Hight Light Tours

รหัสทัวร์: CHN BJSSKI6D(MF)
skiresort

ปักกิ่ง เทียนจิน สกีรีสอร์ต งานแกะสลักน้ำแข็งหลงชิงเสีย

เที่ยวปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม สกีรีสอร์ต ชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งหลงชิงเสีย นั่งรถไฟความเร็วสูง เทียนจิน ถนนอิตาลี 6 วัน 5 คืน บิน XIAMEN AIR เดินทาง 25 ธ.ค.2557 - ก.พ. 2558 ราคา 20,900 บาท

Xiamen Air
Xiamen Air

กำหนดการเดินทาง:

25-30 ธ.ค.2557 ราคา 20,900 บาท
30 ธ.ค.2557-4 ม.ค.2558 ราคา 22,900 บาท
15-20, 22-27 ม.ค. 2558 ราคา 20,900 บาท
29 ม.ค. – 3 ก.พ. 2558 ราคา 20,900 บาท
10-15 ก.พ.2558 ราคา 20,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN SHA7D
china

ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง 7 วัน

เที่ยวแชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี คุนหมิง กระเช้าใหญ่ ชมธารน้ำแข็ง ภูเขาหิมะมังกรหยก พัก 4 ดาว บิน TG เดินทาง 17 และ 23ต.ค.2557 ราคา 29,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

17-23,23-29 ต.ค. 29,900 บาท
5-11,12-18,19-25 พ.ย. 28,900 บาท
26 พ.ย.-2 ธ.ค. 28,900 บาท
4-10, 10-16 ธ.ค. 29,900 บาท
20-26 ธ.ค. 28,900 บาท
27 ธ.ค.-2 ม.ค. 31,900 บาท
7-13,21-27 ม.ค. 2558 27,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BJS4์N(TG)
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวงหลง, ทัวร์ฮาร์บิน, ทัวร์ธารน้ำห้าสี, ทัวร์อูหลู่มูฉี่, ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อู๋ฮั่น

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน วังกู้กง สวนผลไม้ บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว Golden Jaguar บิน TG ต.ค.-ธ.ค.2557 ราคา 24,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

15-19 ต.ค., 29 ต.ค.-2 พ.ย. 26,900 บาท
12-16,26-30 พ.ย. 24,900 บาท
6-10,10-14 ธ.ค. 24,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BJS-CHE5N(TG)DEC
china

ทัวร์ปักกิ่ง เฉิงเต๋อ สกีรีสอร์ต 6 วัน 5 คืน

เที่ยวเมือง เฉิงเต๋อ โปตาลาน้อย สถาปัตยกรรมทิเบต พระราชวังฤดูร้อนปี้สู่ซันจวง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สกีรีสอร์ต 6 วัน 5 คืน บิน TG เดินทางเทศกาลปีใหม่ 27 ธ.ค. และ 28 ธ.ค. 2557 ราคา 27,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

27 ธ.ค.2557-1 ม.ค.2558 ราคา 27,900 บาท
28 ธ.ค.2557 - 2 ม.ค.2558 ราคา 29,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CTU-HUA6D(TG618)
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เฉิงตู 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 5 คืน บิน TG ก.ย.-พ.ย.2557 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

17-22 ก.ย.2557 ราคา 35,900 บาท
10-15 ต.ค.2557 ราคา 42,900 บาท
31 ต.ค.-5 พ.ย. 2557 35,900 บาท
12-17 พ.ย. 2557 ราคา 33,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CKG5D(TG)NOV-JAN
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก 5 วัน 4 คืน บิน TG เดินทาง พ.ย.2557 - ม.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

13-17, 27 พ.ย.-1 ธ.ค.2557 ราคา 27,900 บาท
4-8,6-10 ธ.ค.2557 ราคา 28,900 บาท
27-31 ธ.ค.2557 ราคา 30,900 บาท
30 ธ.ค.2557-3 ม.ค.2558 ราคา 31,900 บาท
14-18 ม.ค.2558 ราคา 27,900 บาท

รหัสทัวร์: KOR JOU5D(Budget)
ทัวร์เกาหลี, Snow park, ทัวร์หมู่บ้านโพรวองซ์, ทัวร์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, ทัวร์ หมู่บ้านพูชอน, ทัวร์เขานัมซาน, ทัวร์N Seoul Tower, ทัวร์อินชอน , ทัวร์ไชน่า ทาวน์เกาหลี , ทัวร์วอมิโด , ทัวร์เมืองจอนจู , ทัวร์ภูเขาจูบกัน , ทัวร์พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ , ทัวร์ล่องเรือชมแม่น้ำอัน , ทัวร์เกาะนามิ , ทัวร์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ , ทัวร์ไอซ์แกลลอรี่ , ทัวร์ช้อปปิ้ง เมียงดง , ทัวร์ฮงอิก , ทัวร์โซรัคซาน

ทัวร์เกาหลี อินชอน จอนจู เอเวอร์แลนด์ ล่องเรือแม่น้ำฮัน 5 วัน 3 คืน

เที่ยวเกาหลี อินชอน ไชน่าทาวน์เกาหลี วอมิโด เมืองจอนจู ภูเขาจูบกัน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ ล่องเรือชมแม่น้ำอัน พร้อมบุฟเฟ่ต์บนเรือ 5 วัน 3 คืน เดินทาง ก.ย.-พ.ย.2557 ราคา 14,900 -21,900 บาท

Air_Jeju
Jeju Air (7C)

กำหนดการเดินทาง:

ก.ย.2557 ราคา 14,900- บาท
ต.ค.2557 ราคา 15,900-18,900 บาท
พ.ย.15,900-16,900 บาท -

รหัสทัวร์: ๋JAP HOK4์N(TG)OCT
ทัวร์ญีปุ่น, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์อะราชิยาม่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โยโกฮาม่า, ทัวร์เจ แปนแอลป์, ทัวร์ทาคายาม่า, ทัวร์ชิราคาวะโกะ, รถไฟชินคันเซ็น, ทัวร์ภูเขาไฟูจิ, ช้อป ปิ้งชินจูกุ , ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ภูเขาคุโรดาเกะ, ทัวร์อุทยานไดเซ็ทสึซัง, ทัวร์อาซาฮิกาว่า, ทัวร์โซอุนเคียว, เที่ยวเมืองตากอากาศโนโบ ริเบทสึ, ทัวร์โอซาก้า, ทัวร์นาโกย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โตเกียว, ฮาเนดะ, ทัวร์โอ ซาก้า, ทัวร์นาระ, ทัวร์ฟูชิมินาริ, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์ทะเลสาบฮามานะ, ฮาเนดะ,

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ฮอกไกโด ซัปโปโร ภูเขาไฟอุสึ บ่อโคลนเดือดจิโกกุดานิ ฮาโกดาเตะ โอตารุ 6 วัน 4 คืน เดินทาง ต.ค.2557

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

24-27 ต.ค. 2557 ราคา 53,900 บาท
31 ต.ค.-5 พ.ย.2557 ราคา 51,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN PVG4N(TG)NOV-FEB
china

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว- อู๋ซี 5 วัน 4 คืน บิน TG เดินทาง พ.ย.2557- ก.พ.2558 ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

13-17,26-30 พ.ย. 25,900 บาท
3-7, 6-10 ธ.ค. 25,900 บาท
28 ธ.ค.2557-1 ม.ค.2558 28,900 บาท
7-11,21-25 ม.ค. 25,900 บาท
4-8 ก.พ. 25,900 บาท

รหัสทัวร์: JAP HON3N(TG)NOV-DEC
ทัวร์ญีปุ่น, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์อะราชิยาม่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โยโกฮาม่า, ทัวร์เจ แปนแอลป์, ทัวร์ทาคายาม่า, ทัวร์ชิราคาวะโกะ, รถไฟชินคันเซ็น, ทัวร์ภูเขาไฟูจิ, ช้อป ปิ้งชินจูกุ , ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ภูเขาคุโรดาเกะ, ทัวร์อุทยานไดเซ็ทสึซัง, ทัวร์อาซาฮิกาว่า, ทัวร์โซอุนเคียว, เที่ยวเมืองตากอากาศโนโบ ริเบทสึ, ทัวร์โอซาก้า, ทัวร์นาโกย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โตเกียว, ฮาเนดะ, ทัวร์โอ ซาก้า, ทัวร์นาระ, ทัวร์ฟูชิมินาริ, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์ทะเลสาบฮามานะ, ฮาเนดะ,

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ โอซาก้า 6 วัน 3 คืน TG

เที่ยว ญี่ป่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่ โอซาก้า 6 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.2557 ราคา 41,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

5-10 พ.ย.2557 ราคา 41,900 บาท
26 พ.ย.- 1ธ.ค.2557 ราคา 41,900 บาท
3-8 ธ.ค.2557 ราคา 43,900 บาท
10-15 ธ.ค.2557 ราคา 43,900 บาท

รหัสทัวร์: ๋JAP TYO3N(TG)30DEC
ทัวร์ญีปุ่น, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์อะราชิยาม่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โยโกฮาม่า, ทัวร์เจ แปนแอลป์, ทัวร์ทาคายาม่า, ทัวร์ชิราคาวะโกะ, รถไฟชินคันเซ็น, ทัวร์ภูเขาไฟูจิ, ช้อป ปิ้งชินจูกุ , ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ภูเขาคุโรดาเกะ, ทัวร์อุทยานไดเซ็ทสึซัง, ทัวร์อาซาฮิกาว่า, ทัวร์โซอุนเคียว, เที่ยวเมืองตากอากาศโนโบ ริเบทสึ, ทัวร์โอซาก้า, ทัวร์นาโกย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โตเกียว, ฮาเนดะ, ทัวร์โอ ซาก้า, ทัวร์นาระ, ทัวร์ฟูชิมินาริ, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์ทะเลสาบฮามานะ, ฮาเนดะ,

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ สกีรีสอร์ต 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ลานสกีฟูจิเท็นรีสอร์ต อุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมไร่สตรอเบอร์รี่ อิ่มอร่อย บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 6 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง 30 ธ.ค.2557 - 4 ม.ค.2558

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

30 ธ.ค.2557-4 ม.ค.2558 ราคา 60,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BJS3์N(TG)OCT-DEC
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน วังกู้กง เทียนอันเหมิน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง ต.ค.-ธ.ค.2557

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

17-21 ต.ค, 31 ต.ค.-4 พ.ย. 24,900 บาท
7-11,14-18,21-25, 26-30 พ.ย. 23,900 บาท
4-8,9-13 ธ.ค. 24,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN ZHA-FEN5์N(TG)NOV-JAN
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เฟิ่งหวง บินตรงลงฉางซา โดย TG 6 วัน 5 คืน พัก 4 ดาว เดินทาง พ.ย.2557 -ม.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

19-24, 28 พ.ย.-3 ธ.ค. 26,900 บาท
5-10 ธ.ค. 27,900 บาท
28 ธ.ค. 2557 – 2 ม.ค. 2558 30,900 บาท
9-14,23-28 ม.ค. 26,900 บาท

รหัสทัวร์: KOR AMPM4D(XJ)
เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ ทัวร์เกาหลี, Snow park, ทัวร์หมู่บ้านโพรวองซ์, ทัวร์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, ทัวร์ หมู่บ้านพูชอน, ทัวร์เขานัมซาน, ทัวร์N Seoul Tower, ทัวร์อินชอน , ทัวร์ไชน่า ทาวน์เกาหลี , ทัวร์วอมิโด , ทัวร์เมืองจอนจู , ทัวร์ภูเขาจูบกัน , ทัวร์พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ , ทัวร์ล่องเรือชมแม่น้ำอัน , ทัวร์เกาะนามิ , ทัวร์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ , ทัวร์ไอซ์แกลลอรี่ , ทัวร์ช้อปปิ้ง เมียงดง , ทัวร์ฮงอิก , ทัวร์โซรัคซาน

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ไอซ์แกลลอรี่ ช้อปปิ้ง เมียงดง ฮงอิก 4 วัน 3 คืน เดินทาง ก.ย.-พ.ย.2557 บิน XJ (แอร์เอเซียเอ็กซ์) ราคา 13,900 บาท

Air_Airasia_X
Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

ก.ย., พ.ย.2557 ราคา 13,900 บาท
ต.ค.2557 15,900 บาท
22,23,24 ต.ค.2557 18,900 บาท

รหัสทัวร์: TUR HIG8D(TK)
ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย 8 วัน

ตุรกี อิสตัลบูล ชมพระราชวังโดลบามาเช่ ทรอย เที่ยวเปอร์กามัม ชมวิหารอะโครโปลิส ปราสาทปุยฝ้ายแห่งปามุคคาเล่ เมืองมรดกโลกแคปปาโดเกีย + JET CRUISE 8 วัน 5 คืน บิน Turkish Airline (TK ) พร้อมบินภายใน 1 เที่ยวบิน เดินทาง ส.ค.- ต.ค.2557 ราคา 49,900 บาท

Air_Turkish
Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

ส.ค.-ต.ค.2557 ราคา 49,900 บาท

รหัสทัวร์: ๋JAP HON4N(TG)29DEC
ภูเขาไฟฟูจิ ฮาโกเน่

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ฟูจิ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า รถไฟชินคันเซ็น ไร่สตรอเบอร์รี่ ภูเขาไฟฟูจิ สกีฟูจิเท็น โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งชินจูกุ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 6 วัน 4 คืน บิน TG เดินทาง 29 ธ.ค.2557-3 ม.ค.2558 ราคา 71,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

29 ธ.ค.2557 - 3 ม.ค. 2558 ราคา 71,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BJS-PVG4N(TG)
เซี่ยงไฮ้ ถนนนานกิง

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ นานกิง กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน บิน TG

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2 มหานคร กำแพงเมืองจีน กู้กง อวี้เหอหยวน ถนนนานกิง หาดว่ายทัน 6 วัน 4 คืน พ.ย. 2557 - ก.พ.2558 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

19-24 พ.ย. 29,900 บาท
4-9,16-21 ธ.ค. 29,900 บาท
26-31 ธ.ค. 31,900 บาท
13-18 ม.ค. 29,900 บาท
10-15 ก.พ. 29,900 บาท

รหัสทัวร์: SIN SIN3D(SQ)OCT-JAN
ft_695_350sentosa1

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สิงคโปร์ฟลายเออร์ มาริน่าเบย์แซนด์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ ช้อปปิ้งออร๋ชาร์ด 3 วัน บิน SQ ต.ค.2557 - ม.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

Air_Singapore
Singapore Airlines (SQ)

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค.-พ.ย.2557 ราคา 21,999 บาท
ธ.ค.2557 ราคา 21,999 บาท
5-7 ธ.ค.2557 ราคา 22,300 บาท
27-29,28-30,29-31 ธ.ค. ราคา 22,999 บาท
31 ธ.ค –2ม.ค. 2557 ราคา 23,999 บาท
1-3,2-4 ม.ค.2558 22,999 บาท

รหัสทัวร์: VIE SAPA3N(TG)DEC-JAN
sapa

ซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน

เที่ยวซาปา ลาวไก สวิสเซอร์แลนด์ของเวียดนาม ล่องเรือมังกรชมอ่าวฮาลอง 4 วัน บิน TG 4 วัน 3 คืน เดินทาง ธ.ค.2557 - ม.ค.2558 ราคา 15,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

4-7, 10 – 13 ธ.ค.2557 ราคา 15,900 บาท
27-30 ธ.ค.2557 ราคา 15,900 บาท
30 ธ.ค.2557 – 2 ม.ค. 2558 ราคา 19,900 บาท
15-18 ม.ค.2558 ราคา 15,900 บาท

รหัสทัวร์: IND KAS7D(AI333)
ft_2819_350kasmear222

ทัวร์แคชเมียร์ เดลลี อักรา 7 วัน 6 คืน

แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม กุลมาร์ก 7 วัน 6 คืน บิน AI 22 -28 ต.ค.2557 ราคาพิเศษ 39,900 บาท

Air_India
Air India (AI)

กำหนดการเดินทาง:

22-28 ตุลาคม 39,900 บาท

บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/1147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/1147