บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS05(TG)SEP
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์โซอุนเคียว ฮอกไกโด 5วัน 3คืน(TG)ก.ย.61

รหัสทัวร์: JAP TAS05(TG)SEP

SOUNKYO HOKKAIDO (TG)

 • หมู่บ้านราเม็งแห่งอาซาฮีกาว่า ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอันดับ
 • อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง ซึ่งเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • สวนสัตว์อาซาฮียาม่า สวนสัตว์แห่งเมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์
 • ซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดศูนย์กลางความเจริญอันดับ5ของญี่ปุ่น
 • ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ ที่มีร้านค้ามากกว่า4,500ร้าน ให้ท่านเลือกซื้อของมากมาย
 • เมือง โอตารุ ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส
 • ถนนซาไกมาจิ ย่านช้อปปิ้งสำคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ

วันเดินทาง

19-23 , 26 – 30  กันยายน 2561 29,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)

20.00น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง ที่นั่งบนเครื่อง 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน หากต้องการซื้อเพิ่มต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่ม)*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
23.55น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบิน XJ 620มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง(ยกเว้นน้ำอัดลม, น้ำผลไม้, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง…เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง

ชิโตเซ่ – อาซาฮิกาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว

08.40 น. ถึงสนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญี่ปุ่น และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด…ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง….นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาว่า เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของ ฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของญีปุ่น (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2ชั่วโมง)…เพื่อนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็งแห่งอาซาฮีกาว่า ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด…หมู่บ้านแห่งนี้ประกอบด้วยร้านราเม็งที่มีชื่อเสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันทำราเม็งของตนเองให้อร่อยที่สุดเพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก…อิสระให้ท่านได้เลือก ลิ้มลองรสชาติของราเม็งร้านเด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่อยแน่นอน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง ***Cashback ท่านละ 1,500 เยน*** (1)
หลังอาหารนำเดินทางสู่เมือง โซอุนเคียว หมู่บ้านเล็กๆ อันแสนน่ารักที่อยู่ท่ามกลางหุบผาสูง เป็นแหล่งน้ำแร่ออนเซนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของญี่ปุ่นและยังอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง ซึ่งเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ครอบคลุมพื้นที่ ของ 4 เมืองบนเกาะฮอกไกโด ตั้งแต่ทางใต้ของอาซาฮีกาว่า คามิกาว่า ไล่ลงไปทางบิเอะจนถึงฟุราโน่ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงบริเวณนี้นับว่าเป็นจุดแรกๆของญี่ปุ่นที่ใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีทั่วทั้งอุทยานจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้ที่พากันเปลี่ยนสีอวดความสวยงามของธรรมชาติโดยจะเริ่มเปลี่ยนสีจากบริเวณยอดเขาก่อนไล่ลงมาเรื่อยๆท่านจะได้เห็นสีสันที่เป็นทั้งสีแดง สีส้ม สีเหลืองทองสลับกับสีเขียวของต้นไม้ ท่านจนจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามดั่งภาพวาดด้วยทิวทัศน์ที่แสนงดงามนี้ ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาะฮอกไกโดนอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำพุร้อนอยู่กว่า10แห่ง เช่นน้ำพุร้อนโซอุนเคียวออนเซนเป็นต้นระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศสุดแสนจะสบายเป็นช่วงที่อากาศกำลังดีไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไปเป็นช่วงแห่งสีสันที่ถูกแต่งแต้มความงดงามของใบไม้นานาพันธุ์ที่เริ่มเปลี่ยนสีไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีน้ำตาล สีเหลืองของใบเมเปิ้ลที่คละกันไปตามแต่ละสายพันธุ์ซึ่งเป็นความสวยงามและเป็นสีสันของเมืองที่ดูหลากหลายอารมณ์ที่หาชมได้ในแถบเอเชียและความสวยงามนั้นไม่แพ้ทางยุโรปเลยทีเดียว….จากนั้นนำท่านแวะชมความงามของน้ำตกกิงกะหรือน้ำตกแม่น้ำสีเงิน มีขนาดความสูง 120 เมตร ในฤดูร้อนน้ำที่ไหลลงมาจากหน้าผานั้นมีลักษณะเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กันไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสีเงินแสนงดงาม…ส่วนไม่ไกลกันนักมีอีกหนึ่งน้ำตก น้ำตกริวเซย์ หรือ น้ำตกดาวตก มีขนาดความสูง 90 เมตร เนื่องจากน้ำตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผานั้นเมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กำลังตกมาจากฟากฟ้า…นอกจากนี้น้ำตกทั้งสองยังได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ำตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง…อิสระให้ท่านเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง เกาะฮอกไกโด ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น!!!
ที่พัก : SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/โอนเซ็น(Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม

โซอุนเคียว – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – ซัปโปโร – มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)  – หอนาฬิกาโบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปปิ้ง ซึซึกิ โนะ – ซัปโปโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)       ….นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาว่ามืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของ ฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของญีปุ่น…เพื่อนำท่านเดินทางสู่…นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า เป็นสวนสัตว์แห่งเมืองหนาวท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆหลากหลายสายพันธุ์รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก…นำท่านตื่นตากับ นกเพนกวิน เดินอวดความน่ารักภายในสวนสัตว์ให้ท่านได้บันทึกภาพอย่างใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวินและอุโมงค์ใต้น้ำที่ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ำได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา…หมีขาวขั้วโลกที่เดินอวดโฉมให้ท่านชมความน่ารักที่หาชมได้ยากไม่ต้องไปไกลถึงขั้วโลก…พร้อมชมความซุกซนของ แพนด้าแดง…เฝ้าชมความสง่างามของ เสือพันธุ์ไซบีเรี่ยน และ ฝูงสุนัขจิ้งจอกนอกจากนี้ท่านจะได้พบกับสัตว์พื้นเมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพื้นเมือง นกฮูก เหยี่ยว และสิงโตทะเล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง ซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดศูนย์กลางความเจริญอันดับ5ของญี่ปุ่นผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รับคำแนะนำาและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา…นำท่านเดินทางสู่ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อเรื่องใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่นัก มหาวิทยาลัยฮอกไกโด โด่งดังเรื่องต้นแปะก๊วยที่ปลูกเอาไว้กว่า70ต้นเลียบถนนยาว380เมตร…เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็จะเห็นบรรยากาศต้นแปะก๊วยสีเหลืองทั้งแถบ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)…นำท่านผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ สัญลักษณ์คู่เมืองซัปโปโรซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1878 ปัจจุบันนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่นซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย…จากนั้น ท่านสู่ สวนสาธารณะโอโดริสวนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโรซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้างประมาณกิโลมตรครึ่งกินพื้นที่ถึง 12 บล็อคของเมือง ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่งดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโรด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริเป็นที่ตั้งของทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร(Sapporo TV Tower)สูง150เมตร ซึ่งด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของสวนสาธารณะแห่งนี้และเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยู่ที่ความสูง 90เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิดไฟประดับประดาเพื่อความสวยงาม เป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของ ซัปโปโร(ไม่รวมค่าเข้าชม)…อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่าน ซึซึกิโนะ ที่มีร้านค้ามากกว่า4,500ร้านให้ท่านได้ เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จำหน่ายกล้องดิจิตอล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยน ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่องสำอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo…ถนนใน  ซัปโปโรจะไม่สมบูรณ์ไปได้เลยถ้าหากปราศจากร้านราเม็งซึ่งแหล่งที่ขึ้นชื่อ คือ Ramen Yokocho หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อว่า ตรอกราเม็ง ศูนย์รวมร้านราเมนที่ขึ้นชื่อที่สุดในซัปโปโร แต่ละร้านไม่ใหญ่โตนัก แต่จะสังเกตได้ว่าร้านไหนอร่อยจากจำนวนคิวของลูกค้าที่รออยู่*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ***
ที่พัก : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแล็ต – โอตารุ – คลองโอตารุ –  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – มิตซุยเอ้าท์เลต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)….นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ โคนม คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้ ช็อกโกแล็ต มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้… ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจำลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิตและสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ…นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด…ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ***
ถึงเมืองโอตารุเมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส…นำท่านแวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว1,140เมตรและเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม…แล้วนำท่านเดินสู่ถนนซาไกมาจิ(Sakaimachi Street)ย่านช้อปปิ้งสำคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านเครื่องแก้วพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและนาฬิกาไอน้ำโบราณ…นอกจากนี้ตลอดทั้งสองข้างทางของถนน ซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ที่มีขายเฉพาะที่โอตารุเค้กและขนมอันเลื่องชื่อต่างๆมากมายของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย…จากนั้นนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น…ซึ่งเป็นของขวัญจากเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนนาดา มอบให้กับเมืองโอตารุ…นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ15นาทีและจะพ่นไอน้ำออกมาทุกๆชั่วโมงเหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่ลอนดอน…อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย…พร้อมนำท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรีท่านจะได้ตื่นตากับเครื่องประดับและตกแต่งที่ทำมาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก…หรือจะเลือกชมกล่องดนตรีรูปแบบต่างๆที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชมการสาธิการผลิตเครื่องแก้วด้วยช่างผู้ชำนาญการ…อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สินค้าที่ผลิตจากเครื่องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน…หลังจากนั้นนำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ มิตซุย เอาท์เล็ทเอาท์เล็ทที่แรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดังของญี่ปุ่น และสินค้าดีราคาพิเศษที่มี ให้เลือกถึง 130 ร้านค้า ซึ่งในบรรดาแบรนด์ดังเหล่านี้ จะมีถึง58 แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เพิ่งเปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นอีก9แบนด์ดังที่มาเปิดครั้งแรกในญี่ปุ่น มีทั้งสินค้าสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิการ รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach,Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***
ที่พัก : AIR TERMINAL CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่
09.55 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินXJ621
15.10 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
***********************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 30 ท่านขึ้นไป ในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ไม่มีส่วนลดเด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม)
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
 อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์และพนักงานขับรถ 1,000บาท/ท่าน/ทริป หากบริการดี น่ารัก สามารถเพิ่มให้เป็น กำลังใจ  ในการทำงานได้
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 5. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
 เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
 การยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดเช่นปีใหม่,สงกรานต์เป็นต้นบางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พักรวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ/ค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 7. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 8. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 9. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 35 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
 หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆโดยทางบริษัทฯจะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 7. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 8. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 9. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 10. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 12. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็กเรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ2-3 คน/ห้องหากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่างสำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 13. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋าขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเองบางโรงแรมที่อยู่ในเมืองถนนค่อนข้างแคบรถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 14. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 …โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์โซอุนเคียว ฮอกไกโด 5วัน 3คืน(TG)ก.ย.61
รหัสทัวร์: JAP TAS05(TG)SEP

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว