บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์: EUR EK020(EK)JUL-OCT
ทัวร์อิตาลี่ สโลวีเนีย ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน (EK)ก.ค.-ต.ค.62

ทัวร์อิตาลี่ สโลวีเนีย ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน (EK)ก.ค.-ต.ค.62

ทัวร์อิตาลี่ สโลวีเนีย ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน ล่องเรือชมบ้านเรือนชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส Noventa Di Piave Designer Outlet ถ้ำโพสทอยนา ปราสาทลูบลิยานา โบสถ์พระแม่มารีย์ ปราสาทเบลด กรุงบูดาเปสต์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 62 ราคา 42,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

7-13, 10-16, 24-30 ก.ค. 42,900 บาท
9-15, 16-22, 22-28 ต.ค. 42,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK016(EK)JUL-OCT
ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน (EK)ก.ค.-ต.ค.62

ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน (EK)ก.ค.-ต.ค.62

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน สตอกโฮล์ม ชมย่านเมืองเก่าแกมล่าสแตน, พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ออสโล เมืองหลวงแห่งนอร์เวย์ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง ล่องเรือสำราญ DFDS + Scandinavian Buffet สวนสนุกทิโวลี เมืองกู๊ดวาเก้น และ ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด รถไฟสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาล โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

12-21 ก.ค. 79,900 บาท
7-16 ส.ค. 79,900 บาท
17-26 ก.ย. 79,900 บาท
18-27 ต.ค. 79,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK013B(EK)MAY-OCT

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ดูไบ 9วัน พ.ค.-ต.ค.62

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ดูไบ 9วัน ชมสวนมิราเบล จัตุรัสมาเรียน ชมเมืองเก่าซาลบูร์ก ปราสาทนอยชวานสไตน์ รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน ชอปปิ้งที่ตลาดทอง นั่งรถตะลุยไปบนดูนท่องทะเลทรายที่ดูไบ พิพิธภัณฑ์ดูไบ ห้างดูไบมอลล์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทาง พ.ค. - ต.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

17-25 พ.ค. 49,900 บาท
12-20 มิ.ย. 50,900 บาท
10-18 ก.ค. 50,900 บาท
24 ก.ค. - 1 ส.ค. 50,900 บาท
14-22 ส.ค. 50,900 บาท
11-19 ก.ย. 50,900 บาท
25 ก.ย. - 3 ต.ค. 50,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK008B(EK)JUL-OCT

ทัวร์ดูโอสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (EK)ก.ค.-ต.ค.62

ทัวร์ดูโอสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน น้ำพุเจดโด บ่อหมีสีน้ำตาล นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม ยอดเขาจุงฟราว ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น สะพานไม้ชาเปล ชมจัตุรัสปาราเดพลาทซ์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

11-17, 25-31 ก.ค. 62 62,900 บาท
8-14 ส.ค. 62,900 บาท
12-18 ก.ย. 59,900 บาท
10-16, 11-17 ต.ค. 59,900 บาท
18-24 ต.ค. 62,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK005A(EK)SEP-OCT

ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7วัน(EK)ก.ย.-ต.ค.62

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7วัน BATAVIA STAD FASHION OUTLET ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น จัตุรัสกรองปลาซ ล่องเรือหลังคากระจก ชมปราสาทท่านเคานต์ ป้อมปราสาทในยุคกลาง หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ซานส์สคันส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์ เดินทางเดือน ก.ย.-ต.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

24-30 ก.ย. 41,900 บาท
16-22 ต.ค. 46,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK009(EK)JUL-OCT

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส-โรม 9วัน(EK)ก.ค.-ต.ค.62

ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส-โรม มหานครปารีส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุช La Vallee Village Outlet หอเอนปิซ่า สะพานไม้ชาเพล โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทาง ก.ค. - ต.ค.2562 ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

27 ก.ค. - 4 ส.ค. 56,900 บาท
10-18 ส.ค. 52,900 บาท
12-20 ก.ย. 52,900 บาท
26 ก.ย. - 4 ต.ค. 52,900 บาท
2-10, 8-16, 12-20 ต.ค. 52,900 บาท
19-27, 20-28 ต.ค. 52,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK021(EK)JUL-OCT

ทัวร์โครเอเชีย 8 วัน(EK)ก.ค.-ต.ค.

ทัวร์โครเอเชีย มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย , แวะถ่ายรูปโบสถ์เซนต์แมรี่ เมืองสปลิต ดูบรอฟนิก พระราชวังสปอนซา นั่งกระเช้าสู่Hill Srd ซิเบนิก เมืองโบราณริมทะเล อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) เดินทาง ก.ค.-ต.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

12-19 ก.ค. 53,900 บาท
13-20 ก.ย. 45,900 บาท
27 ก.ย. - 4 ต.ค. 45,900 บาท
10-17 ต.ค. 45,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK010B(EK)AUG-OCT

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน(EK)ส.ค.-ต.ค.62

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน มหานครปารีส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุช ชมพระราชวังแวร์ซายส์ แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือหลังคากระจก หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลนส์(EK) เดินทางเดือน ส.ค.-ต.ค. 62 ราคา 42,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

9-15 ส.ค. 47,900 บาท
25 ก.ย. - 1 ต.ค. 42,900 บาท
4-10 , 23-29 ต.ค. 42,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK006A(EK)JUL-OCT

ทัวร์โปรตุเกส สเปน 8วัน 5คืน(EK)ก.ค.-ต.ค.62

ทัวร์โปรตุเกส สเปน 8วัน มหาวิหารเจอโร ถ่ายรูปหอคอยเบเล็ง มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า มัสยิดเมซกีต้า Las Rozas Village Outlet พระราชวังหลวง พลาซ่ามายอร์ น้ำพุไซเบเลส โดยสายการบินอิมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

27 ก.ค. - 3 ส.ค. 52,900 บาท
10-17 ส.ค. 52,900 บาท
4-11 ก.ย. 47,900 บาท
12-19, 21-28 ต.ค. 47,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK014A(EK)SEP-OCT

ทัวร์เยอรมัน 7วัน 4คืน (EK)ก.ย.-ต.ค.62

ทัวร์แกรนด์เยอรมัน 7 วัน ปราสาทนอยชวานสไตน์ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก เมืองนูเรมเบิร์ก โรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก เมืองแฟรงก์เฟริต DESIGNER OUTLET ROERMOND โดยสายการบิน Emirate Airlines (EK) เดินทางเดือน ก.ย.-ต.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

12-18 ก.ย. 45,900 บาท
26 ก.ย. - 2 ต.ค. 45,900 บาท
13-19 ต.ค. 45,900 บาท
18-24 ต.ค. 45,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK013A(EK)MAY-OCT

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน(EK)พ.ค.-ต.ค.62

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ชมสวนมิราเบล ชมเมืองเก่าซาลบูร์ก เมืองฮัลล์สตัทท์ หลังคาทองคำ ปราสาทนอยชวานสไตน์ สะพานไม้ชาเปล โดยสายการบินEmirate Airlines (EK) เดินทาง พ.ค.-ต.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

23-29 พ.ค. 62 41,900 บาท
17-23 ก.ค. 41,900 บาท
8-14 ส.ค. 41,900 บาท
4-10, 18-24 ก.ย. 41,900 บาท
10-16, 17-23, 22-28 ต.ค. 41,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK012(EK)SEP-OCT

ทัวร์สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9วัน 6คืน (EK)ก.ย.-ต.ค.62

ทัวร์สก็อตแลนด์ เวล์ส อังกฤษ ชมปราสาทเอดินเบอระ ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารยอร์ค ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด สโตนเฮนจ์ ชมกรุงลอนดอนอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน ชมบริติชมิวเซียม ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ โดยสายการบิน Emirate Airlines เดินทาง ก.ย. - ต.ค. 2562 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

20-28 ก.ย. 59,900 บาท
27 ก.ย. - 5 ต.ค. 59,900 บาท
4-12, 12-20 ต.ค. 59,900 บาท
18-26 ต.ค. 62,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK015B(EK)JUN-NOV

ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 8วัน(EK)มิ.ย.-พ.ย.62

ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน ล่องเรือดืมด่ำบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ ชมพระราชวังเชินบรุนน์ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก ชมสะพานชาร์ลส์ โดยสายการบิน Emirate Airlines เดินทางเดือน มิ.ย. - พ.ย. 2562 ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

7-14 มิ.ย. 42,900 บาท
26 มิ.ย. - 3 ก.ค. 42,900 บาท
27 ก.ย. - 4 ต.ค. 43,900 บาท
11-18, 19-26 ต.ค. 43,900 บาท
8-15 พ.ย. 42,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK011A(EK)JUL-OCT

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7วัน(EK)ก.ค.-ต.ค.62

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7วัน มหานครปารีส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุช La Vallee Village Outlet จัตุรัสเกลแบร์ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส ชมถ้ำน้ำแข็ง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

11-17 ก.ค. 62 54,900 บาท
18-24 ก.ย. 49,900 บาท
19-25 ต.ค. 49,900 บาท
23-29 ต.ค. 49,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK007(EK)JUN-OCT

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน (EK)มิ.ย.-ต.ค.62

ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน จัตุรัสมาเรียน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมสวนมิราเบล ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ช้อปปิ้งย่าน นาฬิกาดาราศาสตร์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

5-12, 15-22 มิ.ย. 62 47,900 บาท
24-31 ก.ค. 52,900 บาท
26 ก.ค. - 2 ส.ค. 52,900 บาท
11-18 ส.ค. 52,900 บาท
19-26 ก.ย. 47,900 บาท
6-13, 11-18, 16-23, 22-29 ต.ค. 47,900 บาท