Hight Light Tours

รหัสทัวร์: CHN BJS6D(MF)MAR-MAY
450facegratwall

ทัวร์ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจืน 6 วัน 5 คืน (MF)

เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม เทียนจิน Eye of Tianjin 6 วัน 5 คืน บิน XIAMEN AIR เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

Xiamen Air
Xiamen Air

กำหนดการเดินทาง:

19-24,26-31 มี.ค. 21,900 บาท
2-7 เม.ย.,30 เม.ย.- 5 พ.ค. 22,900 บาท
9-14 เม.ย. 23,900 บาท

รหัสทัวร์: TUR HIG8D(TK)APR
ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย สวนดอกทิวลิป 8 วัน (TK)

ทัวร์ตุรกี อิสตัลบูล ชมพระราชวังโดลบามาเช่ ทรอย เที่ยวเปอร์กามัม ชมวิหารอะโครโปลิส ปราสาทปุยฝ้ายแห่งปามุคคาเล่ เมืองมรดกโลกแคปปาโดเกีย 8 วัน 6 คืน บิน Turkish Airline (TK ) พร้อมบินภายใน 1 เที่ยวบิน เดินทาง เม.ย. 2558 ราคา 51,900 บาท

Air_Turkish
Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

4-11,5-12 เม.ย. 51,900 บาท
7-14 เม.ย. 53,900 บาท
14-21 เม.ย. 55,900 บาท
26 เม.ย.-3 พ.ค. 53,900 บาท
28 เม.ย.- 5 พ.ค. 53,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN SHA7D(TG)๋FEB-MAY
700logofaceshagrila20

ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี่ 7 วัน 6 คืน (TG)

เที่ยวแชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี คุนหมิง กระเช้าใหญ่ ชมธารน้ำแข็ง ภูเขาหิมะมังกรหยก พัก 4 ดาว บิน TG เดินทาง ก.พ.-พ.ค. 2558 ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

19-25 ก.พ. (ตรุษจีน) 28,900 บาท
19-25 มี.ค. 27,900 บาท
27 มี.ค.-2 เม.ย. 28,900 บาท
2-8 เม.ย.,30 เม.ย.-6พ.ค. 28,900 บาท
10-16 เมษายน 33,900 บาท
7-13 พ.ค. 26 พ.ค. - 2 มิ.ย. 28,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BJS4N(TG)MAR-MAY
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวงหลง, ทัวร์ฮาร์บิน, ทัวร์ธารน้ำห้าสี, ทัวร์อูหลู่มูฉี่, ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อู๋ฮั่น

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน วังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน เที่ยวสวนผลไม้ตามฤดูกาล 5 วัน 4 คืน บิน TG เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

26-30 มี.ค. 26,900 บาท
2 - 6 เม.ย. 27,900 บาท
12-16 เม.ย. 32,900 บาท
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 26,900 บาท
9-13 พ.ค. 27,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CKG5D(TG)MAR-MAY
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก 5 วัน 4 คืน บิน TG เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2558 ราคา 27,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

26-30 มี.ค. 28,900 บาท
2-6,15-19 เม.ย. 31,900 บาท
9-13 เม.ย. 32,900 บาท
1-5, 28 พ.ค.-1 มิ.ย. 29,900 บาท

รหัสทัวร์: JAP ALP7D(TG)APR
983816_759127204125536_2907338668605546022_n

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 7 วัน 4 คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น เส้นทางคลาสสิค เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ ทาคายาม่า ชิราคาวะโกะ ภูเขาไฟูจิ ช้อปปิ้งชินจูกุ 7 วัน 4 คืน เดินทาง เม.ย.2558 ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

20-26 เม.ย. 59,900 บาท
26 เม.ย.-2 พ.ค. 61,900 บาท
27 เม.ย.-3 พ.ค. 61,900 บาท

รหัสทัวร์: KOR JOU5D(Budget)
ทัวร์เกาหลี, Snow park, ทัวร์หมู่บ้านโพรวองซ์, ทัวร์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, ทัวร์ หมู่บ้านพูชอน, ทัวร์เขานัมซาน, ทัวร์N Seoul Tower, ทัวร์อินชอน , ทัวร์ไชน่า ทาวน์เกาหลี , ทัวร์วอมิโด , ทัวร์เมืองจอนจู , ทัวร์ภูเขาจูบกัน , ทัวร์พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ , ทัวร์ล่องเรือชมแม่น้ำอัน , ทัวร์เกาะนามิ , ทัวร์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ , ทัวร์ไอซ์แกลลอรี่ , ทัวร์ช้อปปิ้ง เมียงดง , ทัวร์ฮงอิก , ทัวร์โซรัคซาน

