บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์: EUR EK025(EK)DEC-MAR
ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน(EK)ธ.ค.62-มี.ค.63

ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน(EK)ธ.ค.62-มี.ค.63

ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน เมืองทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย วิหารจวารี เมืองถ้ำอุพลิสชิเค ขึ้นรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia หรือแท่งหินสีดำแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) เดินทางเดือน ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

3-8, 5-10 ธ.ค. 33,900 บาท
11-16 ก.พ. 63 34,900 บาท
3-8, 10-15, 17-22 มี.ค. 63 34,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK020(EK)DEC
ทัวร์อิตาลี่ สโลวีเนีย ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน (EK)ธ.ค.62

ทัวร์อิตาลี่ สโลวีเนีย ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน (EK)ธ.ค.62

ทัวร์อิตาลี่ สโลวีเนีย ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน ล่องเรือชมบ้านเรือนชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส Noventa Di Piave Designer Outlet ถ้ำโพสทอยนา ปราสาทลูบลิยานา โบสถ์พระแม่มารีย์ ปราสาทเบลด กรุงบูดาเปสต์ เดินทางเดือน ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 ราคา 54,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

26 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 54,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK016A(EK)NOV-JAN
ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน (EK)พ.ย.62-ม.ค.63

ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน (EK)พ.ย.62-ม.ค.63

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ร่วมปฏิบัติการล่าแสงเหนือ Northern Light Chase / AURORA CAMP กระโจมสไตล์ชนเผ่าซามิ ล่องเรือสำราญ DFDS + Scandinavian Buffet / TROMSO SAFARI PARK นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน สวนสนุกทิโวลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทางเดือน พ.ย.62-ม.ค.63 ราคาเริ่มต้น 95,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

18-27 พ.ย. 95,900 บาท
1-10 ธ.ค. 95,900 บาท
27 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 109,000 บาท
รหัสทัวร์: EUR AY002(EK)JAN-FEB
ทัวร์ไอซ์แลนด์ 9วัน(EK)ม.ค.-ก.พ.63

ทัวร์ไอซ์แลนด์ 9วัน(EK)ม.ค.-ก.พ.63

ทัวร์ไอซ์แลนด์ 9วัน น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ โจกุลซาลอนธารน้ำแข็งพันปี ปรากฏการณ์แสงออโรร่า หรือ แสงเหนือ กิจกรรมสโนว์โมบิล ณ ไมดาลโจกุล หาดทรายดำREYNISFJARA BLACK SAND BEACH น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ บลูลากูน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทางเดือน ม.ค.- ก.พ.63 ราคา 105,000 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

18-26 ม.ค. 105,000 บาท
11-19 ก.พ. 105,000 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK008A(EK)NOV-JAN

ทัวร์ดูโอสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (EK)พ.ย.62-ม.ค.63

ทัวร์ดูโอสวิตเซอร์แลนด์ 7 วันน้ำพุเจดโด บ่อหมีสีน้ำตาล นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม ยอดเขาจุงฟราว เมืองลูเซิร์น หัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ สะพานไม้ชาเปล จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ ปราสาทท่านเคาน์ เดินทางเดือน พ.ย.62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

29 พ.ย. - 5 ธ.ค. 54,900 บาท
4-10 ธ.ค. 54,900 บาท
26 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 67,900 บาท
30 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 67,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK005A(EK)DEC

ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7วัน(EK)ธ.ค.62

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7วัน BATAVIA STAD FASHION OUTLET ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น จัตุรัสกรองปลาซ ล่องเรือหลังคากระจก ชมปราสาทท่านเคานต์ ป้อมปราสาทในยุคกลาง หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ซานส์สคันส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์ เดินทางเดือน ธ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

4-10 ธ.ค. 41,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK009(EK)NOV-JAN

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส-โรม 9วัน(EK)พ.ย.62-ม.ค.63

ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส-โรม มหานครปารีส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุช La Vallee Village Outlet หอเอนปิซ่า สะพานไม้ชาเพล โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทางเดือน พ.ย. 62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

9-17 พ.ย. 62 49,900 บาท
23 พ.ย. - 1 ธ.ค. 49,900 บาท
4-12, 8-16 ธ.ค. 52,900 บาท
28 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 62,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK021(EK)OCT-MAR

ทัวร์โครเอเชีย 8วัน(EK)ต.ค.62-มี.ค.63

ทัวร์โครเอเชีย มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย , แวะถ่ายรูปโบสถ์เซนต์แมรี่ เมืองสปลิต ดูบรอฟนิก พระราชวังสปอนซา นั่งกระเช้าสู่Hill Srd ซิเบนิก เมืองโบราณริมทะเล อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) เดินทางเดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

3-10, 5-12, 6-13 ต.ค. 45,900 บาท
21-28 พ.ย. 43,900 บาท
5-12 ธ.ค. 43,900 บาท
23-30 ม.ค. 63 43,900 บาท
6-13, 20-27 ก.พ. 63 43,900 บาท
5-12, 19-26 มี.ค. 63 43.900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK010B(EK)NOV-JAN

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน(EK)พ.ย.62-ม.ค.63

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน มหานครปารีส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุช ชมพระราชวังแวร์ซายส์ แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือหลังคากระจก หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลนส์(EK) เดินทางเดือน พ.ย. 62 - ม.ค. 63 ราคา 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

20-26 พ.ย. 62 40,900 บาท
5-11 ธ.ค. 40,900 บาท
27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 52,900 บาท
28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 52,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK006A(EK)OCT-JAN

ทัวร์โปรตุเกส สเปน 8วัน 5คืน(EK)ต.ค.62-ม.ค.63

ทัวร์โปรตุเกส สเปน 8วัน มหาวิหารเจอโร ถ่ายรูปหอคอยเบเล็ง มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า มัสยิดเมซกีต้า Las Rozas Village Outlet พระราชวังหลวง พลาซ่ามายอร์ น้ำพุไซเบเลส โดยสายการบินอิมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เดินทางเดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

21-28 ต.ค. 47,900 บาท
3-10 ธ.ค. 45,900 บาท
26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 62,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK014A(EK)OCT-JAN

ทัวร์เยอรมัน 7วัน 4คืน (EK)ต.ค.62-ม.ค.63

ทัวร์แกรนด์เยอรมัน 7 วัน ปราสาทนอยชวานสไตน์ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก เมืองนูเรมเบิร์ก โรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก เมืองแฟรงก์เฟริต DESIGNER OUTLET ROERMOND โดยสายการบิน Emirate Airlines (EK) เดินทางเดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

18-24 ต.ค. 45,900 บาท
29 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 55,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK013A(EK)OCT-JAN

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน(EK)ต.ค.62-ม.ค.63

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ชมสวนมิราเบล ชมเมืองเก่าซาลบูร์ก เมืองฮัลล์สตัทท์ หลังคาทองคำ ปราสาทนอยชวานสไตน์ สะพานไม้ชาเปล โดยสายการบินEmirate Airlines (EK) เดินทาง เดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

10-16, 17-23 ต.ค. 41,900 บาท
4-10 ธ.ค. 40,900 บาท
29 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 53,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK012(EK)OCT-JAN

ทัวร์สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9วัน 6คืน(EK)ต.ค.62-ม.ค.63

ทัวร์สก็อตแลนด์ เวล์ส อังกฤษ ชมปราสาทเอดินเบอระ ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารยอร์ค ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด สโตนเฮนจ์ ชมกรุงลอนดอนอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน ชมบริติชมิวเซียม ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ โดยสายการบิน Emirate Airlines เดินทางเดือน ต.ค.62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

22-30 ค.ค. 62 59,900 บาท
8-16 พ.ย. 57,900 บาท
29 พ.ย. - 7 ธ.ค. 57,900 บาท
4-12 ธ.ค. 57,900 บาท
26 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 69,900 บาท
27 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 69,900 บาท
30 ธ.ค. 62 - 7 ม.ค. 63 69,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK015B(EK)OCT-JAN

ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 8วัน(EK)ต.ค.62-ม.ค.63

ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน ล่องเรือดืมด่ำบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ ชมพระราชวังเชินบรุนน์ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก ชมสะพานชาร์ลส์ โดยสายการบิน Emirate Airlines เดินทางเดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

9-16 ต.ค. 43,900 บาท
25 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 59,900 บาท
26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 59,900 บาท
29 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 59,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK011A(EK)OCT-JAN

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7วัน(EK)ต.ค.62-ม.ค.63

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7วัน มหานครปารีส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุช La Vallee Village Outlet จัตุรัสเกลแบร์ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส ชมถ้ำน้ำแข็ง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทางเดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

23-29 ต.ค. 62 49,900 บาท
30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 49,900 บาท
4-10 ธ.ค. 49,900 บาท
26 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 57,900 บาท
28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 57,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK007(EK)OCT-JAN

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน (EK)ต.ค.62-ม.ค.63

ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน จัตุรัสมาเรียน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมสวนมิราเบล ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ช้อปปิ้งย่าน นาฬิกาดาราศาสตร์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เดินทางเดือน ต.ค.62 - ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

6-13, 16-23 ต.ค. 47,900 บาท
30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 45,900 บาท
3-10 ธ.ค. 45,900 บาท
25 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 59,900 บาท
29 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 59,900 บาท