บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Bali

รหัสทัวร์: BALI 5D (FD)DEC-APR

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน3คืน (FD)

ทัวร์บาหลี ทานะล็อต คินตามณี ทัมปัคสิริงค์ ชมบุโรพุทโธพุทธศาสนสถานระดับโลก 5 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย

Air Asia (FD)
รหัสทัวร์: IDN MOX01(GA)JUL-DEC

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA)

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ เส้นทางพุทธมงคล เยือน 1 ในมรดกโลก ชมมหาเจดีย์บุโรพุทโธ วัดพราหมนันต์ วังสุลต่าน ภูเขาไฟคินตามานี ตานาห์ ล็อตจุดชมวิวที่งดงาม 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Garuda Indonesia (GA) เดินทาง ก.ค.-ธ.ค. 2560 ราคา 31,900 บาท

Garuda Airlines