บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

ทัวร์ตะวันออกกลาง​

รหัสทัวร์: EUR EK019(EK)SEP-NOV

ทัวร์จอร์แดน 7 วัน 4 คืน (EK)ก.ย.-พ.ย.62

ทัวร์จอร์แดน 7 วัน 4 คืน ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ เมาท์เนโบ ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด ล่องเรือท้องกระจก ท่องทะเลทรายโดยรถ4WDตะลุยทะเลทรายวาดิรัม เมืองเพตร้า ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม , วิหารเทพซีอุส กิจกรรมทะเสสาบเดดซี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทาง ก.ย.-พ.ย.62 ราคา 43,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

13-19 ก.ย. 43,900 บาท
12-18, 19-25 ต.ค. 43,900 บาท
15-21 พ.ย. 43,900 บาท