บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

ทัวร์ตะวันออกกลาง​

รหัสทัวร์: EUR EK019(EK)APR-JUL

ทัวร์จอร์แดน 7 วัน 4 คืน (EK)เม.ย.-ก.ค.63

ทัวร์จอร์แดน 7 วัน 4 คืน ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ เมาท์เนโบ ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด ล่องเรือท้องกระจก ท่องทะเลทรายโดยรถ 4WD ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม เมืองเพตร้า ชมวิหารเฮอร์ คิวลิส สนุกสนานกับกิจกรรมทะเสสาบเดดซี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เดินทาง เม.ย. - ก.ค. 63 ราคา 46,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

1-7 เม.ย. 46,900 บาท
30 เม.ย. - 6 พ.ค. 46,900 บาท
29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 46,900 บาท
2-8 ก.ค. 46,900 บาท