Hight Light Tours

รหัสทัวร์: CHN GHX8D(3U)MAY-JUN

กานหนาน เซี่ยเหอ หงหยวน 8วัน7คืน(3U)พ.ค.-มิ.ย.61

กานหนาน สวรรค์บนพื้นพิภพ สมญานามทิเบตน้อย ชมทุ่งหญ้าและสวนชุ่มน้ำ โค้งแรกแม่น้ำหวงเหอ ชมมหาทุ่งหญ้ารั่วเอ่อไก้ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอิสระของคนทิเบต เดือน พ.ค.8 วัน 7 คืน บิน SICHUAN AIRLINES (3U) เดินทาง พ.ค.- มิ.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

SICHUAN AIRLINES

กำหนดการเดินทาง:

20 – 27 พฤษภาคม 2561 32,900 บาท
17 – 24 มิถุนายน 2561 33,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CKG01(SL)10APR

ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อวู่หลง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 6 วัน 4 คืน(SL) 10-15 เม.ย 61

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ถ้ำฟูหยง อุทยานเขานางฟ้า แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มรดกโลก ล่องเรือชมแม่น้ำแยงซีเกียง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ทดสอบความกล้า ณ ระเบียงแก้วอวู่หลง 6 วัน 4 คืนสายการบิน THAI LION AIR ราคา 28,599 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

10 – 15 เมษายน 2561 28,599 บาท

รหัสทัวร์: EUR CRO8D(EK)MAR-MAY

ทัวร์โครเอเชีย พลิทวิตเซ่ ดูบรอฟนิค 8 วัน(EK)มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์โครเอเชีย ซาเกรบ สปลิท นีอุม ดูบรอฟนิค อุทยานธรรมชาติพลิทวิตเซ่ เส้นทางแสนสวยโรแมนติค แห่งยุโรป 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลนส์ (EK)เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2561 ราคา 44,800 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

มี.ค.61 44,800 บาท
เม.ย.61 44,800 บาท
พ.ค.61 44,800 บาท

รหัสทัวร์: ๋JAP TTN33(XJ)APR-MAY

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว อิบารากิ เทศกาลชมดอกไม้ 5 วัน 3 คืน (XE)เม.ย.-พ.ค.61

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ฤดูใบไม้ผลิ ชมทุ่งพิงค์มอส ดอกวิสเทีเรีย และพรรณไม้งามตามฤดูกาล ช็อปปิ้งชินจูกุ พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น 5 วัน 3 คืน เดินทางสายการบิน Air Asia X (XJ) เดินทาง เม.ย.-พ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท

Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

เม.ย.61 28,888 บาท
พ.ค.61 29,999 บาท

รหัสทัวร์: EUR EK010B(EK)MAR-MAY

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เทศกาลทิวลิป 7 วัน 4 คืน (EK)มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ชมเทศกาลดอกทิวลิป 2018 ล่องเรือบาโตมุชและล่องเรือหลังคากระจก หอไอเฟล มหานครปารีส หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ซานส์สคันส์ 7 วัน 4 คืน บิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง มี.ค.- พ.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

มี.ค. 61 42,900 บาท
เม.ย. 61 40,900 บาท

รหัสทัวร์: RUS EK002(EK)FEB-JUN

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน(EK)ก.พ.-เม.ย.61

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบริกซ์ พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซนต์บาซิล นั่งรถไฟด่วน SASPAN พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังเคลมลิน ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ กาล่าดินเนอร์ 8 วัน 5 คืน บิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง ก.พ.-เม.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ. 61 54,900 บาท
มี.ค.61 54,900 บาท
เม.ย. 61 57,900 บาท
พ.ค.61 57,900 บาท

รหัสทัวร์: ๋JAP TTN37(TG)APR-MAY

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน (TG)เม.ย.-พ.ค.61

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว โอซาก้า ภูเขาไฟฟูจิ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ชมเทศกาลแสงสี ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ วัดอาซากุสะ ขึ้นกระเช้าคาชิคาชิขึ้นสู่ยอดเขา Mitsutoge วัดคินคะคุจิ ช็อปปิ้งย่านชินไซบาชิ แช่ออนเซ็น พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 5 วัน 3 คืน บินสายการบินไทย (TG) เดินทาง ม.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 37,888 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

เม.ย.61 43,888 บาท
พ.ค.61 44,800 บาท

รหัสทัวร์: TAI FOR06(SL)JAN-MAR

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เจียอี้ เย๋หลิ่ว 5วัน3คืน (SL)ม.ค.-มี.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง นั่งรถไฟโบราณเที่ยวชมอุทยานอาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต และ เถาหยวน 5 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) เดินทาง ม.ค.-มี.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 15,555 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

ม.ค.61 15,555 บาท
ก.พ.61 15,555 บาท
มี.ค. 61 15,555 บาท

รหัสทัวร์: CHN CTU03(TG)MAR-MAY

ทัวร์ต๋ากู่ ซื่อกูเหนียงซาน ตานปา 6 วัน 5 คืน (TG) มี.ค.- พ.ค.61

ทัวร์เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานธารน้ำแข็งหิมะพันปี อุทยานซื่อกูเหนียงซาน ตานปาหมู่บ้านธิเบตที่สวยที่สุดในจีน ชมเขื่อนโบราณตูเจียงเอี้ยน ศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้าและชมโชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) เดินทาง มี.ค.- พ.ค.2561

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

13-18 มี.ค.61 27,900 บาท
27 มี.ค. – 1 เม.ย. 27,900 บาท
4-9 เม.ย. 28,900 บาท
10-15 เม.ย. 30,900 บาท
26 เม.ย.– 1 พ.ค. 27,900 บาท
8-13, 24-29 พ.ค. 27,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN XIY02(WE)MAR-MAY

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 7 วัน 5 คืน (WE)มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง อุทยานหยุนไถซาน ชมสุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิ์จิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู วัดเส้าหลิน ชมเทศกาลดอกโบตั๋น 7 วัน 5 คืน เดินทางโดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

29 มี.ค.-4 เม.ย. 32,900 บาท
5-11, 23-29 เม.ย. 33,900 บาท
16-22 เม.ย. 35,900 บาท
30 เม.ย.-6 พ.ค. 33,900 บาท
7-13 พ.ค. 33,900 บาท
23-29 พ.ค. 32,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN SLK8D(CZ)MAR-MAY

ทัวร์อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8 วัน 7 คืน (CZ)มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์เส้นทางสายไหม ซินเจียง อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน กานซู่ เมือง ถ้ำผาโม่เกาคู ขี่อูฐชมเนินทรายครวญ เจียยี่กวนกำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย 8 วัน 7 คืน บินสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เดินทาง มี.ค.-พ.ค. 2561 ราคา 54,900 - 56,900 บาท

China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

22-29 มี.ค. 54,900 บาท
13-20 เม.ย. 56,900 บาท
23-30 พ.ค. 54,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BAM6D(CZ)MAR-MAY

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน (CZ) มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า หมู่บ้านอายุวัฒนะ ชมน้ำตกเต๋อเทียน ล่องเรือถ้ำหน้าต่างสวรรค์ ชมถ้ำคริสตัล ล่องเรือไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน 6 วัน 5 คืน บิน CZ เดินทาง มี.ค. - พ.ค.2561 ราคา 27,900 บาท

China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

8-13 มี.ค.61 27,900 บาท
21-26 มี.ค.61 27,900 บาท
28 มี.ค.-2 เม.ย.61 27,900 บาท
2-7 พ.ค.61 27,900 บาท

รหัสทัวร์: EUR EK013(EK)FEB-MAY

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (EK)ก.พ.-พ.ค.61

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ชมพระราชวังนิมเฟนบูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท หลังคาทองคำเมืองอินส์บรูค ปราสาทนอยชวานสไตน์ สะพานไม้ชาเปล และน้ำตกไรน์ 7 วัน 4 คืน บินสายการบิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง ก.พ.-พ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

14-20 ก.พ.61 39,900 บาท
15-21 มี.ค. 39,900 บาท
10-16 เม.ย. 49,900 บาท
26 เม.ย.-2 พ.ค. 40,900 บาท

รหัสทัวร์: TUR WOW(TK)MAR

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย 8 วัน(TK)มี.ค.61

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองปามุคคาเล่ คับปปาโดเกีย เมืองใต้ดินไคมัคลี่ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ช็อปปิ้งตลาดสไปซ์ พิเศษพักโรงแรมถ้ำ 1 คืน 8 วัน บินตรงสู่ตุรกึโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) เดินทาง มี.ค.2561 ราคาพิเศษเริ่มต้น 29,900 บาท

Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

มี.ค.61 29,900-31,900 บาท

รหัสทัวร์: MYN RGN01(UB)FEB-MAY
ย่างกุ้ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (UB)ก.พ.-พ.ค.61

เที่ยวพม่าย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระราชวังบุเรงนอง 3 วัน 2 คืน บิน Myanmar National Airlines (UB) เดินทาง ก.พ.-พ.ค.2561 ราคา 12,999-15,555 บาท

Myanmar National Airlines

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ.61 13,555 บาท
มี.ค.61 13,555 บาท
เม.ย.61 13,555 บาท
13-15 เม.ย.61 15,555 บาท
พ.ค.61 12,999 บาท

รหัสทัวร์: MYN MDL01(8M)FEB-APR

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 4 วัน 3 คืน (8M)ก.พ.-เม.ย.61

เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ สักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง มหาเจดีย์ชเวซิกอง และร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี 4 วัน 3 คืน บิน Myanmar Airways International เดินทาง ก.พ.-เม.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

Myanmar Airways Inter

กำหนดการเดินทาง:

ก.พ. 2561 14,999 บาท
มี.ค. 2561 14,999 บาท
เม.ย.61 14,999 บาท
11-14 เม.ย.61 15,999 บาท

รหัสทัวร์: CHN CSX02(CZ)MAR-MAY

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน 5 ดาว (CZ)มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน ถ้ำหลวงหลงต้ง ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พร้อมสุดยอด 2 โชว์ดัง เที่ยวครบไฮไลท์ของจางเจียเจี้ย พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เดินทาง 28 มี.ค.-1 เม.ย.และ 2-6 พ.ค.2561 ราคา 30,900 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

28 มี.ค.-1 เม.ย.61 30,900 บาท
2-6 พ.ค. 30,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN KMG01(TG)MAR-MAY

ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี่ 7 วัน 6 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค.61

เที่ยวแชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี คุนหมิง กระเช้าใหญ่ ชมธารน้ำแข็ง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิน 7 วัน 6 คืนพัก 4 ดาว บิน TG เดินทาง ธ.ค.2560 - มี.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

7-13, 14-20 มี.ค.61 27,999 บาท
21-27 มี.ค. 27,999บาท
28 มี.ค.- 3 เม.ย. 27,999 บาท
4-10, 18-24 เม.ย. 28,999 บาท
10-16 เม.ย. (MU) 31,900 บาท
11-17 เม.ย.(MU) 31,900 บาท
25 เม.ย. - 1 พ.ค. 28,999 บาท
1-7, 8-14, 23-29 พ.ค. 27,999 บาท

รหัสทัวร์: CHN CKG01(WE)MAR-MAY

ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อวู่หลง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน(WE)มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ถ้ำฟูหยง อุทยานเขานางฟ้า แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มรดกโลก ล่องเรือชมแม่น้ำแยงซีเกียง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ทดสอบความกล้า ณ ระเบียงแก้วอวู่หลง 5 วัน 4 คืน บิน Thai Smile Airways พักโรงแรม 5 ดาว เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 27,999 -28,999 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

29 มี.ค.-2 เม.ย.61 27,999 บาท
10-15 เม.ย. (Lion Air) 28,999 บาท
5-9, 25-29 พ.ค. 27,999 บาท

รหัสทัวร์: SIN SIN04(SQ)JAN-MAY

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล มารีน่าเบย์ 3 วัน 2 คืน(SQ)ม.ค.-พ.ค.61

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ มารีน่าเบย์แซนด์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ สิงคโปร์ฟลายเออร์ วัดพระเขี้ยวแก้วย่านไชนาทาวน์ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 วัน 2 คืน บิน Singapore Airlines(SQ) เดินทาง ม.ค.-พ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

Singapore Airlines (SQ)

กำหนดการเดินทาง:

19-21 ม.ค.2561 21,999 บาท
16-18 ก.พ. 22,999 บาท
16-18,23-25 มี.ค. 22,999 บาท
6-8 เม.ย. 22,999 บาท
12-14,13-15,14-16 เม.ย. 23,999 บาท
15-17 เม.ย. 22,999 บาท
28-30 เม.ย. 23,999 บาท
11-13 พ.ค. 22,999 บาท

รหัสทัวร์: VIE FAN4D(TG)MAR-AUG

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (TG)มี.ค.-ส.ค.61

ทัวร์เวียดนาม ซาปา สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนามเหนือ ไร่นาขั้นบันได วัฒนธรรมชนเผ่า ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวพาโนราม่า พิชิตยอดเขาฟานซีปัน ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมหุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก 4 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง ม.ค.-มี.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

1-4,10-13,15-18,23-26 มี.ค. 17,599 บาท
29 มี.ค.-1 เม.ย. 17,599 บาท
5-8 เม.ย. 17,999 บาท
14-17 เม.ย. 18,999 บาท
28 เม.ย.-1พ.ค. 17,599 บาท
10-13, 26-29 พ.ค. 17,599 บาท
7-10, 21-24 มิ.ย. 17,599 บาท
27-30 ก.ค. 17,999 บาท
10-13 ส.ค. 17,999 บาทบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147