บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS01(XJ)JUL
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Airasia X

ทัวร์ฮอกไกโด สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ 5วัน 3คืน (XJ)ก.ค.62

รหัสทัวร์: JAP TAS01(XJ)JUL

HOKKAIDO LAVENDER 5DAYS 3NIGHTS (XJ)

 • หมู่บ้านราเม็งแห่งอาซาฮิกาว่า ศูนย์รวมร้านราเมนติดอันดับของเมืองอาซาฮีกาว่า
 • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์แห่งเมืองหนาวมีสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์
 • ชมความงามของ น้ำตกกิงกะ หรือ น้ำตกแม่น้ำสีเงิน ลักษณะเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กันไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสีเงินแสนงดงาม
 • สวนชิคิไซ โนะ โอกะ นั่งรถราง ชมสวนดอกไม้นานาชนิดตั้งอยู่บนเนินเขาสวยงาม
 • ฟาร์มโทมิตะ ฟาร์มลาเวนเดอร์ ชมทุ่ง 7 สี อิโรโดริ ฮาทาเกะ ของทุ่งสายรุ้ง หลากสีสันสลับกันอย่างงดงาม
 • อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองซัปโปโร

วันที่เดินทาง

24-28 กรกฏาคม 2562 36,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์    หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที **
23.55 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ620 มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ยกเว้นน้ำอัดลม, น้ำผลไม้, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง…เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง

สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกิงกะ&น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว

08.40 น. ถึงสนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่5 ของญี่ปุ่นและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด…ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง…นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาว่า เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของ ฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น…เพื่อนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็งแห่งอาซาฮิกาว่า ศูนย์รวมร้านราเมนติดอันดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด หมู่บ้านแห่งนี้ประกอบด้วยร้านราเมนที่มีชื่อเสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันทำราเมงของตนเองให้อร่อยที่สุดเพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก…อิสระให้ท่านได้เลือกร้านเด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่อยแน่นอน
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง (1)
บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตว์แห่งเมืองหนาวท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก….นำท่านตื่นตากับ นกเพนกวิน เดินอวดความน่ารักภายในสวนสัตว์ให้ท่านได้บันทึกภาพอย่างใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวินและอุโมงค์ใต้น้ำที่ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ำได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา หมีขาวขั้วโลก ที่เดินอวดโฉมให้ท่านชมความน่ารักที่หาชมได้ยากไม่ต้องไปไกลถึงขั้วโลก พร้อมชมความซุกซนของ แพนด้าแดง เฝ้าชมความสง่างามของ เสือพันธุ์ไซบีเรี่ยน และ ฝูงสุนัขจิ้งจอง นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับสัตว์พื้นเมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพื้นเมือง นกฮูก เหยี่ยว และสิงโตทะเล…สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง โซอุนเคียว หมู่บ้านเล็กๆ อันแสนน่ารักที่อยู่ท่ามกลางหุบผาสูงและยังอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง นอกจากนี้โซอุนเคียวยังเป็นแหล่งน้ำแร่ออนเซนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของญี่ปุ่น ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนับล้านเข้ามาตากอากาศ แช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพและบำรุงผิวพรรณ…เพื่อนำท่านเดินทางชมความงามของ น้ำตกกิงกะ หรือ น้ำตกแม่น้ำสีเงิน มีขนาดความสูง 120 เมตรในฤดูร้อนน้ำที่ไหลลงมาจากหน้าผานั้นมีลักษณะเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กันไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสีเงินแสนงดงาม ส่วนไม่ไกลกันนักมีอีกหนึ่งน้ำตก น้ำตกริวเซย์ หรือ น้ำตกดาวตก มีขนาดความสูง 90 เมตร เนื่องจากน้ำตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผานั้นเมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กำลังตกมาจากฟากฟ้า นอกจากนี้น้ำตกทั้งสองยังได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ำตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง…อิสระให้ท่านเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย…สมควรแก่เวลา เพื่อนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พัก : SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/โอนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม

โซอุนเคียว –  สวนดอกไม้ชิคิไซโนะ โอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)….นำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่าSmall Town Of The Most Beautiful Hills ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา วิวระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์ตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็น ฉากหลังสลับเนินเขาเส้นทางที่เรียกกันว่า Patchwork ชมความงามของภูเขาไดเสทซึนับเป็นสถานที่ที่สวยงาม เหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไว้ในความทรงจำอย่างยิ่ง…โดยสถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดี และได้รับความนิยมของชาวญี่ปุ่นเพราะได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณาสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ รถยนต์นิสสัน มาสด้า และบุหรี่ไมลด์เซเว่น…เพื่อพาท่านเดินทางสู่ สวนชิคิไซ โนะ โอกะ ให้ท่านเปลี่ยนอิริยาบถ นั่งรถราง ชมสวนดอกไม้นานาชนิดตั้งอยู่บนเนินเขาลดหลั่นกันอย่าง สวยงามซึ่งมีชื่อว่า Hill of Shikisai มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม กับสวนที่ได้รับสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่แข่งกันอวดสีสันกันเหมือนพรมหลากสีที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนของฮอกไกโด…อีกทั้งภายในสวนยังมีจำหน่ายผลผลิกทางการเกษตรของที่ระลึกและร้านอาหารไว้คอยบริการ….จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้นานาชนิดรวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และบำรุงผิวพรรณ ที่สกัดจากดอกไม้ต่างๆ ที่มีกลิ่นหอมและประโยชน์มากมายเพื่อเดินทางไปยังฟูราโน่พลาวเวอร์พาร์คฟาร์มลาเวนเดอร์และดอกไม้สีสันสดใส ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของทุ่งสายรุ้ง หลากหลายด้วยสีสันสลับกันอย่างงดงามราวกับภาพวาด เพื่อเดินทางไปยัง ฟาร์มโทมิตะ ฟาร์มลาเวนเดอร์ ชมความโดดเด่นกับทุ่ง 7 สี อิโรโดริ ฮาทาเกะ ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของทุ่งสายรุ้ง หลากสีสันสลับกันอย่าง งดงามราวกับภาพวาด ซึ่งภายในฟาร์มแห่งนี้มีดอกไม้อยู่ทั้งหมด  6 สวน ที่ผลัดกันออกดอกเบ่งบานสลับกันตามฤดูกาล อาทิ ดอกวิโอล่า, ดอกดาวเรือง, ดอกสไปเดอร์ และดอกไม้นานาชนิดหลากสีสัน บานสะพรั่งต้อนรับผู้มาเยือน (การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศ) โดยท่านจะได้เดินชมทุ่งดอกไม้ต่างๆ ที่สวยงามทอดยาวไปสุดลูกหูสายตา มองแล้วสุดแสนโรแมนติกยิ่งนัก… อิสระให้ท่านได้เลือกบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย หรือจะเลือกศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการต่างๆ ของฟาร์มได้ที่ Hanabito Housemเลือกเพลินตากับ ดอกลาเวนเดอร์ หรือ ดอกวาวันจิ สีม่วงที่สวยสดที่ Green House (เปิดให้ชมเฉพาะบางเดือน) หรือจะ เลือกชมและซื้อ ผลิตภัณฑ์จากดอกไม้แห้งได้ที่ Dried Flower House แล้วมาสูดกลิ่นความหอมของมวลดอกไม้หลากหลายชนิดที่ได้ทำการสกัดมาเป็นน้ำหอมที่ Perfume Workshop หรือจะเลือกนั่งจิบชา-กาแฟ หรือทานไอศกรีมลาเวนเดอร์ ที่หอมนมฮอกไกโดและกลิ่นลาเวนเดอร์ สูตรลับเฉพาะของฟาร์มโทมิตะที่นี่ที่เดียว พร้อมชมธรรมชาติให้เพลินตาที่ Potpourri House ตามอัธยาศัย
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) บริการท่านบุฟเฟ่ต์จากฟาร์มโทมิตะ เมล่อนสีทองเกรดพรีเมี่ยมสายพันธุ์ท้องถิ่นของเกาะฮอกไกโดแช่เย็นหวานฉ่ำ ให้ทุกท่านชิมกันอย่างจุใจ
 บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า สร้างขึ้นในปีค.ศ.1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทำให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม…นำมาจากที่ทำการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม และสำหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น…และนำท่านผ่านชม หอนาฬิกาโบราณสัญลักษณ์คู่เมืองซัปโปโรซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1878 ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปีทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย….นำท่านสู่ สวนสาธารณะโอโดริ สวนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้างประมาณกิโลมตรครึ่ง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อคของเมืองในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่งดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะ ซัปโปโร ด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริ เป็นที่ตั้งของ ทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซึ่งด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของสวนสาธารณะแห่งนี้และเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยู่ที่ความสูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิดไฟประดับประดาเพื่อความสวยงาม เป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของซัปโปโร (ไม่รวมค่าเข้าชม)….นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโด ซึซึกิโนะ ที่มีร้านค้า มากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จำหน่ายกล้องดิจิตอล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่องสำอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าอาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ **
ที่พัก : PREMIER HOTEL CABIN SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ซัปโปโร – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5)…นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโดระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น…ถึงเมือง โอตารุ เมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิสแวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้า ในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พร้อมนำท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่องประดับและตกแต่งที่ทำมาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก หรือจะเลือกชม กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม การสาธิต การผลิตเครื่องแก้วด้วยช่างผู้ชำนาญการ…อิสระให้ท่านได้ เลือกซื้อ เลือกชม สินค้าที่ผลิตจากเครื่องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน จากนั้นนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซึ่งเป็นของขวัญจากเมือง แวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กับเมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ15นาที และจะพ่นไอน้ำออกมาทุกๆ ชั่วโมง เหมือนกับนาฬิกาไอน้ำ อีกเรือนที่ลอนดอน ไม่ใกล้ไม่ไกลจากนาฬิกา ทุกท่านสามารถเดินข้ามไปยัง ถนนซาไกมาจิ ถนนซาไกมาจิเต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสดๆที่ภูมิใจนำเสนอหอยเชลล์กระทะร้อนและแมงดาทะเลยักษ์ที่แม้แต่ชาวประมงผู้โชกโชนยังต้องทึ่ง อาหารทะเลที่นำมาโชว์ทุกตัวสามารถซื้อและย่างให้เห็นกันสด ๆ โอตารุยังขึ้นทำเนียบเป็นแหล่งของอาหารทะเลที่สด และรสเลิศที่สุดของแดนปลาดิบ อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด…ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป….นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟซัปโปโร สวรรค์แห่งนักช้อปโดยมีห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่น พาซิโอ ไดมารุและอาคาร ESTA เป็นต้น ในอาคาร ESTA มีศูนย์อาหารสไต์ล์ธีมพาร์ค ราเม็งรีพับลิค ซัปโปโร ท่านจะสามารถลิ้มรสราเมงชื่อดังจากทั่วฮอกไกโดได้ที่นี้ นอกจากนี้ยังมีตึกของ BIC CAMERA ซึ่งเป็นสถานที่แห่งการบูชาเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังมี UNIQLO ขนาดใหญ่และร้านขายเสื้อผ้ามากมายที่อยู่เหนืออาคาร 7 ชั้นของ BIC CAMERA และ ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปีย’ ที่มีโดมกระจกเชื่อมจากใต้ดินขึ้นมายังพื้นดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่ก็มาเปิดสาขาอยู่ด้วย ** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าอาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ **
ที่พัก : PREMIER HOTEL CABIN SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (7)…(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
……น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่”
09.55 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 621
15.10 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
***********************************************
 หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 30 ท่านขึ้นไป ในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
 อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์และพนักงานขับรถ 1,000บาท/ท่าน/ทริป หากบริการดี น่ารัก สามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 4. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 5. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
 เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
 การยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 7. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 8. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 9. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 35 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
 หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น/การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า(PRE CHECK IN)อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็กแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ2คน/ห้องหากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 …โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง…
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฮอกไกโด สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ 5วัน 3คืน (XJ)ก.ค.62
รหัสทัวร์
JAP TAS01(XJ)JUL
สายการบิน
Airasia X
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว