Europe

รหัสทัวร์ :
EUR BOS8D(QR)MAY
ประเทศ :
Europe
สายการบิน :
Qatar Airways (QR​)

ทัวร์โครเอเชีย บอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า 8 วัน 5 คืน (QR)พ.ค.61

รหัสทัวร์: EUR BOS8D(QR)MAY

 • ซาราเยโว เมืองหลวงแห่งบอสเนีย & เฮอร์เซโกวีน่า เมืองที่ผ่านศึกสงครามมายาวนาน
 • ชมสถาปัตยกรรมบอสเนีย ออตโตมัน และ ออสโตร-ฮังการเรียน
 • ชมอุโมงค์หนีภัยสงครามบอสเนีย-เซอร์เบีย
 • โมสตาร์ เมืองมรดกโลกงดงามด้วยสถาปัตยกรรมและธรรมชาติ
 • ดูบรอฟนิค สมญานาม ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค
 • สปลิท เมืองใหญ่อันดับสองของโครเอเชีย ชมมรดกโลก พระราชวังไคโอเคลีเชียน
 • พลิทวิตเซ่ ชมอุทยานพลิทวิตเซ่ มรดกโลกทางธรรมชาติ
 • ซาเกร็บ เมืองหลวงของโครเอเชีย

วันเดินทาง

8-15  พฤษภาคม 2561 55,900
26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 55,900

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ  (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

23.00 น. นัดเจอที่จุดนัดพบ ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าเลขที่ 7 เคาน์เตอร์ Q  สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS) เครือเดียวกัน  ONE WORLD สะสมไมล์ได้  บริการดี            เยี่ยมครองแชมป์ The World’s Top 10 Airlines in 2017  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับคณะท่านและคอยดูแลความพร้อมด้านเอกสาร พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง         

โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – ซาราเยโว – ย่านเมืองเก่า – สะพานลาติน –ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า – อุโมงค์หนีภัย

02.35  น. ออกเดินทางสู่เมืองซาราเยโว  ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา   โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์  (QATAR AIRWAYS)  เที่ยวบินที่ QR 837   (ใช้เวลาบินโดยรวม 7 ชั่วโมง 10 นาที)
05.45 น. ถึงเมืองโดฮา  ประเทศการ์ต้า เพื่อแวะเปลี่ยน ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสาย  และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง DUTY FREE  ใน Hamad   ที่หรูหราและอลังการ  มีสารพัดสิ่งให้ท่านได้เลือกซื้อ  พร้อมบริการ Free WiFi  ทุกซอกทุกมุมของสนามบินแห่งนี้
หมายเหตุ : เนื่องจากสนามบินที่กรุงโดฮามีขนาดใหญ่   ดังนั้นเมื่อเครื่องลงจอดแล้วรบกวนผู้ เดินทางทุกท่านโปรดนั่งรอหัวหน้าทัวร์อยู่บนเครื่องก่อน เพื่อที่หัวหน้าทัวร์จะได้นำท่านลงจากเครื่องพร้อมๆ กันเพื่อไปขึ้นรถต่อไปยังอาคารสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง  เพื่อเป็นการป้องกันการ สับสนและพลัดหลงกัน
06.35 น. ออกเดินทางต่อสู่เมืองซาราเยโว ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โดยสายการบินกาตาร์    แอร์เวย์  (QATAR AIRWAYS)  เที่ยวบินที่  QR 293   ( ใช้เวลาบินโดยรวม  6 ชั่วโมง )
11.35 น. คณะเดินทางถึง สนามบิน SARAJEVO INTERNATIONAL AIRPORT หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลการกร    รวมถึงตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระเป็นที่เรียบร้อย    นำคณะท่านขึ้นรถปรับอากาศเพื่อเดินทางเข้าสู่เมืองซาราเยโว (Sarajevo)  เมืองหลวงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  (Bosnia and Herzegovina) เมืองที่มีเรื่องราวความเป็นมาและประวัติศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งในแถบยุโรปใต้  ผ่านเรื่องราวต่างๆ มาอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสงครามยูโกสลาเวีย  แต่ในปัจจุบันนี้เมืองแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเลย   สำหรับคนทั่วไปอาจจะคุ้นเคยกับภาพของ    สงครามที่ผ่านมาแต่ในความเป็นจริงกลับตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิง ในปี 2011 – 2012  เมืองซาราเยโวแห่งนี้กลับถูกเลือกโดยนิตยสาร LONELY PLANET ให้ติดอยู่ในสิบ    อันดับแรกของเมืองที่ท่านต้องเดินทางมาท่องเที่ยว  และนอกจากนี้ในปี 2014  ซาราเยโวยังเป็นเมืองเดียวที่อยู่นอกสหภาพยุโรปที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงในการที่จะได้เป็น EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE IN 2014 อีกด้วย
13.30 น. นำท่านเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าซาราเยโว (Stari Grad)    ย่านที่มีสถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล์ อาทิเช่น สถาปัตยกรรมแบบบอสเนีย ออตโตมัน ออสโตร-ฮังกาเรียน เป็นต้น เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางศาสนาหลายแห่ง เช่น   สุเหร่า  GAZI HUSREV-BEG MOSQUE   ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น          สุเหร่าแบบออตโตมันที่สำคัญที่สุดในเมือง  ผ่านชมมหาวิหารประจำเมืองซาราเยโว (THE  CATHEDRAL OF JESUS HEART)   เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เป็นที่ประจำตำแหน่งของพระราชาคณะของเมือง เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-กอธิค เริ่มสร้างในปี 1884 และแล้วเสร็จเมื่อปี 1889 ต่อด้วยนำท่านย้อนรอยทางประวัติศาสตร์สำคัญของโลก ชมสะพานลาติน (Latin Bridge)   เป็นสะพานแบบออโตมันที่พาดผ่านแม่น้ำ Miljacka   ซึ่งเป็นจุดที่อาร์ค ดยุค ฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์  (Franz Ferdinand)  รัชทายาทแห่งราชวงศ์ออสเตรียถูกลอบปลงพระชนม์พร้อมพระชายา   ในวันที่  28  มิถุนายน 1914  โดย กาฟรีโล พรินซิป ชาวซาราเยโว     ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มแบล็คแฮนด์    องค์กรลับหัวรุนแรงของเซอร์เบีย    จนกลายเป็นชนวน     เหตุในการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1     อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย ณ Sarajevo Baščaršija    ย่านเมืองเก่าและตลาดเก่าแก่      อดีตเคยเป็นย่านบาซาร์เก่าแก่ของยุคออตโตมัน ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเมืองซาราเยโว      ถือว่าเป็นศูนย์รวมนักท่องเที่ยว     เต็มไปด้วยร้านค้าของที่ระลึก ร้านกาแฟ   ร้านอาหาร    บาซาร์ที่ขายสินค้าหลากหลายชนิด   แวะชมน้ำพุไม้โบราณ             Sebilj  ซึ่งเป็นน้ำพุโบราณสมัยออโตมัน
15.00 น. จากนั้นนำคณะเยี่ยมชมอุโมงค์หนีภัย (Sarajevo  Tunnel) อุโมงค์ที่สร้างขึ้นในช่วงเกิดสงครามบอสเนียระหว่างปี 1992–1996 ถูกสร้างขึ้นในปี 1993 โดยประชาชนชาวซาราเยโวเพื่อปกป้องและตัดขาดจากกองกำลังเซอร์เบีย  และสามารถใช้เป็นเส้นทางขนส่งอาวุธ  อาหาร ข้าวของ  โดยเชื่อม ระหว่างซาราเยโวที่          ถูกกองทหารเซิร์บล้อมรอบไว้กับย่าน Dobrinja และ Butmir อุโมงค์นี้สร้างลอดใต้สนามบินที่ถูกเข้าควบคุมโดยทหารของสหประชาชาติ ในปัจจุบันปากทางเข้าอุโมงค์ด้านหนึ่งได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าชม อิสระให้ท่านเดินชมวิธิทัศน์ภาพการต่อสู้และการสร้างอุโมงค์แห่งนี้ ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันน่าสะเทือนใจ.
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร  (1)
19.00 น. พักค้างคืน ณ โรงแรม  EUROPA หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม

ซาราเยโว – โมสตาร์ (มรดกโลก) – สะพานหินโบราณ – ชมย่านเมืองเก่า – บ้านตุรกีโบราณ – มัสยิดโกสกี้ เมห์เมด ปาซ่า

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (2)
09.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่เมืองโมสตาร์ (Mostar) (ระยะทางประมาณ 123 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม) เมืองมรดกโลกที่แสนงดงามและมากด้วยมนต์เสน่ห์อันชวนหลงใหล…… เป็นอีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยว  เป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเฮอร์เซโกวีนา (Herzegovina) ภูมิภาคศูนย์กลางของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา   โดยตัวเมืองตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเนเรตวา(Neretva River)  นำท่านชมสิ่งที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองนี้ก็คงจะเป็นสะพานโบราณ (Old Bridge)     หรือสตารี มอสต์ (Stari Most) ซึ่งถูกสร้างด้วยหิน  ในสมัยยุคกลางโดยชาวเติร์ก ในปี ค.ศ. 1566 และได้ถูกทำลายลงในปี ค.ศ. 1993  ต่อมาในปี ค.ศ.     2004 สะพานเก่าและอาคารหลายหลังในเมืองเก่าในบริเวณใกล้เคียงก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์  ขึ้นใหม่  โดยได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการ     วิชาการระหว่างประเทศของยูเนสโก   และยังคงได้รับการบำรุงรักษาและใช้งานมาได้จนถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้แล้วเมืองประวัติศาสตร์โมสตาร์    ยังเป็นเมืองที่ถือว่าเป็น          ศูนย์รวมของเหล่าสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมในหลากหลายรูปแบบ   จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2005 องค์การยูเนสโก  (UNESCO)  ได้ยกให้สะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่สุดของสะพานให้อยู่ในรายชื่อมรดกโลกของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  อิสระให้ท่านเดินชมความงดงามและความเก่าแก่ของสะพาน…
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
13.00 น. ต่อด้วยนำชม ย่านเมืองเก่า  ชมอาคารบ้านเรือนซึ่งส่วนใหญ่ล้วนสร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมแบบพรี-ออตโตมัน ออตโตมันตะวันออก เมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปตะวันตก   และเข้าชมบ้านตุรกีโบราณ (Turkish House) อายุกว่า 100 ปี    ที่มีระเบียงสร้างออกมาชมเมืองโมสตาร์   และ สร้างติดแม่น้ำ   มีความสวยงามมาก อิสระให้ท่านได้ลิ้มลองกาแฟตุรกี  หรือ เตอร์กิช คอฟฟี่ ที่ปรุงสรรจากทายาทเจ้าของบ้านรุ่นต่อรุ่น   พร้อมชมความงามและของมีค่าที่จัดวางไว้ภายในบ้าน   จากนั้นนำท่านชมมัสยิดโกสกี้ เมห์เมด ปาซ่า (Koski Mehmed Paša Mosque) มัสยิดออตโตมัน  ขนาดเล็ก อายุกว่า 400 ปี ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1617 สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของมัสยิดคือหอคอยสุเหร่าที่ตั้งสูงตระหง่านเหนือตัวเมือง   หากขึ้นไปหอคอยสุเหร่าที่จะเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองได้    ไกลถึง 3 กิโลเมตร
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
19.00 น. พักค้างคืน  ณ    โรงแรม MOSTAR หรือเทียบเท่า 4 ดาว  

