บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Australia

รหัสทัวร์ :
AUS SMG6D(TG)AUG-SEP
ประเทศ :
Australia
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ด 6 วัน 4 คืน(TG)

รหัสทัวร์: AUS SMG6D(TG)AUG-SEP

ทัวร์ออสเตรเลีย  ซิดนีย์  เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ด 

 • ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลีย
 • ล่องเรือสำราญชมความงามของอ่าวซิดนีย์ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์ 
 • ชมเขาสามอนงค์  ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อันเป็นมรดกโลก 
 • ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป
 • ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ สวนสัตว์พื้นเมืองมารูโคอาล่า แอน แอนิมัล พาร์ค
 • เที่ยวเกาะฟิลลิป ชมฝูงนกเพนกวินที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาด
 • เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม

 

 

วันเดินทาง 6 วัน 4 คืน

9-14 สิงหาคม 2559 63,900
7-12,20-25 กันยายน 63,900

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – ซิดนีย์                                         

16.00 น.          คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
19.20 น. เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 475

วันที่สอง

นครซิดนีย์– อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย์ ช้อปปิ้ง          

07.20  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA  จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นำท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนั้นขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง(ในกรณีที่ RAILWAY ปิดปรับปรุง ก็สามารถนั่ง SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน )
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย เดินทางกลับสู่เมืองซิดนีย์ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ย่านซิตี้เซ็นเตอร์ หรือปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช้อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดังมากมาย                         
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง -เมลเบิร์น

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)นำท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000  ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์  เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์  ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงยิ่งขึ้น  ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้ จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ……….
…….น. เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมลเบิร์น เที่ยวบินที่…..
…….น. ถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย (5)
นำท่านเข้าพักที่  MEL MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย์ – พอร์ตแคมเบลล์ – เมลเบิร์น

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)นำท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย ที่สวยงามและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย ผ่านทางเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรียจากนั้นนำท่านเข้าสู่เขตเกรทโอเชี่ยนโร้ด ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทรและหาดทรายต่างๆ ตามเส้นทางที่งดงามแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมืองAnglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีน้ำทะเลสีน้ำเงินตัดกับป่าอันเขียวขจีทำให้เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงาม นอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก (7)
บ่าย จากนั้นเดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก คุณจะต้องตะลึงกับภาพทิวทัศน์อันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  นำท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน  Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด  ( แนะนำซื้อทัวร์เพิ่มโดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ ให้ท่านชมความงามในมุมสูงที่รับรองได้ว่าท่านจะต้องประทับใจ ราคาที่เริ่มต้นโดยประมาณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใช้เวลา 10  นาที   สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านเข้าพักที่ MEL MERCURE WELCOME  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า 

เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – สวนสัตว์พื้นเมือง – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป          

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (9) นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากคนไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาโคอาล่า จิงโจ้ ครีมบำรุงผิว เสื้อผ้าราคาที่เป็นกันเอง (สถานที่และเวลาในการซื้อของขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละฤดู หัวหน้าทัวร์จะเป็นผู้แนะนำ) จากนั้นสู่ย่านดันดีนองส์ที่ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์ เดินทางสู่สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า นำท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยังสามารถนั่งห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร (10)
นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK  เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท  ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น ให้ท่านได้ชมสัตว์พื้นเมืองอื่น ๆ อีกมากมาย(ไม่รวมค่าถ่ายรูปกับโคอาล่า) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยสัตว์พื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสัตว์น้ำและสัตว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน้ำและนก นานาชนิด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11) เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม
นำท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์อัสดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ชิดเพนกวินน้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก (ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทำให้เพนกวินตกใจ ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น
นำท่านเข้าที่พัก  MEL MERCURE WELCOME HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่หก

นครเมลเบิร์น – ชมเมือง  – ช้อปปิ้ง  – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (12)นำท่านชมเมลเบิร์น เป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกัน เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำ Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ำ มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันทำให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น้ำตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น   นำท่านชม อาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  ชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ เป็นที่ตั้ง กระท่อมกัปตันคุ้ก(ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม)บ้านพักของนักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ถูกย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจในย่านไชน่า ทาวน์ ร้านค้ามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบ้านเก่าสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย  หรือจะช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์  ในย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่นหลากหลายสำหรับบุรุษและสตรี   ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ) จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครเมลเบิร์น
14.15 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG466
20.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ….. โดยสวัสดิภาพ
**************************************

 

 

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียง  ลด 9,000 บาท
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่2 ท่านไม่มีเตียง ลด 14,000 บาท
 • พักเดี่ยว เพิ่ม 8,900 บาท 
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ( รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
 6. ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่  23 พฤษภาคม 59 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ำมันหลังจากนี้
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋าได้ท่านละ 30 กิโลกรัม และ กระเป๋าเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ สายการบินภายใน (Domestic) ได้ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า
 7. ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า
 8. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ  20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี

          บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร

          เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)

 1. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9027
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 25 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนเดินทาง
 4. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศ               ออสเตรเลียก่อน 25วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
 5. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
เงื่อนไขการยกเลิก  ค่ามัดจำทัวร์จะถูกนำไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม และค่าวีซ่าล่วงหน้า ซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้

 1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันทำการคืนค่ามัดจำ 20,000.- บาท.
 2. แจ้งล่วงหน้า 31–50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 20,000 บาท
 3. แจ้งล่วงหน้า 21-30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจำ 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้

– กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจำทั้งหมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์

– กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว หรือยึดมัดจำทั้งหมด

– กรณียื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าวีซ่า (NON REFUND)

– กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมที่จะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจำทั้งหมด

 1. แจ้งล่วงหน้า 1–20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 2. ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีได้ ๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ

 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 2. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
 1. บริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วนบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทำงานของตัวผู้โดยสารเอง
 2. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า
 4. ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน
 5. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
 6. กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน
 7. สำหรับห้องที่เป็นสามเตียง (Triple rooms ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจำนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่สามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds )  หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1  เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed )     สำหรับห้องนอน 3 ท่าน
 8. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้า หรือจำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
 9. หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้
 10. มีวีซ่าออสเตรเลียแล้ว ลดท่านละ  4,200 บาท
 11. กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง 
 12. หากจำนวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดินทาง
 13. โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า

 

เอกสารในการขอวีซ่า (update 03-May-2016)ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื่อสแกนลายนิ้วมือ

 1. หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสำเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด (สำคัญมาก)
 2. *** การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จำเป็นต้องนำพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ สำเนาหน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนำพาสปอร์ตไปรูดเล่มที่ VFS แล้วนำกลับมาพักไว้ที่บริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
 3. รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)
 6. หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)  หรือสำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
 7. ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่) 
 8. ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสำเนาบัตรข้าราชเกษียณ
 9. หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำตัวจริง (จะได้คืนเพื่อได้รับพิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า
 10. เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน
 11. ขอสำเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี , เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา

          11.1          จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอำเภอออกให้อนุญาตออก                              นอกประเทศ   หรือ กรอกฟอร์ม 1229

          11.2          หรือ ทั้งบิดาและมารดา ไม่ได้เดินทางพร้อมกับเด็กทั้งคู่ ทางผู้ปกครองทั้ง 2 ต้องไปขอโดยให้ทางอำเภอ                              ออกให้   อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229และ ต้องไปโชว์ตัวที่ตัวแทนยื่น                            วีซ่า VFS ทั้งคู่พร้อมกับบุตร 

          11.3          หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม

12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง บริษัทฯ              จะดำเนินการให้และแนะนำให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วัน ใน              กรณีที่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามกำหนดวันเดินทางมีผลทำให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆทั้ง            สิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพื่อนร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯ                จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามที่ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้)กรณีที่                  ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทำประกันสุขภาพซึ่ง              ลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้าสามารถทำเองได้)  หลังจากยื่น            แล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถาน            ฑูตกำหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของสุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณา            เป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (สำคัญ              มาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสำเนาบัตรประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า

      13. ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน   หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้าVFS แล้วนำ               เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกำหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศ               อื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น —                          

เงื่อนไขสำคัญของการพิจารณาวีซ่า         การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
กรณีถูกปฎิเสธวีซ่า 1.       หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่า             ใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง2.       หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และทางบริ           ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

3.       หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด           วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

4.       กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน             ขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุ๊ป******* กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กำหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า ****

 

 

 

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ด 6 วัน 4 คืน(TG)
รหัสทัวร์
AUS SMG6D(TG)AUG-SEP
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Australia
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว