Hight Light Tours

รหัสทัวร์: CHN URC01(SC)MAY-SEP

ทัวร์คานาสือ เค่อลามาอี้ อูหลู่มู่ฉี 7วัน5คืน (SC)พ.ค.-ก.ย.61

ทัวร์คานาสือ ซินเกียง เค่อลามาอี้ อูหลู่มู่ฉี เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติอุทยานคานาสือบนหุบเขาอัลไต ชมทะเลสาบวงพระจันทร์-โค้งน้ำมังกรหลับ ธารน้ำห้าสี นครสายลมอู๋ฉ่ายเฉิง เมืองปิศาจอูเอ๋อเหอ เค่อลามาอี้ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เดินทาง พ.ค.-ก.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 38,999 บาท

Shandong Airlines

กำหนดการเดินทาง:

23-29 พ.ค.61 38,999 บาท
13-19 มิ.ย. 39,999 บาท
24-30 ก.ค. 43,999 บาท
7-13 ส.ค. 45,599 บาท
12-18 ก.ย. 45,599 บาท
14-20 ก.ย. 45,599 บาท

รหัสทัวร์: CHN LXH5D(3U)MAY-JUNE

ทัวร์ทิเบต ลาซา โปตาลา 5 วัน 4 คืน (3U) พ.ค.-มิ.ย.61

ทัวร์ทิเบต ลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง)  สมญานาม หลังคาโลก ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระราชวังโปตาลาคัง ทะเลสาบยัมดรอก หรือ ทะเลสาบเทอร์คอยซ์ 5 วัน 4 คืน บิน SICHUAN AIRLINES (3U) เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.2561 ราคาโปรโมชั่นพิเศษ 31,999 บาท

SICHUAN AIRLINES

กำหนดการเดินทาง:

7-11 พ.ค.61 31,999 บาท
28 พ.ค.- 1 มิ.ย.61 31,999 บาท
25-29 มิ.ย.61 31,999 บาท

รหัสทัวร์: CHN GHX8D(3U)MAY-JUN

ทัวร์ทิเบต กานหนาน เซี่ยเหอ หงหยวน 8วัน7คืน(3U)พ.ค.-มิ.ย.61

กานหนาน สวรรค์บนพื้นพิภพ สมญานามทิเบตน้อย ชมทุ่งหญ้าและสวนชุ่มน้ำ โค้งแรกแม่น้ำหวงเหอ ชมมหาทุ่งหญ้ารั่วเอ่อไก้ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอิสระของคนทิเบต เดือน พ.ค.8 วัน 7 คืน บิน SICHUAN AIRLINES (3U) เดินทาง พ.ค.- มิ.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

SICHUAN AIRLINES

กำหนดการเดินทาง:

20 – 27 พฤษภาคม 2561 32,900 บาท
17 – 24 มิถุนายน 2561 33,900 บาท

รหัสทัวร์: ๋JAP TTN45(XJ)JUN

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด พิ้งค์มอส 6 วัน 4 คืน (XJ) มิ.ย.61

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมทุ่งพิงค์มอส ณ สวนทาดิโนะอูเอะ ชมดอกไม้หลากหลายพรรณ เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชิมราเมงต้นตำหรับ ร หมู่บ้านราเมง ช็อปปิ้งจุใจ 6 วัน 4 คืน เดินทางสายการบิน Air Asia X (XJ) เดินทางมิ.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท

Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

มิ.ย.61 29,888 - 32,888 บาท

รหัสทัวร์: EUR EK010B(EK)MAY

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เทศกาลทิวลิป 7วัน(EK)พ.ค.61

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ชมเทศกาลดอกทิวลิป 2018 ล่องเรือบาโตมุชและล่องเรือหลังคากระจก หอไอเฟล มหานครปารีส หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ซานส์สคันส์ 7 วัน 4 คืน บิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง พ.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

9-15 พ.ค. 40,900 บาท

รหัสทัวร์: RUS EK002(EK)MAY-AUG

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน(EK)พ.ค.-ส.ค.61

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบริกซ์ พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซนต์บาซิล นั่งรถไฟด่วน SASPAN พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังเคลมลิน ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ กาล่าดินเนอร์ 8 วัน 5 คืน บิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง ก.พ.-เม.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

29 พ.ค. - 5 มิ.ย. 57,900 บาท
22-26 ก.ค. 57,900 บาท
24-31 ก.ค. 57,900 บาท
25 ก.ค. - 1 ส.ค. 57,900 บาท
8-15 ส.ค. 57,900 บาท
10-17 ส.ค. 57,900 บาท

รหัสทัวร์: TAI FOR06(SL)JUN-OCT

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เจียอี้ เย๋หลิ่ว 5วัน3คืน (SL)มิ.ย.-ต.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง นั่งรถไฟโบราณเที่ยวชมอุทยานอาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต และ เถาหยวน 5 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) เดินทาง มิ.ย.-ต.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 12,555 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

มิ.ย. 61 12,555 บาท
ก.ค.-ก.ย. 61 12,555 บาท
ต.ค. 61 15,900-16,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CTU03(TG)MAY-SEP

ทัวร์ต๋ากู่ ซื่อกูเหนียงซาน ตานปา 6 วัน 5 คืน (TG) พ.ค.-ก.ย.61

ทัวร์เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานธารน้ำแข็งหิมะพันปี อุทยานซื่อกูเหนียงซาน ตานปาหมู่บ้านธิเบตที่สวยที่สุดในจีน ชมเขื่อนโบราณตูเจียงเอี้ยน ศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้าและชมโชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) เดินทาง พ.ค.-ก.ย.2561

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

8-13, 24-29 พ.ค.61 27,900 บาท
20-25 มิ.ย. 27,900 บาท
25-30 ก.ค. 28,900 บาท
29 ส.ค.-3 ก.ย. 28,900 บาท
19-24 ก.ย. 29,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN XIY02(WE)JUN-OCT

ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน ลั่วหยาง 6 วัน 5 คืน (WE)มิ.ย.-ต.ค.61

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง อุทยานหยุนไถซาน ชมสุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิ์จิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู วัดเส้าหลิน เที่ยวครบไฮไลท์ 2 มณฑล 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เดินทาง มิ.ย.-ต.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

5-10, 20-25 มิ.ย.61 32,900 บาท
27 ก.ค.-1 ส.ค. 34,900 บาท
9-13, 22-26 ส.ค. 34,900 บาท
18-23 ก.ย. 34,900 บาท
18-23 ต.ค. 35,900 บาท
25-30 ต.ค. 33,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN SLK8D(CZ)JUN-OCT

ทัวร์เส้นทางสายไหม จีน 8 วัน 7 คืน อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว (CZ)มิ.ย.-ต.ค.61

ทัวร์เส้นทางสายไหม ซินเจียง อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน กานซู่ เมือง ถ้ำผาโม่เกาคู ขี่อูฐชมเนินทรายครวญ เจียยี่กวนกำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย วัดถ้ำพันรูปปิงหลิงซื่อ สวนสุ่ยเฌอ 8 วัน 7 คืน บินสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เดินทาง มิ.ย.-ต.ค. 2561 ราคา 57,900 บาท

China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

14-21 มิ.ย. 61 57,900 บาท
12-19 ต.ค. 57,900 บาท
18-25 ต.ค. 57,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BAM01(CZ)MAY-OCT

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน (CZ)พ.ค.-ต.ค.61

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า หมู่บ้านอายุวัฒนะ น้ำตกเต๋อเทียน ชมถ้ำคริสตัล ล่องเรือถ้ำหน้าต่างสวรรค์ ล่องเรือไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน 6 วัน 5 คืน บิน CZ เดินทาง พ.ค.-ต.ค.2561 ราคา 27,900 บาท

China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

2-7,24-29 พ.ค.61 27,900 บาท
12-17 มิ.ย. 27,900 บาท
19-24 ก.ย. 27,900 บาท
12-17, 18-23 ต.ค. 28,900 บาท
23-28 ต.ค. 28,900 บาท

รหัสทัวร์: EUR EK013(EK)MAY-AUG

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน(EK)พ.ค.-ส.ค.61

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ชมพระราชวังนิมเฟนบูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท หลังคาทองคำเมืองอินส์บรูค ปราสาทนอยชวานสไตน์ สะพานไม้ชาเปล และน้ำตกไรน์ 7 วัน 4 คืน บินสายการบิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง พ.ค.-ส.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

28 พ.ค. - 3 มิ.ย. 40,900 บาท
20-26 มิ.ย. 40,900 บาท
4-10 ก.ค. 41,900 บาท
22-28 ก.ค. 41,900 บาท
25-31 ก.ค. 41,900 บาท
8-14 ส.ค. 41,900 บาท

รหัสทัวร์: TUR WOW(TK)JUL-DEC

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย 8 วัน(TK)ก.ค.-ธค.61

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองปามุคคาเล่ คับปปาโดเกีย เมืองใต้ดินไคมัคลี่ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ช็อปปิ้งตลาดสไปซ์ พิเศษพักโรงแรมถ้ำสายการบิน เตอร์กริซ แอร์ไลน์ เดินทาง ก.ค.-ธ.ค.2561 ราคาเพียง 32,900 บาท

Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

ก.ค.-ธ.ค. 61 32,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CSX03(CZ)31 OCT

ทัวร์จางเจียเจี้ย 3 ภูผา 5วัน4คืน (CZ)31 ต.ค- 4 พ.ย.61

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน พร้อมสุดยอดโชว์ดังนางจิ้งจอก เที่ยวครบไฮไลท์ของจางเจียเจี้ย พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว พิเศษ กวางตุ้ง ,ซุปเห็ด, หมูย่างเกาหลี, เป็ดปักกิ่ง และอาหารหูหนาน 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เดินทาง 31 ต.ค-4 พ.ย.61 ราคา 22,999 บาท

China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

31 ต.ค.-1 พ.ย.61 22,999 บาท

รหัสทัวร์: CHN CKG01(FD)JUN-OCT

ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อวู่หลง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน(FD)มิย.-ต.ค.61

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ถ้ำฟูหยง อุทยานเขานางฟ้า แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มรดกโลก ล่องเรือชมแม่น้ำแยงซีเกียง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ทดสอบความกล้า ณ ระเบียงแก้วอวู่หลง 5 วัน 4 คืน บิน Air Asia พักโรงแรม 5 ดาว เดินทาง มิ.ย.-ต.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 26,999 -28,999 บาท

Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง:

7-11, 22-26 มิ.ย. 61 26,999 บาท
11-15 ก.ค. 26,999 บาท
5-9, 19-23 ก.ย. 26,999 บาท
13-17, 17-21 ต.ค. 28,999 บาท

รหัสทัวร์: SIN SIN04(SQ)JUN-OCT

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล มารีน่าเบย์ 3 วัน 2 คืน(SQ)มิ.ย.-ต.ค.61

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ มารีน่าเบย์แซนด์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ วัดพระเขี้ยวแก้วย่านไชนาทาวน์ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 วัน 2 คืน บิน Singapore Airlines(SQ) เดินทาง มิ.ย-ต.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

Singapore Airlines (SQ)

กำหนดการเดินทาง:

มิ.ย.2561 15,999 -16,999 บาท
ก.ค.2561 15,999-17,999 บาท
ส.ค.2561 15,999-17,999 บาท
ก.ย.2561 15,999 -16,999 บาท
ต.ค.2561 16,999-17,999 บาท

รหัสทัวร์: VIE FAN4D(TG)JUL-SEP

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (TG)ก.ค.-ก.ย.61

ทัวร์เวียดนาม ซาปา สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนามเหนือ ไร่นาขั้นบันได วัฒนธรรมชนเผ่า ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวพาโนราม่า พิชิตยอดเขาฟานซีปัน ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมหุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก 4 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง ก.ค.-ก.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

5-8 ก.ค. 61 16,999 บาท
27-30 ก.ค. 61 17,999 บาท
10-13 ส.ค. 17,999 บาท
23-26 ส.ค. 16,999 บาท
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 16,999 บาท
6-9,14-17,22-25,27-30 ก.ย. 16,999 บาทบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147