บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

Japan

รหัสทัวร์ :
JAP TAS07(TG)JAN-MAR
ประเทศ :
Japan
สายการบิน :
Thai Airways (TG)

ทัวร์อาซาฮิกาว่า มอนเบ็ทสึ โซอุนเคียว ซัปโปโร 5วัน 3คืน(TG)ม.ค.-มี.ค.62

รหัสทัวร์: JAP TAS07(TG)JAN-MAR

HOKKAIDO ICE BREAKER ILLUMINATION PROGRAM 5DAYS 3NIGHTS (TG)

 • หมู่บ้านราเม็งแห่งอาซาฮีกาว่า ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮีกาว่า
 • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตว์แห่งเมืองหนาวท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์
 • ชม พิพิธภัณฑ์ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า สถานที่จัดถ้ำที่ทำจากหิมะชมกับผลงานการปั้นตุ๊กตาหิมะ
 • ล่องเรือตัดน้ำแข็ง มอมเบ็ทสึ เมืองชายฝั่งทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือ ของเกาะฮอกไกโด
 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทะเลน้ำแข็งโอค็อตสค์ หรือ GIZA จัดแสดงภาพและเสียงเหมือนจริงเรื่องราวของซีกโลก
 • ชมอาณาจักรน้ำแข็ง ณ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งโซอุนเคียว เฮียวบะกุ ที่จัดริมแม่น้ำอิชิคาริ
 • สนุกกับ กิจกรรมบนลานหิมะ ชิคิไซโนะโอกะ รีสอ
 • ร์ท เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ
 • ชมความงามของเทศกาล Sapporo White Illumination เทศกาลประดับไฟของเมืองซัปโปโร

วันเดินทาง

29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 45,900
28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2562 45,900

รายการท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2)  พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก         ***หมายเหตุ: เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
23.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง

ชิโตเซ่ – อาซาฮิกาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์ถ้ำน้ำแข็ง คามิกาว่า – มอมเบ็ทสึ

08.30 น. ถึงสนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย…ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ…..นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาว่า เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของ ฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของญีปุ่น เพื่อนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็งแห่งอาซาฮีกาว่า ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด … หมู่บ้านแห่งนี้ประกอบด้วยร้านราเม็งที่มีชื่อเสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันทำราเม็งของตนเองให้อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก…อิสระให้ท่านได้เลือกลิ้มลองรสชาติของราเม็งร้านเด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่อยแน่นอน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตว์แห่งเมืองหนาวท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก…นำท่านตื่นตากับ นกเพนกวิน เดินอวดความน่ารักภายในสวนสัตว์ให้ท่านได้บันทึกภาพอย่างใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวินและอุโมงค์ใต้น้ำที่ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ำได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา…หมีขาว ขั้วโลก ที่เดินอวดโฉมให้ท่านชมความน่ารักที่หาชมได้ยากไม่ต้องไปไกลถึงขั้วโลก…พร้อมชมความซุกซนของ แพนด้าแดง…เฝ้าชมความสง่างามของ เสือพันธุ์ไซบีเรี่ยน และ ฝูงสุนัขจิ้งจอก…นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับสัตว์พื้นเมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพื้นเมือง นกฮูก เหยี่ยว และสิงโตทะเล ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับเหล่าสัตว์นานาชนิด พร้อมเลือกถ่ายภาพตามอัธยาศัย…นำท่านสู่เมืองคามิคาวะ เพื่อชม พิพิธภัณฑ์ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า เป็นสถานที่จัดถ้ำที่ทำจากหิมะ ท่านจะได้ชื่นชมกับผลงานการปั้นตุ๊กตาหิมะ…นอกจากนี้ภายในถ้ำยังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ้ำหินงอก หินย้อย และเชิญชวนท่านพิสูจน์ความเย็นในระดับ – 41 องศาในห้องพิเศษ นอกจากนี้ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการปั้นหิมะเป็นรูปตุ๊กตา อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พัก : MOMBETSU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ โอนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม

มอมเบ็ทสึ –  ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทะเลน้ำแข็งโอค็อตสค์ – โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)….นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตัดหิมะ (Drift Ice Breaker Terminal) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 10 นาที) มอมเบ็ทสึ เมืองชายฝั่งทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือ ของเกาะฮอกไกโด และเป็นจุดตั้งต้น อีกแห่งในการออกเรือไปชมก้อนน้ำแข็งยักษ์ ในช่วงฤดูหนาวของญี่ปุ่น ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ซึ่งมีแค่ปีละครั้งเท่านั้น…นำท่านเพลิดเพลินกับฤดูหนาวของทะเลโอค็อตสค์ด้วยการล่องเรือตัดน้ำแข็ง Drift Ice Sightseeing Icebreaker Garinko II (เปิดตั้งแต่ 20 ม.ค.-31 มี.ค. ของทุกปี) ลำใหญ่นี้ ที่ใต้ท้องเรือ จะมีสว่านขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่ง ทำให้สามารถบดเจ้าก้อนน้ำแข็งยักษ์และแล่นตัดทะเลน้ำแข็งออกไปนอกชายฝั่งทะเลโอค็อตสค์ได้อย่างง่ายดาย…สัมผัสธรรมชาติพร้อมชมความงามของวิวทะเลโดยรอบ และก้อนน้ำแข็งยักษ์ หรือ Ice Drift สีขาวโพลนที่ลอยละลิ่ว ปลิวละล่อง มาจากขั้วโลกเหนือ ที่ปกคลุมทะเลอันกว้างใหญ่แห่งนี้ ซึ่งปกติจะเห็นได้ในแถบอาร์กติกเท่านั้น และหากโชคดีท่านจะได้ชมความน่ารักของสัตว์จากขั้วโลกที่ลอยติดก้อนน้ำแข็ง ทั้งหมีขาว แมวน้ำ นกนางนวล นกอินทรีย์ทะเลเป็นต้น …อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย(ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมงต่อรอบ และ หากช่วงที่ท่านเดินทางท่องเที่ยวไม่สามารถเห็น  ธารน้ำแข็ง ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ เนื่องจากเป็นเรื่องของธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย หลังอาหารกลางวัน นำท่านสัมผัสธารน้ำแข็งของจริงที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทะเลน้ำแข็งโอค็อตสค์(Okhotsk Sea Ice Museum) หรือ GIZA ภายในมีโดมที่จัดแสดงภาพและเสียงเหมือนจริงเรื่องราว ของซีกโลก รู้จักกันดีในชื่อ Astro vision มีลักษณะโดมวงกลมสามารถมองเห็นโดยรอบ 360 องศา โดยจะนำเสนอภาพอันอลังการสวยงามของทะเลโอค็อตสค์ เช่น ชิ้นส่วนของธารน้ำแข็งที่ใหญ่มากจนครอบคลุมไปสุดลูกหูลูกตา นอกจากนี้ยังมีสิ่งน่าสนใจอีกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น Severe Cold Activity Room เป็นห้องที่มีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ให้ท่านได้เห็นธารน้ำแข็งของจริง และมีนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้น้ำแข็ง เช่น นางฟ้าของธารน้ำแข็งคลิโอเน (Clione)เป็นสัตว์ทะเลที่จะได้เห็นในฤดูการเกิดธารน้ำแข็งเท่านั้น มีตัวใสขนาดจิ๋ว ว่ายน้ำด้วยครีบเล็กๆทั้งสอง และปลาที่ดูแปลกตาชนิดอื่นๆ ที่ต้องอาศัยในอุณหภูมิติดลบ รวมถึงฟองอากาศ ที่กลายเป็นน้ำแข็ง เป็นต้น…สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว(ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง มีระยะทางโดยประมาณ 115 กม.) หมู่บ้านเล็กๆอันแสนน่ารักที่อยู่ท่ามกลางหุบผาสูงและ ยังอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง นอกจากนี้โซอุนเคียวยังเป็นแหล่งน้ำแร่ออนเซนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของญี่ปุ่น ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามดั่งภาพวาดของจิตรกรที่รังสรรค์ขึ้นในฤดูหนาว ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง และหิมะขาวโพลนสะท้อนแสงอาทิตย์วาววับจับตา ซี่งเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพซึ่งหาชมได้ในฤดูหนาวเท่านั้น….จากนั้นนำท่านแวะชมความงามของ น้ำตกกิงกะ หรือ น้ำตกแม่น้ำสีเงิน มีขนาดความสูง 120 เมตร ในฤดูร้อนน้ำที่ไหลลงมาจากหน้าผา   นั้นมีลักษณะเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กันไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสีเงินแสนงดงาม…ส่วนไม่ไกลกันนักมีอีกหนึ่งน้ำตก น้ำตกริวเซย์ หรือ น้ำตกดาวตก มีขนาดความสูง  90 เมตร เนื่องจากน้ำตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผานั้นเมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กำลังตกมาจากฟากฟ้า…นอกจากนี้น้ำตกทั้งสองยังได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ำตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง…อิสระให้ท่านเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง เกาะฮอกไกโด ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น!!!
หลังอาหารค่ำ นำท่านชมอาณาจักรน้ำแข็งขนาดมหึมา ณ เทศกาล แกะสลักน้ำแข็งโซอุนเคียว เฮียวบะกุ ที่จัดริมแม่น้ำอิชิคาริ ในช่วงฤดูหนาว ปลายเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี (เทศกาลงานตั้งแต่ 25 มกราคม – 18 มีนาคม 2019) ภายในงาน จะประดับประดาด้วยประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะรูปทรงต่างๆที่สะท้อนกับแสงแดดในช่วงกลางวันเป็นสีขาว อมฟ้า และในช่วงกลางคืนน้ำแข็งเหล่านี้จะสะท้อนแสงไฟสีรุ้ง ราวกับโลกแห่งจินตนาการ เช่นต้นคริสต์มาส บ้านอิกลูของชาวเอสกิโม ถ้ำน้ำแข็ง    ที่มีหินงอกหินย้อยคล้ายของจริง อุโมงค์น้ำแข็ง และ บาร์น้ำแข็ง เป็นต้น …ตื่นตาตื่นใจกับ โดมและปราสาทน้ำแข็งขนาดใหญ่ซึ่งสามารถเดินเข้าไปเยี่ยมชมภายในได้อีกด้วย…ท่านจะได้เพลิดเพลินกับความงามของประติมากรรมน้ำแข็ง ซึ่งจัดได้ว่าเป็นเทศกาลน้ำแข็งที่มีรูปแบบแตกต่างและยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้เมืองอื่นๆ ในฮอกไกโด
ที่พัก : SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ โอนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สี่

โซอุนเคียว –ลานสกี ชิคิไซ โนะ โอกะ รีสอร์ท – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ –เทศกาลประดับไฟ ซัปโปโร – ซัปโปโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)….นำท่านสนุกกับ กิจกรรมบนลานหิมะ ชิคิไซโนะโอกะ รีสอร์ท (Shikisai no oka) ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ให้ท่านได้ลองเล่นกิจกรรม อาทิ ถาดเลื่อน ห่วงยาง สโนว์ราฟติ้ง สโนว์โมบิล…หรืออิสระให้ท่านได้เลือกเพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย(มีให้บริการเฉพาะSlade เท่านั้น/หากท่านใดสนใจจะลองเล่นสกีก็สามารถเช่าชุดและอุปกรณ์ได้ ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์สกี ครูฝึกสอน และกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี)…ตื่นเต้นท้าทายความกล้าแบบไม่ต้องกลัวกับการลื่นไถลด้วย สกี กับลานสกีได้อย่างจุใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง ซัปโปโร(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดศูนย์กลางความเจริญ อันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไป ในญี่ปุ่นซึ่งได้รับคำแนะน่าและพัฒนา จากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา…นำท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าฮอกไกโดหรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด…ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต…แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป…จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโด ซึซึกิโนะ ที่มีร้านค้า มากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย เช่น ร้าน Big Cameraจำหน่ายกล้องดิจิตอล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่องสำอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo….หลังอาหารค่ำนำท่านชมความงามของเทศกาล Sapporo White Illumination คือเทศกาลประดับไฟของเมืองซัปโปโรและเป็นงานเทศกาลประจำฤดูหนาวของเมืองอีกด้วย ลักษณะการจัดงานจะมีการแบ่งพื้นที่ในแต่ละส่วนของย่านใจกลางเมืองและตามถนนเส้นการค้าหลักในการประดับดวงไฟหลากสีเพื่อความสวยงาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง…Sapporo White Illumination เป็นเทศกาลที่มีอายุเก่าแก่จัดขึ้นครั้งแรกในปี 1981 โดยในปีนี้จะเป็นครั้งที่ 36 แล้ว มีการขยายพื้นที่จัดงานและเพิ่มไฟ LED กว่า 520,000 ดวงมาไว้ในงานครั้งนี้ทั้งยังเพิ่มความยิ่งใหญ่ของกิจกรรมและการแสดงต่างๆ อีกมากมาย…อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ **
ที่พัก :  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
…..น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่”
10.45 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน Thai Airways  เที่ยวบิน TG 671
16.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
***********************************************
หมายเหตุ :

 1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากสภาวะอากาศ,การเมือง,สายการบิน เป็นต้นราคาทัวร์โปรโมชั่นจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน30ท่านขึ้นไปในกรณีไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนวันเดินทาง
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. รบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
 4. กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน
 6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) ลด 3,000 บาท
 • เด็กอายุ2-11ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) ลด 9,000 บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 4. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 7. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 8. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
 9. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 35 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น/การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียรวมถึงภัยธรรมชาติและการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากภัยธรรมชาติ,สภาวะอากาศ,ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง,สายการบิน,อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆโดยทางบริษัทฯจะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น/การนำสิ่งของผิดกฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียรวมถึงภัยธรรมชาติและการยกเลิกเที่ยวบิน
 7. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนเครื่องบินหากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง15ท่านทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า(PRE CHECKIN)อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ปแต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกันและทางสายการบินไม่รับจองที่นั่งLONG LEGทุกกรณี
 10. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน(เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ)กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
 11. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 12. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็กเรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ2-3 คน/ห้องหากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่างสำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 13. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋าขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเองบางโรงแรมที่อยู่ในเมืองถนนค่อนข้างแคบรถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเอง
 14. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

…โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง…

โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อาซาฮิกาว่า มอนเบ็ทสึ โซอุนเคียว ซัปโปโร 5วัน 3คืน(TG)ม.ค.-มี.ค.62
รหัสทัวร์
JAP TAS07(TG)JAN-MAR
สายการบิน
Thai Airways (TG)
ประเทศ
Japan
วันที่เดินทาง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์มือถือ
เบอร์บ้าน
ID LINE
Email
ที่อยู่
ผู้เดินทางทั้งหมด

***หากคุณมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กร่วมเดินทางด้วยกรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่***

รายละเอียดห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักห้องคู่ห้อง
พักห้องเดี่ยวห้อง
เสริมเตียงห้อง
มีเตียงเสริมห้อง
ไม่มีเตียงเสริมห้อง
รายละเอียดที่นั่งบนเครื่อง
ตั๋ว Business (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)คน
ไม่ใช้ตั๋ว (ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง)คน
รีเควสที่นั่งติดหน้าต่างคน
รีเควสที่นั่งริมทางเดินคน
รีเควสวีลแชร์ในสนามบินคน
เหตุผลที่ต้องใช้วีลแชร์(รถเข็น)
*** การจัดการเรื่องที่นั่งและการขอวีลแชร์ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ดำเนินการทางทัวร์จะทำการขอให้แต่ไม่การันตีว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้พิจารณา ***
รายละเอียดเรื่องอาหาร
อาหารมังสวิรัตคน
อาหารเจคน
อาหารอิสลามคน
แพ้อาหารทะเล หรือ อื่นๆระบุ
ไม่ทานเนื้อวัว หรือ อื่นๆระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

** กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการติดต่อกับท่าน **

การสำรองที่จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระมัดจำแล้ว