• ทัวร์คานาสือ เค่อลามาอี้ อูหลู่มู่ฉี 7วัน5คืน (SC)พ.ค.-ก.ย.61

    ทัวร์คานาสือ ซินเกียง เค่อลามาอี้ อูหลู่มู่ฉี เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติอุทยานคานาสือบนหุบเขาอัลไต ชมทะเลสาบวงพระจันทร์-โค้งน้ำมังกรหลับ ธารน้ำห้าสี นครสายลมอู๋ฉ่ายเฉิง เมืองปิศาจอูเอ๋อเหอ เค่อลามาอี้ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เดินทาง พ.ค.-ก.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 38,999 บาท

  • ทัวร์ทิเบต ลาซา โปตาลา 5 วัน 4 คืน (3U) พ.ค.-มิ.ย.61

    ทัวร์ทิเบต ลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง)  สมญานาม หลังคาโลก ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระราชวังโปตาลาคัง ทะเลสาบยัมดรอก หรือ ทะเลสาบเทอร์คอยซ์ 5 วัน 4 คืน บิน SICHUAN AIRLINES (3U) เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.2561 ราคาโปรโมชั่นพิเศษ 31,999 บาท

  • ทัวร์ทิเบต กานหนาน เซี่ยเหอ หงหยวน 8วัน7คืน(3U)พ.ค.-มิ.ย.61

    กานหนาน สวรรค์บนพื้นพิภพ สมญานามทิเบตน้อย ชมทุ่งหญ้าและสวนชุ่มน้ำ โค้งแรกแม่น้ำหวงเหอ ชมมหาทุ่งหญ้ารั่วเอ่อไก้ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอิสระของคนทิเบต เดือน พ.ค.8 วัน 7 คืน บิน SICHUAN AIRLINES (3U) เดินทาง พ.ค.- มิ.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

Hight Light Tours

รหัสทัวร์: CHN URC01(SC)MAY-SEP

ทัวร์คานาสือ เค่อลามาอี้ อูหลู่มู่ฉี 7วัน5คืน (SC)พ.ค.-ก.ย.61

ทัวร์คานาสือ ซินเกียง เค่อลามาอี้ อูหลู่มู่ฉี เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติอุทยานคานาสือบนหุบเขาอัลไต ชมทะเลสาบวงพระจันทร์-โค้งน้ำมังกรหลับ ธารน้ำห้าสี นครสายลมอู๋ฉ่ายเฉิง เมืองปิศาจอูเอ๋อเหอ เค่อลามาอี้ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เดินทาง พ.ค.-ก.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 38,999 บาท

Shandong Airlines

กำหนดการเดินทาง:

23-29 พ.ค.61 38,999 บาท
13-19 มิ.ย. 39,999 บาท
24-30 ก.ค. 43,999 บาท
7-13 ส.ค. 45,599 บาท
12-18 ก.ย. 45,599 บาท
14-20 ก.ย. 45,599 บาท

รหัสทัวร์: CHN LXH5D(3U)MAY-JUNE

ทัวร์ทิเบต ลาซา โปตาลา 5 วัน 4 คืน (3U) พ.ค.-มิ.ย.61

ทัวร์ทิเบต ลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง)  สมญานาม หลังคาโลก ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระราชวังโปตาลาคัง ทะเลสาบยัมดรอก หรือ ทะเลสาบเทอร์คอยซ์ 5 วัน 4 คืน บิน SICHUAN AIRLINES (3U) เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.2561 ราคาโปรโมชั่นพิเศษ 31,999 บาท

SICHUAN AIRLINES

กำหนดการเดินทาง:

7-11 พ.ค.61 31,999 บาท
28 พ.ค.- 1 มิ.ย.61 31,999 บาท
25-29 มิ.ย.61 31,999 บาท

รหัสทัวร์: CHN GHX8D(3U)MAY-JUN

ทัวร์ทิเบต กานหนาน เซี่ยเหอ หงหยวน 8วัน7คืน(3U)พ.ค.-มิ.ย.61

กานหนาน สวรรค์บนพื้นพิภพ สมญานามทิเบตน้อย ชมทุ่งหญ้าและสวนชุ่มน้ำ โค้งแรกแม่น้ำหวงเหอ ชมมหาทุ่งหญ้ารั่วเอ่อไก้ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอิสระของคนทิเบต เดือน พ.ค.8 วัน 7 คืน บิน SICHUAN AIRLINES (3U) เดินทาง พ.ค.- มิ.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

SICHUAN AIRLINES

กำหนดการเดินทาง:

20 – 27 พฤษภาคม 2561 32,900 บาท
17 – 24 มิถุนายน 2561 33,900 บาท

รหัสทัวร์: ๋JAP TTN45(XJ)JUN

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด พิ้งค์มอส 6 วัน 4 คืน (XJ) มิ.ย.61

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมทุ่งพิงค์มอส ณ สวนทาดิโนะอูเอะ ชมดอกไม้หลากหลายพรรณ เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชิมราเมงต้นตำหรับ ร หมู่บ้านราเมง ช็อปปิ้งจุใจ 6 วัน 4 คืน เดินทางสายการบิน Air Asia X (XJ) เดินทางมิ.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท

Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

มิ.ย.61 29,888 - 32,888 บาท

รหัสทัวร์: EUR EK010B(EK)MAY

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เทศกาลทิวลิป 7วัน(EK)พ.ค.61

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ชมเทศกาลดอกทิวลิป 2018 ล่องเรือบาโตมุชและล่องเรือหลังคากระจก หอไอเฟล มหานครปารีส หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ซานส์สคันส์ 7 วัน 4 คืน บิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง พ.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

5-11 พ.ค. 40,900 บาท
9-15 พ.ค. 40,900 บาท

รหัสทัวร์: RUS EK002(EK)APR-JUN

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน(EK)เม.ย.-มิ.ย.61

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบริกซ์ พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซนต์บาซิล นั่งรถไฟด่วน SASPAN พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังเคลมลิน ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ กาล่าดินเนอร์ 8 วัน 5 คืน บิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง ก.พ.-เม.ย.2561 ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

2-9 เม.ย. 57,900 บาท
20-27 เม.ย. 57,900 บาท
11-18 พ.ค. 57,900 บาท
26 พ.ค.- 2 มิ.ย. 57,900 บาท

รหัสทัวร์: ๋JAP TTN37(TG)APR-MAY

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน (TG)เม.ย.-พ.ค.61

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว โอซาก้า ภูเขาไฟฟูจิ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ชมเทศกาลแสงสี ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ วัดอาซากุสะ ขึ้นกระเช้าคาชิคาชิขึ้นสู่ยอดเขา Mitsutoge วัดคินคะคุจิ ช็อปปิ้งย่านชินไซบาชิ แช่ออนเซ็น พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 5 วัน 3 คืน บินสายการบินไทย (TG) เดินทาง ม.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 37,888 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

เม.ย.-พ.ค.61 44,888-45,888 บาท

รหัสทัวร์: TAI FOR06(SL)APR-OCT

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เจียอี้ เย๋หลิ่ว 5วัน3คืน (SL)เม.ย.-ต.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง นั่งรถไฟโบราณเที่ยวชมอุทยานอาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต และ เถาหยวน 5 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) เดินทาง เม.ย.-ต.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

เม.ย.-พ.ค. 61 14,900 บาท
มิ.ย.-ก.ค. 61 14,900 บาท
ส.ค.-ก.ย. 61 14,900 บาท
ต.ค. 61 15,900 บาท
23-27 ต.ค. 61 16,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CTU03(TG)MAY-SEP

ทัวร์ต๋ากู่ ซื่อกูเหนียงซาน ตานปา 6 วัน 5 คืน (TG) พ.ค.-ก.ย.61

ทัวร์เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานธารน้ำแข็งหิมะพันปี อุทยานซื่อกูเหนียงซาน ตานปาหมู่บ้านธิเบตที่สวยที่สุดในจีน ชมเขื่อนโบราณตูเจียงเอี้ยน ศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้าและชมโชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) เดินทาง พ.ค.-ก.ย.2561

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

8-13, 24-29 พ.ค.61 27,900 บาท
20-25 มิ.ย. 27,900 บาท
25-30 ก.ค. 28,900 บาท
29 ส.ค.-3 ก.ย. 28,900 บาท
19-24 ก.ย. 29,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN XIY02(WE)MAY-AUG

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 7 วัน 5 คืน (WE)พ.ค.-ส.ค.61

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง อุทยานหยุนไถซาน ชมสุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิ์จิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู วัดเส้าหลิน เที่ยวครบไฮไลท์ 2 มณฑล 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เดินทาง พ.ค.-ส.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

4-10 พ.ค.61 32,900 บาท
23-29 พ.ค. 32,900 บาท
4-10, 18-24 มิ.ย. 32,900 บาท
9-15 ก.ค. 33,900 บาท
26 ก.ค.-1 ส.ค. 33,900 บาท
8-13, 21-26 ส.ค. 33,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN SLK8D(CZ)MAR-MAY

ทัวร์อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8 วัน 7 คืน (CZ)พ.ค.61

ทัวร์เส้นทางสายไหม ซินเจียง อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน กานซู่ เมือง ถ้ำผาโม่เกาคู ขี่อูฐชมเนินทรายครวญ เจียยี่กวนกำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย 8 วัน 7 คืน บินสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เดินทาง มี.ค.-พ.ค. 2561 ราคา 54,900 - 56,900 บาท

China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

23-30 พ.ค.61 54,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BAM01(CZ)MAY-OCT

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน (CZ)พ.ค.-ต.ค.61

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า หมู่บ้านอายุวัฒนะ น้ำตกเต๋อเทียน ชมถ้ำคริสตัล ล่องเรือถ้ำหน้าต่างสวรรค์ ล่องเรือไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน 6 วัน 5 คืน บิน CZ เดินทาง พ.ค.-ต.ค.2561 ราคา 27,900 บาท

China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

2-7,24-29 พ.ค.61 27,900 บาท
12-17 มิ.ย. 27,900 บาท
19-24 ก.ย. 27,900 บาท
12-17, 18-23 ต.ค. 28,900 บาท
23-28 ต.ค. 28,900 บาท

รหัสทัวร์: EUR EK013(EK)FEB-MAY

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (EK)ก.พ.-พ.ค.61

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ชมพระราชวังนิมเฟนบูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท หลังคาทองคำเมืองอินส์บรูค ปราสาทนอยชวานสไตน์ สะพานไม้ชาเปล และน้ำตกไรน์ 7 วัน 4 คืน บินสายการบิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง ก.พ.-พ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

14-20 ก.พ.61 39,900 บาท
15-21 มี.ค. 39,900 บาท
10-16 เม.ย. 49,900 บาท
26 เม.ย.-2 พ.ค. 40,900 บาท

รหัสทัวร์: TUR WOW(TK)MAY-DEC

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย 8 วัน(TK)พ.ค.-ธค.61

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองปามุคคาเล่ คับปปาโดเกีย เมืองใต้ดินไคมัคลี่ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ช็อปปิ้งตลาดสไปซ์ พิเศษพักโรงแรมถ้ำ ราคาเพียง 32,900 บาท

Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

พ.ค.-ธ.ค. 61 32,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CSX02(CZ)MAR-MAY

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน 5 ดาว (CZ)มี.ค.-พ.ค.61

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน ถ้ำหลวงหลงต้ง ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พร้อมสุดยอด 2 โชว์ดัง เที่ยวครบไฮไลท์ของจางเจียเจี้ย พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เดินทาง 28 มี.ค.-1 เม.ย.และ 2-6 พ.ค.2561 ราคา 30,900 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

28 มี.ค.-1 เม.ย.61 30,900 บาท
2-6 พ.ค. 30,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CKG01(WE)MAY-OCT

ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อวู่หลง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน(WE)พ.ค.-ต.ค.61

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ถ้ำฟูหยง อุทยานเขานางฟ้า แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มรดกโลก ล่องเรือชมแม่น้ำแยงซีเกียง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ทดสอบความกล้า ณ ระเบียงแก้วอวู่หลง 5 วัน 4 คืน บิน Thai Smile Airways พักโรงแรม 5 ดาว เดินทาง พ.ค.-ต.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 26,999 -28,999 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

11-15, 25-29 พ.ค.61 26,999 บาท
6-10, 22-26 มิ.ย. 26,999 บาท
5-9, 19-23 ก.ย. 26,999 บาท
13-17, 17-21 ต.ค. 28,999 บาท

รหัสทัวร์: SIN SIN04(SQ)JAN-MAY

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล มารีน่าเบย์ 3 วัน 2 คืน(SQ)ม.ค.-พ.ค.61

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ มารีน่าเบย์แซนด์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ สิงคโปร์ฟลายเออร์ วัดพระเขี้ยวแก้วย่านไชนาทาวน์ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 วัน 2 คืน บิน Singapore Airlines(SQ) เดินทาง ม.ค.-พ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

Singapore Airlines (SQ)

กำหนดการเดินทาง:

19-21 ม.ค.2561 21,999 บาท
16-18 ก.พ. 22,999 บาท
16-18,23-25 มี.ค. 22,999 บาท
6-8 เม.ย. 22,999 บาท
12-14,13-15,14-16 เม.ย. 23,999 บาท
15-17 เม.ย. 22,999 บาท
28-30 เม.ย. 23,999 บาท
11-13 พ.ค. 22,999 บาท

รหัสทัวร์: VIE FAN4D(TG)MAR-AUG

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (TG)มี.ค.-ส.ค.61

ทัวร์เวียดนาม ซาปา สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนามเหนือ ไร่นาขั้นบันได วัฒนธรรมชนเผ่า ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวพาโนราม่า พิชิตยอดเขาฟานซีปัน ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมหุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก 4 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง ม.ค.-มี.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

1-4,10-13,15-18,23-26 มี.ค. 17,599 บาท
29 มี.ค.-1 เม.ย. 17,599 บาท
5-8 เม.ย. 17,999 บาท
14-17 เม.ย. 18,999 บาท
28 เม.ย.-1พ.ค. 17,599 บาท
10-13, 26-29 พ.ค. 17,599 บาท
7-10, 21-24 มิ.ย. 17,599 บาท
27-30 ก.ค. 17,999 บาท
10-13 ส.ค. 17,999 บาทบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147