China

รหัสทัวร์: CHN LXH5D(3U)MAY-JUNE

ทัวร์ทิเบต ลาซา โปตาลา 5 วัน 4 คืน (3U) พ.ค.-มิ.ย.61

ทัวร์ทิเบต ลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง)  สมญานาม หลังคาโลก ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระราชวังโปตาลาคัง ทะเลสาบยัมดรอก หรือ ทะเลสาบเทอร์คอยซ์ 5 วัน 4 คืน บิน SICHUAN AIRLINES (3U) เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.2561 ราคาโปรโมชั่นพิเศษ 31,999 บาท

SICHUAN AIRLINES

กำหนดการเดินทาง:

7-11 พ.ค.61 31,999 บาท
28 พ.ค.- 1 มิ.ย.61 31,999 บาท
25-29 มิ.ย.61 31,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN GHX8D(3U)MAY-JUN

ทัวร์ทิเบต กานหนาน เซี่ยเหอ หงหยวน 8วัน7คืน(3U)พ.ค.-มิ.ย.61

กานหนาน สวรรค์บนพื้นพิภพ สมญานามทิเบตน้อย ชมทุ่งหญ้าและสวนชุ่มน้ำ โค้งแรกแม่น้ำหวงเหอ ชมมหาทุ่งหญ้ารั่วเอ่อไก้ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอิสระของคนทิเบต เดือน พ.ค.8 วัน 7 คืน บิน SICHUAN AIRLINES (3U) เดินทาง พ.ค.- มิ.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

SICHUAN AIRLINES

กำหนดการเดินทาง:

20 – 27 พฤษภาคม 2561 32,900 บาท
17 – 24 มิถุนายน 2561 33,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN PVG01(TG)MAR-MAY

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ชูโจว อู๋ซี 5วัน3คืน(TG)มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ชูโจว อู๋ซี ชมหาดว่ายทัน ถนนนานกิง ตึก SWFC ชั้น101 หมู่บ้านน้ำโจวจวง พระใหญ่(รวมรถราง) ศาลาฝานกง สวนหลิวหยวน ภูเขาเนินเสือ ซินเทียนตี้ ชมกายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME วัดพระหยกขาว ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ถนนคนเดินเทียนจือฟาง เดินทางโดยสายการบินไทย(TG) เดินทาง มี.ค-พ.ค. ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

23-27 มีนาคม 2561 32,900 บาท
3-7, 21-24 เมษายน 34,900 บาท
2-6, 9-13, 25-29 พฤษภาคม 34,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN CKG01(SL)10APR

ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อวู่หลง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 6 วัน 4 คืน(SL) 10-15 เม.ย 61

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ถ้ำฟูหยง อุทยานเขานางฟ้า แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มรดกโลก ล่องเรือชมแม่น้ำแยงซีเกียง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ทดสอบความกล้า ณ ระเบียงแก้วอวู่หลง 6 วัน 4 คืนสายการบิน THAI LION AIR ราคา 28,599 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

10 – 15 เมษายน 2561 28,599 บาท
รหัสทัวร์: CHN KMG01(MU)APR-MAY

ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี่ 7 วัน 6 คืน (MU)เม.ย.-พ.ค.61

ทัวร์แชงกรีล่า ลีเจียง ต้าหลี่ คุนหมิง ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิง ขึ้นกระเช้าใหญ่ชมภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง เจดีย์สามองค์เมืองต้าหลี่ ชมการแสดง Impression Lijiang 7 วัน 6 คืน พัก 4 ดาว เดินทางโดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) เดินทาง 10-16 เม.ย. และ 11-17 เม.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

China Eastern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

10-16 เม.ย.61 31,900 บาท
11-17 เม.ย.61 31,900 บาท
1-7 พ.ค.61 26,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN CTU03(TG)MAR-MAY

ทัวร์ต๋ากู่ ซื่อกูเหนียงซาน ตานปา 6 วัน 5 คืน (TG) มี.ค.- พ.ค.61

ทัวร์เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานธารน้ำแข็งหิมะพันปี อุทยานซื่อกูเหนียงซาน ตานปาหมู่บ้านธิเบตที่สวยที่สุดในจีน ชมเขื่อนโบราณตูเจียงเอี้ยน ศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้าและชมโชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) เดินทาง มี.ค.- พ.ค.2561

