บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์: CHN XIY04(WE)APR-JUN
ทัวร์หยุนไถซาน ลั่วหยาง 5วัน3คืน(WE)เม.ย.-มิ.ย.62

ทัวร์หยุนไถซาน ลั่วหยาง 5วัน3คืน(WE)เม.ย.-มิ.ย.62

ทัวร์หยุนไถซาน ลั่วหยาง ชมโชว์กังฟูเส้าหลิน ป่าเจดีย์ ศาลเจ้ากวนอู พระราชวังบูเช็คเทียน วัดม้าขาว เจียวจี๊ว หุบผาหินแดงหงสือเสีย ถนนโบราณหมิงชิงเจีย 4วัน3คืน สายการบินTHAI SMILE (WE)เดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคา 23,999 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

6-10, 18-23 เม.ย.62 24,999 บาท
25-29 เม.ย. 24,999 บาท
4-8, 8-12 พ.ค. 24,999 บาท
30 พ.ค.-3 มิ.ย. 23,999 บาท
6-10, 20-24 มิ.ย. 23,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN BJS02(TG)APR-MAY

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทศกาลชมสวนดอกไม้ 5วัน3คืน(TG)เม.ย.-พ.ค.62

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เทศกาลชมสวนดอกไม้ พระราชวังกู้กง (วังต้องห้าม) หอฟ้าดินเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย 5วัน3คืน สายการบินไทย(TG)เดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคา 22,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

4-8 เม.ย.62 22,999 บาท
11-15, 12-16 เม.ย. 25,999 บาท
27 เม.ย.-1 พ.ค. 22,999 บาท
8-12 พ.ค. 22,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN HGH01(SL)MAR-JUN
เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว โจวจวง อู๋ซี

ทัวร์หวงซาน หังโจว 4วัน3คืน(SL)มี.ค.-มิ.ย.62

ทัวร์หวงซาน หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู เมืองโบราณถุนซี หมู่บ้านโบราณหลีหยางเซี่ยง อุทยานเขาหวงซาน ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย สายการบินTHAI LION AIR(SL) เดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคา 25,999 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

7-10,21-24 มี.ค.62 25,999 บาท
19-22 เม.ย. 25,999 บาท
2-5,16-19 พ.ค. 25,999 บาท
6-9 มิ.ย. 25,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN XIY02(FD)11APR

ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน ลั่วหยาง เทศกาลดอกโบตั๋น 6วัน5คืน(FD)11 เม.ย.62

ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน ลั่วหยาง เทศกาลดอกโบตั๋น(หนึ่งปีมีครั้งเดียว)หุบผาหินแดงหงสือเสีย วัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟู สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี โชว์ราชวงศ์ถัง 6วัน5คืน สายการบินแอร์เอเชีย(FD)เดินทาง 11เม.ย.62 ราคา 33,999 บาท

Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง:

11 – 16 เม.ย.62 33,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN KMG06(FD)MAR-MAY

ทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจี่ยง ภูเขาหิมะเหมยลี่ 7วัน6คืน(FD)มี.ค.-พ.ค.62

ทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจี่ยง ภูเขาหิมะเหมยลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ หุบเขาเสือกระโจน วัดซงจ้านหลิน เต๋อชิง อุทยานบาลากือจง สระมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก ธารน้ำแข็ง (กระเช้าใหญ่) PRESSION LIJIANG อุทยานน้ำตกคุนหมิง เดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคา 29,999 บาท

Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง:

20 – 26 มี.ค.62 29,999 บาท
10-16,11-17 เม.ย. 32,999 บาท
1-7, 14-20 พ.ค. 30,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN CTU06(TG)MAR-MAY

ทัวร์ไห่โหลวโกว เล่อซาน 4วัน3คืน(TG)ก.พ.-พ.ค.62

ทัวร์ ไห่โหลวโกว เล่อซาน ง้อไบ๊ โม๋ซี ชมอุทยานธารน้ำแข็งแข็งพันปี อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ สายการบินไทย(TG)เดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,399 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

21-24 ก.พ.62 20,399 บาท
28 ก.พ.-3 มี.ค. 20,399 บาท
มีนาคม 20,999 บาท
4-7, 25-28 เม.ย. 21,999 บาท
28 เม.ย.-1 พ.ค. 21,999 บาท
13-16 เม.ย. 23,999 บาท
9-12, 17-20 พ.ค. 21,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN KMG01(FD)APR

ทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าหลี่ 7 วัน 6 คืน (FD)เมษายน 2562

ทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าหลี่ คุนหมิง ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิง ขึ้นกระเช้าใหญ่ชมภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง ชมการแสดง Impression Lijiang 7วัน 6 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย (FD) เดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,599 บาท

Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง:

11– 17 เมษายน 62 28,599 บาท
รหัสทัวร์: CHN CTU05(TG)MAR-JUN

ทัวร์ต๋ากู่ปิงชวน ภูเขาหิมะพันปี อุทยานเทพนิยาย 5วัน4คืน(TG)มี.ค.-มิ.ย.62

ทัวร์ต๋ากู่ปิงชวน ภูเขาหิมะพันปี อุทยานเทพนิยาย 5วัน3คืน(TG) ขึ้นกระเช้าชมอุทยานภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็งพันปี อุทยานเทพนิยาย ช้อปปิ้งถนนซอยกว้างซอยแคบ และถนนคนเดินจิ๋นหลี่ เมนูพิเศษ อาหารตุ๋นสมุนไพรจีนบำรุงสุขภาพ เดินทางเดือน มี.ค. - มิ.ย 62 ราคา 22,599 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

23-27 มี.ค. 62 22,599 บาท
30 มี.ค.-3 เม.ย. 22,599 บาท
6-10 เม.ย. 23,599 บาท
27 เม.ย.-1 พ.ค. 22,599 บาท
1-5, 9-12, 18-22 พ.ค. 22,599 บาท
8-12 มิ.ย. 22,599 บาท
รหัสทัวร์: CHN KMG04(SC)MAR

ทัวร์หลัวผิง ซิงยี่ ว่านฟงหลิน 5 วัน 2 คืน (SC) มี.ค 2562

ทัวร์หลัวผิง ซิงยี่ ว่านฟงหลิน ชมท้องทุ่งดอกคาโนล่า หรือ โหย่วไช่ฮัว เหลืองอร่ามละลานตา ป่าภูเขาหมื่นยอดว่านฟงหลิน ชมน้ำตกเก้ามังกร เดินทางเฉพาะเดือน มี.ค.2562 ราคาพิเศษ 15,999 บาท

Shandong Airlines

กำหนดการเดินทาง:

1-5,6-10 มี.ค.62 15,999 บาท
13-17 มี.ค. 15,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN BJS01(TG)MAR-JUN

ทัวร์ปักกิ่ง ซีซันเชนจ์ 5วัน 3คืน(TG)มี.ค.-มิ.ย.62

ทัวร์ปักกิ่ง ซีซันเชนจ์ 5วัน 3คืน(TG) กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย เดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาพิเศษ 21,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

20-24,27-31 มี.ค.62 21,999 บาท
16-20 พ.ค. 21,999 บาท
5-9, 19-23 มิ.ย. 21,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN CSX05(WE)MAR-MAY

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 5 วัน 4 คืน(WE)มี.ค.-พ.ค.62

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง แกรนด์แคนย่อน ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง โชว์นางจิ้งจอก เทียนเหมินซาน ชมสะพานหนึ่งในใต้หล้า ถนนคนเดินหวงซิง สายการบินไทยสมายล์ (WE) เดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคา 34,999 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

13-17,27-31 มี.ค.62 34,999 บาท
17-21 เม.ย. 34,999 บาท
8-12,22-26 พ.ค. 34,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN YAN01(WE)MAR-JUN

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ฉงชิ่ง อี๋ชาง 5วัน 4คืน(WE)มี.ค.-มิ.ย.62

ทัวร์ล่องเรือสำราญ ระดับ 5 ดาว YANGTZE GOLD CRUISE ชมทัศนียภาพแม่น้ำแยงซีเกียง อลังการ์เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าปา ฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว และ หงหยาต้ง เมนูอาหาร สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ เดินทาง มี.ค.- มิ.ย. 2562 ราคา 28,999 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

16-20 มี.ค.62 28,999 บาท
30 มี.ค.-3 เม.ย. 28,999 บาท
6-10, 20-24 เม.ย. 29,999 บาท
10-15 พ.ค. 29,999 บาท
8-12, 22-26 มิ.ย. 28,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN XIY03(FD)MAY-JUN

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง 4วัน 3คืน(FD)

