บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Europe

รหัสทัวร์: EUR CRO8D(EK)SEP-DEC

ทัวร์โครเอเชีย พลิทวิตเซ่ ดูบรอฟนิค 8 วัน(EK)ก.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์โครเอเชีย พลิทวิตเซ่ ดูบรอฟนิค ซาเกร็บ โอพาเทีย พระราชวังไดโอคลีเชียน วิหารจูปิเตอร์ อ่าวมาลีสตอน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา SRD โทรเกียร์ ซิบินิค โบสถ์เซนต์มาร์ค มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น 8วัน 5คืน โดยสายการบิน Emirates ราคาเริ่มต้น 55,500 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

ก.ย. 61 55,500 บาท
ต.ค. 61 55,500-57,500 บาท
พ.ย. 61 55,500-57,500 บาท
ธ.ค. 61 57,500 บาท
รหัสทัวร์: EUR BUL9D(TK)JUL-DEC
ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย 9วัน (TK)JUL-DEC

ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย 9วัน (TK)JUL-DEC

ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย 9วัน 6คืน โดยสารการบิน Turkish Airlines (TK) เมืองชินายา ปราสาทเปเลส ผ่านชมวิหารชินายา ปราสาทบราน เมืองบราซอฟ โบสถ์ดำ กรุงบูคาเรสต์ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน ประตูชัยโรมาเนี่ยน เมืองเวลีโค ทราโวโน ถนนซาโมวอดสก้า ปราสาทซาเรเวทส์ สุสานโบราณเธรเซียน อารามมรดกโลกริลา เมืองโซเฟีย มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท

Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

21-29 ก.ค.61 62,900 บาท
11-19 ส.ค.61 62,900 บาท
22-30 ก.ย. 61 62,900 บาท
20-28 ต.ค. 61 62,900 บาท
18-26 พ.ย. 62,900 บาท
2-10 ธ.ค. 61 62,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR HG09(EK)JUN-OCT

ทัวร์แกรนด์ โครเอเทีย 8วัน(EK)มิ.ย.-ต.ค.61

ทัวร์แกรนด์ โครเอเทีย 8วัน อาทิ เมือง ซาดาร์ เมืองโบราณของสโลวีเนีย เมือง สปลิต เมืองใหญ่อันดับ 2 ของโครเอเชีย เมืองดูบรอฟนิก ศูนย์กลางการท่าโบราณ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เมืองซาเกรบ เมืองซิเบนิก เมืองโบราณริมทะเลมากประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองของชาวโครเอเชียริมฝั่งทะเล เดินทาง เดือนมิถุนายน - ตุลาคม ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

เดือน มิถุนายน 2561 49,900 บาท
เดือน กรกฎาคม 52,900 บาท
เดือน สิงหาคม 52,900 บาท
เดือน กันยายน 49,900 บาท
เดือน ตุลาคม 50,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR HG06(EK)JUN-AUG

ทัวร์เชค โปแลนด์ 7วัน (EK)JUN-AUG

ทัวร์เชค โปแลนด์ 7วัน ชม ปราสาทปราก ช้อปปิ้ง Fashion Arena Prague Outlet เมือง วรอตสวัฟ เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งภูมิภาคตะวันตกของโปแลนด์ ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ ค่ายกักกันเก่าของฝ่ายนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมือง เชสโตโชวา ย่านเมืองเก่าวอร์ซอ เดินทาง เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ราคา 39,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 39,900 บาท
12-18 มิ.ย. 39,900 บาท
11-17, 24-30, 25-31 ก.ค. 39,900 บาท
7-13 ส.ค. 39,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK005(EK)AUG

เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี 7วัน(EK)ส.ค.

เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก จัตุรัสมาเรียนย่านเมืองเก่าสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ของมิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ยอด เขาซุกสปิตเซ่ ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลนส์ (EK)เดินทาง 7-13 ส.ค. 61 ราคา 42,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

7-13 ส.ค. 42,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK010A(EK)JUN-AUG

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน(EK)มิ.ย.- ส.ค.61

มหานครปารีส เมืองติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์นครปารีส La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนม หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ซานส์สคันส์ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน 4คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลนส์ (EK)เดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 2561 ราคา 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

13-19 มิ.ย. 40,900 บาท
27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 40,900 บาท
18-24 ก.ค. 42,900 บาท
24-30 ก.ค. 42,900 บาท
7-13 ส.ค. 42,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK006A(EK)25MAY

ทัวร์สเปน โปรตุเกส 9วัน (EK) 25 พ.ค.

เมืองลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ำเตจู้ เคป เดอ ลำ ร็อค แหลมที่ตั้งอยู่ปลำยสุดทำงทิศตะวันตกของทวีปยุโรป เมืองเซวิลญ่ำ ตั้งอยู่ในแคว้นอันดำลเูซีย เมืองที่มีมรดกทำงวัฒนธรรม มัสยิดเมซกีต้ำ มีขนำดใหญ่โตด้วยกำรใช้เสำหินจำ นวนมำกถึง850ต้น 9 วัน เดินทางโดย Emirate Airlines (EK) เดินทาง 25 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561 ราคา 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

25 พ.ค. - 2 มิ.ย. 61 49,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK020(EK)JUN-AUG

ทัวร์ฝรั่งเศส เฟรนซ์ริเวียร่า อิตาลี 8วัน(EK)มิ.ย.-ส.ค.61

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส อิิตาลี โรม เวนิส นครรัฐวาติกัน 8 วัน 5 คืน เดินทางโดย Emirate Airlines (EK) เดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 2561 ราคา 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

26 มิ.ย. - 3 ก.ค. 49,900 บาท
24-31 ก.ค. 53,900 บาท
9-16 ส.ค. 53,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK010B(EK)MAY

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เทศกาลทิวลิป 7วัน(EK)พ.ค.61

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ชมเทศกาลดอกทิวลิป 2018 ล่องเรือบาโตมุชและล่องเรือหลังคากระจก หอไอเฟล มหานครปารีส หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ซานส์สคันส์ 7 วัน 4 คืน บิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง พ.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

9-15 พ.ค. 40,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK014(EK)MAY-JUL

ทัวร์เยอรมัน 7 วัน 4 คืน (EK)พ.ค.-ก.ค.61

ทัวร์เยอรมัน มิวนิค ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก เมืองนูเรมเบิร์ก ปราสาทไฮเดลเบิร์ก มหาวิหารโคโลญจน์ 7 วัน 4 คืน บิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง พ.ค. - ก.ค.2561 ราคา 43,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 43,900 บาท
27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 43,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK013(EK)JUN-OCT

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน(EK)มิ.ย. – ต.ค. 61

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ชมพระราชวังนิมเฟนบูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท หลังคาทองคำเมืองอินส์บรูค ปราสาทนอยชวานสไตน์ สะพานไม้ชาเปล และน้ำตกไรน์ 7 วัน 4 คืน บินสายการบิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

เดือน มิถุนายน 2561 40,900 บาท
เดือน กรกฎาคม 2561 41,900 บาท
เดือน สิงหาคม 2561 41,900 บาท
เดือน กันยายน 2561 40,900 บาท
เดือน ตุลาคม 2561 40,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK012(EK)JUL-OCT

ทัวร์สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9 วัน 6 คืน (EK)ก.ค. – ต.ค. 61

ทัวร์สก็อตแลนด์ เวล์ส อังกฤษ ล่องเรืองแม่น้ำเทมส์ พระราชวังบัคกิ้งแฮม สโตนเฮนจ์ ช็อปปิ้งบิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต และถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด 9 วัน 6 คืน บินสายการบิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

4-12 ก.ค. 65,900 บาท
21-29 ก.ค. 65,900 บาท
11-19 ส.ค. 65,900 บาท
12-20 ก.ย. 62,900 บาท
26 ก.ย. - 4 ต.ค. 62,900 บาท
9-17 ต.ค. 62,900 บาท
16-24 ต.ค. 62,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK015(EK)JUL-OCT

ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน(EK)ก.ค.-ต.ค.61

ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี ปราสาทแห่งกรุงปราก เมืองเชสกี้ครุมลอฟ เวียนนา ถนนคาร์นท์เนอร์ กรุงบูดาเปสต์ 7 วัน 4 คืน บินสายการบิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง ก.ค.-ต.ค.2561 ราคา 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

เดือน กรกฎาคม 40,900 บาท
เดือน สิงหาคม 40,900 บาท
เดือน กันยายน 40,900 บาท
เดือน ตุลาคม 40,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK008(EK)JUN-AUG

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK)มิ.ย.-ส.ค.61

เที่ยวยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ กรินเดอวาล ยอดเขาจุงฟราว อินเตอร์ลาเก้่น เบิร์น ลูเซิร์น เจนีวา มองเทอร์ซ์ 7 วัน 4 คืน บิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

20-26 มิ.ย. 59,900 บาท
25-31 ก.ค. 59,900 บาท
8-14 ส.ค. 59,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK011(EK)JUN-AUG

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7วัน(EK)มิ.ย.-ส.ค.61

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือบาโตมูช หอไอเฟิล สวิสเซอร์แลนด์ ทิตลิส อินเตอร์ลาเก้น 7 วัน 4 คืน บิน EK เดินทาง มิ.ย.-ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

20-26 มิ.ย. 49,900 บาท
9-15 ส.ค. 52,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK006(EK)AUG-OCT

ทัวร์สเปน โปรตุเกส 8วัน 5คืน(EK)ส.ค.-ต.ค.61

ทัวร์สเปน เมืองเซวิลญ่า คอร์โดบา มาดริด - โปรตุเกส เมืองลิสบอน วิหารเจอโรนิโม บาดาจอซ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เดินทาง ส.ค.-ต.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

8-15 ส.ค. 53,900 บาท
11-18 ก.ย. 49,900 บาท
9-16 ต.ค. 49,900 บาท
18-25 ต.ค. 49,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK007(EK)JUL-OCT

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน (EK)ก.ค. – ต.ค.

ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน ชมปราสาทแสนสวย นอยชวานสไตล์ และเมืองมรดกโลก เชสกี้คลุมลอฟ โปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้ม บิน EK เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 2561 ราคา 47,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

12-19 ก.ค. 47,900 บาท
24-31 ก.ค. 47,900 บาท
7-14 ส.ค. 47,900 บาท
13-20 ก.ย. 47,900 บาท
27 ก.ย. - 4 ต.ค. 47,900 บาท
9-16 ต.ค. 47,900 บาท
20-27 ต.ค. 47,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK004(EK)JUL-AUG

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน5 คืน (EK)ก.ค. – ส.ค.61

เที่ยวสแกนดิเนเวีย เยือน 3 ประเทศ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก พักค้างคืน บนเรือสำราญ DFDS บิน EK 8 วัน 5 คืน เดินทาง ก.ค. - ส.ค. 2561 ราคา 62,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

3-10 ก.ค. 62,900 บาท
7-14 ส.ค. 62,900 บาท