• ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 3 วัน 2 คืน (TG)

    ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 3 วัน 2คืน บิน การบินไทย (TG) เดินทาง ธ.ค.2559 - มี.ค.2560 ราคา 19,888 บาท

  • ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง โพลาร์แลนด์ ต้าเหลียน (MF)

    เที่ยวฮาร์บิ้น เมืองน้ำแข็งเหนือสุดของจีน ชมงานแกะสลักน้ำแข็ง และแกะสลักหิมะยิ่งใหญ่ระดับโลกปี 2017 สกีเอ้อหลงซาน ฮาร์บิ้นโพลาร์แลนด์ เที่ยวต้าเหลียน เมืองตากอากาศภาคเหนือของจีน บิน Xiamen Airlines 6 วัน 5 คืน เดินทาง ธ.ค.2559 - ก.พ.2560 ราคา 31,900 -33,900 บาท

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด มอนเบทสึ ฟุราโน 5 วัน 3 คืน (TG)ม.ค.-มี.ค.

    ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง มอนเบ็ทสึ หนึ่งปีมีครั้งเดียว ลานสกีฟุราโน อาซาฮิกาว่า ชมสวนสัตว์เมืองหนาว อาซาฮิกาว่า ชมเมืองโอตารุ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 5 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง ม.ค.-มี.ค.2560 ราคาพิเศษ 38,888 บาท

Hight Light Tours

รหัสทัวร์: TAI FOR3D(TG)DEC-MAR
ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 3 วัน 2 คืน (TG)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 3 วัน 2คืน บิน การบินไทย (TG) เดินทาง ธ.ค.2559 - มี.ค.2560 ราคา 19,888 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

23-25 ธ.ค. 19,888 บาท
20-22 ม.ค. 19,888 บาท
17-19 ก.พ. 19,888 บาท
3-5,10-12 มี.ค. 19,888 บาท
17-19,24-26 มี.ค. 19,888 บาท

รหัสทัวร์: EUR EK010(EK)DEC-JAN
Hallstatt01

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค 8 วัน (EK)

ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน ชมปราสาทแสนสวย นอยชวานสไตล์ และเมืองมรดกโลก โปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้ม บิน EK เดินทาง ธ.ค.2559 - ม.ค.2560 ราคา 49,900 - 50,900 บาท

emirates-40
Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

2 –9, 3-10 ธ.ค. 50,900 บาท
8-15 ธ.ค. 49,900 บาท
28 ธ.ค.-4 ม.ค. 59,900 บาท
29 ธ.ค.-5 ม.ค. 59,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN HRB6D(MF)DEC-FEB
china

ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง โพลาร์แลนด์ ต้าเหลียน (MF)

เที่ยวฮาร์บิ้น เมืองน้ำแข็งเหนือสุดของจีน ชมงานแกะสลักน้ำแข็ง และแกะสลักหิมะยิ่งใหญ่ระดับโลกปี 2017 สกีเอ้อหลงซาน ฮาร์บิ้นโพลาร์แลนด์ เที่ยวต้าเหลียน เมืองตากอากาศภาคเหนือของจีน บิน Xiamen Airlines 6 วัน 5 คืน เดินทาง ธ.ค.2559 - ก.พ.2560 ราคา 31,900 -33,900 บาท

Xiamen Air
Xiamen Air

กำหนดการเดินทาง:

29 ธ.ค.-3 ม.ค. 33,900 บาท
10-15 ม.ค. 31,900 บาท
16-21 ก.พ. 31,900 บาท

รหัสทัวร์: JAP ICE3N(TG)JAN-MAR
999facelogoimg_8728

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด มอนเบทสึ ฟุราโน 5 วัน 3 คืน (TG)ม.ค.-มี.ค.

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง มอนเบ็ทสึ หนึ่งปีมีครั้งเดียว ลานสกีฟุราโน อาซาฮิกาว่า ชมสวนสัตว์เมืองหนาว อาซาฮิกาว่า ชมเมืองโอตารุ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 5 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง ม.ค.-มี.ค.2560 ราคาพิเศษ 38,888 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

15-19,18-22, 22-26 ม.ค. 38,888 บาท
25 ก.พ.- 1 มี.ค. 38,888 บาท
2-6, 4-8,9-13,11-15 มี.ค. 38,888 บาท

รหัสทัวร์: CHN SHA7D(TG)JAN-MAR
700logofaceshagrila7

ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี่ 7 วัน 6 คืน (TG)

เที่ยวแชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี คุนหมิง กระเช้าใหญ่ ชมธารน้ำแข็ง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 7 วัน 6 คืนพัก 4 ดาว บิน TG เดินทาง ม.ค.-มี.ค.2560 ราคา 28,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

4-10, 11-17,14-20 ม.ค. 28,900 บาท
14-20, 21-27 ก.พ. 28,900 บาท
28 ก.พ.-6 มี.ค. 28,900 บาท
1-7,8-14 มี.ค. 28,900 บาท
15-21,22-28 มี.ค. 28,900 บาท
29 มี.ค.- 4 เม.ย. 28,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BJS3N(TG)DEC-FEB
china

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สกีรีสอร์ต 5 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน วังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน วัดลามะ กายกรรมปักกิ่ง สัมผัสหิมะขาวนวลที่สโนเวิลด์สกีรีสอร์ต 5 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง ธ.ค.2559 - ก.พ.2560 ราคาเริ่มต้น 17,999 -25,999 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

21-25 ธ.ค. 19,999 บาท
29 ธ.ค.-2 ม.ค. 25,999 บาท
4-8,12-16 ม.ค. 17,999 บาท
29 ม.ค.-2 ก.พ. 17,999 บาท
8-12, 17-21, 24-28 ก.พ. 17,999 บาท

รหัสทัวร์: CHN GUI6D(TG)DEC-MAR
mildface999

ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืน (TG)

เที่ยวกุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น ชมธรรมชาติงดงามตระการตา นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ถ้ำเงิน ถ้ำพระงาม ชมสุดยอดโชว์ดังแห่งกุ้ยหลิน 6 วัน 5 คืน บิน TG เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.2559 ราคา 20,900 - 24,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

31 ธ.ค.59-5 ม.ค.60 24,900 บาท
21- 26 ก.พ. 20,900 บาท
7-12, 14-16, 21-26 มี.ค. 20,900 บาท
28 มี.ค.-2 เม.ย. 20,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CKG5D(WE)DEC-FEB
500promotegggchongqing

ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อวู่หลง ระเบียงกระจก ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน (WE)

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ถ้ำฟูหยง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มรดกโลก ล่องเรือชมแม่น้ำแยงซีเกียง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ทดสอบความกล้า ณ ระเบียงแก้วอวู่หลง 5 วัน 4 คืน บิน Thai Smile Airways เดินทาง ธ.ค.2559- ก.พ.2560 ราคาโปรโมชั่น 25,900-27,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

3-7,10-14 ธ.ค. 25,900 บาท
29 ธ.ค.-2 ม.ค. 27,900 บาท
18-22 ม.ค. 25,900 บาท
9-13, 23-27 ก.พ. 25,900 บาท

รหัสทัวร์: RUS EK002(EK)DEC-JAN
700Picture4

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (EK)

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน ชมโชว์บัลเล่ต์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน ปีเตอร์ฮอฟ กาล่าดินเนอร์ 8 วัน 5 คืน เดินทาง ก.ย.2559-ม.ค.2560 ราคาพิเศษ 59,900 -64,900 บาท

emirates-40
Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

1-8, 2-9 ธ.ค. 60,900 บาท
6-13, 9-16 ธ.ค. 59,900 บาท
29 ธ.ค.-5 ม.ค. 64,900 บาท

รหัสทัวร์: SIN SIN3D(FD)DEC-APR
700facesingapore20141024_151438

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ มารีนาเบย์แซนด์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ 3 วัน 2 คืน บิน Jetstar Airways (3K) Air Asia (FD) / Tiger Air (TR)/THAI LION AIR (SL) เดินทาง ธ.ค.2559-เม.ย.2560 ราคา 14,999 - 19,999 บาท

Air_Asia
Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง:

ธ.ค. 15,555-16,999 บาท
ก.พ. 14,999 -16,999 บาท
เม.ย. 15,555-19,999 บาท

รหัสทัวร์: MYN BGN4D(8M)DEC-FEB
700faceimg_0382

มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 4 วัน 3 คืน (8M)15,900-

เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ สักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง มหาเจดีย์ชเวซิกอง และร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี 4 วัน 3 คืน บิน Myanmar Airways International เดินทาง ธ.ค.2559 - ก.พ.2560 ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

myanmar-airways-100
Myanmar Airways Inter

กำหนดการเดินทาง:

7-10, 14-17, 21- 24 ธ.ค. 15,900 บาท
4-7,11-14 ม.ค. 15,900 บาท
18-21, 25-28 ม.ค. 15,900 บาท
1-4,8-11,15-18 ก.พ. 15,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CTU6D(TG)NOV-FEB
九寨沟10

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว โหมวนีโกว เล่อซาน 6 วัน 5 คืน (TG)

เที่ยวจิ่วจ้ายโกว โหมวนีโกว ตระการตาผืนป่าอันสวยงาม ปกคลุมด้วยหิมะ และน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว เยือนบ้านเกิดหมีแพนด้า ชมงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ล่องเรือนมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลก 6 วัน 5 คืน บิน TG เดินทาง พ.ย.2559-ก.พ.2560 ราคา 24,999-26,999 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

30 พ.ย.- 5 ธ.ค. 24,999 บาท
7-12,10-15 ธ.ค. 25,999 บาท
16-20 ธ.ค. 24,999 บาท
30 ธ.ค.-4 ม.ค. 26,999 บาท
10-15 ม.ค. 24,999 บาท
9-14,21-26 ก.พ. 24,999 บาท

รหัสทัวร์: VIE FAN4D(TG)DEC-FEB
captreo3

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์เวียดนาม ซาปา สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนามเหนือ ไร่นาขั้นบันได วัฒนธรรมชนเผ่า ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวพาโนราม่า พิชิตยอดเขาฟานซีปัน ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมหุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก 4 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง ธ.ค.2559 - ก.พ.2560 ราคาเริ่มต้น 18,900 -19,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

2-5, 9-12,10-13 ธ.ค. 19,900 บาท
15-18, 22-25 ธ.ค. 19,900 บาท
5-8, 12-15,19-22 ม.ค. 19,900 บาท
9-12,10-13 ก.พ. 19,900 บาท
16-19, 23-26 ก.พ. 18,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN HZH5D(WE)MAR
แกรนแคนย่อน สะพานกระจก ธค.59

ทัวร์จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน หวงหลงต้ง 5 วัน 4 คืน (WE)20,888

ทัวร์ จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน เทียนเหมินซาน ทางเดินกระจกลอยฟ้า และถ้ำหวงหลงต้ง + ล่องเรือชมธารน้ำใต้ดิน ทัวร์เดียวเที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์ของจางเจียเจี้ย และชมสุดยอดโชว์ดังระดับตำนาน นางจิ้งจอก และ MISTY RAIN ZHANGJIAJIE บินตรงลงฉางซาด้วย Thai Smile (WE) 5 วัน 4 คืน พัก 4 ดาว และ 5 ดาว เดินทาง มี.ค.2560 ราคา 20,888 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

1-5,8-12 มี.ค. 20,888 บาท
16-20,17-22 มี.ค. 20,888 บาท

รหัสทัวร์: CHN ZHG5D(WE)DEC-FEB
%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%81-%e0%b8%98

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน (WE)16,888-

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว แกรนด์แคนย่อน ฉางซา ชมสุดยอดการแสดงเหมยลี่เซียงซี 5 วัน 4 คืน บินThai Smile (WE) พัก 4 ดาว เดินทาง ธ.ค.2559-ก.พ.2560 ราคาโปรโมชั่นพิเศษ 16,888 -18,888 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

21-25, 22-26 ธ.ค. 16,888 บาท
9-13,10-14,15-19 ก.พ. 18,888 บาท
22-26, 24-28 ก.พ. 18,888 บาท

รหัสทัวร์: CHN 2CITY(TG)JAN-MAR
700faceshaIMG_4566

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน (TG)

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2 มหานคร กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง อวี้เหอหยวน นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ ถนนนานกิง หาดว่ายทัน ชมวิวพาโนรามาของเซี่ยงไฮ้ ที่ SHANGHAI TOWER 6 วัน 4 คืน บิน TG โปรโมชั่นพิเศษ เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 2560 ราคา 25,999 -26,999 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

5-10, 11-16 ม.ค. 25,999 บาท
17-22, 23-28 ก.พ. 25,999 บาท
2-7,16-21,23-28 มี.ค. 26,999 บาท

รหัสทัวร์: VIE SAP4D(TG)31DEC
sapa-chinh-phuc-fansipan-bang-cap-treo-ham-rong-cat-cat-3n2d

ทัวร์ ซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน (TG)

เที่ยวซาปา ลาวไก สวิสเซอร์แลนด์ของเวียดนาม ฮานอย เมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม ชมหุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก ล่องเรือมังกรชมอ่าวฮาลอง 4 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง 31 ธ.ค.2559- 3 ม.ค.2560 ราคา 20,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

31 ธ.ค.-3 ม.ค. 20,900 บาท

รหัสทัวร์: EGY PLE8D(MS)OCT-DEC
อียิปต์ ไคโร กีซา

ทัวร์อียิปต์ อัสวาน ลุคซอร์ 8 วัน 5 คืน (MS)

เที่ยวอียิปต์ อัสวาน ลุคซอร์ หุบผากษัตริย์ มหาปิรามิด ล่องเรือแม่น้ำไนล์ 8 วัน 5 คืน บินตรงสู่ไคโรด้วย Egypt Air (MS) เดินทางเดือน ต.ค.- ธ.ค. 2559 ราคา 64,900-67,900 บาท

EgyptAir-Logo-50
Egypt Air

กำหนดการเดินทาง:

17-24 ต.ค. 64,900 บาท
3-10 ธ.ค. 67,900 บาท

รหัสทัวร์: SIN SIN3D(TZ)DEC-JAN
700facesingapore20141024_173826

ทัวร์สิงคโปร์ โปรโมชั่น 3 วัน 2 คืน (TZ) 9,955

ทัวร์สิงคโปร์ มารีนาเบย์แซนด์ อิสระช้อปปิ้ง โปรโมชั่นสุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน บิน Scoot (TZ) เดินทาง ธ.ค. 2559 - ม.ค. 2560 ราคา 9,555-14,555 บาท

Scoot
Scoot

กำหนดการเดินทาง:

ธ.ค. 10,955-14,555 บาท
ม.ค. 9,955 -14,555 บาท

รหัสทัวร์: MAL MAL3D(UL)
ft_6168_350maldives-water-bangalo06

มัลดีฟส์ เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล 3 วัน 2 คืน (UL)

ทัวร์มัลดีฟส์ เกาะสวรรค์สำหรับคนรักทะเล พักผ่อนอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติงดงาม ท้องฟ้า และท้องทะเลสีคราม พร้อมกิจกรรมนานาชนิด พักรีสอร์ตสุดหรู คลับเมดคานิ และ คลับเมดฟิโนห์ลูห์ วิลล่า 3 วัน 2 คืน บิน Srilankan Airlines (UL) หรือ Bangkok Airways (PG) เดินทาง ส.ค.-ก.ย.2559 ราคาเริ่มต้นที่ 30,500 บาท

Air_Srilanka
SriLankan Airlines (UL)

กำหนดการเดินทาง:

1-31 ส.ค. 30,500 - 69,200 บาท
10-12, 24-26 ก.ย. 32,000 - 75,100 บาทบริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147