Hight Light Tours

รหัสทัวร์: CHN SHA7D(TG612)
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวงหลง, ทัวร์ฮาร์บิน, ทัวร์ธารน้ำห้าสี, ทัวร์อูหลู่มูฉี่, ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อู๋ฮั่น

ทัวร์แชงกรีลา ลี่เจียง 7 วัน

เที่ยวแชงกรีลา ลี่เจียง ต้าหลี คุนหมิง กระเช้าใหญ่ ชมธารน้ำแข็ง ภูเขาหิมะมังกรหยก พัก 4 ดาว บิน TG เดินทาง ส.ค.-ต.ค.2557 ราคา 27,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

21-27 ส.ค.2557 ราคา 27,900 บาท
3-9,17-23 ก.ย. ราคา 27,900 บาท
9-15 ต.ค.2557 ราคา 29,900 บาท
18-24,23-29 ต.ค.2557 ราคา 30,900 บาท
17-23,22-28 ต.ค.2557 ราคา 31,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN ZHA-FEN5D(FD540)
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เมืองโบราณเฟิ่งหวง ฉางซา

ทัวร์จางเจียเจี้ย มรดกโลก เที่ยวครบ เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เมืองโบราณเฟิ่งหวง สุดยอดโชว์นางจิ้งจอก บินตรงฉางซา ด้วย FD 5 วัน 4 คืน 22-26 ต.ค.2557 ราคา 26,900 บาท

Air_Asia
Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง:

22-26 ต.ค.2557 ราคา 26,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN XIY5D(FD588)
china

ทัวร์ซีอาน กองทัพทหารจิ๋นซี ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน 5 วัน 4 คืน

ซีอาน กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมินสือคู 5 วัน 4 คืน บิน FD 16-20 ต.ค.และ 22-26 ต.ค.2557 ราคา 29,900 บาท

Air_Asia
Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง:

16-20 ต.ค.2557 ราคา 29,900 บาท
22-26 ต.ค.2557 ราคา 29,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BJS5D(TG614)
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวงหลง, ทัวร์ฮาร์บิน, ทัวร์ธารน้ำห้าสี, ทัวร์อูหลู่มูฉี่, ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อู๋ฮั่น

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน วังกู้กง สวนผลไม้ บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว Golden Jaguar บิน TG ส.ค.-พ.ย.2557 ราคาพิเศษ 21,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

27-31 ส.ค.2557 ราคา 21,900 บาท
10-14,17-21 ก.ย.2557 ราคา 21,900 บาท
15-19 ต.ค.2557 ราคา 26,900 บาท
10-14,17-21,24-28 พ.ย. ราคา 25,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BJS-CHE6D(TG614)
ปักกิ่ง เฉิงเต๋อ ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวงหลง, ทัวร์ฮาร์บิน, ทัวร์ธารน้ำห้าสี, ทัวร์อูหลู่มูฉี่, ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อู๋ฮั่น

ทัวร์ปักกิ่ง เฉิงเต๋อ โปตาลาน้อย 6 วัน 5 คืน

เที่ยวเมือง เฉิงเต๋อ โปตาลาน้อย สถาปัตยกรรมทิเบต พระราชวังฤดูร้อนปี้สู่ซันจวง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 6 วัน 5 คืน บิน TG เดินทาง ก.ย.-ต.ค.2557 ราคา 28,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

5-10, 19-24 ก.ย.2557 ราคา 28,900 บาท
18-23 ต.ค.2557 ราคา 31,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BJS-DAT6D(TG614)
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์ปักกิ่ง ต้าถง ถ้ำหยุนกัง 6 วัน 5 คืน

เที่ยว ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ต้าถง ชมกำแพงเก้ามังกร ถ้ำหยุนกัง วัดลอยฟ้า บุฟเฟ่ต์ 6 ดาว โกลเด้นจากัวร์ 6 วัน 5 คืน บิน TG เดินทาง ก.ย.-ต.ค.2557 ราคา 28,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

5-10,19-24 ก.ย.2557 ราคา 28,900 บาท
18-23 ต.ค.2557 ราคา 31,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CTU-HUA6D(TG618)
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เฉิงตู 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 5 คืน บิน TG ก.ย.-พ.ย.2557 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

17-22 ก.ย.2557 ราคา 35,900 บาท
10-15 ต.ค.2557 ราคา 42,900 บาท
31 ต.ค.-5 พ.ย. 2557 35,900 บาท
12-17 พ.ย. 2557 ราคา 33,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN DON7D(FD582)
china

ทัวร์ตงชวน หยวนหยาง ป่าหินงาม 7 วัน

ตงชวน ชมแผ่นดินสีแดง ทุ่งดอกไม้หลากสีสัน หยวนหยาง นาขั้นบันไดยิ่งใหญ่อลังการ์ของประเทศจีน อุทยานป่าหินงาม 7 วัน 6 คืน บิน FD 17-23 ต.ค. 2557 ราคาพิเศษ 27,900 บาท

Air_Asia
Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง:

17-23 ต.ค. 2557 ราคา 27,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CKG 5D(TG2600)
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ฉงชิ่ง อวู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก 5 วัน 4 คืน บิน TG เดินทาง ก.ย. - ต.ค.2557 ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