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

13-18 มี.ค.61 27,900 บาท
27 มี.ค. – 1 เม.ย. 27,900 บาท
4-9 เม.ย. 28,900 บาท
10-15 เม.ย. 30,900 บาท
26 เม.ย.– 1 พ.ค. 27,900 บาท
8-13, 24-29 พ.ค. 27,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN XIY02(WE)MAR-MAY

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 7 วัน 5 คืน (WE)มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง อุทยานหยุนไถซาน ชมสุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิ์จิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู วัดเส้าหลิน ชมเทศกาลดอกโบตั๋น 7 วัน 5 คืน เดินทางโดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

29 มี.ค.-4 เม.ย. 32,900 บาท
5-11, 23-29 เม.ย. 33,900 บาท
16-22 เม.ย. 35,900 บาท
30 เม.ย.-6 พ.ค. 33,900 บาท
7-13 พ.ค. 33,900 บาท
23-29 พ.ค. 32,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN XMN01(TG)MAR-MAY

ทัวร์เซี่ยเหมิน หนานจิ้ง ถู่โหลว 4 วัน 3 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์เซี่ยเหมิน หนานจิ้ง ชมบ้านดินถูโหลว หมู่บ้านโบราณหยุนสุ่ยเหยา เกาะเปียโน จางโจวชมถนนโบราณหมิงชิง สวนแกะสลักฮุ่ยเหอ 4 วัน 3 คืน เดินทางสายการบินไทย (TG) เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

22-25 มี.ค.61 24,900 บาท
31 มี.ค.-3 เม.ย. 24,900 บาท
21-24 เม.ย. 24,900 บาท
5-8 , 25-29 พ.ค. 24,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN CTU01(TG)MAR-MAY

ทัวร์เฉิงตู คังติ้ง ไห่โหลวโกว เล่อซาน 6 วัน 5 คืน (TG)มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์ประเทศจีน คังติ้ง อุทยานมู่เก๋อฌั่ว ธารน้ำแข็งพันปี อุทยานไห่โหลวโกว ง้อไบ้ นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน เยี่ยมบ้านเกิดหมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน บินสายการบินไทย (TG) เดินทาง ธ.ค. 2560-มี.ค.2561 ราคา 30,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

2-7,13-18 มี.ค.61 29,900 บาท
30 มีนาคม – 4 เมษายน 29,900 บาท
4-9 เมษายน 30,900 บาท
10 – 15 เมษายน 32,900 บาท
1-6, 24-29 พฤษภาคม 29,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN SLK8D(CZ)MAR-MAY

ทัวร์อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8 วัน 7 คืน (CZ)มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์เส้นทางสายไหม ซินเจียง อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน กานซู่ เมือง ถ้ำผาโม่เกาคู ขี่อูฐชมเนินทรายครวญ เจียยี่กวนกำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย 8 วัน 7 คืน บินสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เดินทาง มี.ค.-พ.ค. 2561 ราคา 54,900 - 56,900 บาท

China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

22-29 มี.ค. 54,900 บาท
13-20 เม.ย. 56,900 บาท
23-30 พ.ค. 54,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN BAM6D(CZ)MAR-MAY

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน (CZ) มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า หมู่บ้านอายุวัฒนะ ชมน้ำตกเต๋อเทียน ล่องเรือถ้ำหน้าต่างสวรรค์ ชมถ้ำคริสตัล ล่องเรือไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน 6 วัน 5 คืน บิน CZ เดินทาง มี.ค. - พ.ค.2561 ราคา 27,900 บาท

China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

8-13 มี.ค.61 27,900 บาท
21-26 มี.ค.61 27,900 บาท
28 มี.ค.-2 เม.ย.61 27,900 บาท
2-7 พ.ค.61 27,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN SHE01(CZ)MAR-MAY

เสินหนงเจี้ย จิงโจว อี๋ชาง 6 วัน 5 คืน (CZ)มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์เสินหนงเจี้ย จิงโจว อี๋ชาง ชมเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเสินหนงเจี้ย ชมธรรมชาติป่าต้นน้ำเขียวขจี เขาสูงเสียดฟ้า อากาศบริสุทธ์ ไหว้เทพเจ้ากวนอู ณ ศาลเจ้ากวนอูแห่งจิงโจว ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 6 วัน 5 คืน บิน China Southern Airlines เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2561 ราคา 26,999 บาท

China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

8-13, 22-27 มี.ค.61 26,999 บาท
5-10 เม.ย. 27,999 บาท
1-6,17-22 พ.ค. 26,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN CSX01(CZ)MAR-MAY

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง แกรนด์แคนยอน 5 วัน 4 คืน (CZ)มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ชมจุดท่องเที่ยวไฮไลท์ เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน สะพานแก้ว และเมืองโบราณเฟิ่งหวง 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน Thai Smile (WE) 28 มี.ค.-1 เม.ย. และ 2-6 พ.ค.2561 ราคาโปรโมชั่น 19,999 บาท

China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

28 มี.ค.-1 เม.ย.61 19,999 บาท
2-6 พ.ค. 19,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN BJS01(TG)MAR-JUN

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (TG)มี.ค.-มิ.ย.61

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ณ ด่านจูหยงกวน ชมพระราชวังต้องห้าม จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน นมัสการพระทันตุธาต วัดหลิงกวง ชมสวนผลไม้เมืองหนาว ช้อปปิ้งตลาดรัสเซียและถนนคนเดินหวังฝู่จิ่ง 5 วัน 3 คืน บินสายการบินไทย (TG) เดินทาง มี.ค.-มิ.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

มี.ค.61 22,900 บาท
เม.ย.61 24,900 บาท
12-16 เม.ย. 61 27,900 บาท
พ.ค.61 22,900 บาท
มิ.ย.61 22,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN BJS02(TG)MAR-JUN

ทัวร์เฉิงเต๋อ ปักกิ่ง ซือหม่าไถ 5วัน 3 คืน(TG)มี.ค.-มิ.ย.2561

ทัวร์เฉิงเต่อ พระราชวังฤดูร้อนจักรพรรดิคังซี วัดโปตาลาน้อย กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถพระราชวังกู้กง เทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย พัก 4 ดาว เดินทาง มี.ค.-มิ.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

มี.ค.61 29,900 บาท
เม.ย. 30,900 บาท
พ.ค.61 29,900 บาท
มิ.ย.61 29,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN XIY03(CZ)MAY

ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน ลั่วหยาง 7วัน6คืน (CZ)พ.ค.61

เที่ยวจีน เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ลั่วหยาง ชมสุสานกองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซีฮ่องเต้ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ถ้ำพระพุทธพันปี ที่ลั่วหยาง โชว์กังฟูเส้าหลิน ป่าเจดีย์แห่งวัดเส้าหลิน 7 วัน 6 คืน สายการบิน China Southern Airline (CZ) พ.ค. 2561 ราคา 37,900 บาท

China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

9-15 พ.ค. 61 37,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN XIY01(WE)MAR-MAY

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน 6 วัน 4 คืน (WE)มี.ค.-พ.ค.61

เที่ยวจีน ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน มณฑลเหอหนาน - ส่านซี เที่ยวครบไฮไลท์ ชมสุสานกองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซีฮ่องเต้ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ถ้ำพระพุทธพันปี ที่ลั่วหยาง ศาลเจ้ากวนอู โชว์กังฟูเส้าหลิน ป่าเจดีย์แห่งวัดเส้าหลิน 6 วัน 4 คืน สายการบิน การบินไทยสมายล์ (WE) เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

27 มี.ค.-1 เม.ย.61 30,900 บาท
4-9 เม.ย. 32,900 บาท
10-15 เม.ย. 37,900 บาท
13-18 เม.ย. 37,900 บาท
24-29 เม.ย. 32,900 บาท
1-6 พ.ค. 32,900 บาท
24-29 พ.ค. 30,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN CSX02(CZ)MAR-MAY

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน 5 ดาว (CZ)มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน ถ้ำหลวงหลงต้ง ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พร้อมสุดยอด 2 โชว์ดัง เที่ยวครบไฮไลท์ของจางเจียเจี้ย พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เดินทาง 28 มี.ค.-1 เม.ย.และ 2-6 พ.ค.2561 ราคา 30,900 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

28 มี.ค.-1 เม.ย.61 30,900 บาท
2-6 พ.ค. 30,900 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147