China

รหัสทัวร์: CHN CSX03(SL)MAY-SEP

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 4วัน3คืน (SL) พ.ค.-ก.ย.61

ประตูสวรรค์ แห่งเทียนเหมินซาน ภูเขาสวยติดอันดับ 1 ใน 4 ของจีน แกรนด์แคนยอน จุดชมสะพานแก้วข้ามเขายาวที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย อาหารพิเศษ ซุปเห็ดเพื่อสุขภาพ, หมูย่างเกาหลี อาหารหูหนาน และ ไวน์แดง

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

เดือนพฤษภาคม 14,999 บาท
เดือนมิถุนายน 13,999 บาท
เดือนกรกฎาคม 13,999 บาท
เดือนสิงหาคม 13,999 บาท
เดือนกันยายน 13,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN URC01(SC)MAY-SEP

ทัวร์คานาสือ เค่อลามาอี้ อูหลู่มู่ฉี 7วัน5คืน (SC)พ.ค.-ก.ย.61

ทัวร์คานาสือ ซินเกียง เค่อลามาอี้ อูหลู่มู่ฉี เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติอุทยานคานาสือบนหุบเขาอัลไต ชมทะเลสาบวงพระจันทร์-โค้งน้ำมังกรหลับ ธารน้ำห้าสี นครสายลมอู๋ฉ่ายเฉิง เมืองปิศาจอูเอ๋อเหอ เค่อลามาอี้ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เดินทาง พ.ค.-ก.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 38,999 บาท

Shandong Airlines

กำหนดการเดินทาง:

23-29 พ.ค.61 38,999 บาท
13-19 มิ.ย. 39,999 บาท
24-30 ก.ค. 43,999 บาท
7-13 ส.ค. 45,599 บาท
12-18 ก.ย. 45,599 บาท
14-20 ก.ย. 45,599 บาท
รหัสทัวร์: CHN KMG02(SC)MAY-OCT

ทัวร์ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 4วัน 2คืน (SC)พ.ค.-ต.ค.61

ทัวร์ลี่เจียง ต้าหลี่ ขึ้นกระเช้าใหญ่ชมภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง กระเช้าเล้กชมทุ่งหญ้าหวินซานผิง ชมการแสดง Impression Lijiang 4 วัน 2 คืน *** ที่พัก 4 ดาว ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง *** เดินทางโดย SHANDONG AIRLINES (SC) เดินทาง พ.ค. - ต.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

Shandong Airlines

กำหนดการเดินทาง:

4-7, 25-28 พ.ค.61 21,999 บาท
14-17,28มิ.ย.-1 ก.ค. 21,999 บาท
26-29 ก.ค. 21,999 บาท
10-13,30 ส.ค.-2 ก.ย. 21,999 บาท
6-9,20-23 ก.ย. 21,999 บาท
12-15,19-22 ต.ค. 22,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN CTU04(TG)APR-JUN

ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5 วัน 4 คืน (TG) เม.ย.-ก.ย.61

เที่ยวจิ่วจ้ายโกว ต้อนรับการเปิดตัวอุทยานจิ่วจ้ายโกว ดินแดนและธรรมชาติที่สวยที่สุดในประเทศจีน, หวงหลง หุบเขามังกรเหลือง ธารน้ำใส ชมการแสดง งิ้วเปลี่ยนหน้ากากชื่อดังแห่งเสฉวน ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ๋นหลี่ และถนนซอยกว้างซอยแคบ 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย เม.ย.-มิ.ย.2561 ราคา 22,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

28 เม.ย.-2 พ.ค.61 22,900 บาท
9-13, 25-29 พ.ค. 22,900 บาท
13-17 มิ.ย. 22,900 บาท
27 มิ.ย.-1 ก.ค. 22,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN CTU02(3U)MAY-JUN

ทัวร์ง้อไบ๊ เล่อซาน 4 วัน 3 คืน (3U)พ.ค.-มิ.ย.61

เที่ยวจีน ง้อไบ๊ วัดเป้ากั๋ว กังฟูง้อไบ๊, เล่อซาน นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน วัดมัญชุศรี, ชมหมีแพนด้าน้อย ถนนคนเดินจิ๋นหลี ถนนซอยกว้างซอยแคบ 4 วัน 3 คืน บิน SIchuan Airlines เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.2561 ราคา 12,500 บาท

SICHUAN AIRLINES

กำหนดการเดินทาง:

4-7 พ.ค.61 12,500 บาท
15-18 มิ.ย.61 12,500 บาท
รหัสทัวร์: CHN LXH5D(3U)MAY-JUNE

ทัวร์ทิเบต ลาซา โปตาลา 5 วัน 4 คืน (3U) พ.ค.-มิ.ย.61

ทัวร์ทิเบต ลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง)  สมญานาม หลังคาโลก ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระราชวังโปตาลาคัง ทะเลสาบยัมดรอก หรือ ทะเลสาบเทอร์คอยซ์ 5 วัน 4 คืน บิน SICHUAN AIRLINES (3U) เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.2561 ราคาโปรโมชั่นพิเศษ 31,999 บาท

SICHUAN AIRLINES

กำหนดการเดินทาง:

7-11 พ.ค.61 31,999 บาท
28 พ.ค.- 1 มิ.ย.61 31,999 บาท
25-29 มิ.ย.61 31,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN GHX8D(3U)MAY-JUN

ทัวร์ทิเบต กานหนาน เซี่ยเหอ หงหยวน 8วัน7คืน(3U)พ.ค.-มิ.ย.61

กานหนาน สวรรค์บนพื้นพิภพ สมญานามทิเบตน้อย ชมทุ่งหญ้าและสวนชุ่มน้ำ โค้งแรกแม่น้ำหวงเหอ ชมมหาทุ่งหญ้ารั่วเอ่อไก้ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอิสระของคนทิเบต เดือน พ.ค.8 วัน 7 คืน บิน SICHUAN AIRLINES (3U) เดินทาง พ.ค.- มิ.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

SICHUAN AIRLINES

กำหนดการเดินทาง:

20 – 27 พฤษภาคม 2561 32,900 บาท
17 – 24 มิถุนายน 2561 33,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN PVG01(TG)MAR-MAY

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ชูโจว อู๋ซี 5วัน3คืน(TG)มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ชูโจว อู๋ซี ชมหาดว่ายทัน ถนนนานกิง ตึก SWFC ชั้น101 หมู่บ้านน้ำโจวจวง พระใหญ่(รวมรถราง) ศาลาฝานกง สวนหลิวหยวน ภูเขาเนินเสือ ซินเทียนตี้ ชมกายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME วัดพระหยกขาว ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ถนนคนเดินเทียนจือฟาง เดินทางโดยสายการบินไทย(TG) เดินทาง มี.ค-พ.ค. ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

23-27 มีนาคม 2561 32,900 บาท
3-7, 21-24 เมษายน 34,900 บาท
2-6, 9-13, 25-29 พฤษภาคม 34,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN KMG03(TG)MAY-OCT

ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี่ 6 วัน 5 คืน (TG)พ.ค.-ส.ค.61

ทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าหลี่ คุนหมิง ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิง ขึ้นกระเช้าใหญ่ชมภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง ชมการแสดง Impression Lijiang 6 วัน 5 คืน *** ที่พัก 4 ดาว ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง *** เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) เดินทาง พ.ค. - ต.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

1-6,8-13 พฤษภาคม 2561 29,999 บาท
24-29 พฤษภาคม 29,999 บาท
13-18 มิถุนายน 29,999 บาท
27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 29,999 บาท
25-30 กรกฎาคม 29,999 บาท
8-13, 21-26 สิงหาคม 29,999 บาท
4-9,18-23 กันยายน 31,555 บาท
12-17, 18-23 ตุลาคม 31,555 บาท
รหัสทัวร์: CHN CTU03(TG)MAY-SEP

ทัวร์ต๋ากู่ ซื่อกูเหนียงซาน ตานปา 6 วัน 5 คืน (TG) พ.ค.-ก.ย.61

ทัวร์เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานธารน้ำแข็งหิมะพันปี อุทยานซื่อกูเหนียงซาน ตานปาหมู่บ้านธิเบตที่สวยที่สุดในจีน ชมเขื่อนโบราณตูเจียงเอี้ยน ศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้าและชมโชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) เดินทาง พ.ค.-ก.ย.2561

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

8-13, 24-29 พ.ค.61 27,900 บาท
20-25 มิ.ย. 27,900 บาท
25-30 ก.ค. 28,900 บาท
29 ส.ค.-3 ก.ย. 28,900 บาท
19-24 ก.ย. 29,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN XIY02(WE)MAY-AUG

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 7 วัน 5 คืน (WE)พ.ค.-ส.ค.61

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง อุทยานหยุนไถซาน ชมสุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิ์จิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู วัดเส้าหลิน เที่ยวครบไฮไลท์ 2 มณฑล 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เดินทาง พ.ค.-ส.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

4-10 พ.ค.61 32,900 บาท
23-29 พ.ค. 32,900 บาท
4-10, 18-24 มิ.ย. 32,900 บาท
9-15 ก.ค. 33,900 บาท
26 ก.ค.-1 ส.ค. 33,900 บาท
8-13, 21-26 ส.ค. 33,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN XMN01(TG)MAR-MAY

ทัวร์เซี่ยเหมิน หนานจิ้ง ถู่โหลว 4 วัน 3 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์เซี่ยเหมิน หนานจิ้ง ชมบ้านดินถูโหลว หมู่บ้านโบราณหยุนสุ่ยเหยา เกาะเปียโน จางโจวชมถนนโบราณหมิงชิง สวนแกะสลักฮุ่ยเหอ 4 วัน 3 คืน เดินทางสายการบินไทย (TG) เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

22-25 มี.ค.61 24,900 บาท
31 มี.ค.-3 เม.ย. 24,900 บาท
21-24 เม.ย. 24,900 บาท
5-8 , 25-29 พ.ค. 24,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN SLK8D(CZ)MAR-MAY

ทัวร์อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8 วัน 7 คืน (CZ)พ.ค.61

ทัวร์เส้นทางสายไหม ซินเจียง อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน กานซู่ เมือง ถ้ำผาโม่เกาคู ขี่อูฐชมเนินทรายครวญ เจียยี่กวนกำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย 8 วัน 7 คืน บินสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เดินทาง มี.ค.-พ.ค. 2561 ราคา 54,900 - 56,900 บาท

China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

23-30 พ.ค.61 54,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN BAM01(CZ)MAY-OCT

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน (CZ)พ.ค.-ต.ค.61

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า หมู่บ้านอายุวัฒนะ น้ำตกเต๋อเทียน ชมถ้ำคริสตัล ล่องเรือถ้ำหน้าต่างสวรรค์ ล่องเรือไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน 6 วัน 5 คืน บิน CZ เดินทาง พ.ค.-ต.ค.2561 ราคา 27,900 บาท

China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

2-7,24-29 พ.ค.61 27,900 บาท
12-17 มิ.ย. 27,900 บาท
19-24 ก.ย. 27,900 บาท
12-17, 18-23 ต.ค. 28,900 บาท
23-28 ต.ค. 28,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN SHE01(CZ)MAR-MAY

เสินหนงเจี้ย จิงโจว อี๋ชาง 6 วัน 5 คืน (CZ)มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์เสินหนงเจี้ย จิงโจว อี๋ชาง ชมเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเสินหนงเจี้ย ชมธรรมชาติป่าต้นน้ำเขียวขจี เขาสูงเสียดฟ้า อากาศบริสุทธ์ ไหว้เทพเจ้ากวนอู ณ ศาลเจ้ากวนอูแห่งจิงโจว ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 6 วัน 5 คืน บิน China Southern Airlines เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2561 ราคา 26,999 บาท

China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

8-13, 22-27 มี.ค.61 26,999 บาท
5-10 เม.ย. 27,999 บาท
1-6,17-22 พ.ค. 26,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN CSX01(CZ)MAR-MAY

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง แกรนด์แคนยอน 5 วัน 4 คืน (CZ)มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ชมจุดท่องเที่ยวไฮไลท์ เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน สะพานแก้ว และเมืองโบราณเฟิ่งหวง 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน Thai Smile (WE) 28 มี.ค.-1 เม.ย. และ 2-6 พ.ค.2561 ราคาโปรโมชั่น 19,999 บาท

China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

28 มี.ค.-1 เม.ย.61 19,999 บาท
2-6 พ.ค. 19,999 บาท
รหัสทัวร์: CHN BJS01(TG)MAR-JUN

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (TG)มี.ค.-มิ.ย.61

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ณ ด่านจูหยงกวน ชมพระราชวังต้องห้าม จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน นมัสการพระทันตุธาต วัดหลิงกวง ชมสวนผลไม้เมืองหนาว ช้อปปิ้งตลาดรัสเซียและถนนคนเดินหวังฝู่จิ่ง 5 วัน 3 คืน บินสายการบินไทย (TG) เดินทาง มี.ค.-มิ.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

มี.ค.61 22,900 บาท
เม.ย.61 24,900 บาท
12-16 เม.ย. 61 27,900 บาท
พ.ค.61 22,900 บาท
มิ.ย.61 22,900 บาท
รหัสทัวร์: CHN BJS02(TG)MAR-JUN

ทัวร์เฉิงเต๋อ ปักกิ่ง ซือหม่าไถ 5วัน 3 คืน(TG)มี.ค.-มิ.ย.2561

ทัวร์เฉิงเต่อ พระราชวังฤดูร้อนจักรพรรดิคังซี วัดโปตาลาน้อย กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถพระราชวังกู้กง เทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย พัก 4 ดาว เดินทาง มี.ค.-มิ.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

มี.ค.61 29,900 บาท
เม.ย. 30,900 บาท
พ.ค.61 29,900 บาท
มิ.ย.61 29,900 บาท


บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147