บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS01(XJ)OCT
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Airasia X

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 5วัน 3คืน (XJ)ต.ค.61

รหัสทัวร์: JAP TAS01(XJ)OCT

 • โนโบริเบทสึ เมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโด
 • จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก เป็นบ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน
 • ฮาโกดาเตะ อยู่ทิศใต้ของฮอกไกโดเจริญที่สุดได้ชื่อว่า ประตูสู่ฮอกไกโด
 • ขึ้นกระเช้าสู่ จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ 1 ใน 3 ทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยที่สุด
 • อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีระหว่างทางสลับสีแดงส้มอย่างสวยงาม
 • อุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ ทะเลสาบนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีที่แล้ว
 • เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด
 • เมือง ซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น

วันที่เดินทาง

10-14 ตุลาคม 2561 37,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)

 19.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง ที่นั่งบนเครื่อง 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน หากต้องการซื้อเพิ่มต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่ม)*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
 23.55 น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินXJ620 มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง(ยกเว้นน้ำอัดลม,น้ำผลไม้,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ)…(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง…เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง

 ชิโตเซ่ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ (ใบไม้เปลี่ยนสี) –  ฮาโกดาเตะ – อาคารโกดังอิฐแดง – ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ – ภูเขาฮาโกดาเตะ (Night View)

 08.40 น.  ถึงสนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญี่ปุ่นและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษาและการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด…ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง…..นำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ เมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโด เพื่อนำท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก เป็นหุบเขาที่งดงามตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึเป็นบ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่งพร้อมทั้งรอบๆหุบเขามีต้นใบไม้หลายหลายที่กำลังเปลี่ยนสีสลับแดง ส้ม เหลืองกันอย่างลงตัวอิสระให้ท่านได้เดินชมและบันทึกภาพตามอัธยาศัย(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
 บ่าย  นำท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะเมืองที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของเกาะฮอกไกโดที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดจนได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ฮอกไกโดนอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นและตะวันตก…นำท่านเดินชมอาคารโกดังอิฐแดงหรือKanemori Red Brick Warehouseโกดังเก่าริมท่าเรือเมืองฮาโกดาเตะ…สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดงในปีค.ศ.1859ท่าเรือฮาโกดะเตะเปิดทำการเป็นหนึ่งในท่าเรือค้าขายระหว่างประเทศแห่งแรกของญี่ปุ่น…แต่ปัจจุบันโกดังจำนวน5หลังถูกดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกโรงเบียร์ และอื่นๆ…ด้านที่หันออกทะเลจะเขียนป้ายตัวโตๆว่าBAYจัดเป็นย่านช้อปปิ้งที่ตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามน่าเดินเล่นชิลล์ๆ..ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินกินลมชมวิวรอบบริเวณนี้ ประกอบกับเพลงที่เปิดทางเสียงตามสายให้ได้ยินทั่วเมืองเสริมบรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็นเมืองที่สวยที่สุดแสนโรแมนติก…ส่วนพื้นที่ด้านหลังโกดังอิฐแดงโดยรอบถูกดัดแปลงให้กลาย เป็นแหล่งช้อปปิ้งในชื่อฮาโกดาเตะแฟคตอรี่(Hakodate Factory) หรือHakodate Bay Areaในสมัยเมจิอาคารด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าเคยเป็นที่ทำการไปรษณีย์สร้างขึ้นในปีค.ศ.1911 จากนั้นในปีค.ศ.1962ที่ทำการไปรษณีย์จึงย้ายไปปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงให้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีทั้งร้านทำเครื่องแก้วกล่องดนตรี ร้านอาหารโรงเบียร์ ร้านขนมหวาน ร้านขายของที่ระลึก และ อื่นๆอีกมากมาย…นำท่านเข้าสู่ ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ(Motomachi Shopping Street)เป็นซอยเล็กๆในร่มที่ยาวมากขนานไปกับทางรถไฟมีร้านขายของยาวตลอดสองข้างทางอาคารตกแต่งสไตล์ตะวันตกมีสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าของที่ระลึกเครื่องสำอางค์คาเฟ่เบเกอรี่ร้านอาหารร้านขนมและที่เยอะที่สุดจะเป็นเสื้อผ้าอยู่ใกล้ๆกับย่านไชน่าทาวน์ นานกิงชิมะ
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
 หลังอาหารค่ำนำท่านขึ้นกระเช้าสู่ จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ 1 ใน 3 ทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยที่สุด ด้วยความสูง 334 เมตรท่านจะได้สัมผัสกับบรรยาการของเมืองฮาโกดาเตะในยามค่ำคืน ที่มีแสงไฟเรียงรายเปล่งแสงระยิบระยับดั่งแสงของเพชรซึ่งนับว่าเป็นไฮไลท์ของฮาโกดาเตะ (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
 ที่พัก : HAKODATE PARK HOTEL (JAPANESE STYLE) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

 ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ(ใบไม้เปลี่ยนสี) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน  (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ออนเซน

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)….นำท่านเดินทางชม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ณ หัวมุมถนนใกล้กับสถานีฮาโกดาเตะคุณจะพบฮาโกดาเตะ อาสะอิจิ (ตลาดเช้า) อันแสนพลุกพล่านที่คอยยั่วยวนนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเลือกซื้อของสดๆ ชั้นดีจาก ฮาโกดาเตะตลาดเช้าเริ่มเปิดขายแต่เช้าตรู่ตั้งแต่เวลาตีห้า(หกโมงเช้าหากเป็นฤดูหนาว) และปิดเวลาเที่ยง อาหารทะเล ผักผลไม้และขนมหวานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของของกินที่วางขายเท่านั้น เพลิดเพลินไปกับ การซื้อของที่ตลาดและอย่าลืมแวะไปดูปูและหอยเป็นๆ ในตู้ขนาดยักษ์…นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ เพื่อชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ของใบไม้ระหว่างทางสลับสีแดงส้มกันอย่างสวยงาม(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)อุทยานแห่งชาติโอนุมะเป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติซึ่งอยู่ห่างจากฮาโกดาเตะเพียง 20 นาทีเท่านั้น หากเดินทางด้วยรถไฟ ด่วนพิเศษ ภูเขาโคมากะทาเคะ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางทะเลสาบสามแห่งที่เต็มไปด้วยเกาะให้ท่านเก็บภาพความประทับใจอิสระตามอัธยาศัย
 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
 บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ หรือ โทโยโกะ หนึ่งในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังของญี่ปุ่น…ตั้งอยู่ภายใน อุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีที่แล้วโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ำโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยังคงคลุกกรุ่นอยู่ โดยสังเกตุ ได้จากไอน้ำร้อนที่พุ่งออกมาเป็นควันขาวให้ได้เห็น…ทะเลสาปแห่งนี้มีลักษณะกลม เส้นรอบวงประมาณ 40 กิโลเมตร และยังมีจุดเด่นคือ มีเกาะที่ผุดขึ้นกลางทะเลสาบ …นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ เป็นการนั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ ภูเขาไฟอุสึ (Mt. Usuzan)(ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย)…ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง100ปีที่ผ่านมา และเป็นจุดศูนย์กลางที่ทำให้เกิดทะเลสาบโทยะและพบว่า ภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุขึ้นมาเป็นระยะทุก20-50ปีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของพื้นที่แถบนี้อยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในปีพ.ศ.2486ทำให้เกิด ภูเขาไฟโชวะชินซั(Mt. Showa shinzan)…ปัจจุบันภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแล้ว  แต่ยังมี ควันขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซึ่งมีความร้อนสูงมากเป็นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว…อิสระให้ท่านได้ ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง…แล้วนำท่านชมแหล่งอนุรักษ์ หมีสีน้ำตาล พันธุ์หมีที่หาได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น …ตื่นตากับความน่ารักของน้องหมีตัวเล็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตัวโตอายุ12ขวบ…และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ที่ทำท่าทางตลกๆ ให้ท่านชมเช่น ยกมือไหว้ขอ หรือ นอนยกขารอขอแอปเปิ้ล หรือกวักมือเรียกขอเพื่อแลกกับการได้กินแอปเปิ้ลหรือคุกกี้อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ ความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาล พร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
 พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์  ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง เกาะฮอกไกโด ซึ่งได้รับการกล่าวขาน  จากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น
 ที่พัก : TOYA ONSEN HANABI HOTEL หรือเทียบเท่า
 หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/โอนเซ็น(Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สี่

