บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Cambodia

รหัสทัวร์: CAM REP3D(FD)OCT-DEC

ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (FD) ต.ค.-ธ.ค.60

แพ็คเกจทัวร์ นครวัด นครธม มรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน เดินทางเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2560 เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ราคา 9,900 บาท

Air Asia

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค.-ธ.ค.2560 9,900 บาท
รหัสทัวร์: CAM REP3D(BUS)FEB-APR

ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายสรี 3 วัน 2 คืน (BUS)

ทัวร์นครวัด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมเมืองพระนครธม ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม 3 วัน 2 คืน เดินทางทุกวันศุกร์ ก.พ.-เม.ย. 2560 ราคา 7,300 -7,700 บาท

กำหนดการเดินทาง:

3-5, 17-19, 24-26 ก.พ. 7,300 บาท
10-12, 11-13 ก.พ. 7,700
3-5, 10-12 มี.ค. 7,300 บาท
17-19, 24-26 มี.ค. 7,300 บาท
31 มี.ค.-2 เม.ย. 7,300 บาท
6-8, 13-15, 15-17 เม.ย. 7,700 บาท
21-23, 28-30 เม.ย. 7,300 บาท