บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS07(TG)OCT
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์นิกโก้ คินูกาวะ อาอิซุ โตเกียว 6วัน 3คืน(TG)ต.ค.61

รหัสทัวร์: JAP TAS07(TG)OCT

ทัวร์นิกโก้ คินูกาวะ อาอิซุ โตเกียว 6วัน 3คืน

 • พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ ปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
 • สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่ที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก
 • น้ำตกริวซู ซึ่งมีความหมายว่าน้ำตกหัวมังกร ตั้งอยู่บนแม่น้ำยูคาวะ
 • หมู่บ้านโบราณ โออุชิจูคุ หมู่บ้านที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะ
 • ฮาราจูกุ แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยตื่นตาตื่นใจกับ แฟชั่น หลากหลาย
 • ทะเลสาบโกะชิกิคินุมะ หรือทะเลสาบห้าสี มีวิวสวยงามขึ้นชื่อของจังหวัดฟุคุชิมะ
 • ย่านชินจูกุ ศูนย์กลางความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน
 • วัดอาซะกุซ่าคันนอน วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียวนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองสัมฤทธิ์
 • คฤหาสน์ซามูไร บูเคยาชิกิ เป็นที่อยู่อาศัยของซามูไรขั้นสูง
 • ปราสาทซึรุงะ ศูนย์รวมการปกครองทางทหารในแถบเมือง Aizu-wakamatsu

วันเดินทาง

10-15, 18-23, 24-29 ตุลาคม 2561 46,900

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ

19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่องดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
22.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG682 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง…เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง

ฮาเนดะ – อุชิคุ ไดบุทสึ – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค  – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคง่อน – น้ำตกริวซู –  คินูกาว่าออนเซน

06.55 น. ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย…ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ…นำท่านเดินทางสู่จังหวัด อิบารากิเพื่อสักการะพระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ พระพุทธรูปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ ที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่นและเคยเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลก ที่ถูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค…จากความสูงถึง 120 เมตร ทำให้สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว หลังจากสักการะขอพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้ว สามารถเข้าชมบริเวณภายในพระพุทธรูปได้ทั้ง 5 ชั้น ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศ อันน่าอัศจรรย์ ทำให้เกิดความเงียบสงบและความผ่อนคลาย และขึ้นไปยังจุดที่เป็นหอสังเกตุการณ์ในระดับความสูงที่ 85 เมตรซึ่งจะอยู่ตรงส่วนของหน้าอกพระพุทธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวในมุมด้านกว้างได้ทั้งหมดและสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากตรงนี้อีกด้วย…ใต้พระบาทของพระพุทธรูปจะมีสวนกว้างใหญ่โดยมีดินแดนสุขาวดีเป็นต้นแบบ มีดอกไม้สีสันสดใสแบ่งบานตามฤดูกาลภายในสวนยังมีสวนสัตว์ขนาดเล็กที่สามารถสัมผัสกับสัตว์ตัวเล็ก รวมถึงการชมโชว์ของลิงได้อีกด้วย…นำท่านชมสวนดอกไม้อันสวยงาม สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มีพื้นที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกภายในมีโซนชมทุ่งดอกไม้ หลายโซน มีทุ่งดอกไม้ประจำฤดูกาลหลายสายพันธุ์หมุนเวียนออกดอกอวดโฉมให้ชมกันได้ระหว่างทั้งปี…แล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่ง Seaside Train เข้าไปยังสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า1.9ล้านตารางเมตร…และที่พลาดไม่ได้อีกจุดชิงช้าสวรรค์ยักษ์(Flower Ring Ferris Wheel)สัญลักษณ์ประจำสวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค ท่านสามารถนั่งชมวิวมองเห็นทัศนียภาพสวยงามโดยรอบทั่วทั้งสวน (รวมเฉพาะค่ารถไฟชมสวน/ไม่รวมค่าเครื่องเล่นต่างๆภายในสวน)ให้ท่านชมความงามของทุ่งดอกโคเชียหรือที่เรียกว่าช่วง Kochia Carnival  ในฤดูใบไม้ร่วง…โดยปกติต้นโคเชียจะเป็นไม้พุ่มกลมสีเขียวซึ่งมีความสวยงามอยู่แล้ว แต่พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสด ก็ยิ่งทำให้ ทั้งสวยงามและแปลกตามากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นไฮไลท์หลักของสวนแห่งนี้ เลยทีเดียว ซึ่งที่สวนฮิตาชิ จะปลูกอยู่บริเวณเนินเขา มิฮาราชิ ทั่วทั้งเนินทำให้เนินแห่งนี้จะเปลี่ยนจากสีเขียวเข้ม กลายเป็นสีแดงสดใส พร้อมกันนี้ยังมีดอกคอสมอสหลากสีสันบานอยู่ใกล้ๆกันด้วย(การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ จังหวัดโทะชิงิ ชม ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็นสุสานของ โทกุงาวะ อิเอยะสุ โชกุนผู้พลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่นพร้อมสักการะ เทพเจ้าคุ้มครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใส ชมเจดีย์ 5 ชั้น สถานที่รวบรวมพระธรรมคำสอน บทสวดมนต์และสิ่งของ มีค่าแล้วชมงานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าที่มีมากกว่า5,000ชิ้น แล้วตื่นตากับซุ้มประตูโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญี่ปุ่นและยังเป็นศิลปะชิ้นเอกที่มีชื่อเสียงของประทศญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังมีประติมากรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมายเช่นมังกร100หัว,แมวนอนหลับ,มังกรหัวเราะเป็นตันให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย…นำท่านชมน้ำตกเคง่อนที่เป็นน้ำตกสูงราว100เมตรที่สายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงกระทบลงในแอ่งน้ำเบื้องล่าง บริเวณรอบทะเลสาบมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อชมความงามของฤดูกาล..ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ….หลังจากนั้นชมความสวยงามของน้ำตกริวซู(Ryuzu Fall)ซึ่งมีความหมายว่าน้ำตกหัวมังกรในภาษาญี่ปุ่นตั้งอยู่บนแม่น้ำยูคาวะซึ่งจะไหลลงสู่ทะเลสาบชูเซนจิน้ำตกแห่งนี้ขนาบข้างด้วยต้นไม้ที่หนาแน่ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งขึ้นจุดที่ชมน้ำตกได้สวยงามแห่งหนึ่งคือจุดชมวิวของด้านหลังร้านขายของที่ระลึก และซุ้มอาหารหรืออาจจะเดินขึ้นไปยังต้นน้ำระยะทาง300เมตรเพื่อชมวิวมุมอื่นๆของแม่น้ำแห่งนี้ได้อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พัก :  MIKAZUKI KINUGAWA ONSEN หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ โอนเซ็น(Onsen) ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม

คินูกาว่า – หมู่บ้านโบราณ โออุชิจูคุ – ปราสาทซึรุงะ – คฤหาสน์ซามูไร บูเคยาชิกิ – ไอสุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)….นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโบราณโออุชิจูคุ หมู่บ้านที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะ ซึ่งเชื่อมต่อเมืองอิซุกับนิกโก้ ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ500 เมตรโดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ40–50หลัง หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโอะอุชิจูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึกร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง…อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อสินค้าและบันทึกภาพตามอัธนาศัย(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง)….นำท่านเดินทางสู่ปราสาทซึรุงะ(Tsuruga Castle)เป็นศูนย์รวมการปกครองทางทหารในแถบเมืองAizu-wakamatsuจังหวัด Fukushima ภูมิภาคโทโฮขุ(Tohoku)ของประเทศญี่ปุ่นเมื่อราวศตวรรษที่14กระทั่งศตวรรษที่19ตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดฟุกุชิมะในปัจจุบัน…ภายในปราสาทซึรุงะถูกจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ มีการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของปราสาทแห่งนี้ รวมถึงวิถีชีวิตของเหล่าซามูไร…โดยชั้นหนึ่งจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าผู้ครองแคว้นแห่งนี้แต่ละคน รวมถึงประวัติศาสตร์ของที่นี่….ชั้นที่สองจะเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในสมัยเอโดะและศิลปะหัตถกรรมของคนในแถบ Aizuและที่ชั้นสามจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโบชิน นอกจากนี้ยังสามารถขึ้นไปชมได้ถึงชั้นบนสุดของปราสาทชมสวนรอบปราสาท(Tsuruga Castle Park) และที่บริเวณชั้นบนของปราสาทยังมองเห็นวิวเมืองไกลสุดสายตาได้โดยรอบอีกด้วย ต้นไม้พากันเปลี่ยนสีผลัดใบกันอย่างสวยงาม ทำให้บริเวณนั้นเกิดเป็นสีสันของใบไม้ต้นไม้น้อยใหญ่สลับสีแดงส้มเหลืองกันอย่างลงตัวซึ่งถ้าอากาศดีจะมองเห็นภูเขาบันได(Mt. Bandai)สัญลักษณ์อย่างหนึ่งแทบนี้ได้อย่างชัดเจน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย หลังอาหาร นำท่านสัมผัสกับ คฤหาสน์ซามูไร บูเคยาชิกิ(Aizu Bukeyashiki)เป็นที่อยู่อาศัยของซามูไรขั้นสูงที่มีความสำคัญประจำภูมิภาค โดยมีทั้งครอบครัวซามูไร พนักงาน และคนรับใช้อาศัยอยู่รวมกัน แต่อาคารดั้งเดิมได้ถูกไฟไหม้ในช่วงสงครามโบชิน(Boshin War 1868)และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ทั้งหมดในช่วงสมัยเอโดะ…เนื่องจากซามูไรแห่งนี้มีฐานะข้าราชบริพารจำนวนมากทำให้ภายในคฤหาสน์ประกอบด้วยห้องพักหลายสิบห้อง โดยแบ่งเป็นส่วนๆ รวมกับสวนหย่อม ห้องพักสำหรับแขกผู้มาเยือน โรงน้ำชา โรงสีข้าว และสนามยิงธนู ปัจจุบันนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงหุ่นคนตามฉากในชีวิตประจำวัน และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
ที่พัก : AIZU ONYADO TOHO HOTEL หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ โอนเซ็น(Onsen) ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สี่

ไอสุ – ทะเลสาบโกะชิกิคินุมะ – นาสุ เอาท์เล็ท – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)….นำท่าน เดินทางสู่ทะเลสาบโกะชิกิคินุมะ หรือเรียกอีกอย่างหนี่งว่าทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีวิวสวยงามขึ้นชื่อของจังหวัดฟุคุชิมะใน 4ฤดูจะมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไป…ในฤดูร้อนจะได้ชื่นชมกับบรรยากาศ เขียวขจีของต้นไม้และมีบริการเรือพายให้เช่า และในฤดูใบไม้ผลิ จะได้เห็นความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่สะท้อนกับน้ำ ในทะเลสาบ เป็นบรรยากาศที่เห็นแล้วต้องหลงรักสถานที่แห่งนี้แน่นอน ฤดูนี้จึงเป็นฤดูที่มีผู้คน นิยมมา เยี่ยมชมมากที่สุด และพิเศษกว่านั้นว่ากันว่า ใครที่ได้เห็นปลาคาร์ฟสีขาวที่มีรูปหัวใจสีแดงอยู่กลางลำตัวในทะเลสาบแห่งนี้ จะพบกับความสุข ความรักสมหวังด้วย(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ1ชั่วโมง)…จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นาสุ เอาท์เล็ท เอาท์เล็ทที่มีแนวคิดการออกแบบที่ไม่เหมือนใครด้วยการรวมเอาไลฟ์สไตล์และความเป็นธรรมชาติมาไว้ด้วยกันที่นี่ซึ่งถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวอย่างมากเพราะนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้รับความสุขสนุกสนานไปพร้อมกับบรรยากาศอันดีงามลักษณะของสินค้าที่วางจำหน่ายไว้ให้เรามาช้อปปิ้งกันสำหรับที่นี่ก็มีมากมาย อาจไม่ใช่แบรนด์หรูหราเท่าไรนักแต่ทุกแบรนด์ก็มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักดีเพียงแค่มีการดีไซน์แบบมินิมอลไม่หวือหวาเน้นสไตล์แคชชวลที่เราสามารถใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันสำหรับใครที่ชื่นชอบในสินค้าที่มีสไตล์เรียบง่ายแต่ดูแพงต้องแวะมาที่นี่เลย รวมถึงใครที่ชอบออกกำลังกาย หรือมีกิจกรรมกลางแจ้งให้ไปทำบ่อยๆต้องไม่พลาด เพราะที่นี่มีแบรนด์สินค้ากีฬารวมตัวอยู่เยอะมากๆอาทิเช่นAdidas,Under Armour,Crocs,QUICK SILVER,TOMMY HILFIGER, Fossil, GAP, claire’s, Coach, clarks เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่มหานครโตเกียวเมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ำยุคมากมาย เพื่อนำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านชินจูกุหรือศูนย์กลางที่สองแห่งนครย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น2 ฝั่งใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ฝั่งทิศตะวันตก เป็นย่านธุรกิจที่เต็มไปด้วยอาคารสำนักงานสูงระฟ้า โรงแรมหรู และเป็นที่ตั้งของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Governmentซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของมหานครโตเกียวและฝั่งทิศตะวันออกเป็นย่านแห่งสีสันที่เต็มไปด้วย ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง เช่น Isetan, Takashimaya,Odakyu เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์,ร้านขายสินค้าแฟชั่น,ร้านขายสินค้าลดราคาและสินค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะ ซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นท่านจะได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการจับจ่ายซื้อของฝากจากร้านค้าต่างๆมากมายในย่านนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆเสื้อผ้า และของกระจุกกระจิก น่ารักๆในสไตล์แบบญี่ปุ่นกล้องถ่ายรูปดิจิตอล MP-3,Walkman,CD-Player,คอมพิวเตอร์,NoteBook, นาฬิกา เป็นต้น นอกจากนั้นท่านยังจะได้เห็นแฟชั่นการแต่งตัว และวัฒนธรรมต่าง ของเด็กวัยรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้าในกรุงโตเกียว ที่นับได้ว่ามีสไตล์ในแบบความเป็นตัวของตัวเอง***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ***
ที่พัก : APA MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนต้นแปะก๊วย อิโซนามิกิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)…(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปยังสนามบิน)นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่าคันนอน วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว…เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก องค์เจ้าแม่กวนอิม ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ โคมไฟขนาดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ …หรือจะเลือก เดินที่ ถนนนาคามิเซะท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝาก   ของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองMade In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย…นำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียว สกายทรี(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก…เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555โดยหอนี้มีความสูง 634เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง600เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร…ทิวทัศน์ของหอคอยโตเกียวสกายทรีที่บรรจุเทคโนโลยี แนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ…นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของคนโตเกียวสร้างขึ้นโดยจักพรรดิเมจิและมเหสีโชโกะในปี1920…ตั้งอยู่ใจกลาง สวนโยโยกิ สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทำให้ดูเหมือนกับว่า ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า หรือที่เรียกกันว่า Meiji Jingu’s forest…ประตูโทริอิขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของศาลเจ้าเมจิ  เป็นโทริอิที่ทำจากไม้มีความสูง 12เมตร, ความกว้าง 17 เมตร., น้ำหนัก13ตัน และมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย…นำท่านสู่ ถนนอิโช นามิกิ หรือ กิงโกะ อเวนิว เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสีของต้นแปะก๊วย  ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีใบของต้นแปะก๊วยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม ทั้งสองข้างทางใต้ต้นไม้ จะเต็มไปด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจถนนทั้งสองข้างทางของถนนเส้นนี้จะมีร้านคาเฟ่ที่ทำระเบียงยื่นออกมาเพื่อนั่งชมต้นไม้โดยเฉพาะในช่วงที่ใบต้นแป๊ะก๊วยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองคนจะมานั่งพักผ่อนจิบกาแฟทานอาหารกันเยอะมากนอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกัน…ก่อนกลับ….มุ่งหน้าสู่ย่านช้อปปิ้ง ฮาราจูกุ แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุดๆชาวปลาดิบ….ตื่นตาตื่นใจกับ แฟชั่น หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นต้น หรือบางที่ก็หลุดมากจากเกมส์เพลย์ , แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลั่งไคล้  หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี…อิสระให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจำวัน…สำหรับท่านที่ชื่นชอบการ ช้อปปิ้ง สามารถเดินเลือก ชมและซื้อสินค้ามากมายที่มีทั้ง แบรนด์เนมชื่อดั หรือ แฮนด์เมด ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ ถนนเทคาชิตะ ซึ่งคราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมายและสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวัน และ มื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย…ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ***สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

