บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

China

รหัสทัวร์: CHN KMG05(MU)NOV-DEC

ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี่ 6 วัน 5 คืน (MU)พ.ย.-ธ.ค.62

ทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าหลี่ คุนหมิง ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมทะเลสาบขาว ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงินวัดลามะซงจ้านหลิง ขึ้นกระเช้าใหญ่ชมภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง ชมการแสดง Impression Lijiang 6วัน 5 คืน เดินทางโดยChina Eastern Airlines (MU) เดินทาง พ.ย.- ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,599 บาท

China Eastern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

8-13 พ.ย.62 21,599 บาท
6-11 ธ.ค. 21,999 บาท
รหัสทัวร์: CHD SWA02(FD)OCT-DEC

ทัวร์ซัวเถา จางโจว แต้จิ๋ว 5วัน 4คืน(FD)ต.ค.-ธ.ค.62

ทัวร์ซัวเถา จางโจว แต้จิ๋ว 5วัน 4คืน แช่สปาจากน้ำแร่ธรรมชาติจากทะเล ขอพรที่ศาลเจ้ามังกรเขียว วัดไคหยวน สักการะไฮตังม่า นมัสการไต่ฮงกง นมัสการเฮียงบูซัว ฟรีอิสระเยี่ยมญาติตามอัธยาศัย(ไม่มีรถรับ-ส่ง) นมัสการสุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ เมืองซัวเถา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เดินทาง ต.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

Air Asia

กำหนดการเดินทาง:

16-20, 21-25 ต.ค. 16,999 บาท
11-15, 18-22 ต.ค. 16,999 บาท
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 20,999 บาท
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 20,999 บาท
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 20,999 บาท
รหัสทัวร์: CHD SWA01(FD)OCT-DEC

ทัวร์ซัวเถา แต้จิ๋ว 4วัน 3คืน(FD)ต.ค.-ธ.ค.62

ทัวร์ซัวเถา แต้จิ๋ว 4วัน 3คืน นมัสการสุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นมัสการเฮียงบูซัว นมัสการไต่ฮงกง ชมสะพานเซียงจื่อ นมัสการเจ้าแชเล่งเอี๊ยะ วัดไคหยวน สักการะไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ณ เกาะมาสือ โดยสายการบินแอร์เอชีย เดินทางเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

Air Asia

กำหนดการเดินทาง:

12-15 ต.ค. 16,999 บาท
18-21, 24-27, 26-29 ต.ค. 14,999 บาท
9-12, 16-19, 23-26 ต.ค. 14,999 บาท
13-16, 14-17 ธ.ค. 14,999 บาท
20-23, 21-24 ธ.ค. 14,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN CTU01(TG)OCT-DEC

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน4คืน (TG)ต.ค.-ธ.ค.62

ทัวร์จิ่วจ้ายโก้ว หวงหลง สัมผัสดินแดนที่สวยที่สุดในประเทศจีน ชมอุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มวัน พร้อมชมโชว์ทิเบต อุทยานหวงหลง หุบเขามังกรเหลือง ทะเลสาบเต๋อซี ถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ๋นหลี่ 5วัน4คืน โดยสายการบินไทย (TG)เดินทาง ต.ค.-ธ.ค.62 ราคา 21,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

11-15 ต.ค.62 28,999 บาท
18-22, 24-28 ต.ค. 28,999 บาท
1-5, 8-12,14-18 พ.ย. 23,999 บาท
21-25 พ.ย. 21,999 บาท
4-8,6-10 ธ.ค. 21,999 บาท
28 ธ.ค.62-1ม.ค.2563 24,599 บาท
รหัสทัวร์: CHN XIY03(FD)OCT-DEC
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์ซีอาน หัวซาน ลั่วหยาง 6วัน4คืน(FD)ต.ค.-ธ.ค.62

ทัวร์ซีอาน หัวซาน ลั่วหยาง 2 มณฑลส่านซี เหอหนาน สุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี ภูเขาหัวซาน 1 ใน 5 ภูเขาศักิดิ์สิทธ์แห่งลัทธิเต๋า ถ้ำหินหลงเหมิน พุทธสถานเก่าแก่อายุกว่าพันปี ศาลเจ้ากวนอู วัดลามะกว่างเหริน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ อิสระช้อปปิ้งตลาดอิสลาม 6วัน4คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)เดินทาง ต.ค.-ธ.ค.62 ราคาพิเศษ 30,999 บาท

Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง:

18-22 ต.ค.62 30,999 บาท
31 ต.ค.-5 พ.ย 30,999 บาท
15-20 พ.ย. 30,999 บาท
4-9 ธ.ค.62 30,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN HRB01(MF)DEC

ทัวร์ฮาร์บิ้น ยาปูลี่ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งระดับโลก 6วัน5คืน(MF)27 ธ.ค., 28 ธ.ค.62

ทัวร์ฮาบิ้น ยาปูลี่ อลังการงานประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะระดับโลกปี 2020 ฮาร์บิ้นโพลาร์แลนด์ หมู่บ้านหิมะ China Snow โบสถ์เซนต์โซเฟีย คฤหาสน์ วอลการ์ ชมโชว์ระบำรัสเซีย 6วัน5คืน โดยสายการบิน XIAMEN AIRLINES เดินทาง 27 ธ.ค./28 ธ.ค.62 ราคา 33,999 บาท

Xiamen Air

กำหนดการเดินทาง:

27 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 33,999 บาท
28 ธ.ค.62 - 2 ม.ค.63 35,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN CTU01(3U)OCT-DEC

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน4คืน(3U)ต.ค-ธ.ค.62

ทัวร์จิ่วจ้ายโก้ว หวงหลง สัมผัสดินแดนที่สวยที่สุดในประเทศจีน ชมอุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มวัน พร้อมชมโชว์ทิเบต อุทยานหวงหลง หุบเขามังกรเหลือง ทะเลสาบเต๋อซี ถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ๋นหลี่ 5วัน4คืน โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U)เดินทาง ต.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,499 บาท

Sichuan Airlines

กำหนดการเดินทาง:

23-27 ต.ค. 23,999 บาท
30 ต.ค. – 3 พ.ย. 23,399 บาท
6-10 พ.ย. 19,999 บาท
20-24 พ.ย. 17,499 บาท
27 พ.ย.-1 ธ.ค. 17,499 บาท
5-9 ธ.ค. 17,499 บาท
11-15 ธ.ค. 17,499 บาท
รหัสทัวร์: CHN KMG07(MU)OCT

ทัวร์ย่าติง แชงกรีล่า ลี่เจียง 7วัน 6คืน(MU)ต.ค.62

ทัวร์ย่าติง แชงกรีล่า ลี่เจียง ชม 3 ภูเขาศักิดิ์สิทธิ์ เมืองโบราณต้าหลี่ เจดีย์ 3 องค์ อุทยานย่าติง ทะเลสาบใข่มุก ภูเขาหิมะมังกรหยก สระมังกรดำ 7วัน6คืน โดยสายการบินCHINA EASTERN AIRLINES(MU)เดินทาง ต.ค.62 ราคา 35,499 บาท

Sichuan Airlines

กำหนดการเดินทาง:

11-17 ต.ค.62 35,499 บาท
16-22 ต.ค. 35,499 บาท
23-29 ต.ค. 35,499 บาท
รหัสทัวร์: CHN LXH02(3U)NOV

ทัวร์ทิเบต ลาซา โปตาลา 6วัน5คืน(3U)29พ.ย.62

ทัวร์ทิเบต ซีจ้าง สมญานาม หลังคาโลก ลาซา พระราชวังโปตาลา พระตำหนักนอร์บุหลิงฆา ทะเลสาบยัมดรอก อิสระช้อปปิ้งถนนแปดเหลี่ยม ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ 6วัน5คืน สายการบินSICHUAN AIRLINES (3U)เดินทาง 29 พ.ย.-4 ธ.ค. ราคา 32,599 บาท

Sichuan Airlines

กำหนดการเดินทาง:

29 พ.ย.-4 ธ.ค.62 32,599 บาท
รหัสทัวร์: CHN XIY02(WE)OCT-DEC

ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน ลั่วหยาง 5วัน4คืน(WE)ต.ค-ธ.ค.62

ทัวร์หยุนไถซาน ลั่วหยาง ชมโชว์กังฟูเส้าหลิน ป่าเจดีย์ พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี หุบผาหินแดงหงสือเสีย ถ้ำหินหลงเหมิน โชว์ราชวงศ์ถัง 5วัน4คืน สายการบินTHAI SMILE เดินทาง ต.ค-ธ.ค.62 ราคา 29,999 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

23-27 ต.ค.62 29,999 บาท
6-10, 20-24 พ.ย. 29,999 บาท
5-9, 10-14 ธ.ค. 30,999 บาท
19-23 ธ.ค. 29,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN BJS01(TG)DEC-FEB

ทัวร์ปักกิ่ง สกีรีสอร์ต 5วัน3คืน(TG)ธ.ค-ก.พ.63

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก SNOW WORLD SKI RESORT พระราชวังกู้กง (วังต้องห้าม) หอฟ้าดินเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย 5วัน3คืน สายการบินไทย(TG)เดินทาง ธ.ค.62-ก.พ.63 ราคา 23,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

19-23 ธ.ค.62 23,999 บาท
28 ธ.ค.- 1 ม.ค.63 27,999 บาท
9-13, 16-20 ม.ค.63 23,999 บาท
7 – 11, 13-17 ก.พ. 23,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN KMG01(MU)OCT

ทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจี่ยง ภูเขาหิมะเหมยลี่ 7วัน 6คืน(MU)ต.ค.62

ทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจี่ยง ภูเขาหิมะเหมยลี่ 1 ใน 8 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของทิเบต อุทยานบาลากือจอง เมืองโบราณลี่เจี่ยง สระมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก ทะเลสาบขาว ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมโชว์IMPRESSION LIJIANG โดยสายการบินCHINA EASTERN (MU)เดินทาง ต.ค.62 ราคา 29,599 บาท

China Eastern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

11-17 ต.ค.62 29,599 บาท
16-22,23-29 ต.ค. 29,599 บาท
รหัสทัวร์: CHN CTU06(TG)OCT-DEC

ทัวร์ไห่โหลวโกว เล่อซาน 4วัน3คืน(TG)ต.ค.-ธ.ค.62

ทัวร์ ไห่โหลวโกว เล่อซาน ง้อไบ๊ โม๋ซี ชมอุทยานธารน้ำแข็งแข็งพันปี อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ สายการบินไทย(TG)เดินทาง ต.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

17-20 ต.ค.62 24,999 บาท
23-26 ต.ค. 24,999 บาท
13-17 พ.ย. 24,999 บาท
5-8 ธ.ค. 24,999 บาท
7-10 ธ.ค. 24,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN CTU05(TG)OCT-DEC

ทัวร์ต๋ากู่ปิงชวน ภูเขาหิมะพันปี อุทยานเทพนิยาย 5วัน4คืน(TG)ต.ค.-ธ.ค.62

ทัวร์ต๋ากู่ปิงชวน ภูเขาหิมะพันปี อุทยานเทพนิยาย 5วัน3คืน(TG) ขึ้นกระเช้าชมอุทยานภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็งพันปี อุทยานเทพนิยาย ช้อปปิ้งถนนซอยกว้างซอยแคบ และถนนคนเดินจิ๋นหลี่ เมนูพิเศษ อาหารตุ๋นสมุนไพรจีนบำรุงสุขภาพ เดินทางเดือน ต.ค.-ธ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

11-15 ต.ค.62 26,699 บาท
18-22 ต.ค. 26,699 บาท
24-28 ต.ค. 26,999 บาท
1-5,13-17 พ.ย. 23,499 บาท
4-8,6-10 ธ.ค. 22,999 บาท
28ธ.ค.62-1 ม.ค.63 25,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN HRB01(3U)DEC

ทัวร์ฮาร์บิ้น ยาปูลี่ หมู่บ้านหิมะ 6 วัน 5 คืน (3U) 27ธ.ค./29 ธ.ค.62

ทัวร์ฮาร์บิ้น ยาปูลี หมู่บ้านหิมะ 6วัน 5คืน(3U) China Snow Town อลังการงานประติมากรรมหิมะระดับโลก เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งฮาร์บิ้น ICE AND SNOW FESTIVAL 2020 โบสถ์เซนต์โซเฟีย 6วัน5คืน โดยสายการบินSICHUAN AIRLINES เดินทาง 27 ธ.ค.-1 ม.ค.63/ 29 ธ.ค.-3 ม.ค.63 ราคา 32,999 บาท

Sichuan Airlines

กำหนดการเดินทาง:

27 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 32,999 บาท
29 ธ.ค.62 - 3 ม.ค.63 34,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN BJS01(TG)OCT-DEC

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5วัน 3คืน(TG)ต.ค.-ธ.ค.62

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สวนผลไม้ พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย 5วัน 3คืน สายการบินไทย (TG)เดินทาง ต.ค.-ธ.ค 62 ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

11-15 ต.ค.62 23,500 บาท
18-22 ต.ค. 23,500 บาท
22-26 ต.ค. 23,500 บาท
6-10 พ.ย. 22,900 บาท
20-24 พ.ย. 22,900 บาท
4-8 ธ.ค. 23,500 บาท
6-10 ธ.ค. 23,500 บาท
รหัสทัวร์: CHN KMG01(MU)SEP-NOV

ทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจี่ยง ภูเขาหิมะเหมยลี่ 6วัน5คืน(MU)ก.ย.-พ.ย.62

ทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจี่ยง ภูเขาหิมะเหมยลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ หุบเขาเสือกระโจน อุทยานบาลากือจอง เต๋อชิง สระมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก รถไฟความเร็วสูง 6วัน5คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU)เดินทาง ก.ย.-พ.ย.62 ราคาพิเศษ 26,999 บาท

China Eastern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

12-17 ก.ย.62 26,999 บาท
10-15 ต.ค. 26,999 บาท
7-12 พ.ย. 26,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN CKG02(WE)25NOV

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ฉงชิ่ง อวู่หลง 6วัน 5คืน(WE)25 พ.ย.62

ทัวร์ล่องเรือสำราญ ระดับ 6 ดาว CENTURY GLORY ชมทัศนียภาพแม่น้ำแยงซีเกียง อลังการ์เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าปา ฉงชิ่ง อวู่หลง อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ ระเบียงแก้ว ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย เมนูอาหาร สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ เดินทาง 25-30 พ.ย. 2562 ราคา 39,599 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

25-30 พ.ย.62 39,599 บาท