ทัวร์เกาหลี อินชอน จอนจู เอเวอร์แลนด์ ล่องเรือแม่น้ำฮัน 5 วัน 3 คืน

เที่ยวเกาหลี อินชอน ไชน่าทาวน์เกาหลี วอมิโด เมืองจอนจู ภูเขาจูบกัน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ ล่องเรือชมแม่น้ำอัน พร้อมบุฟเฟ่ต์บนเรือ 5 วัน 3 คืน เดินทาง ธ.ค.2557 - ก.พ.2558 ราคา 17,900 -26,900 บาท

Air_Jeju
Jeju Air (7C)

กำหนดการเดินทาง:

ธ.ค. 18,900- 26,900 บาท
ม.ค. 17,900-18,900 บาท
ก.พ. 17,900-18,900 บาท
มี.ค. 17,900-19,900 บาท

รหัสทัวร์: KOR SUR5D(XJ)MAR-JUL
เกาหลี เกาะนามิ ชมใบไม้ปลี่ยนสี ทัวร์เกาหลี, Snow park, ทัวร์หมู่บ้านโพรวองซ์, ทัวร์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, ทัวร์ หมู่บ้านพูชอน, ทัวร์เขานัมซาน, ทัวร์N Seoul Tower, ทัวร์อินชอน , ทัวร์ไชน่า ทาวน์เกาหลี , ทัวร์วอมิโด , ทัวร์เมืองจอนจู , ทัวร์ภูเขาจูบกัน , ทัวร์พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ , ทัวร์ล่องเรือชมแม่น้ำอัน , ทัวร์เกาะนามิ , ทัวร์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ , ทัวร์ไอซ์แกลลอรี่ , ทัวร์ช้อปปิ้ง เมียงดง , ทัวร์ฮงอิก , ทัวร์โซรัคซาน

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ ล๊อตเต้เวิลด์ สโนว์พาร์ค 5 วัน 3 คืน (XJ)

ทัวร์เกาหลี สุดคุ้ม ตามรอยซีรีส์รักอมตะ ณ เกาะนามิ เต็มอิ่มสวนสนุกในร่มล็อตเต้เวิลด์ เพลิดเพลินกิจกรรมฤดูหนาว ณ Snow park ช้อปปิ้งสุดมันส์ กับโปรโมชั่นพิเศษ 5 วัน 3 คืน บิน แอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ) เดินทาง 25 มี.ค.- ก.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 15,900

Air_Airasia_X
Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

25-29,26-30,27-31 มี ค. 15,900 บาท
1-5,8-12,13-17,14-18 เม.ย. 17,900 บาท
22-26, 23-27,24-28,25-29 เม.ย. 17,900 บาท
2-6,3-7, 29 เม.ย.,30 เม.ย. 19,900 บาท
9-13 เม.ย. 20,900 บาท
10-14,11-15 เม.ย 24,900 บาท
12-16 เม.ย. 21,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN PVG4N(TG)NOV-FEB
700faceshaIMG_4566

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว- อู๋ซี 5 วัน 4 คืน บิน TG เดินทาง พ.ย.2557- ก.พ.2558 ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

13-17,26-30 พ.ย. 25,900 บาท
3-7, 6-10 ธ.ค. 25,900 บาท
28 ธ.ค.2557-1 ม.ค.2558 28,900 บาท
7-11,21-25 ม.ค. 25,900 บาท
4-8 ก.พ. 25,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN ZHA5D(CZ)MAR
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน, ทัวร์ธารน้ำห้าสี, ทัวร์อูหลู่มูฉี่, ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อู๋ฮั่น

จางเจียเจี้ย เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน (CZ)

ทัวร์จางเจียเจี้ย มรดกโลก เที่ยวครบ เขาอวตาร เทียนเหมินซาน เที่ววเกาะส้ม ชมรูปปั้น ประธานเหมา ฉางซา 5 วัน 4 คืน (CZ) เดินทาง 14-18 มี.ค. และ 20-24 มี.ค. ราคา 22,500 บาท

China Southern Airlines
China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

14-18 มี.ค. 22,500 บาท
20-24 มี.ค. 22,500 บาท

รหัสทัวร์: CHN ZHA6D(TG)MAR-MAY
500facechinaIMG_8168

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์ จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เฟิ่งหวง บินตรงลงฉางซา 6 วัน 5 คืน บิน TG พัก 4 ดาว เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

31 มี.ค.-5 เม.ย. 27,900 บาท
2-7,15-20 เม.ย. 30,900 บาท
11-16,12-17 เม.ย. 33,900 บาท
30 เม.ย.-5 พ.ค., 5-10 พ.ค. 28,900 บาท
8-13, 13-18 พ.ค. 28,900 บาท
27 พ.ค.-1 มิ.ย. 27,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CAN4D(TG)APR
20141016054801481993_b

ทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน (TG) เมษายน 2558

กวางเจาเทรดแฟร์ มหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติ ครั้งที่ 117 เดินทาง 4 วัน 3 คืน (TG) วันที่ 16-19, 24-27, 30 เม.ย..-3 พ.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

16-19 เม.ย. 28,900 บาท
24-27 เม.ย. 26,900 บาท
30 เม.ย.-3 พ.ค. 26,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN 2CITY4N(TG)MAR-MAY
700faceshaIMG_4566

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ นานกิง กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน (TG)

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2 มหานคร กำแพงเมืองจีน กู้กง อวี้เหอหยวน ถนนนานกิง หาดว่ายทัน 6 วัน 4 คืน บิน TG เดินทาง มี.ค.-พ.ค. 2558 ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

24- 29 มี.ค. 30,900 บาท
1-6 ,24-29 เม.ย. 31,900 บาท
14-19 เม.ย. 32,900 บาท
1-6 ,12-17 พ.ค. 31,900 บาท
27 พ.ค. - 1 มิ.ย 30,900 บาท

รหัสทัวร์: SIN WIN3D(SQ)JAN-MAY
700facesingapore20141027_101420

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 3 วัน 2 คืน (SQ)

ทัวร์ สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สิงคโปร์ฟลายเออร์ มาริน่าเบย์แซนด์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ ชมการแสดงสุดอลังการ Wing of Time ช้อปปิ้งออร๋ชาร์ด 3 วัน บิน SQ ม.ค.-พ.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

Air_Singapore
Singapore Airlines (SQ)

กำหนดการเดินทาง:

23-25 ม.ค. ราคา 21,999 บาท
6-8,19-21 ก.พ. ราคา 21,999 บาท
6-8,20-22 มี.ค. ราคา 22,900 บาท
3-5,17-19 เม.ย. ราคา 21,999 บาท
4-6,11-13,14-16 เม.ย. ราคา 22,999 บาท
12-14,13-15 เม.ย. 23,999 บาท
1-3 พ.ค.,30 พ.ค.-1 มิ.ย. 22,900 บาท

รหัสทัวร์: VIE SAPA3N(TG)MAR-MAY
451sapa99

ทัวร์ซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน (TG)

เที่ยวซาปา ลาวไก สวิสเซอร์แลนด์ของเวียดนาม ล่องเรือมังกรชมอ่าวฮาลอง 4 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง มี.ค.- พ.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

4-7,12-15,14-17 มี.ค. 15,900 บาท
19-22,21-24,25-28 มี.ค. 15,900 บาท
3-6, 12-15 เม.ย. 19,900 บาท
30 เม.ย.-3 พ.ค. 19,900 บาท
2-5 พ.ค. 19,900 บาท
29 พ.ค.- 1 มิ.ย. 19,900 บาท

รหัสทัวร์: IND KAS7D(AI)10APR
ft_2819_350kasmear222

ทัวร์แคชเมียร์ เดลลี อักรา 7 วัน 6 คืน (AI)

แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม กุลมาร์ก 7 วัน 6 คืน บิน AI เดินทาง 10-16 เมษายน 2558 ราคาพิเศษ 39,900 บาท

Air_India
Air India (AI)

กำหนดการเดินทาง:

10-16 เม.ย. 39,900 บาท

บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/1147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/1147