วันที่หก

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.20 น. เดินทางจากสนามบินฮาเนดะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG661
05.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
***********************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากสภาวะอากาศ,การเมือง,สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน30ท่านขึ้นไปในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) ลด 4,000 บาท
 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) ลด 11,0003
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 7. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 8. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 9. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 35 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น/การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียรวมถึงภัยธรรมชาติและการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากภัยธรรมชาติ,สภาวะอากาศ,ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง,สายการบิน,อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆโดยทางบริษัทฯจะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น/การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียรวมถึงภัยธรรมชาติและการยกเลิกเที่ยวบิน
 7. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนเครื่องบินหากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง15ท่านทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า(PRE CHECKIN)อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ปแต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกันและทางสายการบินไม่รับจองที่นั่งLONG LEGทุกกรณี
 10. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน(เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ)กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
 11. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 12. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็กเรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ2-3 คน/ห้องหากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่างสำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 13. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋าขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเองบางโรงแรมที่อยู่ในเมืองถนนค่อนข้างแคบรถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเอง
 14. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

…โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง…

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์นิกโก้ คินูกาวะ อาอิซุ โตเกียว 6วัน 3คืน(TG)ต.ค.61
รหัสทัวร์
JAP TAS07(TG)OCT
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว