Hight Light Tours

รหัสทัวร์: CHN HRB5D(CZ)30DEC
china

ทัวร์ฮาร์บิ้น งานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและหิมะระดับโลก 2015 (CZ) 5 วัน 4 คืน

เที่ยวฮาร์บิ้น เมืองน้ำแข็งเหนือสุดของจีน ชมงานแกะสลักน้ำแข็ง และแกะสลักหิมะยิ่งใหญ่ระดับโลกปี 2015 สกีเอ้อหลงซาน ฮาร์บิ้นโพลาร์แลนด์ สวนเสือไซบีเรีย ถนนโบราณกวนตง บิน CZ 5 วัน 4 คืน เดินทาง 30 ธ.ค.2557 - 3 ม.ค. 2558 ราคา 36,900 บาท

China Southern Airlines
China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

30 ธ.ค.2557-3 ม.ค.2558 ราคา 36,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BJSSKI6D(MF)
skiresort

ปักกิ่ง เทียนจิน สกีรีสอร์ต งานแกะสลักน้ำแข็งหลงชิงเสีย

เที่ยวปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม สกีรีสอร์ต ชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งหลงชิงเสีย นั่งรถไฟความเร็วสูง เทียนจิน ถนนอิตาลี 6 วัน 5 คืน บิน XIAMEN AIR เดินทาง 25 ธ.ค.2557 - ก.พ. 2558 ราคา 20,900 บาท

Xiamen Air
Xiamen Air

กำหนดการเดินทาง:

25-30 ธ.ค.2557 ราคา 20,900 บาท
30 ธ.ค.2557-4 ม.ค.2558 ราคา 22,900 บาท
15-20, 22-27 ม.ค. 2558 ราคา 20,900 บาท
29 ม.ค. – 3 ก.พ. 2558 ราคา 20,900 บาท
10-15 ก.พ.2558 ราคา 20,900 บาท

รหัสทัวร์: TUR HIG8DNOV-DEC(TG065)
ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย 8 วัน (TK)

ทัวร์ตุรกี อิสตัลบูล ชมพระราชวังโดลบามาเช่ ทรอย เที่ยวเปอร์กามัม ชมวิหารอะโครโปลิส ปราสาทปุยฝ้ายแห่งปามุคคาเล่ เมืองมรดกโลกแคปปาโดเกีย 8 วัน 6 คืน บิน Turkish Airline (TK ) พร้อมบินภายใน 1 เที่ยวบิน เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.2557 ราคา 49,900 บาท

Air_Turkish
Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

29 พ.ย.-6 ธ.ค 49,900 บาท
3-10, 5-12,6-13,7-14 ธ.ค 49,900 บาท
30 ธ.ค.-6 ม.ค. 49,900 บาท
31 ธ.ค.-7 ม.ค. 49,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN SHA7D(TG)NOV-JAN
china

ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง 7 วัน 6 คืน

เที่ยวแชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี คุนหมิง กระเช้าใหญ่ ชมธารน้ำแข็ง ภูเขาหิมะมังกรหยก พัก 4 ดาว บิน TG เดินทาง พ.ย. 2557 - มกราคม 2558 *** 21-31 ธ.ค. การแสดง Impression Lijiang ปิดปรับปรุง เปลี่ยนเป็นชม Lijiang Lishui Jinsha ***

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

19-25 พ.ย. 28,900 บาท
26 พ.ย.-2 ธ.ค. 28,900 บาท
4-10, 10-16 ธ.ค. 29,900 บาท
20-26 ธ.ค. 28,900 บาท
27 ธ.ค.-2 ม.ค. 31,900 บาท
7-13,21-27 ม.ค. 2558 27,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BJS4์N(TG)
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวงหลง, ทัวร์ฮาร์บิน, ทัวร์ธารน้ำห้าสี, ทัวร์อูหลู่มูฉี่, ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อู๋ฮั่น

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน วังกู้กง สวนผลไม้ บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว Golden Jaguar บิน TG ต.ค.-ธ.ค.2557 ราคา 24,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

15-19 ต.ค., 29 ต.ค.-2 พ.ย. 26,900 บาท
12-16,26-30 พ.ย. 24,900 บาท
6-10,10-14 ธ.ค. 24,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BJS-CHE5N(TG)DEC
china

ทัวร์ปักกิ่ง เฉิงเต๋อ สกีรีสอร์ต 6 วัน 5 คืน

เที่ยวเมือง เฉิงเต๋อ โปตาลาน้อย สถาปัตยกรรมทิเบต พระราชวังฤดูร้อนปี้สู่ซันจวง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สกีรีสอร์ต 6 วัน 5 คืน บิน TG เดินทางเทศกาลปีใหม่ 27 ธ.ค. และ 28 ธ.ค. 2557 ราคา 27,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

27 ธ.ค.2557-1 ม.ค.2558 ราคา 27,900 บาท
28 ธ.ค.2557 - 2 ม.ค.2558 ราคา 29,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CKG5D(TG)DEC-JAN
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก 5 วัน 4 คืน บิน TG เดินทาง ธ.ค.2557 - ม.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

6-10 ธ.ค.2557 ราคา 28,900 บาท
27-31 ธ.ค.2557 ราคา 30,900 บาท
30 ธ.ค.2557-3 ม.ค.2558 ราคา 31,900 บาท
14-18 ม.ค.2558 ราคา 27,900 บาท
29 ม.ค.-2 ก.พ.2558 ราคา 27,900 บาท

รหัสทัวร์: KOR JOU5D(Budget)
ทัวร์เกาหลี, Snow park, ทัวร์หมู่บ้านโพรวองซ์, ทัวร์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, ทัวร์ หมู่บ้านพูชอน, ทัวร์เขานัมซาน, ทัวร์N Seoul Tower, ทัวร์อินชอน , ทัวร์ไชน่า ทาวน์เกาหลี , ทัวร์วอมิโด , ทัวร์เมืองจอนจู , ทัวร์ภูเขาจูบกัน , ทัวร์พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ , ทัวร์ล่องเรือชมแม่น้ำอัน , ทัวร์เกาะนามิ , ทัวร์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ , ทัวร์ไอซ์แกลลอรี่ , ทัวร์ช้อปปิ้ง เมียงดง , ทัวร์ฮงอิก , ทัวร์โซรัคซาน

ทัวร์เกาหลี อินชอน จอนจู เอเวอร์แลนด์ ล่องเรือแม่น้ำฮัน 5 วัน 3 คืน

เที่ยวเกาหลี อินชอน ไชน่าทาวน์เกาหลี วอมิโด เมืองจอนจู ภูเขาจูบกัน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ ล่องเรือชมแม่น้ำอัน พร้อมบุฟเฟ่ต์บนเรือ 5 วัน 3 คืน เดินทาง ธ.ค.2557 - ก.พ.2558 ราคา 17,900 -26,900 บาท

Air_Jeju
Jeju Air (7C)

กำหนดการเดินทาง:

ธ.ค. 18,900- 26,900 บาท
ม.ค. 17,900-18,900 บาท
ก.พ. 17,900-18,900 บาท
มี.ค. 17,900-19,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN HRB5N(MF)JAN
china

ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง สกีเอ้อหลงซาน 6 วัน 5 คืน

เที่ยว ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและหิมะระดับโลก ปี 2015 ลานสกีเอ้อหลงซาน ฮาร์บิ้นโพลาร์แลนด์ 6 วัน 5 คืน บิน MF เดินทาง 15 ม.ค. และ 29 ม.ค.2558

Xiamen Air
Xiamen Air

กำหนดการเดินทาง:

15-20 ม.ค. 32,900 บาท
29 ม.ค.-3 ก.พ. 32,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN PVG4N(TG)NOV-FEB
china

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว- อู๋ซี 5 วัน 4 คืน บิน TG เดินทาง พ.ย.2557- ก.พ.2558 ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

13-17,26-30 พ.ย. 25,900 บาท
3-7, 6-10 ธ.ค. 25,900 บาท
28 ธ.ค.2557-1 ม.ค.2558 28,900 บาท
7-11,21-25 ม.ค. 25,900 บาท
4-8 ก.พ. 25,900 บาท

รหัสทัวร์: JAP Re-HON3N(TG)FEB
ทัวร์ญีปุ่น, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์อะราชิยาม่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โยโกฮาม่า, ทัวร์เจ แปนแอลป์, ทัวร์ทาคายาม่า, ทัวร์ชิราคาวะโกะ, รถไฟชินคันเซ็น, ทัวร์ภูเขาไฟูจิ, ช้อป ปิ้งชินจูกุ , ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ภูเขาคุโรดาเกะ, ทัวร์อุทยานไดเซ็ทสึซัง, ทัวร์อาซาฮิกาว่า, ทัวร์โซอุนเคียว, เที่ยวเมืองตากอากาศโนโบ ริเบทสึ, ทัวร์โอซาก้า, ทัวร์นาโกย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โตเกียว, ฮาเนดะ, ทัวร์โอ ซาก้า, ทัวร์นาระ, ทัวร์ฟูชิมินาริ, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์ทะเลสาบฮามานะ, ฮาเนดะ,

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ มาซึดะซากุระ โอซาก้า 6 วัน 3 คืน (TG)

เที่ยว ญี่ป่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ อุทยานฮาโกเน่ ชมเทศกาลดอกซากุระ เมืองมาซึดะ โอซาก้า 6 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง 18 ก.พ. และ 28 ก.พ.ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

18-23 ก.พ.2558 ราคา 43,900 บาท
28 ก.พ.-4 มี.ค.2558 ราคา 42,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BJS3์N(TG)OCT-DEC
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน วังกู้กง เทียนอันเหมิน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง ต.ค.-ธ.ค.2557

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

17-21 ต.ค, 31 ต.ค.-4 พ.ย. 24,900 บาท
7-11,14-18,21-25, 26-30 พ.ย. 23,900 บาท
4-8,9-13 ธ.ค. 24,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN ZHA-FEN5์N(TG)NOV-JAN
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน, ทัวร์ธารน้ำห้าสี, ทัวร์อูหลู่มูฉี่, ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อู๋ฮั่น

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เฟิ่งหวง บินตรงลงฉางซา โดย TG 6 วัน 5 คืน พัก 4 ดาว เดินทาง พ.ย.2557 -ม.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

19-24, 28 พ.ย.-3 ธ.ค. 26,900 บาท
5-10 ธ.ค. 27,900 บาท
28 ธ.ค. 2557 – 2 ม.ค. 2558 30,900 บาท
9-14,23-28 ม.ค. 26,900 บาท

รหัสทัวร์: KOR AMPM4D(XJ)
เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ ทัวร์เกาหลี, Snow park, ทัวร์หมู่บ้านโพรวองซ์, ทัวร์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, ทัวร์ หมู่บ้านพูชอน, ทัวร์เขานัมซาน, ทัวร์N Seoul Tower, ทัวร์อินชอน , ทัวร์ไชน่า ทาวน์เกาหลี , ทัวร์วอมิโด , ทัวร์เมืองจอนจู , ทัวร์ภูเขาจูบกัน , ทัวร์พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ , ทัวร์ล่องเรือชมแม่น้ำอัน , ทัวร์เกาะนามิ , ทัวร์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ , ทัวร์ไอซ์แกลลอรี่ , ทัวร์ช้อปปิ้ง เมียงดง , ทัวร์ฮงอิก , ทัวร์โซรัคซาน

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สกีรีสอร์ท เอเวอร์แลนด์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สกีรีสอร์ท สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ไอซ์แกลลอรี่ ช้อปปิ้ง เมียงดง ฮงอิก 4 วัน 3 คืน เดินทาง ธ.ค.2557 - ก.พ.2558 บิน XJ (แอร์เอเซียเอ็กซ์) ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

Air_Airasia_X
Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

ธ.ค. 16,900-23,900 บาท
ม.ค. 16,900-21,900 บาท
ก.พ. 16,900 -18,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BJS-PVG4N(TG)
เซี่ยงไฮ้ ถนนนานกิง

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ นานกิง กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน บิน TG

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2 มหานคร กำแพงเมืองจีน กู้กง อวี้เหอหยวน ถนนนานกิง หาดว่ายทัน 6 วัน 4 คืน พ.ย. 2557 - ก.พ.2558 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

19-24 พ.ย. 29,900 บาท
4-9,16-21 ธ.ค. 29,900 บาท
26-31 ธ.ค. 31,900 บาท
13-18 ม.ค. 29,900 บาท
10-15 ก.พ. 29,900 บาท

รหัสทัวร์: SIN SIN3D(SQ)DEC-JAN
ft_695_350sentosa1

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 3 วัน 2 คืน (SQ)

ทัวร์ สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สิงคโปร์ฟลายเออร์ มาริน่าเบย์แซนด์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ ช้อปปิ้งออร๋ชาร์ด 3 วัน บิน SQ ธ.ค.2557 - ม.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

Air_Singapore
Singapore Airlines (SQ)

กำหนดการเดินทาง:

12-14, 19-21,26-28 ธ.ค. ราคา 21,999 บาท
27-29,28-30 ธ.ค.2557 ราคา 21,999 บาท
29-31 ธ.ค.2557 ราคา 22,900 บาท
30 ธ.ค.2557-1 ม.ค.2558 ราคา 23,999 บาท
31 ธ.ค –2ม.ค. 2557 ราคา 23,999 บาท
1-3,2-4 ม.ค.2558 22,999 บาท

รหัสทัวร์: VIE SAPA3N(TG)DEC-JAN
sapa

ซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน (TG)

เที่ยวซาปา ลาวไก สวิสเซอร์แลนด์ของเวียดนาม ล่องเรือมังกรชมอ่าวฮาลอง 4 วัน บิน TG 4 วัน 3 คืน เดินทาง ธ.ค.2557 - ม.ค.2558 ราคา 15,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

4-7, 10 – 13,18-21ธ.ค.2557 ราคา 15,900 บาท
27-30 ธ.ค.2557 ราคา 15,900 บาท
30 ธ.ค.2557 – 2 ม.ค. 2558 ราคา 19,900 บาท
8-11,15-18 ม.ค.2558 ราคา 15,900 บาท

บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/1147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/1147