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง 4 วัน 3คืน สุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี ศาลเจ้ากวนอู เจดีย์ห่านป่าใหญ่ เจดีย์ห่านป่าเล็กพิพิธภัณฑ์ซีอาน ตลาดอิสลาม เดินทางเดือน พ.ค- มิ.ย.62 ราคา 23,999 บาท

Air Asia

กำหนดการเดินทาง:

9-12, 17-20 พ.ค.62 23,999 บาท
8-11, 22-25 มิ.ย. 23,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN LXH01(3U)APR-JUN

ทัวร์ทิเบต ลาซา โปตาลา 5 วัน 4 คืน(3U)พ.ค-มิ.ย.62

ทัวร์ทิเบต ลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) สมญานาม หลังคาโลก ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระตำหนักนอร์บุหลิงฆา พระราชวังโปตาลา ทะเลสาบยัมดรอก หรือ ทะเลสาบเทอร์คอยซ์ 5 วัน 4 คืน บิน SICHUAN AIRLINES (3U) เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 62 ราคาพิเศษ 33,999 บาท

Sichuan Airlines

กำหนดการเดินทาง:

1-5 พ.ค. 62 33,999 บาท
19-23 มิ.ย. 33,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN BEN01(CZ)OCT

เสิ่นหยาง เปิ่นซี ตานตง ผานจิ่น ใบไม้เปลี่ยนสี กวนเหมินซาน มหัศจรรย์หาดหญ้าแดง 6วัน4คืน(CZ)

เสิ่นหยาง พระราชวังกู้กง ถนนคนเดินจงเจีย ถ้ำน้ำเปิ่นซี อุทยานกวนเหมินซาน (ใบไม้เปลี่ยนสี) ตานตง กำแพงเมืองจีนเขาเสือ ล่องเรือแม่น้ำยาลูเจียง ผานจิน หาดหญ้าแดง อันซาน วัดพระหยก เริ่มต้น เดือน ก.ย.- ต.ค. 2562 *** สอบถาม ***

China Southern Airlines
รหัสทัวร์: CHN URC01(SC)
" class="img-link">

">ทัวร์คานาสือ เค่อลามาอี้ อูหลู่มู่ฉี 7วัน5คืน (SC)

ทัวร์คานาสือ ซินเกียง เค่อลามาอี้ อูหลู่มู่ฉี เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติอุทยานคานาสือบนหุบเขาอัลไต ชมทะเลสาบวงพระจันทร์-โค้งน้ำมังกรหลับ ธารน้ำห้าสี นครสายลมอู๋ฉ่ายเฉิง เมืองปิศาจอูเอ๋อเหอ เค่อลามาอี้ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เดินทาง พ.ค.-ก.ย.2562 *** สอบถามฝ่ายขาย ***

Shandong Airlines

กำหนดการเดินทาง:

สอบถาม
รหัสทัวร์: CHN KMG05(TG)MAR-JUN
" class="img-link">

">ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี่ 6 วัน 5 คืน (TG)มี.ค.-มิ.ย.62

ทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าหลี่ คุนหมิง ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิง ขึ้นกระเช้าใหญ่ชมภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง ชมการแสดง Impression Lijiang 6วัน 5 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) เดินทาง มี.ค.-มิ.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 25,399 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

6 – 11,20-25 มี.ค.62 25,399 บาท
27 มี.ค.-1 เม.ย. 25,599 บาท
2-7,17-22 เม.ย. 25,999 บาท
26 เม.ย.-1 พ.ค. 25,599 บาท
4-9,15-20 พ..ค. 25,999 บาท
4-9,18-23 มิ.ย. 25,399 บาท
รหัสทัวร์: CHN XMN01(TG)MAR-MAY

ทัวร์เซี่ยเหมิน หนานจิ้ง ถู่โหลว 4 วัน 3 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค.62

ทัวร์เซี่ยเหมิน หนานจิ้ง ชมบ้านดินถูโหลว หมู่บ้านโบราณหยุนสุ่ยเหยา เกาะเปียโน จางโจวชมถนนโบราณหมิงชิง สวนแกะสลักฮุ่ยเหอ พักโรงแรม 4 และ 5 ดาว อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน เดินทางสายการบินไทย (TG) เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2562 ราคา 22,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

14-17,21-24, 28-31 มี.ค.62 22,999 บาท
4-7, 6-9 เม.ย. 22,999 บาท
13-16 เม.ย.* สงกรานต์* 24,999 บาท
27-30 เม.ย. 22,999 บาท
9-12, 18-21 พ.ค. 22,999 บาท