บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

ทัวร์ตะวันออกกลาง​

รหัสทัวร์: JOR PET6D(KU)NOV-DEC

ทัวร์จอร์แดน วาดิรัม เพตรา เดดซี 6วัน4คืน(KU)พ.ย.-ธ.ค.62

ทัวร์จอร์แดน อัมมาน วาดิรัม เพตรา แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ทะเลทรายวาดิรัม ปราสาทเครัค ชมโบสถอ์นุสรณ์โมเสส มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ ทะเลเดดซี 6วัน4คืน โดยสายการบินคูเวตแอร์เวย์ (KU)เดินทาง พ.ย-ธ.ค.62 ราคา 33,990 บาท

กำหนดการเดินทาง:

23-28 พ.ย.62 33,990 บาท
23 -28 พ.ย 33,990 บาท
28 ธ.ค.- 2 ม.ค.63 43,990 บาท
30 ธ.ค.-4 ม.ค.63 43,990 บาท
รหัสทัวร์: EUR EK019(EK)NOV-JAN

ทัวร์จอร์แดน 7 วัน 4 คืน (EK)พ.ย.62-ม.ค.63

ทัวร์จอร์แดน 7 วัน 4 คืน ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ เมาท์เนโบ ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด ล่องเรือท้องกระจก ท่องทะเลทรายโดยรถ4WDตะลุยทะเลทรายวาดิรัม เมืองเพตร้า ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม , วิหารเทพซีอุส กิจกรรมทะเสสาบเดดซี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทาง พ.ย. 62 - ม.ค. 63 ราคา 43,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 43,900 บาท
26 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 55,900 บาท