บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Korea

รหัสทัวร์ :
KOR JOU02(BUDGET)MAR-MAY
ประเทศ :
Korea
สายการบิน :
Jeju Air (7C)

ทัวร์เกาหลี พูซาน ซุนชอน ยอซู 5วัน3คืน (Budget) มี.ค.-พ.ค. 63

รหัสทัวร์: KOR JOU02(BUDGET)MAR-MAY

ทัวร์เกาหลี พูซาน ซุนชอน ยอซู 5วัน3คืน โดยสายการบิน Budget Airline

เที่ยว 3 เมืองทางใต้ ตลาดปลา ซานโตรินีเกาหลี ขอพร108 วัดแฮดง ชายหาดแฮฮุนเด หมู่บ้านมรดกโลกนากานึบซอง โรงถ่ายละครย้อนยุค Expo park กระเช้าลอยฟ้า

วันเดินทาง 5 วัน 3 คืน 

4-8, 11-15, 18-22, 25-29 มีนาคม 2563 18,900
1-5, 8-12, 15-19, 23-27 เมษายน 19,900
10-14, 11-15 เมษายน 24,900
30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 19,900
7-11, 14-18, 21-25, พฤษภาคม 17,900
28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 17,900

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต้(สนามบินพูซาน)

19.30-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
ประตู 3-4 เคาน์เตอร์เช็คอิน F สายการบิน JEJU AIR (7C)
ประตู 6-7 เคาน์เตอร์เช็คอิน M สายการบิน EASTAR JET (ZE)

วันที่สอง

สนามบินนานาชาติมูอัน หรือ สนามบินนานาชาติพูซาน – เมืองยอซู – เกาะโอดงโด – สวนยอซูเอ็กซ์โป 2012 – SKY TOWER – YEOSU MARITIME CABLE CAR

00.50 น. ออกเดินทางสู่ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR (7C), EASTAR JET (ZE) มีบริการ Air Cafe จำหน่าย  อาหาร ของกิน เครื่องดื่ม ขนมคบเคี้ยว บนเครื่องบิน (สายการบินไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารข้างนอกมารับประทานบนเครื่อง)
08.05 น. เดินทางถึงถึงสนามบินนานาชาติเมืองมูอัน จังหวัดชอลลานัมโด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค๊ชรอรับท่านเพื่อท่องเที่ยวตามโปรแกรม เพื่อให้รายการท่องเที่ยวเป็นไปตามกำหนดการ  ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1.30 ชั่วโมง ท่านที่ติดสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง  หากท่านผ่านเข้าเมืองเรียบร้อย ท่านต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผู้จัดได้ …..นำท่านเดินทางสู่ เมืองยอซู  สุดชายแดนใต้เกาหลี แหล่งอากาศบริสุทธิ์  มีหมู่เกาะงดงามกว่า 300 เกาะล้อมรอบเมืองนี้ อีกทั้งมีชื่อเสียงด้านภูมิประเทศที่สวยงามของชายฝั่งทะเล เมืองนี้โด่งดังหลังเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Expo 2012 ซึ่งการจัดงานนี้ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรทางทะเลทั่วโล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูคัมจาทัง แกงมันฝรั่งกับกระดูกหมู
นำท่านเดินทางสู่ เกาะโอดงโด (Odongdo) สถานที่โรแมนติกของคู่รัก เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับแผ่นดิน มีถนนผ่ากลางทะเลเชื่อมตัวเกาะกับแผ่นดิน ต้นดอกคาเมเลียเป็นต้นที่พบเห็นได้ทั่วไป โดยต้นคาเมเลียที่เก่าแก่ที่สุดบนเกาะนั้นมีอายุมากถึง 200 ปี เลยทีเดียว เทศกาลดอกคาเมเลียสีแดง กว่า 3,000 ต้น ปกติเริ่มบานเดือนพฤศจิกายนจนถึงเมษายน หากเราเดินขึ้นเขาไปตามเส้นทางธรรมชาติ จะได้ชื่นชมพรรณไม้แปลกๆ กว่า 200 ชนิด และเดินต่อไปอีกนิด จะได้เจอกับประภาคารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ซึ่งเมื่อมองลงมาจะเห็นทิวทัศน์แบบ  360 องศา …..จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนยอซูเอ็กซ์โป 2012 สวนสาธารณะริมทะเล อดีตเคยเป็นสถานที่ในการจัดงานเอ็กซ์โปที่เกี่ยวกับท้องทะเลและมหาสมุทร เพื่อแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ระหว่างนานาประเทศที่เกี่ยวข้องกับท้องทะเลและชายฝั่ง เพื่อหาแนวทางพัฒนาทรัพยากรทางทะเลของโลกให้ยั่งยืน โดยมีนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงาน 105 ประเทศ เดินชมฉากท้องทะเลทรีดีภาพเคลื่อนไหวบริเวณด้านบนเหนือศีรษะตลอดแนวความยาวของอาคารเอ็กซ์โป  ถ่ายรูปคู่กับ The Big-O รูปทรงโดนัทขนาดยักษ์ สถานที่ใช้จัดแสดงโชว์แสงสีเสียงน้ำพุยามค่ำคืน  ขึ้นชมวิวสวยงามบนที่สูงแบบวงกลม 360 องศา ที่ หอชมวิว Sky Tower อาคารปูนซีเมนต์ที่สูงที่สุดในสวน และ คาเฟ่ 360 องศา …..สุดฟิน ! ให้ท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าเหนือทะเล ชมวิวเมือง เกาะน้อยใหญ่ กลางอากาศ Yeosu Maritime Cable Car นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่อยู่เหนือทะเลแห่งแรกของเกาหลี ชมความงามทิวทัศน์พาโนรามาของท้องทะเลที่สวยงามที่สุดของเมืองยอซู วิ่งระยะทางยาว 1.5 กม. โดยเชื่อมระหว่าง เกาะโดลซันกับแผ่นดินใหญ่ เพลิดเพลินไปกับการชื่นชมและเก็บภาพบรรยากาศในมุมสูงของท่าเรือยอซู สวนเอ๊กซ์โป ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน อีกทั้งได้เห็นสะพานดอลซานแดเกียว เป็นสะพานแขวนที่มีขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 450 เมตรและกว้าง 11.7 เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี 1984 เพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างแผ่นดินใหญ่และเกาะดอลซาน จึงเป็นเหมือนประตูสู่เกาะดอลซาน และ สวนสาธารณะจังซาน (ฟรี ! นั่งกระเช้าเที่ยวเดียวโดยสาร 8 ที่นั่งแบบธรรมดา หากบริการนี้ต้องงดด้วยสาเหตุของสภาพอากาศ หรือ ไม่ว่ากรณีใดใด ของสงวนสิทธิในการคืนเงิน)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) เมนูบุฟเฟต์บาร์บีคิวปิ้งย่างคาลบีสไตล์เกาหลี
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาวเกาหลี ในจังหวัดชอลลานัมโด

วันที่สาม

เมืองซุนชอน – หมู่บ้านมรดกโลกพื้นบ้านนากานึบซอง – SUNCHEON OPEN FILM SET – เมืองพูซาน – SKYWALK ชายหาดซงโด – ถนนโซเมียงหนึ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) นำท่านเดินทางสู่ เมืองซุนชอน เมืองสามภูเขาและสองลำธาร ตั้งอยู่ในจังหวัดชอลลานัมโด ยังเป็นเมืองทางนิเวศวิทยาของเกาหลี เพราะระบบนิเวศทางธรรมชาติยังไม่ถูกทำลาย มีพื้นที่ชุ่มน้ำ มีทุ่งกก ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ให้เราย้อนยุคกลับไป 600 ปีที่แล้ว ….นำท่านชม หมู่บ้านมรดกโลกพื้นบ้านนากานึบซอง  หลังคาบ้านถูกมุงด้วยหญ้าฟาง บ้านกว่า 300 หลังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี    เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนใจ ชมบ้านโบราณดั้งเดิมของขาวเกาหลี ได้สัมผัสกับชาวบ้าน 100 ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาพักอาศัยเรียนรู้วิถีชุมชน มีสมบัติทางวัฒนธรรมหลายอย่าง เช่น กำแพงหินโบราณ กำแพงป้อมปราการเก่า   ปราสาท  บ้านชาวพื้นเมือง เรือนรับรองแขก สถานที่ปฏิบัติธรรมชาวพุทธ เป็นต้น  หมู่บ้านมีกิจกรรมบริการมากมายให้เราได้ไปสัมผัสในช่วงพิเศษหรือตามวันเวลาที่กำหนด เช่น พิธีเปลี่ยนประตูยามแบบดั้งเดิมของราชวงศ์โชซอน ดนตรีดั้งเดิมของเกาหลี Pansori และ Samulnori เพลงชาวนา พิธีแต่งงานแบบดั้งเดิม และการเต้นรำ  ศิลปะการย้อมสีผ้าธรรมชาติ  งานไม้  ช่างตีเหล็ก ศิลปะการทอผ้า ศิลปะการถักฟาง และ งานฝีมือ  นอกจากนี้ ยังมีชื่อเสียงในด้าน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ละครมากมาย โดยเฉพาะ ละครซี่รีย์ดัง “แดจังกึม“ ….จากนั้นนำท่านชมสถานที่ถ่ายทำของรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ละครมากกว่า 700 เรื่อง มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาหลี Suncheon Open Film Set ประกอบด้วยบ้านเรือนอาคารมากกว่า 200 หลังคาเรือน ใน 3 หมู่บ้านในยุคสมัยที่แตกต่างกัน คือช่วงประมาณ ปีค.ศ. 1960 ถึง ค.ศ.1980 สถานที่ที่ย้อนวัยความคิดถึง ยุค 50s – 60s และชีวิตคนหนุ่มสาว Daldongne ในยุค 60s ~ 80s สำหรับภายในเมืองนั้นมีทั้ง โรงละครจำลอง สถานีดับเพลิง โรงเบียร์ และร้านค้าต่างๆ มากมาย ซึ่งให้อารมณ์ของเมืองเกาหลีสมัยก่อน เช่น กรุงโซล ได้อย่างน่าทึ่ง สถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่ถูกเลือกให้สร้างเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และละครหลายต่อหลายเรื่องด้วยกัน ตัวอย่างเช่น “Inspiring Generation” , “Love and Ambition”, “East of Eden”, “Gangnam Blues”  และ “Werewolf Boy”  จึงไม่น่าแปลกใจที่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวเกาหลีในทุกเพศทุกวัย ในการระลึกถึงความทรงจำในอดีตสำหรับผู้ใหญ่ และยังเป็นที่เปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตให้กับเยาวชน โดยผ่านกิจกรรมที่เพลิดเพลิน ได้แก่ การลองใส่ชุดนักเรียนเก่าในยุคนั้นเพื่อถ่ายรูปในสถานที่ต่างๆ ไว้เป็นที่ระลึก (ค่าใช้จ่าย ประมาณ 4,000 วอนต่อท่าน) หรือการลองลิ้มชิมแพนเค้กทอด หรือ โดโตรีมุ๊ก ซึ่งเป็นวุ้นที่ทำจากแป้งแตงกวา ได้ที่ร้านของว่างแห่งนี้อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูบิบิมบับ หรือข้าวยำเกาหลี
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองหน้าด่านในการติดต่อค้าขายทั้งในอดีตและปัจจุบัน ให้ท่านกินลมชมวิว Skywalk บนทะเลที่ยาวที่สุด ชายหาดซงโด จุดเช็คอินใหม่สุดของปูซานหนึ่งในชายหาดที่โรแมนติก ในยุคการยึดครองของญี่ปุ่น (1913)  ชาวญี่ปุ่นพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อน เนื่องด้วยสภาพที่เต็มไปด้วยป่าสนและมีสภาพภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติที่สวยงาม  ในช่วงสงครามที่ผ่านมาซงโดได้ถูกทิ้งร้างไป ปัจจุบันชายหาดซงโดได้ถูกพลิกฟื้นให้กลับมามีสีสันและชีวิตด้วยเงินลงทุนมหาศาล บริเวณสถานที่แห่งนี้ เต็มไปด้วยโรงแรมเล็กๆ มากมาย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และสถานที่เดินเล่น ไม่ว่าจะเป็นสะพานกระจกแก้ว Skywalk ที่เพิ่งเปิดเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ด้วยระยะทางเดินยาว 365 เมตร รูปทรงทางเดินโค้งและยื่นออกไปในทะเล คล้ายกับมังกรที่บินเหนือทะเล และในบริเวณใกล้กัน จะมีเกาะเล็กๆ รูปร่างคล้ายเต่า ชื่อ โกบุกซอน Geobukseom  จะมีตำนานความรักระหว่างหนุ่มหาปลา กับ นางเงือกที่เป็นลูกสาวของราชามังกร ให้เราได้ฟิลของคนที่เป็นแฟนซี่รีย์ละครเกาหลี (ค่าบัตรเคเบิ้ลไม่รวมไว้ในค่าทัวร์) ….จากนั้นให้ท่านเดินเล่นบริเวณถนนโซเมียงหนึ่ง “ First Seomyung Street “ จุดศูนย์รวมย่านการค้าของชาวเมืองพูซาน  ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งมอล์ใต้ดิน ห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้อผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านเครื่องประดับ ร้านคอสเมติก ร้านอาหาร  ร้านกาแฟ  ร้านไอศกรีม ร้านขนม ร้านหนังสือ ธนาคาร โรงหนังภาพยนต์ แหล่งบันเทิงยามราตรี และจุดศูนย์รวมคลีนิคทางด้านศัลยกรรมความงาม
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาวเกาหลี ในเมืองพูซานหรือจังหวัดเคียงนัม

วันที่สี่

เมืองพูซาน – ศูนย์เวชสำอาง – วัดแฮดงยงกุงซา – ชายหาดแฮฮุนเด – ท่าเรือยอร์ชเบย์101 – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ORYUKDO SUNRISE PARK – ดิวตี้ฟรี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5) นำท่านข้ามสะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีที่ทอดข้ามทะเล ที่เชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาดและศูนย์ประชุม มีความยาวกว่า 7.4 ก.ม. โดยช่วงกลางของสะพานระยะทาง 0.9 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดของประเทศเกาหลี ได้รับการออกแบบสร้างเป็นสะพานแขวน ใช้เวลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 1994-2003  จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ล้านวอน สะพานควางอันเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองปูซาน ทั้งบริเวณท้องทะเลแห่งนี้ ยังเป็นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช  เกาะชื่อดัง Oryukdo Island  ภูเขา Hwangnyeongsan ชายหาด Gwangalli Beach เกาะ  Dongbaekseom Island และ เนินเขา Dalmaji Hill  ยามค่ำคืนสะพานแห่งนี้ สว่างสไวไปด้วยไฟ ที่แสนอบอุ่นและโรแมนติก …..จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสำอางเวชสำอาง ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ล้วนให้ความสำคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก ให้ท่านได้ฟังคำแนะนำการดูแลผิวพรรณจากผู้ชำนาญการ กลุ่มบำรุงผิวพื้นฐาน Skin Care และให้ท่านได้เลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) เมนูไก่ตุ๋นโสม
นำท่านชม วัดแห่งทะเลตะวันออก แฮดงยงกุงซา ก่อตั้งขึ้นในปี 1376 โดยสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มองเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใสของทะเลใต้ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น ลมพัดสบายกายและใจ แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามราวกับภาพวาดที่แต่งแต้มโดยจิตรกรฝีมือเอก ชื่อของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริย์ซึ่งความเป็นมาของวัดแห่งนี้ก็ดูลึกลับน่าพิศวงดั่งชื่อที่ตั้งไว้ ในบริเวณวัดมีเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งมีผู้คนแวะเวียนไปสักการะบูชาไม่ขาดสาย ทำบุญขอพรกับรูปปั้น 12 นักษัตร ผ่านซุ้มประตูมังกรทอง ผ่านอุโมงค์เล็กๆ เข้าไปก็จะพบกับทางเดินและบันไดหิน 108 ขั้นไปยังจุดชมวิวที่อยู่ด้านบนเพื่อดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจนลืมความเหนื่อยเมื่อยล้า ภาพของวัดกับแนวโขดหินรูปร่างแปลกตาสุดแล้วแต่จินตนาการของผู้มองและเกลียวน้ำวนที่หมุนวนอยู่เบื้องล่างทำให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ ยังมีวิหารหลัก มีเจดีย์สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก ความโกรธ ความเศร้า และความสุข  ความงดงามขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดแฮดง ยงกุงซา และภายในวัดก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้กราบไหว้ขอพรมากมาย เช่น ขอลูก ขอการเรียน ขอเงิน ขอความร่ำรวย ขอโชค ขอลาภ ขอสุขภาพ…..จากนั้นนำท่านชม ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC (ด้านนอก) ไปเที่ยวชายหาด Haeundae บนเกาะ Dongbaek แรกเริ่มบริเวณแห่งนี้ มีชื่อเสียงว่าเป็นแหล่งที่ตั้งของน้ำพุร้อน และต่อมากลายเป็นแหล่งพักผ่อนที่ได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวจะหนาแน่นไปด้วยผู้คน และถึงแม้ว่าในช่วงที่อากาศหนาวเย็น ผู้คนก็ยังคงนิยมเดินเล่นและเล่นว่าวท่ามกลางอากาศที่สดชื่นของชายฝั่ง ลักษณะของชายหาดเป็นหาดโค้งเว้ายาว 2 ก.ม. และน้ำไม่ลึกมาก ชื่อ Haseundae ได้มาจากนามปากกา Hae-un ของนาย Choi-Choi Won นักการเมืองของเกาหลีที่หลงเสน่ห์ของความงามบนเกาะนี้ และ ชมความงามของรูปปั้นเมอร์เมด และ อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC ที่ใช้ในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก ปี 2005…..ให้ท่านแวะถ่ายรูปเก๋ไก๋ตามรอยพระเอกนางเอกเกาหลีที่  ท่าเรือยอร์ชเบย์ 101 ศูนย์กีฬาทางน้ำที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีคลับเฮ้าส์และร้านอาหาร ร้านบาร์เบียร์ อีกจุดนั่งชิว กินลม ชมบรรยากาศ โดยเฉพาะยามเย็นและค่ำคืนที่เงาสะท้อนของตึกระฟ้าเปิดไฟส่องสว่างกระทบกับน้ำทะเลได้แสงสีสวย….เยี่ยมชมสินค้าที่ชาวเกาหลีนิยมบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพตับ ที่ ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี้..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา ชาวเกาหลีเรียกว่า มันคือเพื่อนที่ดีในการดำเนินชีวิต ! จากนั้นนำท่านไปที่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง งานนวัตกรรมวิจัยชิ้นใหม่ล่าสุดของเกาหลีที่โด่งดัง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด เป็นต้น กว่าจะมาทำเป็นน้ำมันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก. แนะนำให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็นของฝากสุขภาพเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรักหรือคนที่ท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาลชั้นนำในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง ….จากนั้นนำท่านชมความงามของทิวทัศน์ท้องทะเล Oryukdo Sunrise Park ซึ่งมีทางเดินเป็น Skywalk สูงถึง 35 เมตร ที่มีลักษณะเหมือนกีบม้า พื้นเป็นกระจกสามารถมองเห็นด้านล่างได้ มีความหนาถึง 55.49 มิลลิเมตร ทำให้โครงสร้างปลอดภัย ถูกสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2012 ซึ่งถือเป็นจุดแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและภาคใต้ …..เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ  ห้างปลอดภาษี  ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากของชาวเกาหลีและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน  เพราะ ดิวตี้ฟรีประเทศนี้ มีถึง 5 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่แข่งขันกัน)  มีสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด ที่มีความทันสมัยในโลกแฟชั่น รวมทั้งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า แว่นตา เครื่องสำอาง น้ำหอม หมวก รองเท้า  เครื่องประดับ เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาวเกาหลี ในเมืองพูซานหรือจังหวัดเคียงนัม

วันที่ห้า

เมืองพูซาน – ศูนย์โสมเกาหลี – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ย่านนัมโพดอง – ตลาดปลาซากาลชิ – หอคอยพูซาน – ละลายเงินวอน – สนามบินนานาชาติพูซาน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8) ให้ทุกท่านได้รู้จักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก ที่ ศูนย์โสมเกาหลี  ซึ่งใครใครที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็นของฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวม สรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง …..จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (นักท่องเที่ยวต่างชาติบอกว่า “ ซาโตรินี่  “ หรือ “ มาซูปิซู  “  ไปพิสูจน์กัน)  หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน ตั้งอยู่บนเนินเขา สถานที่ทำให้เราเพลิดเพลินไปกับการลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสีสันสดใสของแต่ละบ้านที่เกิดจากการร่วมมือของชาวบ้านท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ของนักศิลปะเกาหลีที่ร่วมกันปรับแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงาม ภายในรูปแบบโครงการที่เกิดจากเจ้าเมืองพูซาน (แต่เดิมนั้นเป็นถิ่นฐานของผู้คนที่อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลีซึ่งภายหลังสงครามเกาหลี และเป็นแหล่งเสื่อมโทรมในอดีต) อีกทั้งยังมีจุดชมวิวที่เห็นน้ำทะเลกว้างไกลสุดตา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) เมนูบูลโกกิ
จากนั้นนำท่านชม ย่านนัมโพดอง เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน มีขนมดัง Hotteok ที่ตั้งของ BIFF สแควร์ (Busan International Film Festival)  ที่นี่เปรียบเสมือนย่านเมียงดองที่กรุงโซล เพราะเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าในใจกลางเมืองปูซาน ยังเป็นที่ตั้งสถานที่ตั้งโรงหนังมากมายของเมืองพูซาน และ ยังเป็นสถานที่ดาราฮอลีวู้ดเกาหลีที่ได้รับรางวัลในแต่ละปีได้ประทับรอยมือไว้เป็นที่ระลึก  มีประติมากรรมทองแดงตั้งอยู่โดยทั่วไป เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม …..นำท่านแวะตลาดปลาชากาลชิ สถานที่เราจะสัมผัสชีวิตและอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซึ่งเป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลี 1950 เป็นต้นมา  ตลอดแนวท่าเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เป็นแหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนำมาประมูลกันในยามเช้ามืด และช่วงสายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่ค่อนข้างถูก  …..จากนั้นนำท่านแวะถ่ายภาพด้านหน้าของ หอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอยคอยของประเทศเกาหลีใต้ถึง 118 ม. เหนือระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะยองดูซาน ชื่อ “ยงดูซาน (Yongdusan)” นั้น มาจากลักษณะรูปร่างของภูเขาที่เหมือนกับหัวมังกร ซึ่งหันหน้าเข้าสู่ฝั่งทะเล เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูที่มาจากทะเล และที่ตั้งอนุเสาวรีย์ของ นักรบผู้ยิ่งใหญ่ – นายพล ยี ชุน ชิน วีรบุรุษของคนเกาหลีในสมัยศตวรรษที่ 16 ในช่วงที่ญี่ปุ่นบุกคาบสมุทรเกาหลี โดยรบชนะด้วยการใช้เรือรบพิเศษที่เรียกว่า โคบุกซอน หรือเรือเต่า สัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว  หอระฆัง นาฬิกาดอกไม้ เป็นต้น ….ให้ท่านแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกม้าเจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เครื่องสำอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใช้ในบ้าน ลูกบอลซักผ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า ของที่ระลึก เป็นต้น
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.10-19.30 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ JEJU AIR (7C), EASTAR JET (ZE) มีบริการ Air Cafe จำหน่ายอาหาร ของกิน เครื่องดื่ม ขนมคบเคี้ยว บนเครื่องบิน (สายการบินไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารข้างนอกมารับประทานบนเครื่อง)
21.30-23.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
***************************************
 
**ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถที่สนามบินท่านละ 60,000 วอน/ทริป/ท่าน** *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ*
 
สายการบิน BKK-MWX เวลาออก เวลาถึง PUS-BKK เวลาออก เวลาถึง
JEJU AIR 7C2216 0050 0805 7C2251 1930 2340
สายการบิน BKK-PUS เวลาออก เวลาถึง PUS-BKK เวลาออก เวลาถึง
JEJU AIR 7C2252 0115 0905 7C2251 1930 2340
EASTAR JET ZE922 2250 0600+1 ZE921 1810 2130
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากผู้จัดอีกครั้งหนึ่ง สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น

 

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง
 • พักเดี่ยว 5,500-6,500 บาท
อัตราค่าบริการรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน,วันเดินทาง,ชื่อผู้เดินทาง,อัพเกรดที่นั่ง และไม่สามารถรีฟันด์ได้)
 2. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ
 4. ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 5. ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ + น้ำแร่บนรถวันละ 1 ขวด
 6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 60,000 วอน ต่อท่านตลอดทั้งทริป บริษัทขอเก็บที่สนามบินก่อนออกเดินทาง
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)           
 5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายใน 1-2 วันหลังจอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน
การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน – เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season  12,000 – 18,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน – เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season  เก็บค่าบริการ 100%
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
 5. ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมืองทั้งประเทศไทยและเกาหลีอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
 6. ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวปิดไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯจะจัดสถานท่องเที่ยวอื่นทดแทนให้ตามความเหมาะสมโดยไม่มีค่าชดเชยใดๆจากทางบริษัทฯ
 7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อความเหมาะสมของหมู่คณะทั้งนี้จะถือเอาผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 9. หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ  ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน  ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
**หมายเหตุ**

 1. จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 200 USDต่อท่าน  (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทำหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็นเหตุที่ทางผู้จัด จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจำตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง) 
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
 4. การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวร์ในแต่ละวันที่ได้จัดเตรียมไว้ (ทั้งช่วงนำเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปให้ตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้กันมากที่สุด
 5. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น  โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ  ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น   ขอให้ทราบว่า  ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน
 7. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 8. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น
 9. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผู้จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่าผู้โดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
 10. การช้อปปิ้งการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่คนไทยชื่นชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้งยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ  และ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการซื้อของท่าน
 11. กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบินมีกำหนดการจำกัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกค้า
 1. ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของผู้จัดเป็นที่สิ้นสุด
 2. ทารกหมายถึง ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหน้าตักของผู้ใหญ่  โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่สองคนเท่านั้น และห้ามมิให้นำรถเข็นเด็ก หรือที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จำนวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจำกัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนำเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน  ส่วนผู้จัด เราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง ผู้ทุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ  เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื่องบินได้  เข่นน้ำยา เข็มฉีดยา เครื่องใช้แบตเตอรี่ หรือ เครื่องหายใจ สตรีมีครรภ์ ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์  เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ   โดยทั่วไป -อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน -อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์  ยืนยันสัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และกำกับวันที่ไม่เกินสามสิบ (30) วันนับจากเที่ยวบินขาออกที่กำหนดหรือเที่ยวบินขาเข้าที่กำหนด  และต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  เมื่อทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน -อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ
 3. เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกท่านต้องเข้าเยี่ยมชมร้านค้าสินค้าพื้นเมืองเกาหลีที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อรับฟังและเลือกซื้อสินค้าที่ชื่นชอบเป็นเวลา 60 นาทีต่อร้านค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ศูนย์โสมเกาหลี ศูนย์น้ำมันสน ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง ร้านขนมพื้นเมือง เป็นต้น
ความรับผิดชอบ

 1. บริษัทฯในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆพร้อมทั้งโรงแรมและสำนักงานจัดนำเที่ยวเพื่อให้บริการแก่นักทัศนาจรจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการได้รับบาดเจ็บสูญหายเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบินอุบัติเหตุภัยทางธรรมชาติการนัดหยุดงานปัญหาทางการเมือง
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้นหากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใต้ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัททางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแก่ท่าน
 3. ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทําให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้ เช่น มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นว่าผู้จัดได้พยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุข้อนี้มาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับผู้จัด  หากลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางผู้จัดยินดีคืนเงิน
ข้อมูลสำหรับผู้เดินทาง

 1. หนังสือเดินทางประเทศไทยเล่มสีแดงทั่วไป หรือหนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง ฟรีวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวในเกาหลีได้ 90 วัน หมายเหตุ: สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบในการเดินทางอออกนอกประเทศไทย
 2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่ชำรุด) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 3. ค่าวีซ่า สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว หรือ ชาวต่างชาติ (บางประเทศ) ที่มี Visa และ Work Permit พำนักในประเทศไทย จะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นการขอวีซ่า ตามที่สถานทูตเกาหลีกำหนด ผู้จัดจะเป็นผู้ช่วยดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านาต้องชำระค่าใช้จ่ายวีซ่าและค่าบริการต่างหาก (เจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) ท่านอาจจะต้องแสดงตัวตนที่สถานทูต สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น 
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่มิได้ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมทั้งหน้าเปลี่ยนชื่อนามสกุล ถ้ามี) ให้กับทางผู้จัด
การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง

เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก

 1. หลักฐานการทำงานประจำของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นำติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทำงานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
 2. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนำเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สำหรับการเดินทาง 2   วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตการ์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนำติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
 3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
 4. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนำพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนำติดตัวไปด้วย
 5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการสำรองที่นั่งและการใส่ชื่อในระบบสำรองที่นั่ง  ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่ชัดเจน หรือ ส่งรายละะรายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด )  หากไม่มีการส่งข้อมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผู้โดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขตัวสะกดคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เครื่องบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได้  ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง  ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ซื้อแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน   การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่มาตราฐาน 1 เตียง) และห้องพักแบบ  3 ท่าน (ห้องครอบครัว Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน ห้องมีขนาดกะทัดรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบนํ้า มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ น้ำดื่มฟรีอยู่ในห้องพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด (บางโรงแรมหรือรีสอร์ท อาจไม่มีบริการนี้)   ส่วนน้ำแร่ยี่ห้อและมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ  อาจมีบริการกาต้มน้ำ+ชากาแฟฟรี ช่วงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นต้น เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม  ผู้จัดขอสงวนสิทธิในการจัดที่พักตามความเหมาะสม กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม
 2. โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ (โรงแรมที่พักไม่ได้อยู่ในใจกลางเมือง) ปกติผู้จัดจะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 3-5 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เมนูอาหาร

โดยปกติทางผู้จัดจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อวัวเพื่อส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือมื้อพิเศษตามรายการ โดยส่วนมากอาหารทัวร์มักจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจัด แบบอาหารท้องถิ่น เช่น หมูย่างเกาหลี บลูโกกิ เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยมอาหารชนิดเดียว มักจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครื่องเคียงแบบต่างๆ พร้อมข้าวสวย การนำเครื่องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เข้าไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ สำหรับท่านที่มีข้อจำกัดทางด้านอาหารหรือศาสนา ท่านอาจต้องชำระเพิ่มเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตัวไป ระหว่างมื้ออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารสำหรับกรุ๊ปให้เรียบร้อยก่อน จึงจะทำอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง     เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน การจารจรบนท้องถนน วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร หรือด้วยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์เกาหลี พูซาน ซุนชอน ยอซู 5วัน3คืน (Budget) มี.ค.-พ.ค. 63
รหัสทัวร์
KOR JOU02(BUDGET)MAR-MAY
สายการบิน
Jeju Air (7C)
ประเทศ
Korea
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว