China

รหัสทัวร์: CHN KMG02(TG)MAR-MAY

ทัวร์ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน (TG)มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์ไฮไลท์ลี่เจียง เที่ยวครบแหล่งท่องเที่ยวหลักของลี่เจียง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า 2 แห่ง ชมภูเขาหิมะมังกรหยก และชมทุ่งหญ้าหยุนซานผิง ทะเลสาบขาว ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ เมืองต้าหลี่ชมเจดีย์สามองค์ และเมืองโบราณต้าหลี 6 วัน 5 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค.2561 ราคา 24,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

13-18 มี.ค.61 24,999 บาท
24-29 มี.ค. 24,999 บาท
3-8, 24-29 เม.ย. 25,999 บาท
1-6 พ.ค. 25,999 บาท
10-15, 25-30 พ.ค. 24,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN KMG01(TG)MAR-MAY

ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี่ 7 วัน 6 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค.61

เที่ยวแชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี คุนหมิง กระเช้าใหญ่ ชมธารน้ำแข็ง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิน 7 วัน 6 คืนพัก 4 ดาว บิน TG เดินทาง ธ.ค.2560 - มี.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

7-13, 14-20 มี.ค.61 27,999 บาท
21-27 มี.ค. 27,999บาท
28 มี.ค.- 3 เม.ย. 27,999 บาท
4-10, 18-24 เม.ย. 28,999 บาท
10-16 เม.ย. (MU) 31,900 บาท
11-17 เม.ย.(MU) 31,900 บาท
25 เม.ย. - 1 พ.ค. 28,999 บาท
1-7, 8-14, 23-29 พ.ค. 27,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN CKG01(WE)MAR-MAY

ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อวู่หลง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน(WE)มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ถ้ำฟูหยง อุทยานเขานางฟ้า แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มรดกโลก ล่องเรือชมแม่น้ำแยงซีเกียง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ทดสอบความกล้า ณ ระเบียงแก้วอวู่หลง 5 วัน 4 คืน บิน Thai Smile Airways พักโรงแรม 5 ดาว เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 27,999 -28,999 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

29 มี.ค.-2 เม.ย.61 27,999 บาท
10-15 เม.ย. (Lion Air) 28,999 บาท
5-9, 25-29 พ.ค. 27,999 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147