Hight Light Tours

รหัสทัวร์: SCA EK003(EK)AUG-OCT
700scannenevia

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน (EK)

เที่ยวสแกนดิเนเวีย เยือน 3 ประเทศ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก พักค้างคืน บนเรือสำราญ DFDS บิน EK 8 วัน 5 คืน เดินทาง ส.ค.-ต.ค.2558 ราคาพิเศษสุด 59,900 บาท

emirates_logo
Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

8-15,9-16,20-27 ส.ค. 59,900 บาท
25 ส.ค.-1 ก.ย. 59,900 บาท
3-10,10-17,17-24 ก.ย. 59,900 บาท
1-8,8-15 ต.ค. 59,900 บาท
16-23,23-30 ต.ค. 59,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BJS6D(MF)JUL-OCT
450facegratwall

ทัวร์ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจืน 6 วัน 5 คืน (MF)

เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม นั่งรถไฟความเร็วสูง เที่ยวเทียนจิน Eye of Tianjin 6 วัน 5 คืน บิน XIAMEN AIR เดินทาง ก.ค.-ต.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

Xiamen Air
Xiamen Air

กำหนดการเดินทาง:

28 ก.ค. - 2 ส.ค. 22,900 บาท
11-16,27 ส.ค.- 1 ก.ย. 22,900 บาท
17-22 ก.ย. 23,900 บาท
8-13, 15-20, 22-27 ต.ค. 24,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN SHA7D(TG)JUL-OCT
700logofaceshagrila7

ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี่ 7 วัน 6 คืน (TG)

เที่ยวแชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี คุนหมิง กระเช้าใหญ่ ชมธารน้ำแข็ง ภูเขาหิมะมังกรหยก พัก 4 ดาว บิน TG เดินทาง ก.ค.-ต.ค. 2558 ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

29 ก.ค. - 4 ส.ค. 29,900 บาท
6-12, 12-18 ส.ค. 29,900 บาท
19-25, 26 ส.ค.-1 ก.ย. 27,900 บาท
9-15,23-29 ก.ย. 28,900 บาท
8-14,15-21 ต.ค. 29,900 บาท
22-28 ต.ค. 31,900

รหัสทัวร์: CHN BJS5D(TG)AUG-OCT
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวงหลง, ทัวร์ฮาร์บิน, ทัวร์ธารน้ำห้าสี, ทัวร์อูหลู่มูฉี่, ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อู๋ฮั่น

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน วังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน เที่ยวสวนผลไม้ตามฤดูกาล 5 วัน 4 คืน บิน TG เดินทาง ส.ค.-ต.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

5-9, 27 ส.ค. - 2 ก.ย. 26,900 บาท
5-9,12-16 ก.ย. 26,900 บาท
10-14, 17-21,24-28 ต.ค. 28,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CTU6D(TG)SEP-NOV
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 5 คืน (TG)

เที่ยวจิ่วจ้ายโกว หวงหลง ใบไม้เปลี่ยนสี น้ำสีคราม ชมศาลเจ้าเล่าปี่ เยี่ยมบ้านหมีแพนด้า ชมงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ๋นหลี่ 6 วัน 5 คืน บิน TG ก.ย.-พ.ย. ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

24-29 ก.ย. 38,900 บาท
9-14, 15-20 ต.ค. 41,900 บาท
31 ต.ค.- 5 พ.ย. 33,900 บาท
5-10,10-15 พ.ย. 33,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN GUI6D(CZ)AUG-OCT
mildface999

ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 5 คืน (CZ)

เที่ยวกุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น ชมธรรมชาติงดงามตระการตา นาขั้นบันได ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ถ้ำเงิน ชมสุดยอด 2 โชว์ดังแห่งกุ้ยหลิน 6 วัน 5 คืน บิน CZ เดินทาง ส.ค.- ต.ค.2558 ราคา 19,900 บาท

China Southern Airlines
China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

7-12, 26-31 ส.ค. 19,900 บาท
12-17 ส.ค. 20,900 บาท
10-15, 22-27 ก.ย. 19,900 บาท
10-15,28 ต.ค.-2 พ.ย. 19,900 บาท
17-22,20-25 ต.ค. 20,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CKG5D(TG)๋JUL-OCT
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ถ้ำฟูหยง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มรดกโลก ล่องเรือชมแม่น้ำแยงซีเกียง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว 5 วัน 4 คืน บิน TG เดินทาง ก.ค.-ต.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

30 ก.ค.-3 ส.ค. 29,900 บาท
5-9,20-24,27-31 ส.ค. 28,900 บาท
12-16 ส.ค. 29,900 บาท
5-9,12-16,19-23 ก.ย. 29,900 บาท
10-14,16-20 ,21-25 ต.ค. 31,900 บาท

รหัสทัวร์: RUS EK002(EK)OCT-DEC
700Picture4

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 6 คืน (EK)

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน ปีเตอร์ฮอฟ กาล่าดินเนอร์ 8 วัน 6 คืน เดินทาง ต.ค.- ธ.ค.2558 ราคาพิเศษ 59,900 บาท

emirates_logo
Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

14-21,16-23,17-24 ต.ค. 59,900 บาท
3-10,4-11,8-15,9-16 ธ.ค. 59,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN XIY6D(CX)APR-AUG
ft_2097_350xian--good2--text

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน (CX)

เที่ยวซีอาน ลั่วหยาง อุทยานหยุนไถซาน เจิ้งโจว ซีอานจุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหม กองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี , สุสานจิ๋นซี ปฐมกษัตริย์ผู้รวมแผ่นดินจีน, เจดีย์ห่านป่าใหญ่, อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน พัก 4 ดาว บิน CX เม.ย.-ส.ค.2558 ราคา 32,900 บาท

Air_Cathay
Cathay Pacific Airways (CX)

กำหนดการเดินทาง:

30 เม.ย.-5พ.ค., 8-13 พ.ค. 32,900 บาท
28 พ.ค.-2 มิ.ย.,17-22 มิ.ย. 32,900 บาท
27 ก.ค.-3 ส.ค.,12-17 ส.ค. 32,900 บาท

รหัสทัวร์: MYN RGN3D(DD)JUL-SEP
701shavadagond11text

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

เที่ยวพม่า เส้นทางบุญ ไหว้พระ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 แห่งของพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา 3 วัน 2 คืน บิน Nok Air ก.ค.-ก.ย.2558 ราคารวมทุกอย่าง 14,900 -15,900 บาท

Nokair
Nok Air

กำหนดการเดินทาง:

17-19 ก.ค. 15,900 บาท
11-13, 26-28 ส.ค. 14,900 บาท
9-11,23-25 ก.ย. 14,900 บาท

รหัสทัวร์: VIE SAP5D(QR)AUG-OCT
IMGP013999(2)

ซาปา ฮานอย นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน (QR)

ทัวร์ซาปา สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม ตระการตาไร่นาขั้นบันไดผืนใหญ่ ชมวิถีชีวิตชนเผ่า ล่องเรือชมนาข้าว ตามก๊อก ฮาลองบกที่ นิงห์บิงห์ ชมหุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย 5 วัน 4 คืน บิน QR เดินทาง ส.ค.-ต.ค.2558 ราคา 16,900 บาท

Air_Qatar
Qatar Airways (QR​)

กำหนดการเดินทาง:

19-23,28 ส.ค.- 1 ก.ย. 16,900 บาท
16-20,30 ก.ย.- 4 ต.ค. 16,900 บาท
8-12,14-18 ต.ค. 16,900 บาท
22-26 ต.ค. 16,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN ZHA6D(MF)AUG-OCT
505facejangjiegy

จางเจียเจี้ย เขาอวตาร เทียนเหมินซาน เฟิ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (MF)

ทัวร์จางเจียเจี้ย มรดกโลก เที่ยวครบ เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ลำธารแส้ทอง อลังการ์โชว์นางจิ้งจอก 6 วัน 5คืน (MF) เดินทาง ส.ค.-ต.ค.2558. โปรโมชั่นพิเศษ 21,999 บาท

Xiamen Air
Xiamen Air

กำหนดการเดินทาง:

12-17, 26-31 ส.ค. 21,999 บาท
2-7,9-14,16-21 ก.ย. 21,999 บาท
7-12,14-19,19-24 ต.ค. 23,999 บาท

รหัสทัวร์: CHN ZHA6D(TG)JUL-OCT
500facechinaIMG_8168

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์ จางเจียเจี้ย เขาอวตาร เทียนเหมินซาน เฟิ่งหวง ชมสุดยอดโชว์นางฑญาจิ้งจอกและเหมยลี่เซียงซี บินตรงลงฉางซาด้วย TG 6 วัน 5 คืน พัก 4 ดาว เดินทาง ก.ค.-ต.ค. 2558 ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

29 ก.ค. -3 ส.ค. 28,900 บาท
11-16, 25-30 ส.ค. 26,900 บาท
9-14,22-27 ก.ย. 26,900 บาท
9-14, 15-20 ต.ค. 28,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN 2CITY(TG)JUL-OCT
700faceshaIMG_4566

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ นานกิง กำแพงเมืองจีน 6 วัน 4 คืน (TG)

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2 มหานคร กำแพงเมืองจีน กู้กง อวี้เหอหยวน ถนนนานกิง หาดว่ายทัน 6 วัน 4 คืน บิน TG เดินทาง ก.ค.-ส.ค.2558 ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

29 ก.ค. - 3 ส.ค. 30,900 บาท
11-16, 26 - 31ส.ค. 30,900 บาท
9-14,16-21 ก.ย. 31,900 บาท
7-12, 14-19,21-26 ต.ค. 32,900 บาท

รหัสทัวร์: ๊TUR SUR8D(KC)AUG-SEP
700turkeylogo20150521_214603

ทัวร์ตุรกี อิสตัลบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย 8 วัน (KC)

ตุรกี อิสตัลบูล ชมพระราชวังโดลบามาเช่ เที่ยวเปอร์กามัม ชมวิหารอะโครโปลิส ปราสาทปุยฝ้ายแห่งปามุคคาเล่ เมืองมรดกโลกแคปปาโดเกีย 8 วัน 6 คืน บิน Air Astana (KC) เดินทาง ส.ค.-ก.ย.2558 โปรโมชั่น 43,900 บาท

air astana
Air Astana

กำหนดการเดินทาง:

30 ส.ค.-6 ก.ย. 43,900 บาท
13-20,20-27 ก.ย. 43,900 บาท

รหัสทัวร์: VIE SAPA3N(TG)APR-AUG
8

ทัวร์ซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน (TG)

เที่ยวซาปา ลาวไก สวิสเซอร์แลนด์ของเวียดนาม ล่องเรือมังกรชมอ่าวฮาลอง 4 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง พ.ค.-ส.ค.2558 ราคา 16,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

30 เม.ย.-3 พ.ค. 16,900 บาท
7-10,14-18 พ.ค. 16,900 บาท
29 พ.ค.-1 มิ.ย. 16,900 บาท
11-14, 18-21, 25-28 มิ.ย. 16,900 บาท
1-4,16-19 ก.ค. 16,900 บาท
30 ก.ค.- 2 ส.ค. 16,900 บาท
12-15,27-30 ส.ค. 16,900 บาท

รหัสทัวร์: IND KAS7D(AI)OCT-DEC
ft_2819_350kasmear222

ทัวร์แคชเมียร์ เดลลี อักรา 7 วัน 6 คืน (AI)

แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม กุลมาร์ก 7 วัน 6 คืน บิน AI เดินทาง 22-28 ต.ค. และ 3-9 ธ.ค.2558 ราคาพิเศษ 41,900 บาท

Air_India
Air India (AI)

กำหนดการเดินทาง:

22-28 ต.ค. 41,900 บาท
3-9 ธ.ค. 41,900 บาท

บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/1147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/1147