• ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 3 วัน 2 คืน (TG)

    ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 3 วัน 2คืน บิน การบินไทย (TG) เดินทาง ธ.ค.2559 - มี.ค.2560 ราคา 19,888 บาท

  • ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง โพลาร์แลนด์ ต้าเหลียน (MF)

    เที่ยวฮาร์บิ้น เมืองน้ำแข็งเหนือสุดของจีน ชมงานแกะสลักน้ำแข็ง และแกะสลักหิมะยิ่งใหญ่ระดับโลกปี 2017 สกีเอ้อหลงซาน ฮาร์บิ้นโพลาร์แลนด์ เที่ยวต้าเหลียน เมืองตากอากาศภาคเหนือของจีน บิน Xiamen Airlines 6 วัน 5 คืน เดินทาง ธ.ค.2559 - ก.พ.2560 ราคา 31,900 -33,900 บาท

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด มอนเบทสึ ฟุราโน 5 วัน 3 คืน (TG)ม.ค.-มี.ค.

    ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง มอนเบ็ทสึ หนึ่งปีมีครั้งเดียว ลานสกีฟุราโน อาซาฮิกาว่า ชมสวนสัตว์เมืองหนาว อาซาฮิกาว่า ชมเมืองโอตารุ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 5 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง ม.ค.-มี.ค.2560 ราคาพิเศษ 38,888 บาท

Hight Light Tours

รหัสทัวร์: CHN XIY6D(WE)FEB-MAR
china

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน 6 วัน 4 คืน (WE)

เที่ยวจีน ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน มณฑลเหอหนาน เที่ยวครบไฮไลท์ ชมสุสานกองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซีฮ่องเต้ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ถ้ำพระพุทธพันปี ที่ลั่วหยาง ศาลเจ้ากวนอู ดูโชว์กังฟูเส้าหลิน ป่าเจดีย์แห่งวัดเส้าหลิน 6 วัน 4 คืน สายการบิน การบินไทยสมายล์ (WE) เดินทาง ก.พ.-มี.ค.2560 ราคา 27,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

21-26 ก.พ. 27,900 บาท
28 ก.พ.- 5 มี.ค. 27,900 บาท
14-19 มี.ค. 27,900 บาท

รหัสทัวร์: MYN MDL3D(WE)FEB-MAR
mdl-500

มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (WE)

เที่ยวพม่า ชมเมืองหลวงเก่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน สกายน์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน การบินไทยสมายล์ เดินทาง ก.พ.-มี.ค.2560 ราคา 14,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

16-18, 25-27 ก.พ. 14,900 บาท
4-6, 9-11, 11-13 มี.ค. 14,900 บาท
16-18, 18-20,23-25 มี.ค. 14,900 บาท

รหัสทัวร์: TAI FOR3D(TG)DEC-MAR
ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 3 วัน 2 คืน (TG)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 3 วัน 2คืน บิน การบินไทย (TG) เดินทาง ธ.ค.2559 - มี.ค.2560 ราคา 19,888 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

23-25 ธ.ค. 19,888 บาท
20-22 ม.ค. 19,888 บาท
17-19 ก.พ. 19,888 บาท
3-5,10-12 มี.ค. 19,888 บาท
17-19,24-26 มี.ค. 19,888 บาท

รหัสทัวร์: EUR EK007(EK)MAR-APR
Hallstatt01

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค 8 วัน (EK)

ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน ชมปราสาทแสนสวย นอยชวานสไตล์ และเมืองมรดกโลก เชสกี้คลุมลอฟ โปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้ม บิน EK เดินทาง มี.ค.-เม.ย.2560 ราคา 49,900-59,900 บาท

emirates-40
Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

16-23 มี.ค. 49,900 บาท
30 มี.ค.-6 เม.ย. 49,900 บาท
31 มี.ค.-7 เม.ย. 49,900 บาท
9-16, 10-17 เม.ย. 59,900 บาท
11-18, 12-19 เม.ย. 59,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN HRB6D(MF)DEC-FEB
china

ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง โพลาร์แลนด์ ต้าเหลียน (MF)

เที่ยวฮาร์บิ้น เมืองน้ำแข็งเหนือสุดของจีน ชมงานแกะสลักน้ำแข็ง และแกะสลักหิมะยิ่งใหญ่ระดับโลกปี 2017 สกีเอ้อหลงซาน ฮาร์บิ้นโพลาร์แลนด์ เที่ยวต้าเหลียน เมืองตากอากาศภาคเหนือของจีน บิน Xiamen Airlines 6 วัน 5 คืน เดินทาง ธ.ค.2559 - ก.พ.2560 ราคา 31,900 -33,900 บาท

Xiamen Air
Xiamen Air

กำหนดการเดินทาง:

29 ธ.ค.-3 ม.ค. 33,900 บาท
10-15 ม.ค. 31,900 บาท
16-21 ก.พ. 31,900 บาท

รหัสทัวร์: JAP ICE3N(TG)JAN-MAR
999facelogoimg_8728

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด มอนเบทสึ ฟุราโน 5 วัน 3 คืน (TG)ม.ค.-มี.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง มอนเบ็ทสึ หนึ่งปีมีครั้งเดียว ลานสกีฟุราโน อาซาฮิกาว่า ชมสวนสัตว์เมืองหนาว อาซาฮิกาว่า ชมเมืองโอตารุ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 5 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง ม.ค.-มี.ค.2560 ราคาพิเศษ 38,888 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

15-19,18-22, 22-26 ม.ค. 38,888 บาท
25 ก.พ.- 1 มี.ค. 38,888 บาท
2-6, 4-8,9-13,11-15 มี.ค. 38,888 บาท

รหัสทัวร์: CHN SHA7D(TG)JAN-MAR
700logofaceshagrila7

ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี่ 7 วัน 6 คืน (TG)

เที่ยวแชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี คุนหมิง กระเช้าใหญ่ ชมธารน้ำแข็ง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 7 วัน 6 คืนพัก 4 ดาว บิน TG เดินทาง ม.ค.-มี.ค.2560 ราคา 28,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

4-10, 11-17,14-20 ม.ค. 28,900 บาท
14-20, 21-27 ก.พ. 28,900 บาท
28 ก.พ.-6 มี.ค. 28,900 บาท
1-7,8-14 มี.ค. 28,900 บาท
15-21,22-28 มี.ค. 28,900 บาท
29 มี.ค.- 4 เม.ย. 28,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BJS3N(TG)DEC-FEB
china

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สกีรีสอร์ต 5 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน วังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน วัดลามะ กายกรรมปักกิ่ง สัมผัสหิมะขาวนวลที่สโนเวิลด์สกีรีสอร์ต 5 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง ธ.ค.2559 - ก.พ.2560 ราคาเริ่มต้น 17,999 -25,999 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

21-25 ธ.ค. 19,999 บาท
29 ธ.ค.-2 ม.ค. 25,999 บาท
4-8,12-16 ม.ค. 17,999 บาท
29 ม.ค.-2 ก.พ. 17,999 บาท
8-12, 17-21, 24-28 ก.พ. 17,999 บาท

รหัสทัวร์: CHN GUI6D(TG)FEB-APR
mildface999

ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (TG)

เที่ยวกุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น ชมธรรมชาติงดงามตระการตา นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ถ้ำเงิน ถ้ำพระงาม ชมสุดยอดโชว์ดังแห่งกุ้ยหลิน 6 วัน 5 คืน บิน TG เดินทาง ก.พ.-เม.ย.2560 ราคา 19,900 - 24,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

25 ก.พ.-2 มี.ค. 19,999 บาท
1-5, 8-13 มี.ค. 19,999 บาท
15-20, 22 - 27 มี.ค. 19,999 บาท
29 มี.ค.-3 เม.ย. 19,999 บาท
6-11 เม.ย. 23,999 บาท
12 -17 เม.ย. 24,999 บาท

รหัสทัวร์: CHN CKG5D(WE)FEB-APR
500promotegggchongqing

ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อวู่หลง ระเบียงกระจก ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน (WE)

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ถ้ำฟูหยง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มรดกโลก ล่องเรือชมแม่น้ำแยงซีเกียง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ทดสอบความกล้า ณ ระเบียงแก้วอวู่หลง 5 วัน 4 คืน บิน Thai Smile Airways เดินทาง ก.พ.-เม.ย.2560 ราคาโปรโมชั่น 25,900-29,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

9-13, 23-27 ก.พ. 25,900 บาท
4-8,8-13 มี.ค. 26,900 บาท
11-15,15-19 มี.ค. 26,900 บาท
25-29, 29 มี.ค.-2 เม.ย. 26,900 บาท
5-9, 15-19, 22-26 เม.ย. 29,900 บาท
29 เม.ย.-3 พ.ค. 29,900 บาท

รหัสทัวร์: RUS EK002(EK)JAN-APR
700Picture4

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (EK)

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน ชมโชว์บัลเล่ต์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน ปีเตอร์ฮอฟ กาล่าดินเนอร์ 8 วัน 5 คืน เดินทาง ม.ค.2560 - เม.ย.2560 ราคาพิเศษ 54,900 -64,900 บาท

emirates-40
Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

30 ม.ค.-7 ก.พ. 54,900 บาท
7-14, 14-21 ก.พ. 54,900 บาท
24 ก.พ.-3 มี.ค. 54,900 บาท
3-10, 17-24, 21-28 มี.ค. 54,900 บาท
23-30, 24-31 มี.ค. 54,900 บาท
7-14, 8-15, 10-17 เม.ย. 64,900 บาท
11-18, 12-19 เม.ย. 64,900 บาท

รหัสทัวร์: SIN SIN3D(FD)DEC-APR
700facesingapore20141024_151438

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ มารีนาเบย์แซนด์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ 3 วัน 2 คืน บิน Jetstar Airways (3K) Air Asia (FD) / Tiger Air (TR)/THAI LION AIR (SL) เดินทาง ธ.ค.2559-เม.ย.2560 ราคา 14,999 - 19,999 บาท

Air_Asia
Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง:

ธ.ค. 15,555-16,999 บาท
ก.พ. 14,999 -16,999 บาท
เม.ย. 15,555-19,999 บาท

รหัสทัวร์: MYN BGN4D(8M)JAN-MAR
700faceimg_0382

มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 4 วัน 3 คืน (8M)15,900-

เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ สักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง มหาเจดีย์ชเวซิกอง และร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี 4 วัน 3 คืน บิน Myanmar Airways International เดินทาง ม.ค.-มี.ค.2560 ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

myanmar-airways-100
Myanmar Airways Inter

กำหนดการเดินทาง:

4-7,11-14 ม.ค. 15,900 บาท
18-21, 25-28 ม.ค. 15,900 บาท
1-4,8-11ก.พ. 15,900 บาท
15-18,22-25 ก.พ. 15,900 บาท
1-4,8-11 มี.ค. 15,900 บาท
15-18, 22-25 มี.ค. 15,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CTU6D(TG)NOV-FEB
九寨沟10

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว โหมวนีโกว เล่อซาน 6 วัน 5 คืน (TG)

เที่ยวจิ่วจ้ายโกว โหมวนีโกว ตระการตาผืนป่าอันสวยงาม ปกคลุมด้วยหิมะ และน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว เยือนบ้านเกิดหมีแพนด้า ชมงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ล่องเรือนมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลก 6 วัน 5 คืน บิน TG เดินทาง พ.ย.2559-ก.พ.2560 ราคา 24,999-26,999 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

30 พ.ย.- 5 ธ.ค. 24,999 บาท
7-12,10-15 ธ.ค. 25,999 บาท
16-20 ธ.ค. 24,999 บาท
30 ธ.ค.-4 ม.ค. 26,999 บาท
10-15 ม.ค. 24,999 บาท
9-14,21-26 ก.พ. 24,999 บาท

รหัสทัวร์: VIE FAN4D(TG)JAN-MAR
captreo3

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์เวียดนาม ซาปา สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนามเหนือ ไร่นาขั้นบันได วัฒนธรรมชนเผ่า ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวพาโนราม่า พิชิตยอดเขาฟานซีปัน ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมหุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก 4 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง ม.ค.-มี.ค.2560 ราคา 16,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

21-24 ม.ค. 16,900 บาท
8-11,16-19, 23-26 ก.พ. 16,900 บาท
2-5,9-12 มี.ค. 16,900 บาท
16-19,24-27 มี.ค. 16,900 บาท
30 มี.ค.-2 เม.ย. 16,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN HZH5D(WE)MAR
แกรนแคนย่อน สะพานกระจก ธค.59

ทัวร์จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน หวงหลงต้ง 5 วัน 4 คืน (WE)20,888

ทัวร์ จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน เทียนเหมินซาน ทางเดินกระจกลอยฟ้า และถ้ำหวงหลงต้ง + ล่องเรือชมธารน้ำใต้ดิน ทัวร์เดียวเที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์ของจางเจียเจี้ย และชมสุดยอดโชว์ดังระดับตำนาน นางจิ้งจอก และ MISTY RAIN ZHANGJIAJIE บินตรงลงฉางซาด้วย Thai Smile (WE) 5 วัน 4 คืน พัก 4 ดาว และ 5 ดาว เดินทาง มี.ค.2560 ราคา 20,888 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

1-5,8-12 มี.ค. 20,888 บาท
16-20,17-22 มี.ค. 20,888 บาท

รหัสทัวร์: CHN ZHG5D(WE)FEB
888face

ทัวร์จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 5 วัน 4 คืน (WE) ก.พ.15,999

ทัวร์จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป่หลง แกรนด์แคนย่อน สะพานแก้ว พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย ฉางซา 5 วัน 4 คืน บินThai Smile (WE) พัก 4 ดาว และ 5 ดาว เดินทาง ก.พ.2560 ราคาโปรโมชั่นพิเศษ 15,999 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

9-13,10-14,15-19 ก.พ. 15,999 บาท
22-26, 24-28 ก.พ. 15,999 บาท

รหัสทัวร์: CHN 2CITY(TG)JAN-MAR
700faceshaIMG_4566

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน (TG)

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2 มหานคร กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง อวี้เหอหยวน นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ ถนนนานกิง หาดว่ายทัน ชมวิวพาโนรามาของเซี่ยงไฮ้ ที่ SHANGHAI TOWER 6 วัน 4 คืน บิน TG โปรโมชั่นพิเศษ เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 2560 ราคา 25,999 -26,999 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

5-10, 11-16 ม.ค. 25,999 บาท
17-22, 23-28 ก.พ. 25,999 บาท
2-7,16-21,23-28 มี.ค. 26,999 บาทบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147