บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Egypt

รหัสทัวร์ :
EGY WHI10D(MS)MAR-APR
ประเทศ :
Egypt
สายการบิน :
Egypt Air

ทัวร์อียิปต์ อัสวาน ลักซอร์ ไคโร เมมฟิส 10 วัน 7 คืน (MS)

รหัสทัวร์: EGY WHI10D(MS)MAR-APR

อียิปต์ เจาะลึก 10 วัน 7 คืน

 • มหาปิระมิด แห่งเมืองกีซ่าหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ชมปิระมิดแบบขั้นบันได (STEP PYRAMID) อันเป็นปิระมิดแห่งแรกของอียิปต์
 • วิหารแห่งพิเลย์ ในสมัยราชวงศ์สุดท้ายของอียิปต์โบราณ
 • ล่องเรือชมทัศนียภาพสองแม่น้ำไนล์
 • ชมวัตถุโบราณล้ำค่า หน้ากากทองคำ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์
 • ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
 • ชม สฟิงซ์ (SPHINX) ประติมากรรมขนาดใหญ่
 • ล่องเรือสำราญ ระดับ 5 ดาวในแม่น้ำไนล์

 

วันเดินทาง

1-10 มีนาคม 2561 76,900
10-19 เมษายน 2561 76,900

 

 

รายการท่องเที่ยว

วันแรก   

กรุงเทพฯ

21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ Q  สายการบินอียิปต์แอร์  รหัส MS  (ใช้ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 8) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

วันที่สอง  

กรุงเทพฯ – ไคโร – อัสวาน

00.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงไคโร โดยสายการบินอียิปต์แอร์  เที่ยวบินที่ MS961   (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)
05.05 น. ถึง ถึงสนามบินกรุงไคโร (ตามเวลาท้องถิ่นที่ไคโร  ซึ่งช้ากว่ากรุงเทพฯ 5 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
07.30 น. นำท่านชม สุสานทหารนิรนาม ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักชั่วกาลนานของทหารอียิปต์ที่เสียชีวิตในสงครามกับอิสราเอล และเป็นสุสานของอดีตประธานาธิบดีอัลวา ซาดัด ที่เสียชีวิตด้วยฝีมือทหารองค์รักษ์ของเขาเองขณะที่กำลังตรวจพลสวนสนาม  จากนั้นเชิญ
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมโนโวเทล (1)
12.35 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS 465 สู่เมืองอัสวาน (ASWAN)
14.00 น. ถึงสนามบินเมืองอัสวาน …..นำท่านลงเรือสำราญ “M/S AMARCO ระดับ 5 ดาวดีลักซ์
บ่าย รับประทานอาหารกลางวันในเรือสำราญ (2)
จากนั้นนำชม วิหารแห่งพิเลย์ (TEMPLE OF PHILAE) สร้างในสมัยราชวงศ์สุดท้ายของอียิปต์โบราณประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้ว  ล่องเรือใบเฟลลุกกา ในแม่น้ำไนล์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ใน เรือสำราญ (3)
ที่พัก …..ค้างคืนบนเรือสำราญ“ M/S AMARCO” 

วันที่สาม    

ล่องเรือสำราญ – คอม ออมโบ – เอ็ดฟู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ในเรือสำราญ (4)
12.00 น. นำท่านขึ้นฝั่งชม วิหารคอม ออมโบ (THE TEMPLE OF KOM OMBO) ซึ่งอยู่เหนืออัสวานขึ้นไปประมาณ 50 กิโลเมตร  เป็นศิลปะกรีก-โรมัน ซึ่งชื่นชมกันว่าน่ารักที่สุดในอียิปต์
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร บนเรือสำราญ (5)
ล่องเรือสู่ เมืองเอ็ดฟู (EDFU) เป็นเมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งใน สมัยโบราณบนฝั่งซ้ายแม่น้ำไนล์ในอียิปต์ตอนบนที่ยังสมบูรณ์ราวกับเพิ่งสร้างเมื่อวานนี้เป็นศิลปะแบบเกรโก้ โรมัน
17.00 น. ดื่มน้ำชา   บนดาดฟ้าเรือ  พร้อมชมทิวทัศน์สองฝั่ง แม่น้ำไนล์ยามเย็น
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ในเรือสำราญ (6)
ที่พัก  พักค้างคืนบนเรือสำราญ “ M/S AMARCO” 

วันที่สี่

เอ็ดฟู – ลักซอร์

07.00 น. นำท่านขึ้นฝั่ง  ชม วิหารเอ็ดฟู (TEMPLE OF HORUS OF EDFU) ศึกษาสถาปัตยกรรมและฉากประเพณีความเป็นอยู่  ซึ่งถือกันว่าเป็นประวัติศาสตร์อารยธรรมของอียิปต์ทั้งประเทศทีเดียว  และชมการต่อสู้ของเทพเจ้าฮอรัส (HORUS) ซึ่งพุ่งฉมวกปราบเซธ์ (SETH) คือใต้ฝุ่น
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร บนเรือสำราญ (7)
09.00 น. เรือล่องสู่ เมืองลักซอร์ (LUXOR) อันเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า “ฮาเร็มแห่งทักษิณ” อยู่ทางตอนใต้ของนครธีบส์โบราณ (THEBES) มีโรงแรมและร้านขายของที่ระลึกสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่แห่กันเข้ามาชม  สถานที่ต่างๆ ที่อยู่โดยรอบเมือมีวิหารเทพอามุน-รา (AMUN-RA)ซึ่งเป็นใหญ่กว่าเทพทั้งปวงตระหง่านเหมือนเทพพิมานบนสรวงสวรรค์ อยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำไนล์
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ (8)
17.00 น. เชิญดื่มน้ำชาบนดาดฟ้าเรือ  พร้อมชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำไนล์ยามเย็น…นำท่านชม วิหารแห่งลักซอร์ (TEMPLE OF LUXOR) ที่อเมนโนฟิสที่ 3 โปรดให้สร้างขึ้นใหม่ให้เป็นวิหารหินทรายเนื้อละเอียดที่ใหญ่โตและสูงกว่าเดิม  บนพื้นที่ลาดด้วยแผ่นเงินและเครื่องหอมต่อมารามเซสที่ 2 โปรดให้สร้างอุทยานหน้าวิหารอลังการด้วยรูปประติมากรรมที่ทำด้วยหินแกรนิตควอทซ์ไซท์และไซยาไนท์
19.00 น. รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
พักค้างคืนบนเรือสำราญ “ M/S AMARCO

วันที่ห้า 

ลักซอร์ – ไคโร

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร บนเรือสำราญ (10)
นำท่านชม    เมืองลักซอร์ทางฝั่งตะวันตก (WEST BANK)  หุบผากษัตริย์ อันเป็นสุสานที่ใช้ฝังศพของฟาโรห์แทบทุกพระองค์,วิหารฮัทเชปสุท และโคลอสซี่ อ๊อฟ เมมนอน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
บ่าย นำชม  วิหารแห่งคาร์นัค (KARNAK TEMPLE)  ซึ่งอยู่ในเขตของธีบส์ บนฝั่งขวาของแม่น้ำไนล์  เป็นวิหารที่ประกอบด้วยอาคารต่างๆ มากมายใหญ่โตที่สุด       ของอียิปต์ซึ่งได้รับการปฏิสังขรณ์ต่อเติมจากฟาโรห์หลายราชวงศ์ตั้งแต่ยุคอาณาจักรกลางจนถึงสมัยโรมันครอง
18.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS 360 กลับ กรุงไคโร  เมืองหลวงของอียิปต์ปัจจุบัน  เพื่อดูชีวิตความเป็นอยู่ของคนอียิปต์ในวันนี้แล้วมองย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 1,350    ปีมาแล้ว  ตั้งแต่ชาวอาหรับผู้พิชิตอียิปต์ชื่อ “AMRIBN AL-AS” สร้างขึ้นนอกเมืองเก่าเมื่อปีค.ศ.641 เป็นต้นมา  แล้วพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ศตวรรษที่8และ9จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า 1,000 ปี จึงมีโบราณสถานเป็นประจักษ์พยานของความยิ่งใหญ่เหลือให้ชมอยู่มากมาย  แม้ว่าวังเก่า ๆ และซากเมืองจะถูกมิจฉาชีพบุกเอาวัตถุโบราณไปขายให้พิพิธภัณฑสถานต่างๆ ทั่วโลกแล้วก็ตาม
19.30 น. ถึงไคโร  นำท่านเข้าเมือง
20.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (11)
ที่พัก : STEINGENBERGER  DOWNTOWN  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก    

