บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/01147

  • ทัวร์ฮาร์บิ้น ยาปูลี่ หมู่บ้านหิมะ 6 วัน 5 คืน (3U) ธ.ค. 2561

    ทัวร์ฮาร์บิ้น หมู่บ้านหิมะ 6วัน 5คืน(3U) China Snow Town อลังการงานประติมากรรมน้ำแข็ง และหิมะระดับโลก ชมแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เกาะพระอาทิตย์(ไท่หยางเต่า)เที่ยวยาปูลี่ สกีรีสอร์ตใหญ่ที่สุดและดีที่สุดของจีน เดินทาง ธ.ค. ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท

  • ทัวร์ปักกิ่ง ซีซันเชนจ์ 5วัน 3คืน(TG)ธ.ค.61-ม.ค.62

    ทัวร์ปักกิ่ง ซีซันเชนจ์ 5วัน 3คืน(TG) Winter Promotion กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน หอฟ้าเทียนถาน หนานลู่กู่เซียง หรือ Snow World ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย เดินทาง ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

  • ทัวร์ทิเบต ลาซา โปตาลา 6 วัน 5 คืน(3U)ต.ค.-ธ.ค.61

    ทัวร์ทิเบต ลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) สมญานาม หลังคาโลก ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระตำหนักนอร์บุหลิงฆา พระราชวังโปตาลา ทะเลสาบยัมดรอก หรือ ทะเลสาบเทอร์คอยซ์ 6 วัน 5 คืน บิน SICHUAN AIRLINES (3U) เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 2561 ราคาพิเศษ 33,999 บาท

Hight Light Tours

รหัสทัวร์: CHN HRB01(3U)DEC

ทัวร์ฮาร์บิ้น ยาปูลี่ หมู่บ้านหิมะ 6 วัน 5 คืน (3U) ธ.ค. 2561

ทัวร์ฮาร์บิ้น หมู่บ้านหิมะ 6วัน 5คืน(3U) China Snow Town อลังการงานประติมากรรมน้ำแข็ง และหิมะระดับโลก ชมแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เกาะพระอาทิตย์(ไท่หยางเต่า)เที่ยวยาปูลี่ สกีรีสอร์ตใหญ่ที่สุดและดีที่สุดของจีน เดินทาง ธ.ค. ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท

Sichuan Airlines

กำหนดการเดินทาง:

26-31 ธันวาคม 61 32,999 บาท
28 ธันวาคม - 2 มกราคม 62 34,999 บาท
30 ธันวาคม - 4 มกราคม 62 34,999 บาท

รหัสทัวร์: CHN BJS01(TG)DEC-JAN

ทัวร์ปักกิ่ง ซีซันเชนจ์ 5วัน 3คืน(TG)ธ.ค.61-ม.ค.62

ทัวร์ปักกิ่ง ซีซันเชนจ์ 5วัน 3คืน(TG) Winter Promotion กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน หอฟ้าเทียนถาน หนานลู่กู่เซียง หรือ Snow World ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย เดินทาง ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

1-5, 4-8, 6-10, 7-11 ธ.ค. 19,999 บาท
14-18, 21-25 ธ.ค. 19,999 บาท
26-30, 37-31 ธ.ค. 23,999 บาท
28 ธ.ค. 61- 1 ม.ค. 62 23,999 บาท
4-8, 11-15 ม.ค. 62 19,999 บาท

รหัสทัวร์: CHN CSX(CZ)NOV-MAR

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 4 วัน3คืน(CZ)พ.ย.61-มี.ค.62

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง แกรนด์คอนย่อน ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู เทียนเหมินซาน ชมสะพานหนึ่งในใต้หล้า สายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เดินทาง พ.ย.61 - มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

23 – 26 พ.ย.61 25,999 บาท
1-4, 5-8, 7-10, 22-25 ธ.ค. 26,999 บาท
28-31 ธ.ค. 29,999 บาท
29 ธ.ค.61-1 ม.ค.62 29,999 บาท
30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค.62 29,999 บาท
5-8, 11-14 ม.ค. 26,999 บาท
2-5,16-19,23-26 มี.ค. 26,999 บาท

รหัสทัวร์: CHN XIY03(WE)NOV-JAN

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5วัน4 คืน(WE)พ.ย.61-ม.ค.62

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5วัน 4คืน ชมสุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี ถ้ำหินหลงเหมิน อุทยานหยุนไถซาน นั่งรถไฟความเร็วสูง ซีอาน – เจิ้งโจว เดินทาง เดือนพ.ย.61 - ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 30,900บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

22-26 พ.ย. 61 30,900 บาท
5-9 ธ.ค. 31,900 บาท
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 33,900 บาท
9-13 ม.ค. 62 31,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN LXH6D(3U)OCT-DEC

ทัวร์ทิเบต ลาซา โปตาลา 6 วัน 5 คืน(3U)ต.ค.-ธ.ค.61

ทัวร์ทิเบต ลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) สมญานาม หลังคาโลก ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระตำหนักนอร์บุหลิงฆา พระราชวังโปตาลา ทะเลสาบยัมดรอก หรือ ทะเลสาบเทอร์คอยซ์ 6 วัน 5 คืน บิน SICHUAN AIRLINES (3U) เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 2561 ราคาพิเศษ 33,999 บาท

Sichuan Airlines

กำหนดการเดินทาง:

26 – 31 ต.ค.61 34,999 บาท
16 – 21 พ.ย. 33,999 บาท
30 พ.ย. – 5 ธ.ค. 33,999 บาท
5 – 10 ธ.ค. 33,999 บาท
12 – 17 ธ.ค. 33,999 บาท

รหัสทัวร์: RUS EK002(EK)NOV-DEC

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน(EK)พ.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบริกซ์ พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซนต์บาซิล นั่งรถไฟด่วน SASPAN พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังเคลมลิน ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ กาล่าดินเนอร์ 8วัน 5คืน บิน Emirate Airlines(EK) เดินทาง พ.ย. -ธ.ค. 61 ราคา 54,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

13-20 พ.ย. 54,900 บาท
30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 54,900 บาท
25 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 62,900 บาท
27 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 62,900 บาท
28 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 62,900 บาท
29 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62 62,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN XMN01(TG)SEP-DEC

ทัวร์เซี่ยเหมิน หนานจิ้ง ถู่โหลว 4 วัน 3 คืน (TG) ก.ย-ธ.ค.61

ทัวร์เซี่ยเหมิน หนานจิ้ง ชมบ้านดินถูโหลว หมู่บ้านโบราณหยุนสุ่ยเหยา เกาะเปียโน จางโจวชมถนนโบราณหมิงชิง สวนแกะสลักฮุ่ยเหอ พักโรงแรม 4 และ 5 ดาว อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน เดินทางสายการบินไทย (TG) เดินทาง ก.ย.-ธ.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

13-16 ก.ย.61 24,900 บาท
13-16, 20-23 ต.ค. 24,900 บาท
8-11,22-25 พ.ย. 24,900 บาท
1-4, 8-11 ธ.ค. 24,900 บาท
20-23 ธ.ค. 24,900 บาท
29 ธ.ค.-1 ม.ค. 25,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CTU05(3U)NOV

ทัวร์ซื่อกูเหนียงซาน ตานปา 5 วัน 4 คืน (3U) พ.ย.61

ทัวร์อุทยานซื่อกูเหนียงซาน ภูผาหิมะ มรดกโลก ตานปา ชมหมู่บ้านธิเบตที่สวยที่สุดในจีน ตูเจียงเยี่ยน ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ๋นหลี 5วัน4คืน เดินทางโดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U)เดินทาง พ.ย.61 ราคาพิเศษ 19,999 บาท

Sichuan Airlines

กำหนดการเดินทาง:

14-18 พ.ย. 19,999 บาท

รหัสทัวร์: CHN BAM01(CZ)DEC-MAR

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 6 วัน 5 คืน (CZ)ธ.ค.61-มี.ค.62

ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า หมู่บ้านอายุวัฒนะ น้ำตกเต๋อเทียน ชมถ้ำคริสตัล ล่องเรือถ้ำหน้าต่างสวรรค์ ล่องเรือไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน 6 วัน 5 คืน บิน CZ เดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคา 27,900 บาท

China Southern Airlines

กำหนดการเดินทาง:

4-9 ธ.ค.61 27,900 บาท
28 ธ.ค.61-2 ม.ค.62 30,900 บาท
27 ก.พ.-4 มี.ค. 27,900 บาท
14-19 มี.ค. 27,900 บาท
27 มี.ค.- 1 เม.ย. 27,900 บาท

รหัสทัวร์: EUR EK013(EK)DEC

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน(EK)ธ.ค. 61

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ชมพระราชวังนิมเฟนบูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท หลังคาทองคำเมืองอินส์บรูค ปราสาทนอยชวานสไตน์ สะพานไม้ชาเปล และน้ำตกไรน์ 7 วัน 4 คืน บินสายการบิน Emirate Airlines (EK) เดินทาง ธ.ค. 2561 ราคาเริ่มต้น 50,900 บาท

Emirate Airlines

กำหนดการเดินทาง:

26 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 50,900 บาท
28 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 50,900 บาท
29 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 50,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CSX02-NS(SL)DEC-MAR

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง แกรนด์แคนยอน 5วัน 4คืน (SL)

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง แกรนด์แคนย่อน สะพานแก้ว และเมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือแม่น้ำถูเจียง 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เดินทาง ธ.ค. 61 - มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

Thai Lion Air

กำหนดการเดินทาง:

27-31 ธ.ค.61 26,999 บาท
9-13, 23-27 ม.ค.62 22,999 บาท
27 ก.พ.-3 มี.ค. 22,999 บาท
13-17, 27-31 มี.ค. 22,999 บาท

รหัสทัวร์: TUR WOW(TK)OCT-DEC

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย 8 วัน(TK)ต.ค.-ธค.61

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เมืองปามุคคาเล่ คับปปาโดเกีย เมืองใต้ดินไคมัคลี่ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ช็อปปิ้งตลาดสไปซ์ พิเศษพักโรงแรมถ้ำสายการบิน เตอร์กริซ แอร์ไลน์ เดินทาง ก.ค.-ธ.ค.2561 ราคาเพียง 32,900 บาท

Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

ต.ค.-ธ.ค. 61 32,900-33,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN XIY01(WE)NOV-JAN

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน 5วัน 4คืน(WE)พ.ย.61-ม.ค.62

เที่ยวจีน ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน มณฑลเหอหนาน - ส่านซี เที่ยวครบไฮไลท์ ชมสุสานกองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซีฮ่องเต้ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ถ้ำพระพุทธพันปี ที่ลั่วหยาง ศาลเจ้ากวนอู โชว์กังฟูเส้าหลิน ป่าเจดีย์แห่งวัดเส้าหลิน 5 วัน 4 คืน สายการบิน การบินไทยสมายล์ (WE) เดินทาง พ.ย. 61 - ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

22-26 พ.ย. 29,900 บาท
5-9 ธ.ค. 30,900 บาท
12-16 ธ.ค. 29,900 บาท
2-6 ม.ค.62 30,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN KMG02(TG)DEC-MAR

ทัวร์ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน 5 วัน 4คืน (TG)ธ.ค.61-มี.ค.62

ทัวร์ไฮไลท์ลี่เจียง เที่ยวครบแหล่งท่องเที่ยวหลักของลี่เจียง ชมสระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง ชมภูเขาหิมะมังกรหยก ธารน้ำแข็ง (กระเช้าใหญ่) ทะเลสาบขาว ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก และเมืองโบราณกวนตู้ 5 วัน 4 คืน (TG)ธ.ค.2561-มี.ค.2562 ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

26-30 ธ.ค.61 26,999 บาท
4-8, 18-22 ม.ค.62 23,999 บาท
27 ก.พ.-3 มี.ค. 23,999 บาท
1-5,8-12,22-26 มี.ค. 23,999 บาท

รหัสทัวร์: CHN CKG01(FD)DEC-MAR

ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อวู่หลง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน(FD)ธ.ค.61-มี.ค.62

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ถ้ำฟูหยง อุทยานเขานางฟ้า ระเบียงแก้วอวู่หลง ล่องเรือชมแม่น้ำแยงซีเกียง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย 5 วัน 4 คืน บิน Air Asia โรงแรม 5 ดาว เดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,999 -30,999 บาท

Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง:

19-23 ธ.ค.61 27,999 บาท
29 ธ.ค.61- 2 ม.ค.62 30,999 บาท
4-8, 18-22 ม.ค.62 27,999 บาท
28 ก.พ.-4 มี.ค. 27,999 บา
13-17 มี.ค. 27,999 บาท
27 – 31 มี.ค. 27,999 บาท

รหัสทัวร์: SIN SIN04(SQ)SEP-DEC

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล มารีน่าเบย์ 3 วัน 2 คืน(SQ)ก.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ มารีน่าเบย์แซนด์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ 3 วัน 2 คืน บิน Singapore Airlines(SQ) เดินทาง ส.ค-ต.ค.2561 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

Singapore Airlines (SQ)

กำหนดการเดินทาง:

ก.ย.2561 15,999 บาท
ต.ค.2561 16,999 บาท
พ.ย.2561 16,999 บาท
ธ.ค.2561 17,999 บาท