China

รหัสทัวร์: CHN BJS01(HU)OCT-DEC
700face46

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน 5 วัน 3 คืน (HU) ต.ค.-ธ.ค.

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ณ ด่านจูหยงกวน ชมพระราชวังต้องห้าม หอฟ้าเทียนฐาน ชมสวนผลไม้ตามฤดูกาลหรือชมเส้นทางเทพเจ้า สุสาน 13 กษัตริย์ ช็อปปิ้งตลาดรัสเซียและถนนคนเดินหวังฝู่จิ่ง 5 วัน 3 คืน บิน Hainan Airlines (HU) เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 2560 ราคา 17,333-17,888 บาท

HAINAN
Hainan Airlines

กำหนดการเดินทาง:

5-9, 6-10, 7-11 ต.ค. 17,888 บาท
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 17,888 บาท
14-18, 21-25 พ.ย. 17,555 บาท
28 พ.ย.-2 ธ.ค. 17,555 บาท
3-7, 15-19 , 20-24 ธ.ค. 17,333 บาท
21-25, 26-30 ธ.ค. 17,333 บาท
รหัสทัวร์: CHN BJS02(HU)OCT-DEC
900facegreat-wall15

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ปาตาหลิง 5 วัน 3 คืน (HU) ต.ค.-ธ.ค.

ทัวร์ปักกิ่ง ขึ้นกระเช้าชมกำแพงเมืองจีน ณ ด่านปาตาหลิง เก็บผลไม้ตามฤดูกาล ช้อปปิ้งตลาดรัสเซียและถนนคนเดินหวังฝู่จิ่ง พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 5 วัน 3 คืน บิน Hainan Airlines (HU) เดินทาง ต.ค.-ธ.ค.2560 ราคา 21,888 บาท

HAINAN
Hainan Airlines

กำหนดการเดินทาง:

5-9, 6-10 ต.ค. 21,888 บาท
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 21,888 บาท
14-18, 21-25 พ.ย. 21,888 บาท
28 พ.ย.-2 ธ.ค. 21,888 บาท
3-7, 15-19 , 20-24 ธ.ค. 21,888 บาท
21-25, 26-30 ธ.ค. 21,888 บาท
รหัสทัวร์: CHN DAG5D(TG)JUL-NOV
Dagu Cable-700

ทัวร์ต๋ากู่ปิงชวน เล่อซาน 5 วัน 4 คืน (TG) ก.ค.-พ.ย.

เที่ยวเฉิงตู ชมอุทยานภูเขาหิมะต๋ากู่ปิงชวน และทะเลสาบอันสวยงาม เขื่อนโบราณตูเจียงเอี้ยน นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน และชมหมีแพนด้า ณ ศูนย์เพาะพันธุ์เสฉวน 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) ก.ค.-พ.ย. ราคา 28,900-30,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

6-10, 7-11 ก.ค. 28,900 บาท
27-31 ก.ค. 28,900 บาท
16-20 ส.ค. 28,900 บาท
30 ส.ค.-3 ก.ย. 28,900 บาท
13-17, 20-24 ก.ย. 28,900 บาท
13-17, 27-31 ต.ค. 30,900 บาท
1-5, 2-6, 3-7 พ.ย. 28,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN JIU5D(TG)JUL-NOV
700facelogoFive Flower lake13logo

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5 วัน 4 คืน (TG) ก.ค.-พ.ย.

เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว และอุทยานหวงหลง เยี่ยมบ้านเกิดหมีแพนด้าน้อย ชมโชว์ทิเบตและงิ้วเปลี่ยนหน้ากากชื่อดังแห่งเสฉวน 5 วัน 4 คืน สายการบินไทย (TG) เดินทาง ก.ค.-พ.ย. 2560 ราคา 26,999-32,599 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

6-10, 7-11 ก.ค. 26,999 บาท
21-25, 27-31 ก.ค. 26,999 บาท
11-15,16-20,23-27 ส.ค. 26,999 บาท
30 ส.ค.-3 ก.ย. 26,999 บาท
13-17, 20-24 ก.ย. 27,999 บาท
11-15, 13-17, 27-31 ต.ค. 32,599 บาท
1-5, 2-6, 3-7 พ.ย. 26,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN WUL4D(WE)20OCT
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง 4 วัน 3 คืน (WE) 20 ต.ค.

ฉงชิ่ง 1 ใน 4 มหานครของจีน ชมความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ หลุมฟ้า สะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วแห่งอุทยานอวู่หลง ล่องเรือชมแม่น้ำแยงซีเกียง ช้อปปิ้งเจี่ยฟ่างเป่ย, หงหยาต้ง และหมู่บ้านโบราณฉือชื่อโข่ว 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบิน ไทยสมายล์ (WE) 20-23 ต.ค.2560 ราคา 22,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

20-23 ต.ค. 22,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN WUL5D(WE)JUL-OCT
500promotegggchongqing

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง 5 วัน 4 คืน (WE)

ฉงชิ่ง 1 ใน 4 มหานครของจีน ชมความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ หลุมฟ้า สะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วแห่งอุทยานอวู่หลง ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ฑูตสันถวไมตรี ช้อปปิ้งเจี่ยฟ่างเป่ย, หงหยาต้ง และหมู่บ้านโบราณฉือชื่อโข่ว 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน ไทยสมายล์ (WE) ก.ค.-ต.ค.2560 ราคา 21,900-23,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

5-9 ก.ค. 21,900 บาท
9-13 ส.ค. 22,900 บาท
11-15 ต.ค. 22,900 บาท
18-22 ต.ค. 23,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN JHS6D(TG)MAY-AUG
700facelogoFive Flower lake13logo

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ซื่อกูเหนียงซาน 6 วัน 5 คืน (TG)พ.ค.-ส.ค.

เที่ยวประเทศจีน มณฑลเสฉวน เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ 3 อุทยาน จิ่วจ้ายโกว, หวงหลง และภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกูเหนียงซาน) 6 วัน 5 คืน สายการบินไทย (TG) เดินทาง พ.ค.-ส.ค.2560 ราคา 26,900 - 27,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

9-14, 25-30 พ.ค. 26,900 บาท
17-20 มิ.ย. 26,900 บาท
5-10, 26-31 ก.ค. 27,900 บาท
10-15, 24-29 ส.ค. 27,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN YUN5D(WE)JUN-SEP
dong-yuntai02-500

ทัวร์หยุนไถซาน เส้าหลิน ไคเฟิง 5 วัน 3 คืน (WE)

เที่ยวจีน หยุนไถซาน เส้าหลิน ไคเฟิง เจาะลึกมณฑลเหอหนาน อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน ศาลไคเฟิงเปาบุ้นจิ้น ดูโชว์กังฟูเส้าหลิน ป่าเจดีย์แห่งวัดเส้าหลิน 5 วัน 3 คืน สายการบิน การบินไทยสมายล์ (WE) เดินทาง มิ.ย.-ก.ย.2560 ราคา 21,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

17-21, 24-28 มิ.ย. 21,900 บาท
8-12,22-26 ก.ค. 21,900 บาท
5-9,12-16, 26-30 ส.ค. 21,900 บาท
9-13, 18-20 ก.ย. 21,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN XIY6D(WE)JUL-NOV
china

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน 6 วัน 4 คืน (WE)

เที่ยวจีน ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน มณฑลเหอหนาน - ส่านซี เที่ยวครบไฮไลท์ ชมสุสานกองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซีฮ่องเต้ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ถ้ำพระพุทธพันปี ที่ลั่วหยาง ศาลเจ้ากวนอู โชว์กังฟูเส้าหลิน ป่าเจดีย์แห่งวัดเส้าหลิน 6 วัน 4 คืน สายการบิน การบินไทยสมายล์ (WE) เดินทาง ก.ค.-พ.ย.2560 ราคาเริ่มต้น 26,900-27,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

4-9 ก.ค. 26,900 บาท
10-15 ต.ค. 26,900 บาท
17-22 ต.ค. 27,900 บาท
7-12 พ.ย. 26,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN PRM5D(WE)JUL-OCT
cof

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน 5 ดาว (WE) ก.ค.- ต.ค.

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน ถ้ำหลวงหลงต้ง ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พร้อมสุดยอด 2 โชว์ดัง เที่ยวครบไฮไลท์ของจางเจียเจี้ย พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน Thai Smile (WE) ก.ค.-ต.ค.2560 ราคาเริ่มต้น 32,900-33,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

5-9 ก.ค. 32,900 บาท
9-13 ส.ค. 32,900 บาท
11-15 ต.ค. 32,900 บาท
18-22 ต.ค. 33,900 บาท
25-29 ต.ค. 32,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN LJG6D(TG)JUN-OCT
900faceimg_0156

ทัวร์ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์ไฮไลท์ลี่เจียง เที่ยวครบแหล่งท่องเที่ยวหลักของลี่เจียง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า 2 แห่ง ชมภูเขาหิมะมังกรหยก และชมทุ่งหญ้าหยุนซานผิง ทะเลสาบขาว ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ เมืองต้าหลี่ชมเจดีย์สามองค์ และเมืองโบราณต้าหลี 6 วัน 5 คืน (TG) มิ.ย.-ต.ค.2560 ราคา 25,900 -26,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

6-11, 20-25 มิ.ย. 25,900 บาท
7-12, 26-31 ก.ค. 25,900 บาท
11-16, 22-27 ส.ค. 25,900 บาท
5-10, 19-24 ก.ย. 25,900 บาท
11-16 ต.ค. 25,900 บาท
19-24 ต.ค. 26,900 บาท
28 ต.ค.-2 พ.ย. 25,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN WUH4D(FD)MAR-MAY
Wudangshan-500

ทัวร์อู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง เซียงหยาง 4 วัน 3 คืน (FD)มี.ค.-พ.ค.

ทัวร์อู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน หุบเขาแปะก๊วย มณฑลหูเป่ย ขึ้นเขาบู๊ตึ๊ง หรืออู่ตังซาน แหล่งรวมโบราณสถานจีน มรดกโลกยูเนสโก้ ต้นกำเนิดเหล่าตั่วเอี้ย นมัสการสิ่งศักด์สิทธิ์แห่งลัทธิเต๋า ฝึกมวยไท่เก๊ก ชมเมืองเซียงหยาง บ้านเกิดขงเบ้ง ชมทะเลสาบตงหู สวนมั่วซาน หอนกกระเรียนเหลือง 4 วัน 3 คืน บิน Air Asia (FD) เดินทาง มี.ค.-พ.ค. ราคา 25,900 บาท

Air_Asia
Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง:

18-20, 24-27 มี.ค. 25,900 บาท
30 มี.ค.-2 เม.ย. 25,900 บาท
6-9 เม.ย. 26,900 บาท
20-23 เม.ย. 25,900 บาท
28 เม.ย.- 1 พ.ค. 26,900 บาท
4-7, 10-13 พ.ค. 26,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN ZHF6D(WE)JUL-AUG
900S__8896532

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง แกรนด์แคนย่อน 6 วัน 5 คืน (WE)ก.ค.-ส.ค.

ทัวร์จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน สะพานแก้วข้ามขุนเขายาวที่สุดในโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน โชว์นางจิ้งจอก 6 วัน 5 คืน พัก 4 ดาว บิน Thai Smile (WE) เดินทาง ก.ค.-ส.ค. 2560 ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

7-12 ก.ค. 23,888 บาท
11-16 ส.ค. 23,888 บาท
รหัสทัวร์: CHN SHA7D(TG)JUN-OCT
900face20151012_092146

ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี่ 7 วัน 6 คืน (TG)มิ.ย.-ต.ค.60

เที่ยวแชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี คุนหมิง กระเช้าใหญ่ ชมธารน้ำแข็ง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 7 วัน 6 คืนพัก 4 ดาว บิน TG เดินทาง มิ.ย.-ต.ค.2560 ราคา 28,900 - 29,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

28 มิ.ย.- 4 ก.ค. 28,900 บาท
6-12, 19-25 ก.ค. 28,900 บาท
28 ก.ค.-3 ส.ค. 28,900 บาท
8-14, 11-17 ส.ค. 28,900 บาท
30 ส.ค.-5 ก.ย. 28,900 บาท
6-12, 13-19 ก.ย. 28,900 บาท
11-17 ต.ค. 28,900 บาท
18-24 ต.ค. 29,900 บาท
28 ต.ค.-3พ.ย. 28,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN GUI6D(TG)FEB-APR
mildface999

ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (TG)

เที่ยวกุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น ชมธรรมชาติงดงามตระการตา นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ถ้ำเงิน ถ้ำพระงาม ชมสุดยอดโชว์ดังแห่งกุ้ยหลิน 6 วัน 5 คืน บิน TG เดินทาง ก.พ.-เม.ย.2560 ราคา 19,900 - 24,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

25 ก.พ.-2 มี.ค. 19,999 บาท
1-5, 8-13 มี.ค. 19,999 บาท
15-20, 22 - 27 มี.ค. 19,999 บาท
29 มี.ค.-3 เม.ย. 19,999 บาท
6-11 เม.ย. 23,999 บาท
12 -17 เม.ย. 24,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN CKG5D(WE)JUL-OCT
500promotegggchongqing

ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อวู่หลง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน (WE)

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ถ้ำฟูหยง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มรดกโลก ล่องเรือชมแม่น้ำแยงซีเกียง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ทดสอบความกล้า ณ ระเบียงแก้วอวู่หลง 5 วัน 4 คืน บิน Thai Smile Airways เดินทาง ก.ค.-ต.ค. 2560 ราคาโปรโมชั่น 25,900 -27,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

5-9 ก.ค. 25,900 บาท
9-13 ส.ค. 26,900 บาท
11-15 ต.ค. 26,900 บาท
18-22 ต.ค. 27,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN HIL5D(WE)JUL-OCT
cof

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน 5 วัน 4 คืน (WE)ก.ค.-ต.ค.

ทัวร์ จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน เทียนเหมินซาน ทางเดินกระจกลอยฟ้า ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ทัวร์เดียวเที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์ของจางเจียเจี้ย และชมสุดยอดโชว์ดัง MISTY RAIN ZHANGJIAJIE บินตรงลงฉางซาด้วย Thai Smile (WE) 5 วัน 4 คืน พัก 4 ดาว และ 5 ดาว เดินทาง ก.ค.-ต.ค.2560 ราคา 21,888 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

5-9 ก.ค. 21,888 บาท
9-13 ส.ค. 21,888 บาท
11-15 ต.ค. 21,888 บาท
18-22 ต.ค. 22,888 บาท
25-29 ต.ค. 21,888 บาท
รหัสทัวร์: CHN 2CITY(TG)JAN-MAR
700faceshaIMG_4566

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน (TG)

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2 มหานคร กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง อวี้เหอหยวน นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ ถนนนานกิง หาดว่ายทัน ชมวิวพาโนรามาของเซี่ยงไฮ้ ที่ SHANGHAI TOWER 6 วัน 4 คืน บิน TG โปรโมชั่นพิเศษ เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 2560 ราคา 25,999 -26,999 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

5-10, 11-16 ม.ค. 25,999 บาท
17-22, 23-28 ก.พ. 25,999 บาท
2-7,16-21,23-28 มี.ค. 26,999 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147