บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Africa

รหัสทัวร์: MOR UTR03(EK)6APR
ทัวร์โมรอคโค ทะเลทรายซาฮาร่า 10 วัน 7 คืน (EK)

ทัวร์โมรอคโค ทะเลทรายซาฮาร่า 10 วัน 7 คืน (EK)

ทัวร์โมรอคโค ชมนครสีฟ้า เชฟชาอูน มนต์เสน่ห์แห่งโมรอคโค นอนชมดาวและขี่อูฐที่ทะเลทรายซาฮาร่า 10 วัน 7 คืน บินเข้า-ออก คาซาบลังก้า โดยสายการบิน Emirates (EK)

Emirate Airlines
รหัสทัวร์: MOR UTR02(EY)FEB-JUN

ทัวร์โมรอคโค ทะเลทรายซาฮาร่า 10 วัน 7 คืน(EY)

ทัวร์โมรอคโค ชมนครสีฟ้า เชฟชาอูน มนต์เสน่ห์แห่งโมรอคโค นอนชมดาวและขี่อูฐที่ทะเลทรายซาฮาร่า 10 วัน 7 คืน บินเข้า-ออก คาซาบลังก้า โดยสายการบิน Etihad Airways (EY)

Etihad Airways

กำหนดการเดินทาง:

-
รหัสทัวร์: MOR UTR01(EY)FEB-JUN

ทัวร์โมรอคโค ทะเลทรายซาฮาร่า 12 วัน 9 คืน (EY)

ทัวร์โมรอคโค ชมนครสีฟ้า เชฟชาอูน มนต์เสน่ห์แห่งโมรอคโค นอนชมดาวและขี่อูฐที่ทะเลทรายซาฮาร่า 12 วัน 9 คืน บินเข้า-ออก คาซาบลังก้า โดยสายการบิน Etihad Airways (EY)

Etihad Airways