม สะเลสาบโคโม่ ลูกาโน่ อินเทอร์ลาเก้น กรินเดอวาลด์กรุน ยอดเขาจุงเฟรา เลาเท่นบรุนเน่น ยอดเขาทิตลิส 7วัน4คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY) มี.ค.62 ราคา 55,900บาท

Etihad Airways

กำหนดการเดินทาง:

มี.ค.62 55,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR SUN02(OS)MAR-APR

ทัวร์โครเอเชีย 9 วัน(OS) มี.ค.-เม.ย.62

ทัวร์โครเอเชีย อุทยานพลิตวิทเซ่ โยสถ์เซนต์มาร์ค มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น พระราชวังไดโอคลีเชียน วิหารจูปิเตอร์ วิหารดอมนิอุส อ่าวมาลีสตอน ดูบรอฟนิค ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE แอมฟิเธียร์เตอร์ 9วัน6คืน โดยสารการบินออสเตรียน (OS) เดินทาง มี.ค.-เม.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

Austrian Airlines

กำหนดการเดินทาง:

มี.ค.-เม.ย.62 59,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR SUN01(TG)FEB-MAR

ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ 8วัน(TG)ก.พ.-มี.ค.62

ทัวร์อิตาลี สวิส จัตุรัสดูโอโม หอเอนเมืองปิซ่า จัตุรัสเปียสซ่า มัจโจเล่ เวนิส จัตุรัสซานมาร์โค ทะเลสาบโคโม่ ลูเซิร์น กรินเดอวาลด์กรุน ยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง เลาเท่นบรุนเน่น 8วัน5คืน โดยสายการบินไทย(TG) ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ.62 60,900 บาท
มี.ค.62 59,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK021A(EK)DEC

ทัวร์เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ 7วัน(EK)ธ.ค.61

เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ 7วัน ชมจัตุรัสโรเมอร์ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบทิติเซ่ สะพานไม้ชาเพล ชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน ชมเขตเมืองเก่ากอลมาร์ จัตุรัสเกลแบร์ รูปปั้นแมนเนเก้นพิส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทาง ธ.ค.61 ราคา 42,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

4-10 ธ.ค. 42,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK008A(EK)NOV-DEC

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน4คืน(EK)พ.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์ดูโอสวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน เที่ยวชมน้ำพุเจดโด บ่อหมีสีน้ำตาล นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม ยอดเขาจุงฟราว กลาเซียร์ ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ สะพานไม้ชาเปล โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

15-21 พ.ย. 57,900 บาท
26 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 67,900 บาท
27 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 67,900 บาท
28 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 67,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR HG12(EK)SEP-DEC
ทัวร์นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5คืน(EK)ก.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5คืน(EK)ก.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5คืน สวนสนุกทิโวลีสร้างขึ้นในปี ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ ล่องเรือดีเอฟดีเอสซีเวยส์ จากออสโลไปยัง โคเปนเฮเก้นและค้างคืนบนเรือ 1 คืน นั่งรถรางขึ้นไปยอดเขาฟลอเยน รถไฟสายโรแมนติกฟลอมส์บานา เดินทางเดือน ก.ย. - ธ.ค. ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

25 ก.ย. -2 ต.ค. 61 49,900 บาท
28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 61 49,900 บาท
26 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 59,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK010B(EK)DEC-MAR

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน(EK)ธ.ค.61-มี.ค.62

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน มหานครปารีส ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุช ชมพระราชวังแวร์ซายส์ แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ล่องเรือหลังคากระจก หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลนส์(EK) เดินทางเดือน ธ.ค. 61 - มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

26 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 50,900 บาท
27 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 50,900 บาท
25-31 ม.ค. 41,900 บาท
14-20 ก.พ. 41,900 บาท
28 ก.พ. - 6 มี.ค. 41,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK006(EK)DEC

ทัวร์โปรตุเกส สเปน 8วัน 5คืน(EK)ธ.ค.61

ทัวร์โปรตุเกส สเปน 8วัน ถ่ายรูปหอคอยเบเล็ง ชมมหาวิหารแห่งเซวิลญ่า มัสยิดเมซกีต้า ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย และสะพานส่งน้ำโรมันที่มีชื่อเสียง Las Rozas Village Outlet เดินทาง ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

27 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 59,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK020(EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส เฟรนซ์ริเวียร่า อิตาลี 8วัน(EK)

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส อิตาลี โรม เวนิส นครรัฐวาติกัน 8 วัน 5 คืน เดินทางโดย Emirate Airlines (EK) เมืองคานส์ เมืองเวนิส ล่องเรือ สู่ เกาะเวนิส ดิ ชมหอเอนปิซ่า กรุงโรม เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี นครรัฐวาติกันประเทศที่เล็กที่สุดในโลก

Emirate Airlines
รหัสทัวร์: EUR EK014A(EK)FEB-APR

ทัวร์เยอรมัน 7วัน 4คืน (EK)ก.พ.-เม.ย.62

ทัวร์เยอรมัน ปราสาทนอยชวานสไตน์ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก โรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก เมืองแฟรงก์เฟริต DESIGNER OUTLET ROERMOND โดยสายการบิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง เดือน ก.พ. - เม.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

14-20 ก.พ. 44,900 บาท
7-13 มี.ค. 44,900 บาท
28 มี.ค. - 3 เม.ย. 44,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK013A(EK)JAN-MAY

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน(EK)ม.ค.-พ.ค.62

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ จัตุรัสมาเรียน ชมสวนมิราเบล เมืองฮัลล์สตัทท์ ชมหลังคาทองคำ ชมปราสาทนอยชวานสไตล์ ชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน สะพานไม้ชาเปล โดยสายการบินEmirate Airlines (EK) เดินทาง ม.ค. - พ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

30 ม.ค. - 5 ก.พ. 40,900 บาท
6-12, 13-19, 20-26 มี.ค. 40,900 บาท
27 มี.ค. - 2 เม.ย. 40,900 บาท
3-9 เม.ย. 41,900 บาท
9-15, 13-19 เม.ย. 49,900 บาท
2-8, 16-22, 23-29 พ.ค. 41,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK012(EK)DEC

ทัวร์สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9วัน 6คืน (EK)ธ.ค. 61

ทัวร์สก็อตแลนด์ เวล์ส อังกฤษ ล่องเรืองแม่น้ำเทมส์ พระราชวังบัคกิ้งแฮม สโตนเฮนจ์ ช็อปปิ้งบิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต และถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด 9 วัน 6 คืน บินสายการบิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง ธ.ค. 61 ราคา 69,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

25 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 69,900 บาท
28 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62 69,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK015(EK)NOV-DEC

ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน(EK)พ.ย.-ธ.ค. 61

ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี ปราสาทแห่งกรุงปราก เมืองเชสกี้ครุมลอฟ เวียนนา ถนนคาร์นท์เนอร์ กรุงบูดาเปสต์ 7 วัน 4 คืน บินสายการบิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

29 พ.ย. - 5 ธ.ค. 40,900 บาท
27 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62 50,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK011(EK)DEC-MAY

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7วัน(EK)ธ.ค.61-พ.ค.62

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7วัน มหานครปารีส ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุช La Vallee Village Outlet นั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลก สู่ยอดเขาทิทลิส สะพานไม้ชาเพล โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทาง ธ.ค. 61 - พ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

29 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 59,900 บาท
13-19 ก.พ. 49,900 บาท
5-11, 19-25 มี.ค. 49,900 บาท
26 มี.ค. - 1 เม.ย. 49,900 บาท
13-19 เม.ย. 59,900 บาท
25 เม.ย. - 1 พ.ค. 50,900 บาท
14-20 พ.ค. 52,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK007(EK)DEC-MAY

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน (EK)ธ.ค.61-พ.ค.62

ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน ชมจัตุรัสมาเรียน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ชม สวนมิราเบล ฮัลล์สตัทท์ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ ชมประตูเมืองเก่า ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เดินทาง ธ.ค. 61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

25 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 59,900 บาท
29 ม.ค. - 5 ก.พ. 47,900 บาท
12-19. 17-24 ก.พ. 47,900 บาท
12-19, 19-26 มี.ค. 47,900 บาท
2-9, 13-20 เม.ย. 47,900 บาท
7-14, 9-16, 11-18 เม.ย. 55,900 บาท
29 เม.ย. - 6 พ.ค. 47,900 บาท
11-18, 18-25 พ.ค. 47,900 บาท
25 พ.ค. - 1 มิ.ย. 47,900 บาท