วันที่สี่

โมสตาร์ – ดูบรอฟนิค (Unesco) – ชมเมืองเก่า – ประตูหลัก – นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (5)
09.00 น. คณะท่านเดินทางต่อสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik)  เมืองตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย ตลอดสองข้างทางตื่นตาตื่นใจกับอาคารบ้านเรือนที่มีหลังคาสีแสดแดงที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่ง   เมืองแห่ง   นี้นับเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค” ด้วยความที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองโดยเฉพาะเรื่องของการวาง ผังเมืองที่สวยงาม  ในอดีตเคย    เป็นเมืองมหาอำนาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมา เป็นศูนย์กลางในการควบคุมการเดินเรือในทะเลเอเดรียติค และ เมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางธุรกิจเป็นอย่างมาก…..นำท่านเดินเที่ยว ชมบริเวณเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งตั้งอยู่ในโอบล้อมกำแพงโบราณสูง  ตระหง่าน ตรงบริเวณทะเลเอเดรียติค และ เมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางธุรกิจเป็น        อย่างมาก…..นำท่านเดินเที่ยว ชมบริเวณเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งตั้งอยู่ในโอบล้อมกำแพงโบราณสูงตระหง่าน ตรงบริเวณพื้นที่ริมทะเลอาเดรียติก เป็นเขตชุมชนเริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร้างบ้านเมืองไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7และสร้างกำแพงเมืองแข็งแรงขึ้นล้อมเมืองไว้ในศตวรรษที่ 13 เพื่อป้องกันภัยจากศัตรู เช่น พวกอาหรับ เวเนเชียนมาชีโดเนียนและเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่ามากมายด้วยสิ่งก่อสร้างโบราณ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้   นำท่านเดินเที่ยวชมตัวเมืองโดยเริ่มต้นจากประตูหลัก (Pile Gate) นำไปสู่ Stradum พื้นทางเดินเป็นหินอันเป็นถนนสายหลักจาก น้ำพุโบราณทรงกลม (Onfrio Fountain) ไปจนสุด         มุมถนนล้วนเรียงรายไปด้วยสถานที่สำคัญ เช่น Franciscan Monastery วิหารในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1391
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุ้งล็อบสเตอร์ย่างเสริฟคู่กับเส้นสปาเก็ตตี้เหนียวนุ่ม)(6)
13.30 น. จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระทำผิดด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน(Orlando Column) หอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัด ซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของนักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังและ โบสถ์ The Cathedral Treasury สถานที่เก็บอัฐิของนักบุญ St.Blaise ภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะรวมถึงวัตถุล้ำค่าจำนวนมากและยังมีส่วนผลิตเหรียญกษาปณ์และทองของชั่งที่มีชื่อเสียงของดูบรอฟนิก รวมถึงผ่านชมพระราชวังสปอนซา (Sponza Palace) อีกด้วย      จากนั้นอิสระท่านในการเดินช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของฝากตามอัธยาศัย…. นำท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์   เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขา SRD ที่มีความสูง 400 เมตร       เพื่อชมวิวทิวทัสน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้มและความงดงามของทะเลอาเดรียติก  ยามสีน้ำเงินของทะเลตัดกับสีส้มแสดของกระเบื้องหลังคาเมืองเก่า ช่างสวยงามเกินคำบรรยายใดๆ  อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเมืองจุใจ……
18.00 น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
19.00 น. พักค้างคืน ณ โรงแรม ADRIA หรือเทียบเท่า 4 ดาว  

วันที่ห้า

ดูบรอฟนิค – สปลิท (Unesco) – พระราชวังไดโอคลีเชียน – วิหารจูปีเตอร์ – ยอดระฆังแห่งวิหาร – วิหารดอมนิอุส – จัตุรัสประชาชน

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (8)
09.00 น. นำท่านออกเดินทางต่อสู่เมือง สปลิท (Split) โดยใช้เส้นทางลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติคที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีส้ม สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ เมืองสปลิท เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศโครเอเชียรองลงมาจากเมืองซาเกรบ ศูนย์กลางการพาณิชย์ การคมนาคม แหล่งอารยธรรมของแคว้นดัลเมเชีย และเป็นเมืองชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนที่ใหญ่ที่ สุดในโครเอเชีย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดด้วย สปลิทนับอายุได้กว่า 1,700 ปี สวยงามดั่งสวรรค์บนดิน เมืองแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกๆของโลก และเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธ์ดัลเมเชียน……
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (9)
13.30 น. นำท่านเดินชมรอบๆ  พระราชวังไดโอคลีเชียน (Diocletian Palace)  สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่  4  ที่ต้องการสร้างพระราชวังสาหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี  ค.ศ. 1979   โดยภายในพระราชวังประกอบด้วยไปด้วยทางเข้าหลัก    หรือ GOLDEN GATE        ห้องโถงกลาง ซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน  และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม   นอกจากนี้ยังมีวิหารจูปีเตอร์ (Catacombes)  , โบสถ์แห่งเทพวีนัส, วิหารดอมนิอุส (Cathedral of St.Domnius) ที่จัดเรียงรายรวมกันอย่างลงตัว  และยอดระฆังแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry)  แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาดิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหาร   จากนั้นเดิมชมจัตุรัสประชาชน ชมรูปปั้นของ GREGORYOF NIN ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชีย ในยุคศตวรรษที่10
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
19.00 น. พักค้างคืน ณ โรงแรม DUGOPOLJE KATARINA หรือเทียบเท่า 4 ดาว  

วันที่หก

สปลิท – พลิทวิตเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (มรดกโลก) – ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE-ซาเกร็บ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (11)
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่  เมืองพลิทวิตเซ่ (PLITVICE) แห่งแคว้น ISTRIA & KVARNER  เพื่อจะนำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Plitvice  Lake National Park) หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป และยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1979     ทะเลสาบพลิทไวซ์ตั้งอยู่ในดินแดนทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป ในส่วนของประเทศโครเอเชีย(Croatia) แม่น้ำโครานา(Korana) ทำให้เกิดทะเลสาบ 16 แห่งไหลผ่านหินปูนและหินชอล์กเชื่อมต่อกับ Cascades น้ำตกเล็กๆที่ไหลไล่ระดับลงมาเป็นชั้นๆเล็กๆ และ waterfalls น้ำตกขนาดใหญ่ที่สูงชัน Plitvice Falls (น้ำตกพลิทไวซ์)  ชวนมหัศจรรย์กับอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทไวซ์หนึ่งในป่าไม้ที่มีอายุมากรุ่นสุดท้ายในยุโรป ภูมิประเทศเป็นที่มหัศจรรย์  บ่งบอกถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมไปด้วยพืชและสัตว์ ทะเลสาบถูกแบ่งเป็น  2 กลุ่มใหญ่ คือ ชั้นบนและชั้นล่าง การเปลี่ยนของสภาพอากาศตามฤดูกาลระหว่างชายฝั่งและเขตภาคพื้นทวีป
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)  ในอุทยาน
13.00 น. นำท่านสู่ท่าเรือ ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE ที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบล่างขึ้นสู่ชั้นบนของอุทยาน (LOWER & UPPER LAKE)     จากนั้นเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและอลังการของ LOWER LAKE   ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่าน อีกทั้งยังเชื่อมต่อด้วยน้ำตกต่างๆมากมาย       นำท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ     ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกันทั้ง    16    แห่ง    และ นอกจากนั้นบริเวณรายล้อมยังเต็มไปด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 20 ถ้ำ  และชม Big Waterfalls ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งนี้  ได้เวลาอันสมควร……นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองซาเกร็บ  เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี  มีแม่น้ำสายหลักชื่อ  ซาวา (Sava River)  ไหลผ่านด้านหนึ่งของเมือง  นอกจากนี้ประเทศโครเอเชียยังเป็นประเทศต้นกำเนิดของ “เนคไท” อาภรณ์อันงามสง่าและเป็นสากลของสุภาพบุรุษอีกด้วย…..
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
ค่ำ พักค้างคืน ณ โรงแรม PANORAMA  หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่เจ็ด

ซาเกร็บ – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์มาร์ค – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ประตูหินตะวันออก ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางเมือง – สนามบินซาเกร็บ – โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม  (14)
09.00 น.   นำท่านผ่านชมจัตรัส BAN JELACIC  ที่มีรูปปั้นของนายพลบาน  โจซิฟ เจลาซิค  (Ban Josip Jelacic)  ที่เป็นวีระบุรุษของประเทศ  โดยนำทหารชาวโครแอตต่อต้านฮังการีในสมัยต้นศตวรรษที่ 19   และนำท่านเดินชมย่านเมืองเก่าของกรุงซาเกร็บ   ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เมืองตอนบน (Upper Town) และ เมืองตอนล่าง ( Lower Town)  ที่เชื่อมต่อกันด้วยรถราง  FUNICULAR  ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป   นำคณะนั่งรถราง……..การชมเมืองจะเริ่มจากเมืองเก่าที่เป็น  Upper Town ซึ่งมีแหล่งโบราณสถาน  และเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมาย  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินลัดเลาะตรอกซอกซอยเล็กๆ ไปเรื่อยๆ จนไปถึงบริเวณ Lower Town    ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นย่านธุรกิจที่มีความคึกคักมากกว่าบริเวณ  Upper Town ผ่านชม อาคารรัฐสภา (SABOR) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1918 ในโอกาสที่โครเอเชียแยกตัวออกจากอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน (AUSTROHUNGARIAN EMPIRE)    โดยมีการประกาศแยกตัวอย่างเป็นทางการบริเวณระเบียงชั้นบนของอาคาร   หลังจากนั้นมีการตัดสินใจแยกตัวออกจากระบบสังคมนิยมยูโกสลาเวียขึ้น ณ ที่แห่งนี้ในปี ค.ศ. 1991 และประกาศตัวเป็นประเทศอิสระไม่ขึ้นกับประเทศใด   จากนั้นผ่านบันทึกภาพทำเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENTIALPALACE หรือ BANSKI DVORI)    ซึ่งเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีของโครเอเชีย  ต่อด้วยชม จัตุรัส โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Church) เป็นหัวใจของส่วน Upper Town สร้างขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 กระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์โดดเด่นมองเห็นได้แต่ไกล  เป็นตราสัญลักษณ์ของราชอาณาจักรทรุนแห่งโครเอเชีย ดัลเมเชีย และ สลาโวเนีย (The Truine Kingdom of Croatia, Dalmatia and Slavonia) ตราหมากรุกขาวแดงเครื่องหมายโครเอเชีย, ลีโอพาร์ด 3 ตัวคือแคว้นดัลเมเทีย  และสโลเวเนียคือแถบฟ้าแดง  ส่วนด้านขวาหมายถึงซาเกร็บ รอบๆโบสถ์จะมีโคมไฟที่ใช้น้ำมันในการจุดไฟให้สว่างตลอดเวลา เป็นธรรมเนียมมาแต่ดั้งเดิม……จากนั้นนำท่านชม มหาวิหาร The Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary หรือมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ที่ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ – กอธิก ในช่วงศตวรรษที่ 11  งดงามด้วยหอระฆังแฝด ปลายยอดแหลมสีทอง   ภายในประดิษฐานรูปปั้นนักบุญองค์สำคัญต่างๆ อย่างนักบุญปีเตอร์     แท่นบูชาโลงแก้วบรรจุร่างจำลองของอาร์คบิชอปสตีเฟ่นผู้ต่อสู้กับลัทธิเผด็จการฟาสซิสต์      ถือว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโครเอเชีย และยังเป็นศูนย์กลางของคริสต์จักรในประเทศโครเอเชีย ด้านหน้าของมหาวิหารมีบ่อน้ำพุที่เป็นแบบ นีโอ-กอธิก บนยอดเสาเป็นรูปปั้นสีทองของพระแม่มารี ส่วนที่ฐานของเสาเป็นรูปปั้นนางฟ้าสีทองทั้ง 4 ตั้งอยู่รายรอบตัวมหาวิหาร
ต่อด้วยชม ประตูหินตะวันออก (Stone gates) หรือ  Kamenita Vrata  ประตูหินที่มีชื่อเสียงเครื่องหมายทางเข้าด้านทิศตะวันออกของเมือง ประตูสุดท้ายที่เหลืออยู่จากห้าประตู ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ตามตำนานเล่าว่าไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี ค. ศ. 1731 เผาทำลายบ้านเรือนละแวกนี้จนราบคาบ ยกเว้นแต่ Stone Gate ซึ่ง ภายในมีรูปภาพ Jesus and Mary พร้อมมงกุฎ เป็นของที่ระลึกจากสมเด็จพระสังฆราชเมื่อคราวที่มาเยือนซาเกร็บ ที่ไม่ได้รับความเสียหายเลย ชาวบ้านเชื่อว่ารูปภาพนี้ศักดิ์สิทธิ์จึงพากันกราบไหว้บูชาหรือขอบคุณกับสิ่งปาฎิหาริย์ ที่เคบขอแล้วได้ดังที่ต้องการ ท่านจะสังเกตเห็นจากแผ่นหินที่ติดโดยรอบ จะสลักคำว่า “HVALA” ที่แปลว่า “ ขอบคุณ” ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น  ผ่านชมโรงละครแห่งชาติโครเอเชีย (Croatian National Theatre)  สร้างขึ้นในปี 1895 โดยรูปแบบของอาคารนั้นสร้างขึ้นในสไตล์นีโอบาร็อค มีลักษณะเป็นรูปตัว U และรายรอบไปด้วยสวนสาธารณะจนได้รับสมญานามว่า “The Green Horse shoe” โรงละครแห่งชาติโครเอเชีย ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของ  “Marshal Tito Square” เป็นหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดของซาเกร็บด้วย  ต่อด้วยเดินชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market)  ตลาดเก่ากลางแจ้งที่เก่าแก่ที่มีสีสันสดใส ขายพวกไม้ดอกไม้ประดับ   ผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สีสันสวยงามแบบต่างๆ
ได้เวลาอันสมควร….นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบิน  เพื่อขึ้นเครื่องเตรียมตัวกลับสู่ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ   โดย สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS)    เที่ยวบินที่ QR 218  ( ใช้เวลาบินโดยรวม 5 ชั่วโมง 30 นาที )
ถึงเมืองโดฮา  ประเทศการ์ต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  อิสระให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสาย  และผ่อนคลาย……หมายเหตุ : เนื่องจากสนามบินที่กรุงโดฮามีขนาดใหญ่     ดังนั้นเมื่อเครื่องลงจอดแล้วรบกวนผู้เดินทางทุกท่านนั่งรอหัวหน้าทัวร์อยู่บนเครื่องก่อน เพื่อที่หัวหน้าทัวร์จะได้นำท่านลงจากเครื่องพร้อมๆ กันเพื่อไปขึ้นรถต่อไปยังอาคารสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง  เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนและพลัดหลงกัน 

วันที่แปด

( แวะเปลี่ยนเครื่อง ) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

02.25 น. เดินทางต่อสู่ประเทศไทย โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่  QR 836(ใช้เวลาบินโดยรวม 7 ชั่วโมง )
13.30 น ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……..
………………………………………………………………………………
เงื่อนไขของตั๋ว

 1. อัตราค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัดแบบโปรโมชั่น (ไม่ใช่ตั๋วหมู่คณะ) โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์   เส้นทาง กรุงเทพฯ – ซาราเยโว // ซาเกร็บ – กรุงเทพฯ  ราคาตรวจสอบ ณ วันที่ 10 ม.ค. 2560   (จะยืนยันให้ได้  ต่อเมื่อได้รับรายชื่อมาทำการสำรองที่นั่ง  พร้อมออกตั๋วเลยทันที)
 2. ราคาตั๋วที่นำเสนอนั้นเป็นราคาเริ่มต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากทางสายการบินในวันเวลาที่ทำการสำรองที่นั่งและยังมิได้ดำเนินการใดๆ การสำรองที่นั่งกับสายการบินนั้น หากราคาสูงกว่าราคาที่แจ้ง บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่ม ตามที่เกิดขึ้นจริง
 3. บริษัทฯใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตั๋วเครื่องบิน อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันหลังจากวันที่นำเสนอราคา (ตามวันที่ระบุในเอกสาร) โดยใช้เอกสารอ้างอิงจากสายการบินเป็นหลักฐาน ในกรณีเปลี่ยนแปลงราคาข้างต้น
 4. กรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงตามที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้ ทางบริษัทฯใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ดังกล่าว (จำนวนผู้เดินทางอย่างน้อย  30 ท่าน / ต่อ 1 คณะ)
 5. โรงแรมที่พักเป็นโรงแรมที่เสนอราคาแต่ยังมิได้ทำการจองใดๆทั้งสิ้น หากเป็นช่วงเทศกาลหรืองานแฟร์ต่างๆ หากโรงแรมไม่สามารถสำรองห้องได้ให้คิดราคาเพิ่มขึ้นตามความเป็นจริงจากผู้เดินทางได้
 6. กรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ต้องชำระเพิ่มสำหรับค่าห้องพักเดี่ยว ตามระบุในตารางอัตราค่าบริการ
 อัตราค่าบริการ   (บาทต่อท่าน)

 •  เด็กอายุ 3-11ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ลด 1,000 บาท
 • เด็กอายุ 3-11ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม ลด 2,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 9,000 บาท
อัตรานี้รวม  

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ตามรายการระบุ ตั๋วเดี่ยวราคาโปรโมชั่น โดยสายการบินสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
 2. ค่า Tax + Fuel Charged + Insuranceของสนามบินทุกแห่ง (คิดจากอัตรา ณ วันที่ 10 ม.ค. 2560 )  การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามมาตรฐานสากล ตามรายการที่ระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 5. ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ตามรายการระบุ ได้คัดสรรเมนูและให้ท่านได้ลิ้มรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 6. ค่าพาหนะ (รถโค้ชมาตราฐานยุโรป) ในการนำเที่ยวตามรายการ
 7. ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการของบริษัทฯจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 8. น้ำดื่มแจกบนรถวันละ 1 ขวด / ต่อวัน / ต่อท่าน
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท แบบกลุ่ม (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 2. ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 3. ค่าธรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศบอสเนีย & โครเอเชีย (ไม่ต้องโชว์ตัว) ราคา 7,700 บาท
 4. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (ที่ใช้ยื่นวีซ่า) ของ บ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ แบบ BASIC PLAN (เงื่อนไขคุ้มครองหรือต้องการเพิ่มความคุ้มครอง โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่)
 5. ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 6. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด *** ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ใบ  และสามารถถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน  7 กิโลกรัม  ***
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก,และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก,ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 8. ค่าทิปไกด์และคนรถท้องถิ่น วันละประมาณ 2 EURO/ต่อคน/ต่อวัน
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท   
 2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น   ทางบริษัทฯจะคืนค่ามัดจำให้ทั้งหมด
  ยกเว้นคณะที่เดินทางตรงช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือคณะที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้  
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 – 29 วันทำการ  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 7-14 วันทำการ หักค่ามัดจำ 80% ของราคาทัวร์  และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 6 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวน เนื่องจากบริษัทฯมีการทำสำรองจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน  รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆกับบริษัททัวร์ในประเทศหรือต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 20 วัน ก่อนวันเดินทางให้ทางบริษัทฯ ***ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง***
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการยื่นวีซ่าล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่าน ไม่ผ่าน บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
เงื่อนไขในการเดินทาง

 1. โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว    บริษัทฯใคร่ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์   หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม  อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน  โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า  แต่ยึดถือประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเป็นสำคัญ โปรแกรมท่องเที่ยวจะสมบูรณ์ครบถ้วน จะจัดส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว  เครื่องบิน  ค่าประกันภัยสายการบิน  ค่าธรรมเนียมน้ำมัน  หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท   หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 3. 3. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางตามที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้ หากมีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว  ทางบริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
 4. บริษัทฯใคร่ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างสุดความสามารถในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรม  หรือบริษัทขนส่ง   หากเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง  สิ่งของรวมถึงของมีค่า  แต่ไม่ได้รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆแล้ว
 6. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมารวมการบริการเช่นกัน     ดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุเอาไว้เช่น ค่าอาหาร, ค่านำเที่ยวสถานที่ต่างๆ   ท่านจะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้  เพราะบริษัทฯต้องอยู่ภายใต้การจัดการที่มีเงื่อนไขกับองค์กรนั้นเช่นกัน  เช่น   การยกเลิกวินาทีสุดท้ายหลังจากการยืนยันแล้ว เป็นต้น ยกเว้นมีการคืนค่าใช้จ่ายส่วนไหนบริษัทฯจะคืนท่านตามจำนวนนั้น เท่าที่ตัวแทนแต่ละประเทศคืนให้  
 7. การถูกปฎิเสธวีซ่า และการออกจากเมืองไทย หรือถูกปฎิเสธการเข้าเมืองจากประเทศนั้นๆ ในกรณีที่ท่านมี สิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง    หรือความประพฤติ       ส่อไป   ในทางเสื่อมเสีย     หรือด้วยว่าเหตุผลใดๆ    จนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้          บริษัทฯ ใคร่ขอ  สงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
 8. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ   หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง   เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มสีเลือดหมู  
 9. กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเดินทางไปกับทัวร์ของบริษัทฯ โปรดขอคำยืนยันจากฝ่ายขายก่อน  ว่าทัวร์นั้นๆมีการยืนยันการเดินทางจริง  ก่อนที่ท่านจะทำการออกตั๋วภายในประเทศ หรือจองรถทัวร์มายังกรุงเทพฯ     หากท่านทำการออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้ว    และหากทัวร์นั้นมีการถูกยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง   บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 10. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและได้อ่านโปรแกรมท่องเที่ยวและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว
ทัวร์โครเอเชีย บอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า 8 วัน 5 คืน (QR)พ.ค.61
รหัสทัวร์: EUR BOS8D(QR)MAY

จำนวนผู้เดินทาง

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้วบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147