China

รหัสทัวร์: CHN XIA7D(WE)28DEC
dong-yuntai02-500

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 7 วัน 5 คืน (WE) 28 ธ.ค.

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง อุทยานหยุนไถซาน ชมสุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิ์จิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู วัดเส้าหลิน 7 วัน 5 คืน เดินทางโดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เดินทาง 28 ธ.ค.2560 - 3 ม.ค.2561 ราคา 34,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

28 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 34,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN XMN4D(TG)OCT-DEC
xiemen

ทัวร์เซี่ยเหมิน หนานจิ้ง ถู่โหลว 4 วัน 3 คืน (TG) ต.ค.-ธ.ค.

ทัวร์เซี่ยเหมิน หนานจิ้ง ชมบ้านดินถูโหลว หมู่บ้านโบราณหยุนสุ่ยเหยา เกาะเปียโน จางโจวชมถนนโบราณหมิงชิง สวนแกะสลักฮุ่ยเหอ 4 วัน 3 คืน เดินทางสายการบินไทย (TG) เดินทาง ต.ค.-ธ.ค.2560 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

28-31 ต.ค. 60 23,900 บาท
16-19, 23-26 พ.ย. 23,900 บาท
2-5, 7-10 ธ.ค. 23,900 บาท
23-26 ธ.ค. 23,900 บาท
30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 26,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN KAN6D(TG)NOV-DEC
Hailogou -500

คังติ้ง ไห่โหลวโกว เล่อซาน 6 วัน 5 คืน (TG) พ.ย.-ธ.ค.

ทัวร์ประเทศจีน คังติ้ง อุทยานมู่เก๋อฌั่ว ธารน้ำแข็งพันปี อุทยานไห่โหลวโกว ง้อไบ้ นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน เยี่ยมบ้านเกิดหมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน บินสายการบินไทย (TG) เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 2560 ราคา 29,999 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

3-8, 16-21 พ.ย. 29,999 บาท
30 พ.ย.-5 ธ.ค. 29,999 บาท
5-10 ธ.ค. 29,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN SLK8D(SC)OCT-NOV
Danxiashan2-500

อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8 วัน 7 คืน (3U) ต.ค.-พ.ย.

ทัวร์เส้นทางสายไหม ซินเจียง กานซู่ อู่หลูมู่ฉี ล่องเรือทะเลสาบเตียนฉือ ถ้ำผาโม่เกาคู ขี่อูฐชมเนินทรายครวญ เจียยี่กวนกำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย 8 วัน 7 คืน บินสายการบิน SIICHUAN AIRLINES (3U) เดินทาง ต.ค. - พ.ย. 2560 ราคา 50,900 บาท

sichuan
SICHUAN AIRLINES

กำหนดการเดินทาง:

30 ต.ค.-6 พ.ย. 50,900 บาท
13-20 พ.ย. 50,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN SIG5D(TG)OCT-NOV
danba_county-003-500

ซื่อกูเหนียงซาน ตานปา 5 วัน 4 คืน (TG) ต.ค.-พ.ย.

เที่ยวประเทศจีน มณฑลเสฉวน เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ ชมใบไม้เปลียนสี อุทยานซื่อกูเหนียงซาน ตานปา หมู่บ้านทิเบตที่สวยที่สุด เขื่อนมรดกโลกตูเจียงเอี้ยน 5 วัน 4 คืน สายการบินไทย (TG) เดินทางเฉพาะ เดือน ต.ค.- พ.ย. 2560 เท่านั้น ราคา 26,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

13-17 ต.ค. 28,900 บาท
27-31 ต.ค. 28,900 บาท
1-5 พ.ย. 26,900 บาท
2-6 พ.ย. 26,900 บาท
8-12 พ.ย. 26,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN NAN6D(CZ)NOV-DEC
Detian Waterfall 3-500-add c

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน (CZ) พ.ย.-ธ.ค.

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า หมู่บ้านอายุวัฒนะ ชมน้ำตกเต๋อเทียน ล่องเรือถ้ำหน้าต่างสวรรค์ ชมถ้ำคริสตัล ล่องเรือไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน 6 วัน 5 คืน บิน CZ เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 2560 ราคา 29,900 บาท

China Southern Airlines
China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

21-26 พ.ย. 29,900 บาท
9-14 ธ.ค. 29,900 บาท
รหัสทัวร์: CHNWUH6D(CZ)SEP-DEC
dav

อู่ฮั่น เสินหนงเจี้ย อี๋ชาง จิงโจว 6 วัน 5 คืน (CZ)ก.ย.-ธ.ค.

อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ชมมรดกโลกยูเนสโก้ อุทยานเสินหนงเจี้ย ชมธรรมชาติป่าต้นน้ำเขียวขจี เขาสูงเสียดฟ้า อากาศบริสุทธ์ของเสินหนงเจี้ย แหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ไหว้เทพเจ้ากวนอู ที่เมืองจิงโจว หรือเกงจิ๋ว 6 วัน 5 คืน บิน CZ เดินทาง ก.ย.-ธ.ค.2560 ราคา 35,900 บาท

China Southern Airlines
China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

21-26 ก.ย. 35,900 บาท
5-10 ต.ค. 35,900 บาท
9-14, 16-21 พ.ย. 35,900 บาท
21-26 ธ.ค. 35,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN SHE6D(CZ)SEP-DEC
dig

อู่ฮั่น เสินหนงเจี้ย บู๊ตึ๊ง 6 วัน 5 คืน (CZ) ก.ย.-ธ.ค.

ทัวร์อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ชม 2 มรดกโลกยูเนสโก้ อุทยานเสินหนงเจี้ย ชมธรรมชาติป่าต้นน้ำเขียวขจี เขาสูงเสียดฟ้า อากาศบริสุทธ์ของเสินหนงเจี้ย และ นมัสการสิ่งศักด์สิทธิ์แห่งลัทธิเต๋า ณ เขาบู๊ตึ๊ง แหล่งรวมโบราณสถานสำคัญของประเทศจีน 6 วัน 5 คืน บิน CZ เดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 2560 ราคา 28,900 บาท

China Southern Airlines
China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

21-26 ก.ย. 28,900 บาท
5-10 ต.ค. 28,900 บาท
9-14,16-21,23-28 พ.ย. 28,900 บาท
14-19,21-26 ธ.ค. 28,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN ZFG5D(WE)NOV-FEB
900S__8896532

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง แกรนด์แคนยอน 5 วัน 4 คืน (WE)พ.ย.60-ก.พ.61

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน Thai Smile (WE) พ.ย.2560-ก.พ.2561 ราคาโปรโมชั่น 18,999 -24,999 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

15-19,22-26 พ.ย. 18,999 บาท
1-5,7-11,13-17 ธ.ค. 18,999 บาท
28 ธ.ค.60-1 ม.ค.61 24,999 บาท
30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61 24,999 บาท
10-14, 24-28 ม.ค. 18,999 บาท
1-5,28 ก.พ.-4 มี.ค. 18,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN BJS03(TG)OCT-DEC
mmexport1498531782868

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ซือหม่าไถ 5 วัน 3 คืน (TG) ต.ค.-ธ.ค.

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชึ้นกระเช้าชมวิวกำแพงเมืองจีน ณ ด่านซือหม่าไถ ชมเมืองริมน้ำกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น พระราชวังต้องห้าม พระราชวังฤดูร้อน หอฟ้าเทียนถาน ช็อปปิ้งตลาดรัสเซียและถนนคนเดินหวังฝู่จิ่ง 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย (TG) เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 2560 ราคา 33,900-34,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

10-14 ส.ค. 33,900 บาท
21-25 ก.ย. 33,900 บาท
12-16, 27-31 ต.ค. 33,900 บาท
19-23 ต.ค. 34,900 บาท
9-13, 23-27 พ.ย. 33,900 บาท
1-5, 7-11 ธ.ค. 34,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN BJS01(TG)NOV-DEC
700face46

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน 5 วัน 3 คืน (TG) พ.ย.-ม.ค.61

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ณ ด่านจูหยงกวน ชมพระราชวังต้องห้าม หอฟ้าเทียนฐาน ชมเส้นทางเทพเจ้าหรือสโนเวิลด์ สกีรีสอร์ท ช็อปปิ้งตลาดรัสเซียและถนนคนเดินหวังฝู่จิ่ง 5 วัน 3 คืน บินสายการบินไทย (TG) เดินทาง พ.ย.2560 -ม.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 25,900 บาท
1-5, 7-11, 20-24 ธ.ค. 25,900 บาท
28 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61 28,900 บาท
30 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 28,900 บาท
3-7, 24-28 ม.ค.61 25,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN XIY6D(WE)NOV-DEC
china

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน 6 วัน 4 คืน (WE) พ.ย.-ธ.ค.60

เที่ยวจีน ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน มณฑลเหอหนาน - ส่านซี เที่ยวครบไฮไลท์ ชมสุสานกองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซีฮ่องเต้ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ถ้ำพระพุทธพันปี ที่ลั่วหยาง ศาลเจ้ากวนอู โชว์กังฟูเส้าหลิน ป่าเจดีย์แห่งวัดเส้าหลิน 6 วัน 4 คืน สายการบิน การบินไทยสมายล์ (WE) เดินทาง พ.ย.- ธ.ค. 2560 ราคา 28,900-29,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

30 พ.ย.-5 ธ.ค. 28,900 บาท
5-10 ธ.ค. 28,900 บาท
19-24 ธ.ค. 27,900 บาท
26-31 ธ.ค. 29,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN PRM5D(WE)NOV-FEB
700facemmexport1507938406950

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน 5 ดาว (WE) พ.ย.60.-ก.พ.61

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน ถ้ำหลวงหลงต้ง ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พร้อมสุดยอด 2 โชว์ดัง เที่ยวครบไฮไลท์ของจางเจียเจี้ย พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน Thai Smile (WE) พ.ย.2560-ก.พ.2561 ราคาเริ่มต้น 32,900-37,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

15-19,22-26 พ.ย. 32,900 บาท
1-5,7-11, 13-17 ธ.ค. 32,900 บาท
28 ธ.ค.60-1 ม.ค.61 37,900 บาท
30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61 37,900 บาท
10-14, 24-28 ม.ค. 32,900 บาท
1-5 ก.พ. 32,900 บาท
28 ก.พ.-1 มี.ค. 32,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN LJG6D(TG)NOV-FEB
900faceimg_0156

ทัวร์ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน (TG)พ.ย.60-ก.พ.61

ทัวร์ไฮไลท์ลี่เจียง เที่ยวครบแหล่งท่องเที่ยวหลักของลี่เจียง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า 2 แห่ง ชมภูเขาหิมะมังกรหยก และชมทุ่งหญ้าหยุนซานผิง ทะเลสาบขาว ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ เมืองต้าหลี่ชมเจดีย์สามองค์ และเมืองโบราณต้าหลี 6 วัน 5 คืน (TG) พ.ย.2560-ก.พ.2561 ราคา 25,900 -26,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

10-15, 24-29 พ.ย.60 25,900 บาท
1-6, 8-13,22-27 ธ.ค. 25,900 บาท
30 ธ.ค.60-4ม.ค.61 29,900 บาท
12-17,19-24 ม.ค. 25,900 บาท
3-8 ก.พ. 25,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN HRB6D(MF)DEC
china

ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็งและหิมะ 2018 โพลาร์แลนด์ ต้าเหลียน (MF) ธ.ค.60

เที่ยวฮาร์บิ้น เมืองน้ำแข็งเหนือสุดของจีน ชมงานแกะสลักน้ำแข็ง และแกะสลักหิมะยิ่งใหญ่ระดับโลกปี 2018 ลานสกีจีฮัว ฮาร์บิ้นโพลาร์แลนด์ เที่ยวต้าเหลียน เมืองตากอากาศภาคเหนือของจีน บิน Xiamen Airlines 6 วัน 5 คืน เดินทาง ธ.ค.2560 - ธ.ค.2561 ราคา 35,900 บาท

Xiamen Air
Xiamen Air

กำหนดการเดินทาง:

28 ธ.ค.2560-2 ม.ค.2561 35,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN SHA7D(TG)NOV-FEB
900face20151012_090815

ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี่ 7 วัน 6 คืน (TG)พ.ย.60-ก.พ.61

เที่ยวแชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี คุนหมิง กระเช้าใหญ่ ชมธารน้ำแข็ง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 7 วัน 6 คืนพัก 4 ดาว บิน TG เดินทาง พ.ย. 2560 - ก.พ.2561ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

1-7, 15-21 พ.ย. 28,900 บาท
29 พ.ย.-5 ธ.ค. 28,900 บาท
5-11, 13-19 ธ.ค. 28,900 บาท
20-26 ธ.ค. 28,900 บาท
28 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61 32,900 บาท
10-16,24-30 ม.ค.61 28,900 บาท
1-7 ก.พ. 28,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN CKG5D(WE)DEC-FEB
500promotegggchongqing

ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อวู่หลง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน(WE)ธ.ค.60-ก.พ.61

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ถ้ำฟูหยง อุทยานเขานางฟ้า แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มรดกโลก ล่องเรือชมแม่น้ำแยงซีเกียง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ทดสอบความกล้า ณ ระเบียงแก้วอวู่หลง 5 วัน 4 คืน บิน Thai Smile Airways พักโรงแรม 5 ดาว เดินทาง ธ.ค. 2560-ก.พ.2561 ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

1-5, 7-11 ธ.ค.60 27,999 บาท
30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61 32,999 บาท
10-14, 24-28 ม.ค.61 27,999 บาท
1-5 ก.พ.61 28,999 บาท
28 ก.พ.-4 มี.ค.61 28,999 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147