Hight Light Tours

รหัสทัวร์: CHN BJS6D(MF)MAY-AUG
450facegratwall

ทัวร์ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจืน 6 วัน 5 คืน (MF)

เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม เทียนจิน Eye of Tianjin 6 วัน 5 คืน บิน XIAMEN AIR เดินทาง พ.ค.- ส.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท

Xiamen Air
Xiamen Air

กำหนดการเดินทาง:

28 พ.ค.-3 มิ.ย. 20,900 บาท
18-23, 30 มิ.ย.-5 ก.ค. 20,900 บาท
9-14,30 ก.ค.- 4 ส.ค. 20,900 บาท
11-16,20-25,25-30 ส.ค. 20,900 บาท

รหัสทัวร์: TUR HIG8D(TK)๋JUL-OCT
ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย 8 วัน (TK)

ทัวร์ตุรกี อิสตัลบูล ชมพระราชวังโดลบามาเช่ ทรอย เที่ยวเปอร์กามัม ชมวิหารอะโครโปลิส ปราสาทปุยฝ้ายแห่งปามุคคาเล่ เมืองมรดกโลกแคปปาโดเกีย 8 วัน 6 คืน บิน Turkish Airline (TK ) พร้อมบินภายใน 1 เที่ยวบิน เดินทาง ก.ค.-ต.ค.2558 ราคา 49,900 บาท

Air_Turkish
Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

25 ก.ค.-1ส.ค. 49,900 บาท
8-15,9-16 ส.ค. 49,900 บาท
5-12,6-13,20-27 ก.ย. 49,900 บาท
3-10,4-11 ต.ค. 49,900 บาท
10-17,11-18 ต.ค. 49,900 บาท
18-25 ต.ค. 51,900 บาท
31 ต.ค.-7 พ.ย. 49,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN SHA7D(TG)๋JUN-AUG
700logofaceshagrila20

ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี่ 7 วัน 6 คืน (TG)

เที่ยวแชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี คุนหมิง กระเช้าใหญ่ ชมธารน้ำแข็ง ภูเขาหิมะมังกรหยก พัก 4 ดาว บิน TG เดินทาง มิ.ย.-ส.ค. 2558 ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

10-17,17-23,24-30 มิ.ย. 27,900 บาท
2-8,15-21ก.ค. 27,900 บาท
29 ก.ค. - 4 ส.ค. 29,900 บาท
6-12, 12-18 ส.ค. 29,900 บาท
19-25, 26 ส.ค.-1 ก.ย. 27,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BJS4N(TG)MAR-MAY
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวงหลง, ทัวร์ฮาร์บิน, ทัวร์ธารน้ำห้าสี, ทัวร์อูหลู่มูฉี่, ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อู๋ฮั่น

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน วังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน เที่ยวสวนผลไม้ตามฤดูกาล 5 วัน 4 คืน บิน TG เดินทาง มี.ค.-พ.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

26-30 มี.ค. 26,900 บาท
2 - 6 เม.ย. 27,900 บาท
12-16 เม.ย. 32,900 บาท
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 26,900 บาท
9-13 พ.ค. 27,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CTU6D(TG)APR-AUG
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ชมธรรมชาติตระการตา ฟ้าใส น้ำสวย 6 วัน 5 คืน บิน TG เดินทาง เม.ย.- ส.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

30 เม.ย. - 5 พ.ค. 29,900 บาท
7-12 พ.ค. 30,900 บาท
16-21, 30 มิ.ย. - 5 ก.ค. 29,900 บาท
16-21, 29 ก.ค.-3 ส.ค. 29,900 บาท
12-17,25-30 ส.ค. 29,900

รหัสทัวร์: CHN CKG5D(TG)๋JUN-AUG
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ถ้ำฟูหยง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มรดกโลก ล่องเรือชมแม่น้ำแยงซีเกียง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว 5 วัน 4 คืน บิน TG เดินทาง มิ.ย.- ส.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

17-21 มิ.ย. 29,900 บาท
9-13,24-28 28,900 บาท
30 ก.ค.-3 ส.ค. 29,900 บาท
5-9,20-24,27-31 ส.ค. 28,900
12-16 ส.ค. 29,900 บาท

รหัสทัวร์: JAP ALP6D(TG)MAY
983816_759127204125536_2907338668605546022_n

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น เส้นทางคลาสสิค เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ ทาคายาม่า ชิราคาวะโกะ ภูเขาไฟูจิ ช้อปปิ้งชินจูกุ 6 วัน 4 คืน เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.2558 ราคา 48,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

19-24 พ.ค. 48,900 บาท
26-31 พ.ค. 48,900 บาท
28 พ.ค.-2 มิ.ย. 48,900 บาท

รหัสทัวร์: KOR JOU5D(KE)
ทัวร์เกาหลี, Snow park, ทัวร์หมู่บ้านโพรวองซ์, ทัวร์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, ทัวร์ หมู่บ้านพูชอน, ทัวร์เขานัมซาน, ทัวร์N Seoul Tower, ทัวร์อินชอน , ทัวร์ไชน่า ทาวน์เกาหลี , ทัวร์วอมิโด , ทัวร์เมืองจอนจู , ทัวร์ภูเขาจูบกัน , ทัวร์พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ , ทัวร์ล่องเรือชมแม่น้ำอัน , ทัวร์เกาะนามิ , ทัวร์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ , ทัวร์ไอซ์แกลลอรี่ , ทัวร์ช้อปปิ้ง เมียงดง , ทัวร์ฮงอิก , ทัวร์โซรัคซาน

ทัวร์เกาหลี อินชอน จอนจู ล็อตเต้เวิลด์ 5 วัน 3 คืน (KE)

เที่ยวเกาหลี อินชอน ไชน่าทาวน์เกาหลี วอมิโด เมืองจอนจู ภูเขาจูบกัน สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ ล่องเรือชมแม่น้ำอัน พร้อมบุฟเฟ่ต์บนเรือ 5 วัน 3 คืน เดินทาง มิ.ย.-ต.ค.2558 ราคา 22,900 - 24,900 บาท

Air_Korea
Korean Air (KE)

กำหนดการเดินทาง:

มิ.ย. 22,900 บาท
ก.ค. 22,900 บาท
ส.ค. 22,900 บาท
ก.ย. 22,900 บาท
ต.ค. 23,900-24,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN XIY6D(CX)APR-AUG
ft_2097_350xian--good2--text

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน (CX)

เที่ยวซีอาน ลั่วหยาง อุทยานหยุนไถซาน เจิ้งโจว ซีอานจุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหม กองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี , สุสานจิ๋นซี ปฐมกษัตริย์ผู้รวมแผ่นดินจีน, เจดีย์ห่านป่าใหญ่, อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน พัก 4 ดาว บิน CX เม.ย.-ส.ค.2558 ราคา 32,900 บาท

Air_Cathay
Cathay Pacific Airways (CX)

กำหนดการเดินทาง:

30 เม.ย.-5พ.ค., 8-13 พ.ค. 32,900 บาท
28 พ.ค.-2 มิ.ย.,17-22 มิ.ย. 32,900 บาท
27 ก.ค.-3 ส.ค.,12-17 ส.ค. 32,900 บาท

รหัสทัวร์: KOR SUR5D(XJ)JUN-JUL
เกาหลี เกาะนามิ ชมใบไม้ปลี่ยนสี ทัวร์เกาหลี, Snow park, ทัวร์หมู่บ้านโพรวองซ์, ทัวร์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, ทัวร์ หมู่บ้านพูชอน, ทัวร์เขานัมซาน, ทัวร์N Seoul Tower, ทัวร์อินชอน , ทัวร์ไชน่า ทาวน์เกาหลี , ทัวร์วอมิโด , ทัวร์เมืองจอนจู , ทัวร์ภูเขาจูบกัน , ทัวร์พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ , ทัวร์ล่องเรือชมแม่น้ำอัน , ทัวร์เกาะนามิ , ทัวร์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ , ทัวร์ไอซ์แกลลอรี่ , ทัวร์ช้อปปิ้ง เมียงดง , ทัวร์ฮงอิก , ทัวร์โซรัคซาน

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ ล๊อตเต้เวิลด์ สโนว์พาร์ค 5 วัน 3 คืน (XJ)

ทัวร์เกาหลี สุดคุ้ม ตามรอยซีรีส์รักอมตะ ณ เกาะนามิ เต็มอิ่มสวนสนุกในร่มล็อตเต้เวิลด์ เพลิดเพลินกิจกรรมฤดูหนาว ณ Snow park ช้อปปิ้งสุดมันส์ กับโปรโมชั่นพิเศษ 5 วัน 3 คืน บิน แอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ) เดินทาง มิ.ย.- ก.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 15,900

Air_Airasia_X
Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

10-14,11-15,12-16,13-17 มิ.ย. 15,900 บาท
17-21,18-22,19-23,20-24 มิ.ย. 15,900 บาท
1-5,2-6,3-7,4-8,8-12,9-13 ก.ค. 15,900 บาท
10-14, 11-15,15-19,16-20 ก.ค. 15,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN ZHA6D(CZ)APR-AUG
505facejangjiegy

จางเจียเจี้ย เขาอวตาร เทียนเหมินซาน เฟิ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (CZ)

ทัวร์จางเจียเจี้ย มรดกโลก เที่ยวครบ เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ถ้ำมังกรเหลือง ลำธารแส้ทอง อลังการ์โชว์นางจิ้งจอก เที่ยวฉางซา เกาะส้ม ชมรูปปั้นประธานเหมา พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ 6 วัน 5คืน (CZ) เดินทาง เม.ย.-ส.ค.2558. ราคา 24,900 บาท

China Southern Airlines
China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

30 เม.ย.-5 พ.ค. 25,900 บาท
7-12, 28 พ.ค.- 2 มิ.ย. 24,900 บาท
11-16,25-30 มิ.ย. 24,900 บาท
15 -20 ก.ค., 28 ก.ค. - 2 ส.ค. 24,900 บาท
11-16,25-30 ส.ค. 24,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CAN4D(TG)APR
20141016054801481993_b

ทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน (TG) เมษายน 2558

กวางเจาเทรดแฟร์ มหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติ ครั้งที่ 117 เดินทาง 4 วัน 3 คืน (TG) วันที่ 16-19, 24-27, 30 เม.ย..-3 พ.ค.2558 ราคา26,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

16-19 เม.ย. 26,900 บาท
24-27 เม.ย. 26,900 บาท
30 เม.ย.-3 พ.ค. 26,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN 2CITY(TG)MAY-AUG
700faceshaIMG_4566

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ นานกิง กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน (TG)

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2 มหานคร กำแพงเมืองจีน กู้กง อวี้เหอหยวน ถนนนานกิง หาดว่ายทัน 6 วัน 4 คืน บิน TG เดินทาง พ.ค.-ส.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

27 พ.ค. - 1 มิ.ย 30,900 บาท
10-15,17-22, 30 มิ.ย.-5 ก.ค. 29,900 บาท
7-12,15-20,22-27 ก.ค. 29,900 บาท
1-6,11-16,18-23, 26ส.ค.-3 ก.ย. 29,900 บาท

รหัสทัวร์: SIN SIN3D(SQ)JUN-OCT
700facesingapore20141027_101420

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 3 วัน 2 คืน (SQ)

ทัวร์ สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สิงคโปร์ฟลายเออร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Sea Aquarium มาริน่าเบย์แซนด์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ ช้อปปิ้งออร๋ชาร์ด 3 วัน บิน SQ มิ.ย.-ต.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

Air_Singapore
Singapore Airlines (SQ)

กำหนดการเดินทาง:

5-7,12-14,19-21,26-28 มิ.ย. ราคา 21,999 บาท
3-5,10-12,17-19,24-26 ก.ค. ราคา 21,999 บาท
30 ก.ค.-1ส.ค.,31ก.ค.-2 ส.ค. ราคา 22,999 บาท
7-9,14-16,21-23,28-30 ส.ค. ราคา 21,999 บาท
4-6,11-13,25-27 ก.ย. ราคา 21,999 บาท
2-4,9-11,16-18 ต.ค. 21,999 บาท
23-25 ต.ค. 22,999 บาท
30 ต.ค.-1 พ.ย. 21,999 บาท

รหัสทัวร์: VIE SAPA3N(TG)APR-AUG
Facesapa999

ทัวร์ซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน (TG)

เที่ยวซาปา ลาวไก สวิสเซอร์แลนด์ของเวียดนาม ล่องเรือมังกรชมอ่าวฮาลอง 4 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง พ.ค.-ส.ค.2558 ราคา 16,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

30 เม.ย.-3 พ.ค. 16,900 บาท
7-10,14-18 พ.ค. 16,900 บาท
29 พ.ค.-1 มิ.ย. 16,900 บาท
11-14, 18-21, 25-28 มิ.ย. 16,900 บาท
1-4,16-19 ก.ค. 16,900 บาท
30 ก.ค.- 2 ส.ค. 16,900 บาท
12-15,27-30 ส.ค. 16,900 บาท

รหัสทัวร์: IND KAS7D(AI)10APR
ft_2819_350kasmear222

ทัวร์แคชเมียร์ เดลลี อักรา 7 วัน 6 คืน (AI)

แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม กุลมาร์ก 7 วัน 6 คืน บิน AI เดินทาง 10-16 เมษายน 2558 ราคาพิเศษ 39,900 บาท

Air_India
Air India (AI)

กำหนดการเดินทาง:

10-16 เม.ย. 39,900 บาท

บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/1147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/1147