บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

ทัวร์ตะวันออกกลาง​

รหัสทัวร์: JOR UTR01(RJ)MAR-OCT

ทัวร์จอร์แดน เพตรา เจอราช เดดซี 8 วัน5คืน (RJ)

ทัวร์จอร์แดน ชม เพตรา มหานครสีชมพู หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมเจอราชเมืองพันเสา ยุคกรีกโรมัน ปราสาทเครัคแห่งสงครมครูเสด ลอยตัวในทะเลสาบเดดซี เดินทางโดย Royal Jordanian Airline 8วัน 5 คืน เดินทาง มี.ค. - ตุ.ค. 2561 ราคา 76,900 บาท

กำหนดการเดินทาง:

23-30 มี.ค. 61 76,900 บาท
19-23 ตุ.ค. 61 76,900 บาท