Europe

รหัสทัวร์: EUR EK010A(EK)MAY-JUN

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน(EK)พ.ค.-มิ.ย.61

มหานครปารีส เมืองติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์นครปารีส La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนม หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ซานส์สคันส์ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน 4คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลนส์ (EK)เดินทาง พ.ค.-ก.ค. 2561 ราคา 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

23-29 พ.ค. 61 40,900 บาท
13-19 มิ.ย. 40,900 บาท
27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 40,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK009(EK)MAY

ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7วัน (EK)พ.ค.61

ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือหลังคากระจกชมบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ แหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของฮอลแลนด์ หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ เมืองบรูจจ์ เมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเยี่ยม 7 วัน โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลนส์ (EK) เดินทาง พ.ค. 61 ราคา 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

2-8 พ.ค.61 40,900 บาท
6-12 พ.ค. 40,900 บาท
7-13 พ.ค. 40,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK006A(EK)25MAY

ทัวร์สเปน โปรตุเกส 9วัน (EK) 25 พ.ค.

เมืองลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ำเตจู้ เคป เดอ ลำ ร็อค แหลมที่ตั้งอยู่ปลำยสุดทำงทิศตะวันตกของทวีปยุโรป เมืองเซวิลญ่ำ ตั้งอยู่ในแคว้นอันดำลเูซีย เมืองที่มีมรดกทำงวัฒนธรรม มัสยิดเมซกีต้ำ มีขนำดใหญ่โตด้วยกำรใช้เสำหินจำ นวนมำกถึง850ต้น 9 วัน เดินทางโดย Emirate Airlines (EK) เดินทาง 25 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561 ราคา 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

25 พ.ค. - 2 มิ.ย. 61 49,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK020(EK)APR-JUL

ทัวร์ฝรั่งเศส เฟรนซ์ริเวียร่า อิตาลี 8วัน(EK)เม.ย.-ก.ค.61

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส อิิตาลี โรม เวนิส นครรัฐวาติกัน 8 วัน 5 คืน เดินทางโดย Emirate Airlines (EK) เดินทาง เม.ย.-ก.ค.2561 ราคา 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

26 เม.ย. - 3 พ.ค. 49,900 บาท
14-21 พ.ค. 49,900 บาท
11-18 มิ.ย. 49,900 บาท
26 มิ.ย. - 3 ก.ค. 49,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK019(EK)APR-JUL
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ 7วัน(EK)เม.ย.-ก.ค.61

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ 7วัน(EK)เม.ย.-ก.ค.61

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส คานส์ มาร์เซย์ โปรวองซ์ เอวีญยง ชมกลาเซียร์สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK) เดินทาง เม.ย.-ก.ค.2561 ราคา 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

18-24 เม.ย. 49,900 บาท
27 เม.ย. - 3 พ.ค. 49,900 บาท
6-12 มิ.ย. 49,900 บาท
27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 49,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK010B(EK)MAY

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เทศกาลทิวลิป 7วัน(EK)พ.ค.61

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ชมเทศกาลดอกทิวลิป 2018 ล่องเรือบาโตมุชและล่องเรือหลังคากระจก หอไอเฟล มหานครปารีส หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ซานส์สคันส์ 7 วัน 4 คืน บิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง พ.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

5-11 พ.ค. 40,900 บาท
9-15 พ.ค. 40,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK014(EK)APR-JUL

ทัวร์เยอรมัน 7 วัน 4 คืน (EK)เม.ย.-ก.ค.61

ทัวร์เยอรมัน มิวนิค ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก เมืองนูเรมเบิร์ก ปราสาทไฮเดลเบิร์ก มหาวิหารโคโลญจน์ 7 วัน 4 คืน บิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง เม.ย. - ก.ค. 2561 ราคา 43,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

27 เม.ย. - 3 พ.ค. 43,900 บาท
23-29 พ.ค. 43,900 บาท
27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 43,900 บาท
13-19 มิ.ย. 43,900 บาท
27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 43,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK013(EK)FEB-MAY

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (EK)ก.พ.-พ.ค.61

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ชมพระราชวังนิมเฟนบูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท หลังคาทองคำเมืองอินส์บรูค ปราสาทนอยชวานสไตน์ สะพานไม้ชาเปล และน้ำตกไรน์ 7 วัน 4 คืน บินสายการบิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง ก.พ.-พ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

14-20 ก.พ.61 39,900 บาท
15-21 มี.ค. 39,900 บาท
10-16 เม.ย. 49,900 บาท
26 เม.ย.-2 พ.ค. 40,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK 012(EK)APR

ทัวร์สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9 วัน 6 คืน (EK)เม.ย. 61

ทัวร์สก็อตแลนด์ เวล์ส อังกฤษ ล่องเรืองแม่น้ำเทมส์ พระราชวังบัคกิ้งแฮม สโตนเฮนจ์ ช็อปปิ้งบิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต และถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด 9 วัน 6 คืน บินสายการบิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง ธ.ค.2560 - มี.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

3-11 เม.ย. 66,900 บาท
27 เม.ย.- 5 พ.ค. 62,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK015(EK)MAY-JUN

ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน(EK)พ.ค.-มิ.ย.61

ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี ปราสาทแห่งกรุงปราก เมืองเชสกี้ครุมลอฟ เวียนนา ถนนคาร์นท์เนอร์ กรุงบูดาเปสต์ 7 วัน 4 คืน บินสายการบิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง พ.ค.-มิ.ย. 2561 ราคา 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

3-9 พ.ค. 40,900 บาท
23-29 พ.ค. 40,900 บาท
5-11 มิ.ย. 40,900 บาท
19-25 มิ.ย. 40,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK008(EK)MAY-JUN

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK)พ.ค.-มิ.ย.61

เที่ยวยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ กรินเดอวาล ยอดเขาจุงฟราว อินเตอร์ลาเก้่น เบิร์น ลูเซิร์น เจนีวา มองเทอร์ซ์ 7 วัน 4 คืน บิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง มี.ค.- เม.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

23-29 พ.ค. 59,900 บาท
20-26 มิ.ย. 59,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK011(EK)APR-JUN

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7วัน(EK)เม.ย.-มิ.ย.61

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือบาโตมูช หอไอเฟิล สวิสเซอร์แลนด์ ทิตลิส อินเตอร์ลาเก้น 7 วัน 4 คืน บิน EK เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

11-17 เม.ย. 59,900 บาท
9-15 พ.ค. 49,900 บาท
24-30 พ.ค. 49,900 บาท
20-26 มิ.ย. 49,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK007(EK)MAY-JUN

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน (EK)พ.ค. – มิ.ย.

ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน ชมปราสาทแสนสวย นอยชวานสไตล์ และเมืองมรดกโลก เชสกี้คลุมลอฟ โปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้ม บิน EK เดินทาง มี.ค. 2561 ราคา 45,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

22-29 พ.ค. 45,900 บาท
12-19 มิ.ย. 45,900 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK004(EK)MAY-JUN

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน5 คืน (EK)พ.ค. – มิ.ย.61

เที่ยวสแกนดิเนเวีย เยือน 3 ประเทศ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก พักค้างคืน บนเรือสำราญ DFDS บิน EK 8 วัน 5 คืน เดินทาง มี.ค.-เม.ย.2561 ราคา 59,900 - 69,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

24 เม.ย.-1 พ.ค. 62,900 บาท
23-30 พ.ค. 62,900 บาท
12-19 มิ.ย. 62,900 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147