• ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง 5 วัน 4 คืน (WE)

    ฉงชิ่ง 1 ใน 4 มหานครของจีน ชมความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ หลุมฟ้า สะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วแห่งอุทยานอวู่หลง ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ฑูตสันถวไมตรี ช้อปปิ้งเจี่ยฟ่างเป่ย, หงหยาต้ง และหมู่บ้านโบราณฉือชื่อโข่ว 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน ไทยสมายล์ (WE) ก.ค.-ต.ค.2560 ราคา 21,900-23,900 บาท

  • ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ฟุราโน่ โทมิตะ 5 วัน 3คืน (TG) 33,888

    ทัวร์ฮอกไกโด ฟุราโน่ ฟาร์มโทมิตะ อาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 5 วัน 3 คืน (TG) มิ.ย.-ส.ค.2560 ราคา 33,888-48,888 บาท

  • ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (UB)

    เที่ยวพม่าย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระราชวังบุเรงนอง 3 วัน 2 คืน บิน Myanmar National Airlines (UB) เดินทาง พ.ค.-ส.ค.2560 ราคา 12,999-13,999 บาท

Hight Light Tours

รหัสทัวร์: JAP TTN06(TG)JUN-AUG
1000webcoverIMG_6441

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ฟุราโน่ โทมิตะ 5 วัน 3คืน (TG) 33,888

ทัวร์ฮอกไกโด ฟุราโน่ ฟาร์มโทมิตะ อาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 5 วัน 3 คืน (TG) มิ.ย.-ส.ค.2560 ราคา 33,888-48,888 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

5-9 มิ.ย. 35,888 บาท
8-12,10-14 มิ.ย. 36,888 บาท
3-7,12-16 ก.ค. 48,888 บาท
5-9 ส.ค. 35,888 บาท
19-23,25-29 ส.ค. 36,888 บาท
20-24 ส.ค. 37,888 บาท
26-30 ส.ค. 33,888 บาท

รหัสทัวร์: TAI SAV4D(IT)JUN-JUL
IMG_4914 - 700

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 3 คืน (IT)มิ.ย.-ก.ค.

ทัวร์ไต้หวัน ไทไป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึกไทเป 101 อุทยานเย๋หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งตลาดดัง เฝิงเจียไนท์มาเก็ต และ ซีเหมินติง 4 วัน 3 คืน บิน Tiger Air เดินทาง มิ.ย.-ก.ย.2560 ราคาโปรโมชั่น 15,888 บาท

Tigerair-80
Tigerair

กำหนดการเดินทาง:

10-13, 17-20 มิ.ย. 15,888 บาท
21-24 มิ.ย. 15,888 บาท
28 มิ.ย.-1 ก.ค. 15,888 บาท
1-4 ,12-15 ก.ค. 15,888 บาท
19-22,26-29 ก.ค. 15,888 บาท
28-31 ก.ค. 15,888 บาท

รหัสทัวร์: CHN JHS6D(TG)MAY-AUG
700facelogoFive Flower lake13logo

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ซื่อกูเหนียงซาน 6 วัน 5 คืน (TG)พ.ค.-ส.ค.

เที่ยวประเทศจีน มณฑลเสฉวน เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ 3 อุทยาน จิ่วจ้ายโกว, หวงหลง และภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกูเหนียงซาน) 6 วัน 5 คืน สายการบินไทย (TG) เดินทาง พ.ค.-ส.ค.2560 ราคา 26,900 - 27,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

9-14, 25-30 พ.ค. 26,900 บาท
17-20 มิ.ย. 26,900 บาท
5-10, 26-31 ก.ค. 27,900 บาท
10-15, 24-29 ส.ค. 27,900 บาท

รหัสทัวร์: MYN RBM5D(UB)MAY
900faceimg_0389

ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน (UB)

เที่ยวพม่า พุกาม มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ ย่างกุ้ง นมัสการ มหาเจดีย์ชเวซิกอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะตอง ขอพรเทพทนใจ ชมเมืองหลวงใหม่ เนปิดอว์ 5 วัน 4 คืน บิน Myanmar National Airlines (UB) เดินทาง พ.ค.-ก.ย. 2560 ราคาเริ่มต้น 20,900บาท

Print
Myanmar National Airlines

กำหนดการเดินทาง:

20-24 พ.ค. 20,900 บาท
3-7, 17-21 มิ.ย. 20,900 บาท
1-5, 8-12 ก.ค. 20,900 บาท
29 ก.ค.-2 ส.ค. 20,900 บาท
12-16, 26-30 ส.ค. 20,900 บาท
9-13, 23-27 ก.ย. 20,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN XIY6D(WE)JUL-NOV
china

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน 6 วัน 4 คืน (WE)

เที่ยวจีน ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน มณฑลเหอหนาน - ส่านซี เที่ยวครบไฮไลท์ ชมสุสานกองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซีฮ่องเต้ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ถ้ำพระพุทธพันปี ที่ลั่วหยาง ศาลเจ้ากวนอู โชว์กังฟูเส้าหลิน ป่าเจดีย์แห่งวัดเส้าหลิน 6 วัน 4 คืน สายการบิน การบินไทยสมายล์ (WE) เดินทาง ก.ค.-พ.ย.2560 ราคาเริ่มต้น 26,900-27,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

4-9 ก.ค. 26,900 บาท
10-15 ต.ค. 27,900 บาท
17-22 ต.ค. 27,900 บาท
7-12 พ.ย. 26,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN PRM5D(WE)JUL-OCT
cof

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน 5 ดาว (WE) ก.ค.- ต.ค.

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน ถ้ำหลวงหลงต้ง ทะเลสาบเป่าเฟิงหู พร้อมสุดยอด 2 โชว์ดัง เที่ยวครบไฮไลท์ของจางเจียเจี้ย พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน Thai Smile (WE) ก.ค.-ต.ค.2560 ราคาเริ่มต้น 32,900-33,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

5-9 ก.ค. 32,900 บาท
9-13 ส.ค. 32,900 บาท
11-15 ต.ค. 32,900 บาท
18-22 ต.ค. 33,900 บาท
25-29 ต.ค. 32,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN ZHF6D(WE)JUL-AUG
900S__8896532

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง แกรนด์แคนย่อน 6 วัน 5 คืน (WE)ก.ค.-ส.ค.

ทัวร์จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน สะพานแก้วข้ามขุนเขายาวที่สุดในโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน โชว์นางจิ้งจอก 6 วัน 5 คืน พัก 4 ดาว บิน Thai Smile (WE) เดินทาง ก.ค.-ส.ค. 2560 ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

7-12 ก.ค. 23,888 บาท
11-16 ส.ค. 23,888 บาท

รหัสทัวร์: EUR EK007(EK)JUN-AUG
Hallstatt01

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค 8 วัน (EK)

ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน ชมปราสาทแสนสวย นอยชวานสไตล์ และเมืองมรดกโลก เชสกี้คลุมลอฟ โปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้ม บิน EK เดินทาง มิ.ย.-ส.ค. 2560 ราคา 49,900-52,900 บาท

emirates-40
Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

15-22 มิ.ย. 49,900 บาท
7-14 ก.ค. 52,900 บาท
8-15 ก.ค. 52,900 บาท
9-16 ก.ค. 52,900 บาท
10-17 ส.ค. 52,900 บาท
24-31 ส.ค. 49,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN SHA7D(TG)JUN-OCT
900face20151012_092146

ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี่ 7 วัน 6 คืน (TG)มิ.ย.-ต.ค.60

เที่ยวแชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี คุนหมิง กระเช้าใหญ่ ชมธารน้ำแข็ง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 7 วัน 6 คืนพัก 4 ดาว บิน TG เดินทาง มิ.ย.-ต.ค.2560 ราคา 28,900 - 29,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

28 มิ.ย.- 4 ก.ค. 28,900 บาท
6-12, 19-25 ก.ค. 28,900 บาท
28 ก.ค.-3 ส.ค. 28,900 บาท
8-14, 11-17 ส.ค. 28,900 บาท
30 ส.ค.-5 ก.ย. 28,900 บาท
6-12, 13-19 ก.ย. 28,900 บาท
11-17 ต.ค. 28,900 บาท
18-24 ต.ค. 29,900 บาท
28 ต.ค.-3พ.ย. 28,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CKG5D(WE)JUL-OCT
500promotegggchongqing

ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อวู่หลง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน (WE)

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ถ้ำฟูหยง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มรดกโลก ล่องเรือชมแม่น้ำแยงซีเกียง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ทดสอบความกล้า ณ ระเบียงแก้วอวู่หลง 5 วัน 4 คืน บิน Thai Smile Airways เดินทาง ก.ค.-ต.ค. 2560 ราคาโปรโมชั่น 25,900 -27,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

5-9 ก.ค. 25,900 บาท
9-13 ส.ค. 26,900 บาท
11-15 ต.ค. 26,900 บาท
18-22 ต.ค. 27,900 บาท

รหัสทัวร์: RUS EK002A(EK)JUN-OCT
700Picture4

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (EK)

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน ชมโชว์บัลเล่ต์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน ปีเตอร์ฮอฟ กาล่าดินเนอร์ 8 วัน 5 คืน บิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง มิ.ย.- ต.ค. 2560 ราคาพิเศษ 57,900 -59,900 บาท

emirates-40
Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

19-26 มิ.ย. 57,900 บาท
4-11, 8-15 ก.ค. 59,900 บาท
25 ก.ค.-1 ส.ค. 57,900 บาท
7-14, 8-15, 10-17 ส.ค. 59,900 บาท
25 ส.ค.-1 ก.ย. 57,900 บาท
5-12, 19-26 ก.ย. 57,900 บาท
3-10, 10-17 ต.ค. 57,900 บาท
17-24, 20-27 ต.ค. 57,900 บาท

รหัสทัวร์: SIN SHI3D(SQ)MAY-DEC
700facesingapore20141024_151438

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล มารีน่าเบย์ 3 วัน 2 คืน(SQ)

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ มารีน่าเบย์แซนด์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ วัดพระเขี้ยวแก้วย่านไชนาทาวน์ 3 วัน 2 คืน บิน Singapore Airlines(SQ) เดินทาง พ.ค.-ธ.ค. 2560 ราคา 14,555 - 18,555 บาท

Air_Singapore
Singapore Airlines (SQ)

กำหนดการเดินทาง:

พ.ค. 14,555-17,555 บาท
มิ.ย. 15,555-17,555 บาท
ก.ค. 14,555-18,555 บาท
ส.ค. 14,555-18,555 บาท
ก.ย. 14,555-18,555 บาท
ต.ค. 14,555-18,555 บาท
พ.ย. 14,555-16,555 บาท
ธ.ค. 15,555-18,555 บาท

รหัสทัวร์: CHN HIL5D(WE)JUL-OCT
cof

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนย่อน 5 วัน 4 คืน (WE)ก.ค.-ต.ค.

ทัวร์ จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน เทียนเหมินซาน ทางเดินกระจกลอยฟ้า ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ทัวร์เดียวเที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์ของจางเจียเจี้ย และชมสุดยอดโชว์ดัง MISTY RAIN ZHANGJIAJIE บินตรงลงฉางซาด้วย Thai Smile (WE) 5 วัน 4 คืน พัก 4 ดาว และ 5 ดาว เดินทาง ก.ค.-ต.ค.2560 ราคา 21,888 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

5-9 ก.ค. 21,888 บาท
9-13 ส.ค. 21,888 บาท
11-15 ต.ค. 21,888 บาท
18-22 ต.ค. 22,888 บาท
25-29 ต.ค. 21,888 บาท

รหัสทัวร์: CHN 2CITY(TG)JAN-MAR
700faceshaIMG_4566

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน (TG)

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2 มหานคร กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง อวี้เหอหยวน นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ ถนนนานกิง หาดว่ายทัน ชมวิวพาโนรามาของเซี่ยงไฮ้ ที่ SHANGHAI TOWER 6 วัน 4 คืน บิน TG โปรโมชั่นพิเศษ เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 2560 ราคา 25,999 -26,999 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

5-10, 11-16 ม.ค. 25,999 บาท
17-22, 23-28 ก.พ. 25,999 บาท
2-7,16-21,23-28 มี.ค. 26,999 บาทบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147