บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์: CHN LXH01(3U)23OCT

ทัวร์ทิเบต โปตาลา หลังคาโลก 5วัน4คืน(3U)ต.ค.62

ทัวร์ทิเบต ลาซา โปตาลา พระตำหนักนอร์บุหลิงฆา พระราชวังโปตาลา วัดเซอรา วัดโจคัง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองทิเบต ถนนแปดเหลี่ยม 5วัน4คืน สายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) ต.ค.62 ราคาพิเศษ 31,599 บาท

Sichuan Airlines

กำหนดการเดินทาง:

23-27 ต.ค.62 31,599 บาท
รหัสทัวร์: CHN LXH02(3U)SEP-NOV

ทัวร์ทิเบต ลาซา โปตาลา 6วัน5คืน(3U)ก.ย.-พ.ย.62

ทัวร์ทิเบต ซีจ้าง สมญานาม หลังคาโลก ลาซา พระราชวังโปตาลา พระตำหนักนอร์บุหลิงฆา ทะเลสาบยัมดรอก อิสระช้อปปิ้งถนนแปดเหลี่ยม ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ 6วัน5คืน สายการบินSICHUAN AIRLINES (3U)เดินทาง ก.ย.-พ.ย. ราคา 33,899 บาท

Sichuan Airlines

กำหนดการเดินทาง:

18-23 ก.ย.62 33,899 บาท
8-13 พ.ย. 32,599 บาท
รหัสทัวร์: CHN XIY01(SL)JUL-SEP

ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน ลั่วหยาง 5วัน4คืน(SL)ก.ค.-ก.ย.62

ทัวร์หยุนไถซาน ลั่วหยาง ชมโชว์กังฟูเส้าหลิน ป่าเจดีย์ พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี หุบผาหินแดงหงสือเสีย 4วัน3คืน สายการบินLion Air (SL)เดินทาง ก.ค-ก.ย.62 ราคา 28,890 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

12-16, 25-29 ก.ค.62 29,990 บาท
8-12 ส.ค. 29,990 บาท
21-25 ส.ค. 28,890 บาท
11-15,18-22 ก.ย. 28,890 บาท
รหัสทัวร์:

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทศกาลชมสวนดอกไม้ 5วัน3คืน(TG)เม.ย.-พ.ค.62

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เทศกาลชมสวนดอกไม้ พระราชวังกู้กง (วังต้องห้าม) หอฟ้าดินเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย 5วัน3คืน สายการบินไทย(TG)เดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคา 22,999 บาท

รหัสทัวร์: CHN KMG01(TG)JUL-OCT

ภูเขาหิมะเหมยลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง 7วัน6คืน(TG)ก.ค.-ต.ค.62

ทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจี่ยง ภูเขาหิมะเหมยลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ หุบเขาเสือกระโจน วัดซงจ้านหลิน เต๋อชิง อุทยานบาลากือจง สระมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก ธารน้ำแข็ง (กระเช้าใหญ่) IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำตกคุนหมิง เดินทาง ก.ค.-ต.ค.2562 ราคาพิเศษ 29,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

10-16 ก.ค.62 29,999 บาท
10-16 ส.ค. 29,999 บาท
12-18 ก.ย. 29,999 บาท
18-24 ต.ค. 30,599 บาท
รหัสทัวร์: CHN CTU06(TG)JUL-OCT

ทัวร์ไห่โหลวโกว เล่อซาน 4วัน3คืน(TG) ก.ค.- ต.ค.62

ทัวร์ ไห่โหลวโกว เล่อซาน ง้อไบ๊ โม๋ซี ชมอุทยานธารน้ำแข็งแข็งพันปี อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ สายการบินไทย(TG)เดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

13-16,27 -30 ก.ค.62 22,799 บาท
9-12 ส.ค. 22,799 บาท
31 ส.ค.- 3ก.ย. 21,999 บาท
14-17 ก.ย. 21,999 บาท
12-15, 17-20 ต.ค. 24,999 บาท
24-27 ต.ค. 24,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN CTU05(TG)JUL-OCT

ทัวร์ต๋ากู่ปิงชวน ภูเขาหิมะพันปี อุทยานเทพนิยาย 5วัน4คืน(TG)ก.ค.-ต.ค.62

ทัวร์ต๋ากู่ปิงชวน ภูเขาหิมะพันปี อุทยานเทพนิยาย 5วัน3คืน(TG) ขึ้นกระเช้าชมอุทยานภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็งพันปี อุทยานเทพนิยาย ช้อปปิ้งถนนซอยกว้างซอยแคบ และถนนคนเดินจิ๋นหลี่ เมนูพิเศษ อาหารตุ๋นสมุนไพรจีนบำรุงสุขภาพ เดินทางเดือน ก.ค.-ต.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 24,599 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

13-17, 25-29 ก.ค.62 24,599 บาท
10-14 ส.ค. 24,599 บาท
28 ส.ค.-1ก.ย. 24,599 บาท
11-15 ก.ย. 25,399 บาท
12-16 ต.ค. 26,699 บาท
19-23,23-27 ต.ค. 26,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN BJS01(TG)JUL-OCT

ทัวร์ปักกิ่ง ซีซันเชนจ์ 5วัน 3คืน(TG)ก.ค.-ต.ค.62

ทัวร์ปักกิ่ง ซีซันเชนจ์ 5วัน 3คืน(TG) กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

12-16, 25-29 ก.ค.62 22,499 บาท
8-12 ส.ค. 24,999 บาท
18-22 ก.ย. 24,999 บาท
11-15 ต.ค. 22,999 บาท
18-22 , 22-26 ต.ค. 22,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN YAN5D(WE)AUG-NOV

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ฉงชิ่ง 5วัน 4คืน(WE)ส.ค.-พ.ย.62

ทัวร์ล่องเรือสำราญ ระดับ 5 ดาว YANGTZE GOLD CRUISE ชมทัศนียภาพแม่น้ำแยงซีเกียง อลังการ์เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าปา ฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว และ หงหยาต้ง เมนูอาหาร สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ เดินทาง ส.ค.- พ.ย. 2562 ราคา 25,999 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

31 ส.ค.-4 ก.ย.62 26,999 บาท
16 – 21 พ.ย. 25,999 บาท
23 – 27 พ.ย. 25,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN GUA01(MF)OCT

ใบไม้เปลี่ยนสี กวนเหมินซาน หาดหญ้าแดง ผานจิ่น 6วัน5คืน (MF)ต.ค.2562

ทัวร์เสิ่นหยาง เปิ่นซี ตานตง ผานจิ่น ใบไม้เปลี่ยนสี กวนเหมินซาน มหัศจรรย์หาดหญ้าแดง ผานจิ่น กำแพงเมืองจีนเขาเสือ ล่องเรือแม่น้ำยาลูเจียง อุทยานกวนเหมินซาน พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง วัดพระหยก หาดหญ้าแดง จัตุรัสชิงไห่ 6วัน 5คืน โดยสายการบิน XiamenAir เดินทาง ต.ค. ราคา 29,999 บาท

Xiamen Air

กำหนดการเดินทาง:

11-16 ต.ค.62 29,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN BEN01(CZ)OCT

เสิ่นหยาง เปิ่นซี ตานตง ผานจิ่น ใบไม้เปลี่ยนสี กวนเหมินซาน มหัศจรรย์หาดหญ้าแดง 6วัน4คืน(CZ)

เสิ่นหยาง พระราชวังกู้กง ถนนคนเดินจงเจีย ถ้ำน้ำเปิ่นซี อุทยานกวนเหมินซาน (ใบไม้เปลี่ยนสี) ตานตง กำแพงเมืองจีนเขาเสือ ล่องเรือแม่น้ำยาลูเจียง ผานจิน หาดหญ้าแดง อันซาน วัดพระหยก เริ่มต้น เดือน ก.ย.- ต.ค. 2562 *** สอบถาม ***

China Southern Airlines
รหัสทัวร์:
" class="img-link">

">ทัวร์คานาสือ เค่อลามาอี้ อูหลู่มู่ฉี 8วัน7คืน (3U)ก.ย.62

ทัวร์คานาสือ ซินเกียง เค่อลามาอี้ อูหลู่มู่ฉี เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติอุทยานคานาสือบนหุบเขาอัลไต ชมทะเลสาบวงพระจันทร์-โค้งน้ำมังกรหลับ ธารน้ำห้าสี นครสายลมอู๋ฉ่ายเฉิง เมืองปิศาจอูเอ๋อเหอ เค่อลามาอี้ 8วัน 7 คืน โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U)เดินทาง 6-13 ก.ย.62 ราคา 39,999 บาท

รหัสทัวร์: CHN KMG05(TG)JUL-OCT
" class="img-link">

">ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี่ 6 วัน 5 คืน (TG) ก.ค.-ต.ค.62

ทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าหลี่ คุนหมิง ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิง ขึ้นกระเช้าใหญ่ชมภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง ชมการแสดง Impression Lijiang 6วัน 5 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) เดินทาง ก.ค-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

12-17, 24-29 ก.ค. 26,399 บาท
7-12 ส.ค. 26,399 บาท
27 ส.ค.-1 ก.ย. 25,999 บาท
10-15, 17-22 ก.ย. 25,999 บาท
12-17 ต.ค. 26,399 บาท
18-23,23-28 ต.ค. 26,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN XMN01(TG)JUL-DEC

ทัวร์เซี่ยเหมิน หนานจิ้ง ถู่โหลว 4 วัน 3 คืน (TG) ก.ค.-ธ.ค.62

ทัวร์เซี่ยเหมิน หนานจิ้ง ชมบ้านดินถูโหลว หมู่บ้านโบราณหยุนสุ่ยเหยา เกาะเปียโน จางโจวชมถนนโบราณหมิงชิง สวนแกะสลักฮุ่ยเหอ พักโรงแรม 4 และ 5 ดาว อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน เดินทางสายการบินไทย (TG) เดินทาง ก.ค.-ธ.ค.2562 ราคา 22,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

13-16,27-30 ก.ค.62 23,999 บาท
10-13 ส.ค. 23,999 บาท
12-15 ก.ย. 22,999 บาท
12-15,19-22 ต.ค. 23,999 บาท
2-5,16-19 พ.ย. 23,999 บาท
5-8,7-10 ธ.ค. 23,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN SLK8D(CZ)OCT

ทัวร์เส้นทางสายไหม จีน 8 วัน 7 คืน อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว (CZ) ต.ค.62

ทัวร์เส้นทางสายไหม ซินเจียง อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน กานซู่ เมือง ถ้ำผาโม่เกาคู ขี่อูฐชมเนินทรายครวญ เจียยี่กวนกำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย วัดถ้ำพันรูปปิงหลิงซื่อ สวนสุ่ยเฌอ 8 วัน 7 คืน บินสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เดินทาง 19-23 ต.ค.62 ราคา 56,999 บาท

China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

19-26 ต.ค.62 56,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN BAM01(CZ)SEP-DEC

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน (CZ)ก.ย.-ธ.ค.62

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า หมู่บ้านอายุวัฒนะ น้ำตกเต๋อเทียน ชมถ้ำคริสตัล ล่องเรือถ้ำหน้าต่างสวรรค์ ล่องเรือไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน 6 วัน 5 คืน บิน CZ เดินทาง ก.ย.ธ.ค. 62 ราคา 26,599 บาท

China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

14-19 ก.ย.62 26,599 บาท
12-17 ต.ค. 27,599บาท
18-23 ต.ค. 27,599 บาท
22-27 ต.ค. 27,599 บาท
14-19 พ.ย. 27,599 บาท
30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 27,599 บาท
5-10,10-15 ธ.ค. 27,599 บาท
รหัสทัวร์: CHN SHE01(FD)DEC

ทัวร์เสินหนงเจี้ย อู่ฮั่น บู๊ตึ้ง 6 วัน 5 คืน (FD)

ทัวร์เสินหนงเจี้ย อู่ฮั่น กำแพงเมืองโบราณเซียงหยาง อู่ตังซาน เขาบู๊ตึ๊ง ตำหนักไท่จื่อ ตำหนักผาใต้ มวยไท่เก๊ก เสินหนงถัน สะพานสวรรค์ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเสินหนงเจี้ย ป่านปี้หยัน เสินหนงกู่ เสี่ยวหลงถัง เขตเทียนเยี่ยน อี๋ชาง ถนนคนเดินเจียงฮั่น 6วัน5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย เดินทาง

Air Asia (FD)
รหัสทัวร์: CHN XIY01(WE)JUL-OCT

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง 6 วัน 4คืน(WE)ก.ค.-ต.ค.62

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน มณฑลเหอหนาน - ส่านซี เที่ยวครบไฮไลท์ ชมสุสานกองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซีฮ่องเต้ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ถ้ำพระพุทธพันปี ที่ลั่วหยาง ศาลเจ้ากวนอู โชว์กังฟูเส้าหลิน ป่าเจดีย์แห่งวัดเส้าหลิน 6วัน 4 คืน สายการบินไทยสมายล์ (WE)เดินทาง ก.ค-ต.ค.62 ราคา 28,999 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

12-17,24-29 ก.ค.62 28,999 บาท
17-22 ต.ค. 28,999 บาท