 โทยะ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร –มหาวิทยาลัยฮอกไกโด(ใบไม้เปลี่ยนสี) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปย่านซึซึกิโนะ

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)….นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด…ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น…ถึงเมือง โอตารุเมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส…นำท่านแวะชมคลองโอตารุที่มีความยาว1,140เมตรและเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุซึ่งในสมัยก่อนประมาณค.ศ.1920ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม…แล้วนำท่านเดินสู่ ถนนซาไกมาจิ(Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้งสำคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ร้านเครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี และ นาฬิกาไอน้ำโบราณ…นอกจากนี้ตลอดทั้งสองข้างทางของถนน ซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดอาทิช็อคโกแล็ตLe TAOที่มีขายเฉพาะที่โอตารุเค้กและขนมอันเลื่องชื่อต่างๆมากมาย ของที่ระลึก และร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย…นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำ โบราณ สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง2เรือนบนโลกเท่านั้น…ซึ่งเป็นของขวัญจากเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนนาดามอบให้กับเมืองโอตารุ…นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ15 นาทีและจะพ่นไอน้ำออกมาทุกๆ ชั่วโมง เหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่ลอนดอน…อิสระให้ท่านเดินชมได้ ตามอัธยาศัย…พร้อมนำท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรีท่านจะได้ ตื่นตากับเครื่องประดับและตกแต่งที่ทำมาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก…หรือจะเลือกชม กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม การสาธิต การผลิตเครื่องแก้วด้วยช่างผู้ชำนาญการ…อิสระให้ท่านได้ เลือกซื้อเลือกชม สินค้าที่ผลิตจากเครื่องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ*** หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ โคนม คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้ ช็อกโกแล็ตมีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้…ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่มแบบจำลองโรงงานท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิตและสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ…สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง ซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ5ของญี่ปุ่น ผังเมือง ซัปโปโร มีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รับคำแนะนำาและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา…นำท่านเดินทางสู่มหาวิทยาลัยฮอกไกโดแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อเรื่องใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่นัก มหาวิทยาลัยฮอกไกโดโด่งดังเรื่องต้นแปะก๊วยที่ปลูกเอาไว้กว่า70ต้น เลียบถนนยาว380เมตรเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็จะเห็นบรรยากาศต้นแปะก๊วยสีเหลืองทั้งแถบ….นำท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าฮอกไกโดหรือเดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโรเปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมือง ฮอกไกโด…ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต…แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป…นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโดซึซึกิโนะที่มีร้านค้า มากกว่า4,500ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของมากมายเช่นร้านBig Camera จำหน่ายกล้องดิจิตอลเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ร้าน100เยนร้านUNIQLOขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นร้านMatsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่องสำอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ***
 ที่พัก :SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)…(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)….สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่
 09.55 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินXJ621
 15.10 น.  ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 *****************************************
 หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 30 ท่านขึ้นไป ในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ไม่มีราคาเด็ก
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
 อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์และพนักงานขับรถ 1,000บาท/ท่าน/ทริป หากบริการดี น่ารัก สามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 4. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 5. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
 เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
 การยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 7. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 8. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 9. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 35 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
 หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น/การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า(PRE CHECK IN)อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็กแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ2คน/ห้องหากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 …โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง…
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 5วัน 3คืน (XJ)ต.ค.61
รหัสทัวร์
JAP TAS01(XJ)OCT
สายการบิน
Airasia X
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว