บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS08(TG)MAY
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์ฟุกุโอกะ นางาซากิ เบปปุ 5วัน3คืน(TG)พ.ค.62

รหัสทัวร์: JAP TAS08(TG)MAY

KYUSHU WISTERIA BLOOMING 5DAYS 3 NIGHTS (TG)

 • ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ
 • สวนสันติภาพนางาซากิ ที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2
 • พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ รวบรวมเข้อมูลเหตุการณ์ ตั้งแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลงจนถึงวินาทีแห่งความหายนะ
 • ไชน่าทาวน์นางาซากิ 1 ใน 3 แห่งของประเทศญี่ปุ่น ไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุด
 • นั่งกระเช้า เพื่อขึ้นสู่จุดชมวิว ภูเขาอินาซะ ชมวิวสูงสุดของภูเขาเห็นวิวของเมือง
 • ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ศาลเจ้ายิ่งใหญ่แห่งเมืองซากะติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น
 • โทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท ที่ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำ
 • หมู่บ้านยูฟูอิน มีชื่อเสียงเรื่องของน้ำพุร้อน 1ใน16 เมืองออนเซนชื่อดังของญี่ปุ่น
 • จิโกกุเมกุริ หรือ บ่อน้ำแร่นรก น้ำพุร้อนธรรมชาติ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
 • อุโมงค์ดอกวิสทีเรียสวนคาวาชิฟูจิ ของจังหวัดฟูกุโอกะ แลนด์มาร์กเมืองคิตะคิวชู

กำหนดการเดินทาง

8-12 พฤษภาคม 2562 44,900

 

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่องดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันที่สอง

ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ – ช้อปปิ้ง ไชน่าทาวน์ – ภูเขาอินาซะ(นั่งกระเช้า)

00.50 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 648(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
08.00 น. ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย….ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ  ออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน…ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธุ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์…อิสระให้ท่านได้ ชมและซื้อ สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวัด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านร่วมลำลึกถึงเหล่าวีระบุรุษผู้กล้าและชมอนุสรณ์สถานที่ สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า สงครามมหาเอเชียบูรพา ภายในมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผ่านมา และการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคต ซึ่งจะเป็นที่มาแห่งความสงบร่มรื่นต่อไป อีกทั้งภายในสวนสันติภาพนางาซากิยังมีต้นซากุระในเขตพื้นที่ Hypocenter Park อยู่ประมาณ 200 ต้น ให้ท่านได้เดินชมความสวยงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งตามอัธยาศัย….เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum) ตั้งอยู่ภายในตัวเมืองนางาซากิ (Nagasaki city) โดยที่นี่นั้นได้รวบรวมเอาข้อมูลเหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่าง ๆ ทั้งยังมีเรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลงจนถึงวินาทีแห่งความหายนะ ไปจนถึงภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่พังยับเยิน ภาพผู้คนล้มตาย หรือผู้ที่รอดชีวิตแต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกัมตภาพรังสี เป็นโรคลูคีเมีย (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) ที่ค่อยๆคร่าชีวิตผู้คนเหล่านั้นไปอีกจำนวนมากมาจัดแสดงไว้ให้คนที่สนใจจะรับรู้ถึงข้อมูลที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเมืองที่ส่งผลไปทั่วทั้งญี่ปุ่นได้ดูกัน เรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในวันที่นางาซากิโดนพิษร้ายของสารพลูโตเนียมไปเกือบทั้งเมือง….เดินทางสู่ ไชน่าทาวน์นางาซากิ 1 ใน 3 แห่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงมีสถาปัตยกรรมแบบจีนแท้ๆหลงเหลืออยู่ มีทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่สวยงามโดดเด่น รวมทั้งอาคารบ้านเรือนแบบจีนดั้งเดิมซึ่งส่วนใหญ่เปิดเป็นร้านอาหารจีน ซึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อของย่านไชน่าทาวน์แห่งนี้ คือ ซาระอุด้ง และ จัมปง นอกจากนี้ยังมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากที่หลากหลายในราคาที่ไม่แพง…..พาท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็น นั่งกระเช้า เพื่อขึ้นสู่จุดชมวิวภูเขาอินาซะ(Mount Inasa) โดยภูเขาอินาซะอยู่ใกล้กับตัวเมืองนางาซากิ โดยภูเขาแห่งนี้มีความสูงอยู่ที่ 333 เมตร จุดชมวิวสูงสุดของภูเขาจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามของเมือง และยิ่งวิวตอนกลางคืนจะติด 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า ยาเคอิ (Yakeio) โดยจะมีอีก 2 แห่งนั่นคือ ภูเขาฮาโกดาเตะ (Hakodate) และภูเขาร็อคโกะ (Rokko) ด้านบนนั้นบอกเลยว่าสะดวกสบายเพราะมีเสาส่งสัญญาณมากมายรวมทั้งร้านอาหารอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พัก : APA HOTEL NAGASAKI หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

นางาซากิ – ศาลเจ้ายูโตคุ อินาริ – ช้อปปิ้ง โทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่อ) – เบปปุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)….นำท่านเดินทางสู่เมือง ซากะ จังหวัดเล็ก ๆ บนเกาะคิวชูที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะจากเมืองอาริตะ (Arita) และอุทยานประวัติศาสตร์ที่ย้อนหลังไปจนถึงยุคยาโยอิ (Yayoi) หรือประมาณ 300 ปีก่อนคริสกาล … เพื่อเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ศาลเจ้ายิ่งใหญ่แห่งเมืองซากะและสวยงามติดอันดับ 1 ใน 3 ของศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น รองจากศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เมืองเกียวโต และศาลเจ้าคะซะมะ เมืองอิบารากิ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.168 เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลนาเบะชิมะ ผู้ปกครองเมืองซากะในยุคสมัยเอโดะ เป็นศาลเจ้าชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพอินาริ เทพที่ประทานผลเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันมีผู้ศรัทธาไปสักการะขอความสำเร็จด้านธุรกิจการค้าและความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งปวง ภายในบริเวณศาลเจ้ายังมีเทพอิวาซะกิซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรักอยู่ด้วยซึ่งไม่เคยผิดหวังสาหรับผู้มาขอพรเรื่องความรัก สถานที่แห่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของฉากในละคร กลกิโมโน ด้วยเช่นกัน อิสระให้ท่านได้เดินชมและบันทึกภาพตามอัธยาศัย….นำท่านช้อปปิ้ง โทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เป็นพื้นที่ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่น ๆ อีกมากมาย มาที่นี่สามารถช้อปปิ้งได้ครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านเล็ก ๆ ทางตอนกลางของจังหวัดโออิตะ มีชื่อเสียงในเรื่องของน้ำพุร้อน 1ใน16 เมืองออนเซนชื่อดังของญี่ปุ่น จนกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อากาศที่นี้จะเย็นกว่าที่ฟุคุโอกะ และเป็นต้นแบบ หมู่บ้าน OTOP ของญี่ปุ่น ภายในหมู่บ้านมีร้านค้า การฝีมือมากมายขายของน่ารักๆ สไตล์ญี่ปุ่น ตกแต่งสวยงาม บางร้านตกแต่งออกแนวเก๋ไก๋แปลกตา  รวมไปถึงร้านขนมที่ปรุงสดๆร้อนๆอิสระ ให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ด้านในยังมี Flora Village เป็นทีมปาร์คสไตล์ยุโรปที่ตกแต่งได้อย่างน่ารัก และเมื่อเดินจนสุดทางของย่านร้านค้า จะพบกับ ทะเลสาบคินริน ทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลัง  อีกด้านหนึ่งทำเป็นทางเดิน บริเวณนั้นจะมีร้านอาหารญี่ปุ่น และจากทางเดินริมทะเลสาบสามารถเดินไปยัง ศาลเจ้าเทนโซ ซึ่งเป็นศาลเจ้าเล็กๆที่อยู่ริมทะเลสาบ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง)….นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิดได้ … เพื่อนำท่านเดินทางชม จิโกกุเมกุริ หรือ บ่อน้ำแร่นรก บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟประกอบด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้นอาทิกำมะถันแร่เหล็กโซเดียมคาร์บอเนต เรเดียมเป็นต้นและมีความร้อนเกินที่จะลงอาบได้ มีลักษณะแตกต่างกันไปในเมืองเบปปุทั้งหมด8 บ่อตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็น (ไกด์จะนำท่านเยี่ยมชม 2 บ่อ)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
ที่พัก : BEPPU SEA WAVE HOTEL หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สี่

เบปปุ – คิตะคิวชู – อุโมงค์ดอกวิสทีเรียที่สวนคาวาชิฟูจิ – ท่าเรือโมจิ – ฟุกุโอกะ – ช้อปปิ้ง เทนจิน & คาแนล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)…นำท่านเดินทางสู่ คิตะคิวชู สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเกาะคิวชู เป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือสุดของเกาะคิวชู เป็นจุดเชื่อมต่อทั้งทางบกและทางน้ำ ระหว่างเกาะคิวชูและเกาะฮอนชู ผ่านทางช่องแคบคันม่อน ทำให้คิตะคิวชู ได้ถูกพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของญี่ปุ่นด้วยเนื่องจากเป็นเมือง ที่มีทรัพยากรที่สมบูรณ์ และยังเป็น เมืองแห่งภาพยนตร์อีกด้วย…เพื่อพาท่านเดินทางไปยัง อุโมงค์ดอกวิสทีเรียที่สวนคาวาชิฟูจิ (Kawachi Fuji Garden) ตั้งอยู่ภายในเมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu) ของจังหวัดฟูกุโอกะ (Fukuoka) ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กแห่งหนึ่งในการท่องเที่ยวเมืองคิตะคิวชู ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจไปกับความอลังการงานสร้างของอุโมงค์ดอกไม้ของที่นี่ ซึ่งอุโมงค์ดอกวิสทีเรียแห่งสวนคาวาชิฟูจินั้นขึ้นชื่อมาก ๆ ว่าเป็นจุดชมและถ่ายภาพดอกวิสทีเรีย (Wisteria) ที่สวยมาก ๆ โดยช่วงที่เราสามารถมาชมอุโมงค์ได้สวยที่สุดของปีจะอยู่ประมาณช่วง 20 เมษายน – 06 พฤษภาคม โดยอุโมงค์ดอกวิสทีเรียมีความยาวประมาณ 100 เมตร ดอกวิสทีเรียจะทิ้งกิ่งก้านพร้อมดอกสีม่วงเข้ม ม่วงอ่อน ขาว และชมพูไล่เฉดสีห้อยลงมาจากอุโมงค์ไม้ที่คลุมตลอดเส้นทางเดิน (ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศ) ให้ท่านได้ชมบรรยากาศสวยงามตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
หลังอาหารกลางวันพาท่านไป ท่าเรือโมจิ(Mojiko) เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเกาะคิวชูกับเกาะใหญ่ฮอนชู และเคยเป็นท่าเรือสำคัญที่ใช้ในการติดต่อค้าขายกับนานาชาติระหว่างช่วง ค.ศ. 1900 ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ที่ท่าเรืออื่นแล้ว ท่าเรือโมจิจึงถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะมีการอนุรักษ์ตึกเกาะสไตล์ยุโรปเอาไว้มากมายตั้งแต่ยุคเมจิ…นำท่านเดินชมอาคารต่าง ๆ ในสไตล์ยุโปร อาทิ อาคารสถานีรถไฟโมจิโกะอันเก่าแก่เป็นอาครารสถานีแรกของรถไฟสายคาโงะชิมะ, อาคารคลับเฮ้าที่ครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นอาคารรับรองให้กับอัลเบิต ไอสไตน์เมื่อครั้งมาเยี่ยมญี่ปุ่น, เวิ้งท่าเรือริมน้ำ ซึ่งในเวิ้งนี้จะมีสถานที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง เช่น ท่าเรือ อาคารจัดแสดงงานศิลปะ และห้างไคเคียว พลาซ่า(KaiKyo Plaza) เป็นอาคาร 2 ชั้น 2 อาคารที่เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินที่ชั้น 2 มีร้านขายของท้องถิ่นมากมายรวมทั้งร้านอาหารด้วยและพื้นที่โล่งกว้างริมน้ำด้านหน้ายังมักจะมีกลุ่มนักแสดงเปิดหมวกมาประจำอยู่ที่ด้วย….นำท่านช้อปปิ้งที่ คาแนลซิตี้ อาณาจักรหรูแห่งการช้อปและความบันเทิงหลายรูปแบบที่รวมไว้ในที่เดียวของเมืองฟุกุโอกะ ทั้งโรงหนัง, game center, โรงแรมและร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้งแบรนด์ ญี่ปุ่นแท้และแบรนด์ต่างประเทศรวมกว่า 250 ร้าน ส่วนใครช้อปจนตาลายอยากแวะเติมพลัง ก็มีร้านอาหารเปิดบริการหลากหลายประเภท และบนชั้น 5 มี Ramen Stadium เป็นอีกแหล่งที่มีฮากะตะราเมนให้ลองชิมกันด้วย…อิสระให้ท่านได้เลือก ชมและซื้อ สินค้ามากมายในราคาที่น่าพอใจตามอัธยาศัย…แล้วนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ เทนจิน ช้อปปิ้งมอลล์ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุคุโอกะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ทั้งห้างอิเซตัน มิตสึโคชิ รวมทั้งร้านค้าใต้ดินมากมายให้ท่านได้ “ชมและซื้อ” สินค้าต่างๆ อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น ในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัย ถนนหลายๆสายในย่านนี้ถูกจัดให้มีการแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมัครเล่นในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั้งร้านค้ารถเข็น หรือ ยะไต ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาว์  เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น ทั้งร้านราเมน หรือร้านสาเกเล็ก ๆ ที่เปิดให้บริการตั้งแต่หัวค่ำจนถึง ตี 2  ซึ่งจะมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***
ที่พัก : APA FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ฟุกุโอกะ – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
……น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่“สนามบินฟุคุโอกะ เกาะคิวชู”
11.40 น. เดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 649
15.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
***********************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 30 ท่านขึ้นไป ในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) ลด 4,000 บาท
 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) ลด 12,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 7. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 8. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 9. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 35 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น/การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า(PRE CHECK IN)อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็กแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ2คน/ห้องหากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือ
 11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
…โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง…
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ฟุกุโอกะ นางาซากิ เบปปุ 5วัน3คืน(TG)พ.ค.62
รหัสทัวร์
JAP TAS08(TG)MAY
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว