Hight Light Tours

รหัสทัวร์: CHN BJS6D(MF)MAR-MAY
450facegratwall

ทัวร์ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจืน 6 วัน 5 คืน (MF)

เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม เทียนจิน Eye of Tianjin 6 วัน 5 คืน บิน XIAMEN AIR เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

Xiamen Air
Xiamen Air

กำหนดการเดินทาง:

19-24,26-31 มี.ค. 21,900 บาท
2-7 เม.ย.,30 เม.ย.- 5 พ.ค. 22,900 บาท
9-14 เม.ย. 23,900 บาท

รหัสทัวร์: TUR HIG8D(TK)APR
ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย สวนดอกทิวลิป 8 วัน (TK)

ทัวร์ตุรกี อิสตัลบูล ชมพระราชวังโดลบามาเช่ ทรอย เที่ยวเปอร์กามัม ชมวิหารอะโครโปลิส ปราสาทปุยฝ้ายแห่งปามุคคาเล่ เมืองมรดกโลกแคปปาโดเกีย 8 วัน 6 คืน บิน Turkish Airline (TK ) พร้อมบินภายใน 1 เที่ยวบิน เดินทาง เม.ย. 2558 ราคา 51,900 บาท

Air_Turkish
Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

4-11,5-12 เม.ย. 51,900 บาท
7-14 เม.ย. 53,900 บาท
14-21 เม.ย. 55,900 บาท
26 เม.ย.-3 พ.ค. 53,900 บาท
28 เม.ย.- 5 พ.ค. 53,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN SHA7D(TG)๋APR-AUG
700logofaceshagrila20

ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี่ 7 วัน 6 คืน (TG)

เที่ยวแชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี คุนหมิง กระเช้าใหญ่ ชมธารน้ำแข็ง ภูเขาหิมะมังกรหยก พัก 4 ดาว บิน TG เดินทาง เม.ย.-ส.ค. 2558 ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

2-8 เม.ย.,30 เม.ย.-6พ.ค. 28,900 บาท
10-16 เม.ย. 33,900 บาท
7-13 พ.ค.,26 พ.ค. - 2 มิ.ย. 28,900 บาท
10-17, 24-30 มิ.ย. 28,900 บาท
1-7 ก.ค.,29 ก.ค.-4 ส.ค. 28,900 บาท
12-18 ส.ค.,26 ส.ค.-1 ก.ย. 28,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BJS4N(TG)MAR-MAY
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวงหลง, ทัวร์ฮาร์บิน, ทัวร์ธารน้ำห้าสี, ทัวร์อูหลู่มูฉี่, ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อู๋ฮั่น

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน วังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน เที่ยวสวนผลไม้ตามฤดูกาล 5 วัน 4 คืน บิน TG เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

26-30 มี.ค. 26,900 บาท
2 - 6 เม.ย. 27,900 บาท
12-16 เม.ย. 32,900 บาท
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 26,900 บาท
9-13 พ.ค. 27,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CTU6D(TG)APR-AUG
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ชมธรรมชาติตระการตา ฟ้าใส น้ำสวย 6 วัน 5 คืน บิน TG เดินทาง เม.ย.- ส.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

30 เม.ย. - 5 พ.ค. 29,900 บาท
7-12 พ.ค. 30,900 บาท
16-21, 30 มิ.ย. - 5 ก.ค. 29,900 บาท
16-21, 29 ก.ค.-3 ส.ค. 29,900 บาท
12-17,25-30 ส.ค. 29,900

รหัสทัวร์: CHN CKG5D(TG)MAR-MAY
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก 5 วัน 4 คืน บิน TG เดินทาง มี.ค.- ส.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

26-30 มี.ค. 28,900 บาท
15-19 เม.ย. 31,900 บาท
30 เม.ย.-4 พ.ค.,2-6 พ.ค. 29,900 บาท
9-13 พ.ค. 30,900 บาท
28 พ.ค.-1 มิ.ย. 29,900 บาท
17-21 มิ.ย. 29,900 บาท
1-5,30 ก.ค.-3 ส.ค. 29,900 บาท
12-16 ส.ค. 29,900 บาท

รหัสทัวร์: JAP ALP7D(TG)APR
983816_759127204125536_2907338668605546022_n

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 7 วัน 4 คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น เส้นทางคลาสสิค เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ ทาคายาม่า ชิราคาวะโกะ ภูเขาไฟูจิ ช้อปปิ้งชินจูกุ 7 วัน 4 คืน เดินทาง เม.ย.2558 ราคา 59,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

20-26 เม.ย. 59,900 บาท
26 เม.ย.-2 พ.ค. 59,900 บาท
27 เม.ย.-3 พ.ค. 59,900 บาท

รหัสทัวร์: KOR JOU5D(Budget)
ทัวร์เกาหลี, Snow park, ทัวร์หมู่บ้านโพรวองซ์, ทัวร์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, ทัวร์ หมู่บ้านพูชอน, ทัวร์เขานัมซาน, ทัวร์N Seoul Tower, ทัวร์อินชอน , ทัวร์ไชน่า ทาวน์เกาหลี , ทัวร์วอมิโด , ทัวร์เมืองจอนจู , ทัวร์ภูเขาจูบกัน , ทัวร์พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ , ทัวร์ล่องเรือชมแม่น้ำอัน , ทัวร์เกาะนามิ , ทัวร์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ , ทัวร์ไอซ์แกลลอรี่ , ทัวร์ช้อปปิ้ง เมียงดง , ทัวร์ฮงอิก , ทัวร์โซรัคซาน

ทัวร์เกาหลี อินชอน จอนจู เอเวอร์แลนด์ ล่องเรือแม่น้ำฮัน 5 วัน 3 คืน

เที่ยวเกาหลี อินชอน ไชน่าทาวน์เกาหลี วอมิโด เมืองจอนจู ภูเขาจูบกัน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ ล่องเรือชมแม่น้ำอัน พร้อมบุฟเฟ่ต์บนเรือ 5 วัน 3 คืน เดินทาง ธ.ค.2557 - ก.พ.2558 ราคา 17,900 -26,900 บาท

Air_Jeju
Jeju Air (7C)

กำหนดการเดินทาง:

ธ.ค. 18,900- 26,900 บาท
ม.ค. 17,900-18,900 บาท
ก.พ. 17,900-18,900 บาท
มี.ค. 17,900-19,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN XIY6D(CX)APR-AUG
ft_2097_350xian--good2--text

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน (CX)

เที่ยวซีอาน ลั่วหยาง อุทยานหยุนไถซาน เจิ้งโจว ซีอานจุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหม กองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี , สุสานจิ๋นซี ปฐมกษัตริย์ผู้รวมแผ่นดินจีน, เจดีย์ห่านป่าใหญ่, อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน พัก 4 ดาว บิน CX เม.ย.-ส.ค.2558 ราคา 32,900 บาท

Air_Cathay
Cathay Pacific Airways (CX)

กำหนดการเดินทาง:

30 เม.ย.-5พ.ค., 8-13 พ.ค. 32,900 บาท
28 พ.ค.-2 มิ.ย.,17-22 มิ.ย. 32,900 บาท
27 ก.ค.-3 ส.ค.,12-17 ส.ค. 32,900 บาท

รหัสทัวร์: KOR SUR5D(XJ)MAR-JUL
เกาหลี เกาะนามิ ชมใบไม้ปลี่ยนสี ทัวร์เกาหลี, Snow park, ทัวร์หมู่บ้านโพรวองซ์, ทัวร์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, ทัวร์ หมู่บ้านพูชอน, ทัวร์เขานัมซาน, ทัวร์N Seoul Tower, ทัวร์อินชอน , ทัวร์ไชน่า ทาวน์เกาหลี , ทัวร์วอมิโด , ทัวร์เมืองจอนจู , ทัวร์ภูเขาจูบกัน , ทัวร์พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ , ทัวร์ล่องเรือชมแม่น้ำอัน , ทัวร์เกาะนามิ , ทัวร์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ , ทัวร์ไอซ์แกลลอรี่ , ทัวร์ช้อปปิ้ง เมียงดง , ทัวร์ฮงอิก , ทัวร์โซรัคซาน

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ ล๊อตเต้เวิลด์ สโนว์พาร์ค 5 วัน 3 คืน (XJ)

ทัวร์เกาหลี สุดคุ้ม ตามรอยซีรีส์รักอมตะ ณ เกาะนามิ เต็มอิ่มสวนสนุกในร่มล็อตเต้เวิลด์ เพลิดเพลินกิจกรรมฤดูหนาว ณ Snow park ช้อปปิ้งสุดมันส์ กับโปรโมชั่นพิเศษ 5 วัน 3 คืน บิน แอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ) เดินทาง 25 มี.ค.- ก.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 15,900

Air_Airasia_X
Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

25-29,26-30,27-31 มี ค. 15,900 บาท
1-5,8-12,13-17,14-18 เม.ย. 17,900 บาท
22-26, 23-27,24-28,25-29 เม.ย. 17,900 บาท
2-6,3-7, 29 เม.ย.,30 เม.ย. 19,900 บาท
9-13 เม.ย. 20,900 บาท
10-14,11-15 เม.ย 24,900 บาท
12-16 เม.ย. 21,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN ZHA6D(CZ)APR-AUG
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน, ทัวร์ธารน้ำห้าสี, ทัวร์อูหลู่มูฉี่, ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อู๋ฮั่น

จางเจียเจี้ย เขาอวตาร เทียนเหมินซาน เฟิ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (CZ)

ทัวร์จางเจียเจี้ย มรดกโลก เที่ยวครบ เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ถ้ำมังกรเหลือง ลำธารแส้ทอง อลังการ์โชว์นางจิ้งจอก เที่ยวฉางซา เกาะส้ม ชมรูปปั้นประธานเหมา พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ 6 วัน 5คืน (CZ) เดินทาง เม.ย.-ส.ค.2558. ราคา 24,900 บาท

China Southern Airlines
China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

30 เม.ย.-5 พ.ค. 25,900 บาท
7-12, 28 พ.ค.- 2 มิ.ย. 24,900 บาท
11-16,25-30 มิ.ย. 24,900 บาท
15 -20 ก.ค., 28 ก.ค. - 2 ส.ค. 24,900 บาท
11-16,25-30 ส.ค. 24,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN ZHA6D(TG)MAR-MAY
500facechinaIMG_8168

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์ จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เฟิ่งหวง บินตรงลงฉางซา 6 วัน 5 คืน บิน TG พัก 4 ดาว เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

31 มี.ค.-5 เม.ย. 27,900 บาท
2-7,15-20 เม.ย. 30,900 บาท
11-16,12-17 เม.ย. 33,900 บาท
30 เม.ย.-5 พ.ค., 5-10 พ.ค. 28,900 บาท
8-13, 13-18 พ.ค. 28,900 บาท
27 พ.ค.-1 มิ.ย. 27,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CAN4D(TG)APR
20141016054801481993_b

ทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน (TG) เมษายน 2558

กวางเจาเทรดแฟร์ มหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติ ครั้งที่ 117 เดินทาง 4 วัน 3 คืน (TG) วันที่ 16-19, 24-27, 30 เม.ย..-3 พ.ค.2558 ราคา26,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

16-19 เม.ย. 26,900 บาท
24-27 เม.ย. 26,900 บาท
30 เม.ย.-3 พ.ค. 26,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN 2CITY4N(TG)MAR-MAY
700faceshaIMG_4566

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ นานกิง กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน (TG)

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2 มหานคร กำแพงเมืองจีน กู้กง อวี้เหอหยวน ถนนนานกิง หาดว่ายทัน 6 วัน 4 คืน บิน TG เดินทาง เม.ย.-พ.ค. 2558 ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

30 เม.ย.-5 พ.ค.,12-17 พ.ค. 31,900 บาท
27 พ.ค. - 1 มิ.ย 30,900 บาท
16-21, 30 มิ.ย.-5 ก.ค. 30,900 บาท
14-19,29 ก.ค. - 3 ส.ค. 30,900 บาท
11-16 ,26 ส.ค.-3 ก.ย. 30,900 บาท

รหัสทัวร์: SIN WIN3D(SQ)JAN-MAY
700facesingapore20141027_101420

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 3 วัน 2 คืน (SQ)

ทัวร์ สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สิงคโปร์ฟลายเออร์ มาริน่าเบย์แซนด์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ ชมการแสดงสุดอลังการ Wing of Time ช้อปปิ้งออร๋ชาร์ด 3 วัน บิน SQ ม.ค.-พ.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

Air_Singapore
Singapore Airlines (SQ)

กำหนดการเดินทาง:

23-25 ม.ค. ราคา 21,999 บาท
6-8,19-21 ก.พ. ราคา 21,999 บาท
6-8,20-22 มี.ค. ราคา 22,900 บาท
3-5,17-19 เม.ย. ราคา 21,999 บาท
4-6,11-13,14-16 เม.ย. ราคา 22,999 บาท
12-14,13-15 เม.ย. 23,999 บาท
1-3 พ.ค.,30 พ.ค.-1 มิ.ย. 22,900 บาท

รหัสทัวร์: VIE SAPA3N(TG)APR-AUG
451sapa99

ทัวร์ซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน (TG)

เที่ยวซาปา ลาวไก สวิสเซอร์แลนด์ของเวียดนาม ล่องเรือมังกรชมอ่าวฮาลอง 4 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง พ.ค.-ส.ค.2558 ราคา 16,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

30 เม.ย.-3 พ.ค. 16,900 บาท
7-10,14-18 พ.ค. 16,900 บาท
29 พ.ค.-1 มิ.ย. 16,900 บาท
11-14, 18-21, 25-28 มิ.ย. 16,900 บาท
1-4,16-19 ก.ค. 16,900 บาท
30 ก.ค.- 2 ส.ค. 16,900 บาท
12-15,27-30 ส.ค. 16,900 บาท

รหัสทัวร์: IND KAS7D(AI)10APR
ft_2819_350kasmear222

ทัวร์แคชเมียร์ เดลลี อักรา 7 วัน 6 คืน (AI)

แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม กุลมาร์ก 7 วัน 6 คืน บิน AI เดินทาง 10-16 เมษายน 2558 ราคาพิเศษ 39,900 บาท

Air_India
Air India (AI)

กำหนดการเดินทาง:

10-16 เม.ย. 39,900 บาท

บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/1147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/1147