เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยปณิธานมุ่งเน้นใน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) เพื่อนำนัก ท่องเที่ยวเดินทางสัมผัสกับ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความประทับใจใน สถานที่ท่องเที่ยว และได้รับบริการอันดีเยี่ยมจากทีมงานฟอร์เรสทัวร์ของเรา ในวันหยุดพักผ่อนอันมีค่าของท่าน นับตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2539 ที่เริ่มก่อตั้งฟอร์เรสทัวร์จนถึงปัจจุบัน เราได้รับเกียรติจากนักท่องเที่ยวให้ความไว้วางใจ มาใช้บริการ เพิ่มขึ้นทุกปีเป็นลำดับ เริ่มจากกลุ่มคนที่รักการท่องเที่ยวธรรมชาติ มาสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่กลุ่มคนขนาดเล็กจนถึงกลุ่มคนขนาดใหญ่ ห้าง, ร้าน, บริษัท, หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ทำให้เราได้พัฒนา  ปรับเปลี่ยนโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆ มามากมาย  สำรวจหาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใหม่ๆ และคัดสรรโปรแกรมท่องเที่ยวที่ดีที่สุดมาสู่นักท่องเที่ยว

about-us-1

“ฟอร์เรสทัวร์” ยืนยันด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ มุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล เน้นการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

ปัจจุบัน ฟอร์เรสทัวร์ สำนักงานอยู่เลขที่ 733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 3 ล้านบาท เพื่อเพิ่มเติมในส่วนของ การให้บริการด้านการท่องเที่ยวใน รูปแบบต่างๆ มากขึ้น เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ การแข่งขันด้านการตลาด เราได้พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเติบโต ของตลาดท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นโดยตลอด อาทิเช่น

ทัวร์ประเทศไต้หวัน, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์ประเทศเวียตนาม, ทัวร์ประเทศลาว, ทัวร์ประเทศพม่า, ทัวร์ประเทศกัมพูชา, ทัวร์ประเทศมาเลย์เซีย, ทัวร์ประเทศสิงคโปร์, ทัวร์ประเทศบาหลี, ทัวร์ประเทศจีน, ทัวร์ประเทศญี่ปุ่น, ทัวร์ประเทศเกาหลี, ทัวร์ประเทศอินเดีย, ทัวร์ประเทศเนปาล, ทัวร์ประเทศแคชเมียร์, ทัวร์ประเทศศรีลังกา, ทัวร์ประเทศภูฎาน, ทัวร์ประเทศมัลดีฟส์, ทัวร์ประเทศออสเตรเลีย, ทัวร์ประเทศนิวซีแลนด์, ทัวร์ประเทศยุโรป, ทัวร์ประเทศตุรกี, ทัวร์ประเทศอิยิปต์, ทัวร์ประเทศรัสเซีย, ทัวร์ประเทศแอฟริกา, ทัวร์ประเทศดูไบ, ทัวร์ประเทศอเมริกา เป็นต้น

about-us-2

บริการของเรา Our Service

  • ทัวร์หน้าร้าน :ทัวร์ต่างประเทศ,ทัวร์ในประเทศ (Collective Tours)
  • ทัวร์หมู่คณะ :ทั้งในและต่างประเทศ (Group Tours)
  • การจัดท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หรือสวัสดิการ (Incentive Tours)
  • แพ็คเกจท่องเที่ยวอิสระ :ทั้งในและต่างประเทศ (Package Tours)
  • จองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก