บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

  • ทัวร์เซี่ยเหมิน ถู่โหลว ชมซากุระหย่งฝู 4วัน3คืน(TG) มี.ค.63

    ทัวร์เซี่ยเหมิน บ้านดินถูโหลว ซากุระหย่งฝู เมืองโบราณหมิงชิง ชม สวนหินแกะสลักฮุ่ยเหอ วัดหนานผู่โถว เกาะเปียโน ถนนคนเดินจงซานลู่ หมู่บ้านประมงเจิงชั่วอัน พร้อมชมการแสดง หมิ่นหนานฉวนฉี 5 มิติ 4วัน3คืน สายการบินไทย(TG)เดินทาง มี.ค.63 ราคา 20,999 บาท

  • ทัวร์เส้นทางสายไหม อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8วัน 7คืน (3U)12,29 เม.ย/3 พ.ค.63

    ทัวร์เส้นทางไหม อูหลูมู่ฉี ซินเจียง ทูลูฟาน เมืองโบราณบนเส้นทางสายไหม เมืองโบราณเกาชาง ภูเขาเปลวเพลิง ขี่อูฐชมเนินทรายครวญ สระน้ำเสี้ยวจันทรา ตุนหวง โอเอซิสแห่งสุดท้าย ชมกำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย ถ้ำพระพุทธพันรูปปิงหลิงมรดกโลก 8วัน7คืน โดยสายสารบินSICHUAN AIRLINES (3U)เดินทาง 12 ,29 เม.ย.63/ 3 พ.ค. ราคา 48,999 บาท

  • ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน เทศกาลดอกโบตั๋น6วัน5คืน(SL)มี.ค.-พ.ค.63

    ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน เทศกาลดอกโบตั่นแห่งลั่วหยาง ชมโชว์กังฟูเส้าหลิน ป่าเจดีย์ พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี หุบผาหินแดงหงสือเสีย ถ้ำหินหลงเหมิน โชว์ราชวงศ์ถัง 6วัน5คืน สายการบิน Thai Lion Air (SL) เดินทาง มี.ค.-พ.ค.63 ราคา 31,999 บาท

Hight Light Tours

รหัสทัวร์: CHN XMN02(TG)MAR

ทัวร์เซี่ยเหมิน ถู่โหลว ชมซากุระหย่งฝู 4วัน3คืน(TG) มี.ค.63

ทัวร์เซี่ยเหมิน บ้านดินถูโหลว ซากุระหย่งฝู เมืองโบราณหมิงชิง ชม สวนหินแกะสลักฮุ่ยเหอ วัดหนานผู่โถว เกาะเปียโน ถนนคนเดินจงซานลู่ หมู่บ้านประมงเจิงชั่วอัน พร้อมชมการแสดง หมิ่นหนานฉวนฉี 5 มิติ 4วัน3คืน สายการบินไทย(TG)เดินทาง มี.ค.63 ราคา 20,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

5-8 มี.ค.63 20,999 บาท
19-22 มี.ค. 20,999 บาท

รหัสทัวร์: CHN SLK8D(3U)APR-MAY

ทัวร์เส้นทางสายไหม อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8วัน 7คืน (3U)12,29 เม.ย/3 พ.ค.63

ทัวร์เส้นทางไหม อูหลูมู่ฉี ซินเจียง ทูลูฟาน เมืองโบราณบนเส้นทางสายไหม เมืองโบราณเกาชาง ภูเขาเปลวเพลิง ขี่อูฐชมเนินทรายครวญ สระน้ำเสี้ยวจันทรา ตุนหวง โอเอซิสแห่งสุดท้าย ชมกำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย ถ้ำพระพุทธพันรูปปิงหลิงมรดกโลก 8วัน7คืน โดยสายสารบินSICHUAN AIRLINES (3U)เดินทาง 12 ,29 เม.ย.63/ 3 พ.ค. ราคา 48,999 บาท

Sichuan Airlines

กำหนดการเดินทาง:

12 – 19 เม.ย.63 50,999 บาท
29 เม.ย.- 6 พ.ค. 48,999 บาท
3-10 พ.ค. 48,999 บาท

รหัสทัวร์: CHN XIY02(SL)MAR-MAY

ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน เทศกาลดอกโบตั๋น6วัน5คืน(SL)มี.ค.-พ.ค.63

ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน เทศกาลดอกโบตั่นแห่งลั่วหยาง ชมโชว์กังฟูเส้าหลิน ป่าเจดีย์ พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี หุบผาหินแดงหงสือเสีย ถ้ำหินหลงเหมิน โชว์ราชวงศ์ถัง 6วัน5คืน สายการบิน Thai Lion Air (SL) เดินทาง มี.ค.-พ.ค.63 ราคา 31,999 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

12-17,19-24,26-31 มี.ค.63 31,999 บาท
2-7 เม.ย. 32,599 บาท
10-15 เม.ย. 35,699 บาท
24-29 เม.ย. 34,699 บาท
30 เม.ย.- 5 พ.ค. 34,699 บาท
6-11 พ.ค. 32,599 บาท
28 พ.ค.-3 มื.ย. 32,599 บาท

รหัสทัวร์: CHN CTU05(TG)MAR-MAY

ทัวร์ต๋ากู่ปิงชวน ภูเขาหิมะพันปี อุทยานเทพนิยาย 5วัน4คืน(TG)มี.ค.-พ.ค.63

ทัวร์ต๋ากู่ปิงชวน ภูเขาหิมะพันปี อุทยานเทพนิยาย 5วัน3คืน(TG) ขึ้นกระเช้าชมอุทยานภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็งพันปี อุทยานเทพนิยาย ช้อปปิ้งถนนซอยกว้างซอยแคบ และถนนคนเดินจิ๋นหลี่ เมนูพิเศษ อาหารตุ๋นสมุนไพรจีนบำรุงสุขภาพ เดินทางเดือน มี.ค.-พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

4-8, 25-29 มี.ค. 63 21,999 บาท
2-6 เม.ย. 24,699 บาท
10-14 เม.ย. 25,999 บาท
1-5 ,6-10 พ.ค. 63 22,999 บาท
29 พ.ค.-3 มิ.ย. 22,999 บาท

รหัสทัวร์: IND HMY02(SG)AUG-SEP

ทัวร์แคชเมียร์ ลาดักห์ 8วัน6คืน(SG) ส.ค.-ก.ย.63

ทัวร์แคชเมียร์ ลาดักห์ เมืองเลห์ โซนามาร์ค คากิลร์ ลามายูรู นูบร้าวัลเล่ย์ ขี่อูฐที่ฮุนเดอร์ ทะเลทรายบนเทือกเขาหิมาลัย Tsemo Gompa ทะเลสาบพันกอง อาศรัธาม (Akshardham) 8วัน6คืน โดยสายการบินSPICEJET (SG)เดินทาง ส.ค.-ก.ย.63 ราคา 43,900 บาท

Spice Jet

กำหนดการเดินทาง:

9-16 ส.ค.63 43,900 บาท
13-20 ก.ย. 43,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN KMG05(TG)FEB-MAY

ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี่ 6วัน 5คืน(TG)ก.พ.-พ.ค.63

ทัวร์แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าหลี่ คุนหมิง ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ทะเลสาบขาว ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิง ขึ้นกระเช้าใหญ่ชมภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง ชมการแสดง Impression Lijiang 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย(TG) เดินทางเดือนก.พ. - พ.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

28 ก.พ. - 4 มี.ค. 63 23,999 บาท
11-16, 19-24, 25-30 มี.ค. 23,999 บาท
1-6 เม.ย. 26,999 บาท
11-16, 12-17 เม.ย. 30,999 บาท
22-27 เม.ย. 23,999 บาท
1-6, 7-12 พ.ค. 23,999 บาท