China

รหัสทัวร์: CHN SHA7D(MU)MAR-APR
700logofaceshagrila7

ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี่ 7 วัน 6 คืน (MU) มี.ค.-เม.ย.61

ทัวร์แชงกรีล่า ลีเจียง ต้าหลี่ คุนหมิง ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิง ขึ้นกระเช้าใหญ่ชมภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง เจดีย์สามองค์เมืองต้าหลี่ ชมการแสดง Impression Lijiang 7 วัน 6 คืน พัก 4 ดาว เดินทางโดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) เดินทาง มี.ค.-เม.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

china East1
China Eastern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

1-7, 15-21 มี.ค.61 27,900 บาท
29 มี.ค.- 4 เม.ย. 27,900 บาท
10-16 เม.ย. 31,900 บาท
11-17 เม.ย. 31,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN LHU5D(MU)FEB-MAR
nuijie -louping-500

ทัวร์หลัวผิง ซิงยี่ ว่านฟงหลิน 5 วัน 4 คืน (MU) ก.พ.-มี.ค.61

ทัวร์หลัวผิง ซิงยี่ ว่านฟงหลิน ชมทุ่งดอกคาโนล่า ล่องเรือทะเลสาบและชมป่าภูเขาหมื่นยอดว่านฟงหลิง น้ำตกเก้ามังกร หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) เฉพาะเดือน ก.พ.-มี.ค.2561 ราคา 21,599 บาท

china East1
China Eastern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

28 ก.พ.-4 มี.ค.61 21,599 บาท
7-11, 14-18 มี.ค. 21,599 บาท
รหัสทัวร์: CHN YUA7D(TG)FEB-MAR
nuijie -louping-500

ทัวร์หยวนหยาง หลัวผิง ซิงยี่ 7วัน6คืน(TG)มี.ค.61

ทัวร์หยวนหยาง หลัวผิง ซิงยี่ เส้นทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของมณฑลยูนนาน และกุ้ยโจว ชมนาขั้นบันไดขนาดใหญ่ตระการตานับพันไร่แห่งหยวนยาง , ทุ่งดอกโหยวไช่เหลืองอร่ามไปทั้งแผ่นดินหลวผิง, อุทยานป่าเขาหมื่นยอด และ ทะเลสาบหมื่นยอดแห่งซิงยี่, น้ำตกเก้ามังกร และน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ 7 วัน 6 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) เฉพาะเดือน ก.พ.-มี.ค.2561 ราคา 26,599 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

28 ก.พ.-6 มี.ค.61 26,599 บาท
6-12, 13-19 มี.ค. 26,599 บาท
20-26 มี.ค. 26,599 บาท
รหัสทัวร์: CHN DAG5D(TG)DEC-MAR
Dagu Cable-700

ทัวร์ต๋ากู่ปิงชวน เล่อซาน 5 วัน 4 คืน (TG) ธ.ค.60-มี.ค.61

ทัวร์เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานธารน้ำแข็งหิมะพันปี นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน เขื่อนโบราณตูเจียงเอี้ยน ศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้าและชมโชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) เดินทาง ธ.ค.2560 - มี.ค.2561

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค.61 30,900 บาท
11-15, 25-30 ม.ค. 27,900 บาท
7-11 ก.พ. 27,900 บาท
1-5, 7-11 มี.ค. 27,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN XIL5D(TG)DEC-MAR
Xiling Ski (web)

ทัวร์ภูเขาหิมะซีหลิง เล่อซาน ง้อไบ๊ 5 วัน 4 คืน (TG) ธ.ค.60-มี.ค.61

ทัวร์เฉิงตู นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง้อไบ๊ ภูเขาหิมะซีหลิงซาน ลานสกีใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ชมโชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) เดินทาง ธ.ค.2560 - มี.ค.2561

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

20-24 ธ.ค.60 28,900 บาท
28 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61 32,900 บาท
31 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61 32,900 บาท
11-15, 25-30 ม.ค. 28,900 บาท
7-11 ก.พ. 28,900 บาท
1-5, 7-11 มี.ค. 28,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN XIA7D(WE)28DEC
dong-yuntai02-500

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 7 วัน 5 คืน (WE) 28 ธ.ค.

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง อุทยานหยุนไถซาน ชมสุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิ์จิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู วัดเส้าหลิน 7 วัน 5 คืน เดินทางโดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เดินทาง 28 ธ.ค.2560 - 3 ม.ค.2561 ราคา 34,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

28 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 34,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN XMN4D(TG)JAN-MAR
xiemen

ทัวร์เซี่ยเหมิน หนานจิ้ง ถู่โหลว 4 วัน 3 คืน (TG) ม.ค.-มี.ค.61

ทัวร์เซี่ยเหมิน หนานจิ้ง ชมบ้านดินถูโหลว หมู่บ้านโบราณหยุนสุ่ยเหยา เกาะเปียโน จางโจวชมถนนโบราณหมิงชิง สวนแกะสลักฮุ่ยเหอ 4 วัน 3 คืน เดินทางสายการบินไทย (TG) เดินทาง ม.ค.-มี.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

11-14, 25-28 ม.ค.61 24,900 บาท
1-4, 8-11 ก.พ. 24,900 บาท
1-4, 15-18 มี.ค. 24,900 บาท
29 มี.ค.-2 เม.ย. 24,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN KAN6D(TG)DEC-MAR
Hailogou -500

คังติ้ง ไห่โหลวโกว เล่อซาน 6 วัน 5 คืน (TG) ธ.ค.60-มี.ค.61

ทัวร์ประเทศจีน คังติ้ง อุทยานมู่เก๋อฌั่ว ธารน้ำแข็งพันปี อุทยานไห่โหลวโกว ง้อไบ้ นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน เยี่ยมบ้านเกิดหมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน บินสายการบินไทย (TG) เดินทาง ธ.ค. 2560-มี.ค.2561 ราคา 30,999 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

19-24 ธ.ค.60 30,900บาท
28 ธ.ค.60-2 ม.ค.61 33,900 บาท
9-14 ม.ค.60 30,900บาท
30 ม.ค.-4 ก.พ. 30,900 บาท
6-11 ก.พ. 30,900 บาท
1-6, 13–18 มี.ค. 30,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN SLK8D(SC)MAY
Danxiashan2-500

อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8 วัน 7 คืน (3U)พ.ค.61

ทัวร์เส้นทางสายไหม ซินเจียง กานซู่ อู่หลูมู่ฉี ล่องเรือทะเลสาบเตียนฉือ ถ้ำผาโม่เกาคู ขี่อูฐชมเนินทรายครวญ เจียยี่กวนกำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย 8 วัน 7 คืน บินสายการบิน SIICHUAN AIRLINES (3U) เดินทาง พ.ค.-ก.ค. 2561

sichuan
SICHUAN AIRLINES

กำหนดการเดินทาง:

พ.ค.-ก.ค.61 สอบถาม
รหัสทัวร์: CHN NAN6D(CZ)DEC-MAR
Detian Waterfall 3-500-add c

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน (CZ)ธ.ค.60-มี.ค.61

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า หมู่บ้านอายุวัฒนะ ชมน้ำตกเต๋อเทียน ล่องเรือถ้ำหน้าต่างสวรรค์ ชมถ้ำคริสตัล ล่องเรือไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน 6 วัน 5 คืน บิน CZ เดินทาง ธ.ค. 2560 ราคา 29,900 บาท

China Southern Airlines
China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

28 ธ.ค.60-2 ม.ค.61 30,800 บาท
25-30 ม.ค. 29,900 บาท
1-6, 22-27 ก.พ. 29,900 บาท
8-13 มี.ค. 29,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN SHE6D(CZ)DEC
dig

อู่ฮั่น เสินหนงเจี้ย บู๊ตึ๊ง 6 วัน 5 คืน (CZ)ธ.ค.60

ทัวร์อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ชม 2 มรดกโลกยูเนสโก้ อุทยานเสินหนงเจี้ย ชมธรรมชาติป่าต้นน้ำเขียวขจี เขาสูงเสียดฟ้า อากาศบริสุทธ์ของเสินหนงเจี้ย และ นมัสการสิ่งศักด์สิทธิ์แห่งลัทธิเต๋า ณ เขาบู๊ตึ๊ง แหล่งรวมโบราณสถานสำคัญของประเทศจีน 6 วัน 5 คืน บิน CZ เดินทาง ธ.ค. 2560 ราคา 28,900 บาท

China Southern Airlines
China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

21-26 ธ.ค. 28,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN ZFG5D(WE)NOV-FEB
900S__8896532

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง แกรนด์แคนยอน 5 วัน 4 คืน (WE)พ.ย.60-ก.พ.61

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน Thai Smile (WE) พ.ย.2560-ก.พ.2561 ราคาโปรโมชั่น 18,999 -24,999 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

15-19,22-26 พ.ย. 18,999 บาท
1-5,7-11,13-17 ธ.ค. 18,999 บาท
28 ธ.ค.60-1 ม.ค.61 24,999 บาท
30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61 24,999 บาท
10-14, 24-28 ม.ค. 18,999 บาท
1-5,28 ก.พ.-4 มี.ค. 18,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN BJS03(TG)OCT-DEC
mmexport1498531782868

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ซือหม่าไถ 5 วัน 3 คืน (TG) ต.ค.-ธ.ค.

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชึ้นกระเช้าชมวิวกำแพงเมืองจีน ณ ด่านซือหม่าไถ ชมเมืองริมน้ำกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น พระราชวังต้องห้าม พระราชวังฤดูร้อน หอฟ้าเทียนถาน ช็อปปิ้งตลาดรัสเซียและถนนคนเดินหวังฝู่จิ่ง 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย (TG) เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 2560 ราคา 33,900-34,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

10-14 ส.ค. 33,900 บาท
21-25 ก.ย. 33,900 บาท
12-16, 27-31 ต.ค. 33,900 บาท
19-23 ต.ค. 34,900 บาท
9-13, 23-27 พ.ย. 33,900 บาท
1-5, 7-11 ธ.ค. 34,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN BJS01(TG)DEC-MAR
700face46

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน 5 วัน 3 คืน (TG) พ.ย.-ม.ค.61

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ณ ด่านจูหยงกวน ชมพระราชวังต้องห้าม หอฟ้าเทียนฐาน ชมเส้นทางเทพเจ้าหรือสโนเวิลด์ สกีรีสอร์ท ช็อปปิ้งตลาดรัสเซียและถนนคนเดินหวังฝู่จิ่ง 5 วัน 3 คืน บินสายการบินไทย (TG) เดินทาง ธ.ค.2560 -มี.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

30 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 28,900 บาท
10-14, 24-28 ม.ค.61 25,900 บาท
31 ม.ค.-4 ก.พ. 25,900 บาท
1-5 ก.พ. 25,900 บาท
28 ก.พ.-4 มี.ค. 25,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN BJS01(HU)DEC
950slider-facetopski-resoret14

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สกีีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน (HU) ธ.ค.60

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ณ ด่านจูหยงกวน ชมพระราชวังต้องห้าม หอฟ้าเทียนถาน ชมเส้นทางเทพเจ้า หรือสโนเวิลด์ สกีรีสอร์ต ช้อปปิ้งตลาดรัสเซียและถนนคนเดินหวังฟู่จิ่ง 5 วัน 3 คืน บิน Hainan Airlines (HU) เดินทาง ธ.ค.2560 ราคา 17,888 -21,888 บาท

HAINAN
Hainan Airlines

กำหนดการเดินทาง:

1-5 ธ.ค. 17,888 บาท
2-6 ธ.ค. 17,888 บาท
7-11 ธ.ค. 18,888 บาท
30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61 21,888 บาท
รหัสทัวร์: CHN XIY6D(WE)NOV-DEC
china

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน 6 วัน 4 คืน (WE) พ.ย.-ธ.ค.60

เที่ยวจีน ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน มณฑลเหอหนาน - ส่านซี เที่ยวครบไฮไลท์ ชมสุสานกองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซีฮ่องเต้ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ถ้ำพระพุทธพันปี ที่ลั่วหยาง ศาลเจ้ากวนอู โชว์กังฟูเส้าหลิน ป่าเจดีย์แห่งวัดเส้าหลิน 6 วัน 4 คืน สายการบิน การบินไทยสมายล์ (WE) เดินทาง พ.ย.- ธ.ค. 2560 ราคา 28,900-29,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

30 พ.ย.-5 ธ.ค. 28,900 บาท
5-10 ธ.ค. 28,900 บาท
19-24 ธ.ค. 27,900 บาท
26-31 ธ.ค. 29,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN PRM5D(WE)NOV-FEB
700facemmexport1507938406950

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน 5 ดาว (WE) พ.ย.60.-ก.พ.61

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน ถ้ำหลวงหลงต้ง ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พร้อมสุดยอด 2 โชว์ดัง เที่ยวครบไฮไลท์ของจางเจียเจี้ย พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน Thai Smile (WE) พ.ย.2560-ก.พ.2561 ราคาเริ่มต้น 32,900-37,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

15-19,22-26 พ.ย. 32,900 บาท
1-5,7-11, 13-17 ธ.ค. 32,900 บาท
28 ธ.ค.60-1 ม.ค.61 37,900 บาท
30 ธ.ค.60-3 ม.ค.61 37,900 บาท
10-14, 24-28 ม.ค. 32,900 บาท
1-5 ก.พ. 32,900 บาท
28 ก.พ.-1 มี.ค. 32,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN LJG6D(TG)DEC-MAR
900faceimg_0156

ทัวร์ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน (TG)ม.ค.-มี.ค.61

ทัวร์ไฮไลท์ลี่เจียง เที่ยวครบแหล่งท่องเที่ยวหลักของลี่เจียง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า 2 แห่ง ชมภูเขาหิมะมังกรหยก และชมทุ่งหญ้าหยุนซานผิง ทะเลสาบขาว ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ เมืองต้าหลี่ชมเจดีย์สามองค์ และเมืองโบราณต้าหลี 6 วัน 5 คืน (TG) ม.ค.-มี.ค.2561 ราคา 25,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

12-17,19-24 ม.ค. 61 25,900 บาท
3-8 ก.พ. 25,900 บาท
27 ก.พ.-4 มี.ค. 25,900 บาท
13-18 มี.ค. 25,900 บาท
27 มี.ค.-1 เม.ย. 25,900 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147