บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Africa

รหัสทัวร์: MOR UTR03(EK)6APR
ทัวร์โมรอคโค ทะเลทรายซาฮาร่า 10 วัน 7 คืน (EK)

ทัวร์โมรอคโค ทะเลทรายซาฮาร่า 10 วัน 7 คืน (EK)

ทัวร์โมรอคโค ชมนครสีฟ้า เชฟชาอูน มนต์เสน่ห์แห่งโมรอคโค นอนชมดาวและขี่อูฐที่ทะเลทรายซาฮาร่า 10 วัน 7 คืน บินเข้า-ออก คาซาบลังก้า โดยสายการบิน Emirates (EK) วันที่ ราคา 6-15 เม.ย 61 75,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

6-15 เม.ย. 2561 (สงกรานต์) 75,900 บาท
รหัสทัวร์: MOR UTR02(EY)FEB-JUN

ทัวร์โมรอคโค ทะเลทรายซาฮาร่า 10 วัน 7 คืน(EY)

ทัวร์โมรอคโค ชมนครสีฟ้า เชฟชาอูน มนต์เสน่ห์แห่งโมรอคโค นอนชมดาวและขี่อูฐที่ทะเลทรายซาฮาร่า 10 วัน 7 คืน บินเข้า-ออก คาซาบลังก้า โดยสายการบิน Etihad Airways (EY) เดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 2560 ราคา 69,900-75,900 บาท

Etihad Airways

กำหนดการเดินทาง:

5-14, 18-27 ก.พ. 2561 69,900 บาท
1-10 ,15-24 มี.ค.2561 69,900 บาท
26 เม.ย.-5 พ.ค.2561 69,900 บาท
10-16 พ.ค.2561 69,900 บาท
24 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2561 75,900 บาท
7-16,20-29 มิ.ย. 2561 69,900 บาท
รหัสทัวร์: MOR UTR01(EY)FEB-JUN

ทัวร์โมรอคโค ทะเลทรายซาฮาร่า 12 วัน 9 คืน (EY)

ทัวร์โมรอคโค ชมนครสีฟ้า เชฟชาอูน มนต์เสน่ห์แห่งโมรอคโค นอนชมดาวและขี่อูฐที่ทะเลทรายซาฮาร่า 12 วัน 9 คืน บินเข้า-ออก คาซาบลังก้า โดยสายการบิน Etihad Airways (EY) เดินทาง ก.พ-พ.ค 2561 ราคา 82,900-88,900 บาท

Etihad Airways

กำหนดการเดินทาง:

3-14 ,17-28 ก.พ. 61 82,900 บาท
3-14,17-28 มี.ค. 61 82,900 บาท
5-16 เม.ย. 2561 88,900 บาท
26 เม.ย.-7 พ.ค. 2561 82,900 บาท
12-23 พ.ค. 2561 82,900 บาท
26 พ.ค -6 มิ.ย. 2561 82,900 บาท