บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์:
ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย คาซเบกี้ 10วัน(TK) มี.ค.-ต.ค.63

ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย คาซเบกี้ 10วัน(TK) มี.ค.-ต.ค.63

ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย ชมดินแดนเทือกเขาคอเคซัส เมืองบาคู พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน คาราวานซาราย ถ่ายรูปกับ หอคอยไมเด้น เมืองโกบัสตาน Rock Painting Open Air Museum ภูเขาโคลน บาคู บูเลอร์ วาร์ด คริสตัลฮอลล์ ล่องเรือทะเล แคสเปี้ยน เมืองเชคี หนึ่งในเส้นทางสายไหม กรุงทบิลิซี พระราชวังฤดูร้อน เชคี ข่าน เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ เมืองคาซเบกี้ เมืองกูดาอูรี่ ป้อมอนานูรี่ วิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี กรุงทบิลิซี เดินทางโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์(TK)เดินทาง มี.ค.-ต.ค.63 ราคา 79,900 บาท

รหัสทัวร์: EUR EK025(EK)MAR-MAY

ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน(EK)

ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน เมืองทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย วิหารจวารี เมืองถ้ำอุพลิสชิเค ขึ้นรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia หรือแท่งหินสีดำแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

Emirate Airlines
รหัสทัวร์: EUR EK016(EK)MAR-JUL
ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน (EK)มี.ค.-ก.ค.63

ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน (EK)มี.ค.-ก.ค.63

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน พิพิธภัณฑ์เรือวาซา อุทยานฟร็อกเนอร์ ขึ้นรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาล ล่องเรือสำราญ DFDS + Scandinavia Buffet ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาฟลอเยน สวนสนุกทิโวลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทางเดือน มี.ค.-ก.ค.63 ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

13-22 มี.ค. 65,900 บาท
3-12 เม.ย. 72,900 บาท
8-17, 10-19 เม.ย. 77,900 บาท
24 เม.ย. - 3 พ.ค. 69,900 บาท
29 เม.ย. - 8 พ.ค. 69,900 บาท
5-14 พ.ค. 69,900 บาท
9-18 มิ.ย. 69,900 บาท
3-12 ก.ค. 69,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK008A(EK)MAR-JUL

ทัวร์ดูโอสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (EK)มี.ค.-ก.ค.63

ทัวร์ดูโอสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน น้ำพุเจดโด บ่อหมีสีน้ำตาล นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม ยอดเขาจุงฟราว เมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล ชมจัตุรัสปาราเดพลาทซ์ ปราสาทท่านเคาน์ เดินทางเดือน มี.ค.-ก.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

19-25 มี.ค. 54,900 บาท
31 มี.ค. - 6 เม.ย. 62,900 บาท
9-15, 10-16 เม.ย. 67,900 บาท
29 เม.ย. - 5 พ.ค. 62,900 บาท
1-7 มิ.ย. 62,900 บาท
1-7 ก.ค. 62,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK005+A(EK)MAR-JUL

ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7วัน(EK)มี.ค.-ก.ค.63

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7วัน BATAVIA STAD FASHION OUTLET ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น จัตุรัสกรองปลาซ ล่องเรือหลังคากระจก ชมปราสาทท่านเคานต์ หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ซานส์สคันส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทางเดือน มี.ค. - ก.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

18-24, 24-30 มี.ค. 40,900 บาท
27 มี.ค. - 2 เม.ย. 40,900 บาท
10-16, 11-17 เม.ย. 49,900 บาท
14-20, 24-30 เม.ย. 42,900 บาท
27 เม.ย. - 3 พ.ค. 42,900 บาท
28 เม.ย. - 4 พ.ค. 42,900 บาท
29 เม.ย. - 5 พ.ค. 42,900 บาท
30 เม.ย. - 6 พ.ค. 42,900 บาท
4-10, 5-11 พ.ค. 42,900 บาท
20-26 พ.ค. 41,900 บาท
2-8 มิ.ย. 41,900 บาท
23-29 ก.ค. 41,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK009(EK)MAR-AUG

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี 9วัน(EK)มี.ค.-ส.ค.63

ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี มหานครปารีสถ่ายรูปคู่หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุช La Vallee Village Outlet หอเอนปิซ่า สะพานไม้ชาเพล โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทางเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2563 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

1-9 มี.ค. 49,900 บาท
2-10 เม.ย. 53,900 บาท
9-17, 11-19 เม.ย. 59,900 บาท
30 เม.ย. - 8 พ.ค. 53,900 บาท
5-13, 9-17 พ.ค. 54,900 บาท
30 พ.ค. - 7 มิ.ย. 54,900 บาท
11-19 มิ.ย. 54,900 บาท
25 มิ.ย. - 3 ก.ค. 54,900 บาท
25 ก.ค. - 2 ส.ค. 54,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK021(EK)MAR-JUL

ทัวร์โครเอเชีย 8วัน(EK)มี.ค.-ก.ค.63

ทัวร์โครเอเชีย ชมเมืองซาดาร์ , มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย เมืองสปลิต แวะถ่ายรูปพระราชวังดิโอคลีเชียน เมืองดูบรอฟนิก ชมจัตุรัสเจลาซิค นั่งกระเช้าสู่Hill Srd เนินเขาเมืองดูบรอฟนิก ซิเบนิกเมืองโบราณริมทะเล อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) เดินทางเดือน มี.ค. - ก.ค.63 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