ไคโร – เมมฟิส – ซัคคาร่า – ไคโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม (13)
นำท่านเดินทางสู่เมืองเมมฟิส  นำชม เมืองเมมฟิส (MEMPHIS) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าขออียิปต์โบราณ ศูนย์กลางการปกครองสำคัญแห่งหนึ่(ตั้งอยู่หัวดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำไนล์)ตั้งแต่ราชวงศ์ที่ 1 เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่า มีบทบาทในการรวมอียิปต์เข้าเป็นประเทศเดียวเมื่อ 5,000 กว่าปีมาแล้วก่อนจิ๋นซีฮ่องเต้รวมจีนเกือบ 3,000 ปี  ชมปิระมิดแบบขั้นบันได(STEP PYRAMID)อันเป็นปิระมิดแห่งแรกของอียิปต์ ที่เมืองซัคคาร่า (SAKKARA) ห่างจากไคโรไปทางใต้ประมาณ 28 กม.  เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างซากเมือง เก่าเมมฟิสและที่ราบสูงที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสุสานอันสุขสันต์สำหรับพระมหากษัตริย์กว่า 20 พระองค์  และขุนนางข้าราชบริพารในราชสำนักตลอดจนไพร่ฟ้าประชาชนทั่วไปด้วยท่านจะได้ทราบเรื่องราวของปิระมิด ตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง  การตัดหิน และอื่นๆ อีกนานัปการที่น่าพิศวง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14 )
บ่าย ชม มหาปิระมิด แห่งเมืองกีซ่า (PYRAMIDS OF GIZA) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่ลือชื่อของอียิปต์  ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้ว่าสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ใครเป็นผู้สร้างและก่อสร้างอย่างไรสันนิษฐานกันได้แต่เพียงว่าน่าจะมีอายุประมาณ3,500-4,000ปีมาแล้วและชมสฟิงซ์SPHINX)ประติมากรรมขนาดใหญ่ เกิดจากการแกะสลักเนินหินทรายขนาดใหญ่ ที่อยู่ด้านหน้าทางเข้าปิระมิดเครเฟร (KHAFRE) ขึ้นเป็นรูปกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์คือมีร่างกายเป็นสิงโต (ตัวผู้) และมีพระพักตร์เป็นฟาโรห์ ซึ่งชาวอียิปต์นับถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภัตตาคารอาหารไทย บัวขาว (15)
นำท่านเข้าที่พัก STEINGENBERGER  DOWNTOWN  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

ไคโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก (16)
09.00 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ ซึ่งเก็บสะสมโบราณวัตถุล้ำค่ามากมายอาทิเตียง ชำแหละศพในการทำมัมมี่ ตู้ทำด้วยหินอ่อนสำหรับเก็บอวัยวะภายในในการทำมัมมี่ และที่สำคัญก็คือขุมทรัพย์มหาศาลที่ค้นพบในหลุมฝังศพของ “ตุตันคาเมน” อันประมาณค่ามิได้  ไม่ว่าจะเป็นโลงศพทองคำแท้  หน้ากากทองคำ ฯลฯ เพียงแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้ว
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย บัวขาว (17 )
บ่าย นำท่านชม เมืองเก่าไคโร
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารเลบานอน (18)
ที่พัก : STEINGENBERGER   DOWNTOWN   HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

ไคโร – อเล็กซานเดรีย – ไคโร

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม (19)
08.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย(ALEXANDRIA) เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ในช่วงที่ถูกปกครองโดยชาวกรีก  ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สร้างโดย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ในช่วงปี 332 ก่อนคริสตกาล  เพื่อใช้เป็นเมืองท่าสำคัญในการติดต่อกับเมืองมาซิโดเนียเมืองเกิดของพระองค์  และเป็นเมืองที่พระนางคลีโอพัตราเคยประทับและสิ้นพระชนม์ นำท่านชมสถานที่สำคัญๆ ในเมือง  ชม สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย  (CATACOMBS OF KOM ASH-SHUQQAFA) สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 2 เป็นสุสานประกอบพิธีศพในยุคกรีก-โรมัน
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (20) ซีฟู้ด
บ่าย ชม หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย  สถานที่รวบรวมหนังสือตำรานานาชนิด  ภายในตกแต่งอย่างงดงามยิ่ง  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับไคโร
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (21)
ที่พัก : STEINGENBERGER   DOWNTOWN  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า

ไคโร – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (22)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย บัวขาว (23 )
บ่าย นำชมป้อมปราการสมัยโบราณของซาลาดิน  ที่สร้างอยู่บนเนินเขาชานกรุงไคโร  และชม สุเหร่าโมฮัมเหม็ด อาลี ที่สร้างด้วยหินอ่อนอลาบาสเตอร์ทั้งหลัง  อลังการและสวยงามตามรูปแบบการสร้างสุเหร่าที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก จากนั้น ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์บาร์ซาร์  เพื่อหาซื้อของฝากทางบ้าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (24)
22.45 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS960

วันที่สิบ  

 กรุงเทพ ฯ

12.35น. ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ  และความประทับใจ
*******************************************************************
 หมายเหตุ  :  กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • ราคาเดียวทุกที่นั่ง ไม่มีราคาเด็ก 
 • พักเดี่ยว 14,000 บาท
  อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ไคโร-กรุงเทพ โดยสายการบินอียิปต์แอร์ ชั้นประหยัด 
 2. ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นธรรมดา
 3. โรงแรม ที่พัก 4 ดาว 4 คืน และเรือสำราญ 5 ดาว 3 คืน
 4. ค่าอาหาร 24 มื้อตามรายการ
 5. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 7. ค่าวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์
 8. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 10. ค่ามัคคุเทศก์บรรยายชมตลอดการเดินทาง
 11. ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริการทุกคน เช่น ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ เจ้าหน้าที่เรือ และ คนขับรถม้า ค่าพนักงานขนกระเป๋าทั้งในสนามบิน และ โรงแรม
  อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 2. ค่าน้ำหนักเกิน 20 ก.ก.
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
 2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
 3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 5. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าอียิปต์

 1. หนังสือเดินทาง มีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า ถ่ายรูปชัดๆเต็มๆเฉพาะหน้าที่มีรูปถ่าย  ส่งเข้ามาทางไลน์ หรือ อีเมล์
การยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 60% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100%

***ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% ***

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

  หมายเหตุ

 1. เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ
 2. เนื่องจากรายการข้างต้นเป็นรายการที่เสนอขายตลอดปี บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น  การเปลี่ยนแปลงตารางการบินภายในประเทศนั้นๆ  หรือบังเอิญตรงกับวันหยุดเทศกาลประจำปี  หรือเนื่องจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง  จนทำให้ไม่สามารถดำเนินไปตามรายการข้างต้นได้  ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าเข้าชมตามรายการได้บริษัทฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน  หรือจัดโปรแกรมอื่นทดแทนตามความเหมาะสม  ทั้งนี้จะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ 
 3. ในกรณีที่เกิดการล่าช้า หรือ ยกเลิกเที่ยวบินตามโปรแกรม จนทำให้โปรแกรมการท่องเที่ยวต้องเสียหายไป หรือ ขาดหายไปบางส่วน เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการจัดการของบริษัทฯ  บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเสียหายดังกล่าวได้
 4. กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 30 ท่าน ขึ้นไป
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 6. อัตราค่าบริการคิดคำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง
 7. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 8. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 10. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 11. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัท เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
 12. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 13. ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยืนยันการเดินทางได้ หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
  ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่บริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกการเดินทาง (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น) ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
  โรงแรม- ห้องพัก – เต๊นท์

 1. ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่(TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่าน/3เตียง(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ หรือ อาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการได้ 
 2. ในกรณีที่มีการจัดงานประชุม หรืองานเทศกาลตามฤดูกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองหรือ ปรับเปลี่ยน ประเภทของโรงแรมที่พัก เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 3. ที่พักแบบ ริยาร์ด (RIAD) เป็นที่พักสไตล์โมรอคคัน ซึ่งภายในที่พัก ไม่มีลิฟท์บริการ
 4. ที่พักแบบเต็นท์ ภายในเต็นท์ ไม่มีเครื่องปรับอากาศ มีเพียงที่นอน หมอน และ ผ้าห่ม ไม่มีห้องน้ำส่วนตัว จะใช้เป็นห้องน้ำรวม

ภายในห้องพักของโรงแรม ไม่มีกาต้มน้ำ และ ไม่มีน้ำดื่มไว้บริการ

  กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 1. กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 2. วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )

สำหรับน้ำหนักของกระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน ทางสายการบินอนุญาตให้น้ำหนัก 7  กิโลกรัม

  สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 1. สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
  *** กระเป๋าใบใหญ่ที่ต้องการโหลดเข้าใต้ท้องเครื่องบิน ห้ามใส่ Power Bank ***

สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง ( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )

  การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 1. ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำ ไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากกระเป๋าใหญ่เกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ รวมถึง Powr Bank ด้วย เนื่องจากความปลอดภัย

กรณีกระเป๋าใบใหญ่ หรือ กระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่านเอ

 ***** เมื่อท่านจองทัวร์ และ ชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น *****
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อียิปต์ อัสวาน ลักซอร์ ไคโร เมมฟิส 10 วัน 7 คืน (MS)
รหัสทัวร์
EGY WHI10D(MS)MAR-APR
สายการบิน
Egypt Air
ประเทศ
Egypt
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว