บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์: CHN KMG02(TG)MAY-OCT

ทัวร์ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน 5 วัน 4คืน (TG)มิ.ย.-ต.ค.62

ทัวร์ไฮไลท์ลี่เจียง เที่ยวครบแหล่งท่องเที่ยวหลักของลี่เจียง ชมสระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง ชมภูเขาหิมะมังกรหยก ธารน้ำแข็ง (กระเช้าใหญ่) ทะเลสาบขาว ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก และเมืองโบราณกวนตู้ 5 วัน 4 คืน (TG)มิ.ย.-ต.ค.2562 ราคาเริ่มต้น 21,599 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

26-30 มิ.ย. 62 21,599 บาท
10-14 ก.ค. 21,999 บาท
10-14 ส.ค. 21,999 บาท
14-18 ก.ย. 21,599 บาท
19-23 ต.ค. 22,599 บาท
รหัสทัวร์: CHN WUH01(FD)NOV-JAN

ทัวร์อู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง เซียงหยาง 4 วัน 3 คืน (FD)พ.ย.61-ม.ค.62

ทัวร์อู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน หุบเขาแปะก๊วย มณฑลหูเป่ย ชมมรดกโลกยูเนสโก้ ต้นกำเนิดเหล่าตั่วเอี้ย นมัสการสิ่งศักด์สิทธิ์แห่งลัทธิเต๋า ฝึกมวยไท่เก๊ก ชมเมืองเซียงหยาง บ้านเกิดขงเบ้ง หอนกกระเรียนเหลือง 4 วัน 3 คืน บิน Air Asia (FD) เดินทาง พ.ย.61-ม.ค. ราคา 25,900 บาท

Air Asia

กำหนดการเดินทาง:

1-4, 8-11 พ.ย.61 26,300 บาท
22-25 พ.ย. 25,900 บาท
2-5 , 7-10 ธ.ค. 25,900 บาท
1-4, 8-11 ม.ค.62 25,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN CKG01(WE)MAY-OCT

ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อวู่หลง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน(WE)มิ.ย.- ต.ค.62

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ถ้ำฟูหยง อุทยานเขานางฟ้า ระเบียงแก้วอวู่หลง ล่องเรือชมแม่น้ำแยงซีเกียง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย 5 วัน 4 คืน บิน Thai Smile Airway โรงแรม 5 ดาว เดินทาง มิ.ย.-ต.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 22,599 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

22-26 พ.ค. 62 25,999 บาท
29 พ.ค.-2 มิ.ย. 25,999 บาท
5-9,19-23 มิ.ย. 25,999 บาท
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 25,999 บาท
12-16 ก.ย. 25,999 บาท
18 – 22 ต.ค. 26,999 บาท
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 25,999 บาท