31 มี.ค. - 7 เม.ย. 49,900 บาท
10-17 เม.ย. 53,900 บาท
14-21 เม.ย. 49,900 บาท
30 เม.ย. - 7 พ.ค. 49,900 บาท
4-11 พ.ค. 49.900 บาท
2-9 มิ.ย. 49,900 บาท
30 มิ.ย. - 7 ก.ค. 49,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK010A+B(EK)MAR-JUL

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน(EK)มี.ค.-ก.ค.63

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน มหานครปารีส ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุช แกลลอเรียลาฟาแยตต์ จัตุรัสกรองปลาซ ล่องเรือหลังคากระจก หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลนส์(EK) เดินทางเดือน มี.ค. - ก.ค. 63 ราคา 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

20-26, 24-30 มี.ค. 40,900 บาท
1-7, 15-21 เม.ย. 42,900 บาท
11-17 เม.ย. 49,900 บาท
29 เม.ย. - 5 พ.ค. 42,900 บาท
1-7, 2-8, 5-11 พ.ค. 42,900 บาท
28 พ.ค. - 3 มิ.ย. 41,900 บาท
17-23 มิ.ย. 41,900 บาท
1-7 ก.ค. 41,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK014A(EK)APR-JUN

ทัวร์เยอรมัน 7วัน 4คืน (EK)เม.ย.-มิ.ย.63

ทัวร์แกรนด์เยอรมัน 7 วัน ปราสาทนอยชวานสไตน์ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก เมืองนูเรมเบิร์ก โรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก เมืองแฟรงก์เฟริต DESIGNER OUTLET ROERMOND โดยสายการบิน Emirate Airlines (EK) เดินทางเดือน เม.ย. - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

1-7 เม.ย. 47,900 บาท
28 เม.ย. - 5 พ.ค. 47,900 บาท
3-9 มิ.ย. 47,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK013A(EK)MAR-JUN

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน(EK)มี.ค.-มิ.ย.63

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ชมสวนมิราเบล ชมเมืองเก่าซาลบูร์ก เมืองฮัลล์สตัทท์ หลังคาทองคำ ปราสาทนอยชวานสไตน์ สะพานไม้ชาเปล โดยสายการบินEmirate Airlines EK) เดินทางเดือน มี.ค. - มิ.ย. ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

26 มี.ค. - 1 เม.ย. 40,900 บาท
12-18 เม.ย. 49,900 บาท
30 เม.ย. - 6 พ.ค. 41,900 บาท
6-11 พ.ค. 47,900 บาท
29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 47,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK012(EK)MAR-JUN

ทัวร์สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9วัน 6คืน(EK)มี.ค.-มิ.ย.63

ทัวร์สก็อตแลนด์ เวล์ส อังกฤษ ชมชมปราสาทเอดินเบอระ ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารยอร์ค ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด สโตนเฮนจ์ ชมกรุงลอนดอนอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน ชมบริติชมิวเซียม ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ โดยสายการบินEmirate Airlines เดินทางเดือน มี.ค.-มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

4-12 มี.ค. 57,900 บาท
8-16, 10-18 เมษายน 67,900 บาท
28 เม.ย. - 6 พ.ค. 59,900 บาท
2-10, 5-13 พ.ค. 59,900 บาท
2-10 มิ.ย. 59,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK015B(EK)APR-JUL

ทัวร์ฮังการี ออสเตรีย เชค 8วัน(EK)เม.ย.-ก.ค.63

ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน ล่องเรือดืมด่ำบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ ชมพระราชวังเชินบรุนน์ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก ชมสะพานชาร์ลส์ โดยสายการบิน Emirate Airlines เดินทางเดือน เม.ย. - ก.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

1-8 เม.ย. 39,900 บาท
9-16, 10-17 เม.ย. 49,900 บาท
24 เม.ย. - 1 พ.ค. 39,900 บาท
29 เม.ย. - 6 พ.ค. 39,900 บาท
30 เม.ย. - 7 พ.ค. 39,900 บาท
5-12, 13-20 พ.ค. 39,900 บาท
27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 39,900 บาท
2-9, 17-24 มิ.ย. 39,900 บาท
1-8 ก.ค. 41,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK011A(EK)MAR-JUN

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7วัน(EK)มี.ค.-มิ.ย.63

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7วัน มหานครปารีส ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุช La Vallee Village Outlet จัตุรัสเกลแบร์ นั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลก สู่ยอดเขาทิตลิส ชมถ้ำน้ำแข็ง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทางเดือน มี.ค. - มิ.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

19-25 มี.ค. 49,900 บาท
3-9 มิ.ย. 49,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK007(EK)MAR-JUL

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน (EK)มี.ค.-ก.ค.63

ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน จัตุรัสมาเรียน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมสวนมิราเบล ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์นท์เนอร์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เดินทางเดือน มี.ค.-ก.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

11-28 มี.ค. 45,900 บาท
25 มี.ค. - 1 เม.ย. 45,900 บาท
11-18 เม.ย. 55,900 บาท
30 เม.ย. - 7 พ.ค. 49,900 บาท
6-13 พ.ค. 49,900 บาท
30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 49,900 บาท
11-18 มิ.ย. 49,900 บาท
25 มิ.ย. - 2 ก.ค. 49,900 บาท
23-30 ก.ค. 49,900 บาท