Air_ThaiSmile
Thai Smile Airways

กำหนดการเดินทาง:

17-21 ก.ย. 2557 ราคา 25,900 บาท
8-12, 22-26 ต.ค. 2557 ราคา 30,900 บาท

รหัสทัวร์: ๋JAP ALP-BC7D(JL034)
japan

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 7 วัน 5 คืน

เที่ยวญี่ปุ่น เส้นทางคลาสสิค เจแปนแอลป์ ทาคายาม่า ชิราคาวะโกะ รถไฟชินคันเซ็น ภูเขาไฟูจิ ช้อปปิ้งชินจูกุ 7 วัน 5 คืน 18-24 ต.ค.และ 19-25 ต.ค.2557 ราคา 78,900 บาท

Air_Jal
Japan Airlines (JAL)

กำหนดการเดินทาง:

18-24 ตุลาคม 2557 78900 บาท
19-25 ตุลาคม 2557 80,900 บาท

รหัสทัวร์: KOR JOU5D(Budget)
ทัวร์เกาหลี, Snow park, ทัวร์หมู่บ้านโพรวองซ์, ทัวร์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, ทัวร์ หมู่บ้านพูชอน, ทัวร์เขานัมซาน, ทัวร์N Seoul Tower, ทัวร์อินชอน , ทัวร์ไชน่า ทาวน์เกาหลี , ทัวร์วอมิโด , ทัวร์เมืองจอนจู , ทัวร์ภูเขาจูบกัน , ทัวร์พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ , ทัวร์ล่องเรือชมแม่น้ำอัน , ทัวร์เกาะนามิ , ทัวร์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ , ทัวร์ไอซ์แกลลอรี่ , ทัวร์ช้อปปิ้ง เมียงดง , ทัวร์ฮงอิก , ทัวร์โซรัคซาน

ทัวร์เกาหลี อินชอน จอนจู เอเวอร์แลนด์ ล่องเรือแม่น้ำฮัน 5 วัน 3 คืน

เที่ยวเกาหลี อินชอน ไชน่าทาวน์เกาหลี วอมิโด เมืองจอนจู ภูเขาจูบกัน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ ล่องเรือชมแม่น้ำอัน พร้อมบุฟเฟ่ต์บนเรือ 5 วัน 3 คืน เดินทาง ก.ย.-พ.ย.2557 ราคา 14,900 -21,900 บาท

Air_Jeju
Jeju Air (7C)

กำหนดการเดินทาง:

ก.ย.2557 ราคา 14,900- บาท
ต.ค.2557 ราคา 15,900-18,900 บาท
พ.ย.15,900-16,900 บาท -

รหัสทัวร์: ๋JAP TYO-AT(HB088)
ทัวร์ญีปุ่น, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์อะราชิยาม่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โยโกฮาม่า, ทัวร์เจ แปนแอลป์, ทัวร์ทาคายาม่า, ทัวร์ชิราคาวะโกะ, รถไฟชินคันเซ็น, ทัวร์ภูเขาไฟูจิ, ช้อป ปิ้งชินจูกุ , ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ภูเขาคุโรดาเกะ, ทัวร์อุทยานไดเซ็ทสึซัง, ทัวร์อาซาฮิกาว่า, ทัวร์โซอุนเคียว, เที่ยวเมืองตากอากาศโนโบ ริเบทสึ, ทัวร์โอซาก้า, ทัวร์นาโกย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โตเกียว, ฮาเนดะ, ทัวร์โอ ซาก้า, ทัวร์นาระ, ทัวร์ฟูชิมินาริ, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์ทะเลสาบฮามานะ, ฮาเนดะ,

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ โอวาคุดานิ 5 วัน 3 คืน (HB)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน บิน Asia Atlantic Airline 22-26 ต.ค.2557 ราคา 39,900 บาท

Asia Atlantic Airlines
Asia Atlantic Airlines

กำหนดการเดินทาง:

22-26 ต.ค.2557 ราคา 39,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN XIY-YUN6D(FD588)
ft_2097_350xian--good2--text

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน

เที่ยวซีอาน ลั่วหยาง ซีอาน อดีตราชธานี 12 ราชวงศ์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจจีนโบราณ จุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหม กองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี , สุสานจิ๋นซี ปฐมกษัตริย์ผู้รวมแผ่นดินจีน, เจดีย์ห่านป่าใหญ่, วัดลามะกวงเหรินอุทยานสวรรค์หยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน พัก 4 ดาว บิน FD ส.ค.-ต.ค. 2557 ราคา 30,900 บาท

Air_Asia
Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง:

ส.ค.-ต.ค.2557 ราคา 30,900 บาท

รหัสทัวร์: ๋JAP HOK-AT (TG670) SEP
ทัวร์ญีปุ่น, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์อะราชิยาม่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โยโกฮาม่า, ทัวร์เจ แปนแอลป์, ทัวร์ทาคายาม่า, ทัวร์ชิราคาวะโกะ, รถไฟชินคันเซ็น, ทัวร์ภูเขาไฟูจิ, ช้อป ปิ้งชินจูกุ , ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ภูเขาคุโรดาเกะ, ทัวร์อุทยานไดเซ็ทสึซัง, ทัวร์อาซาฮิกาว่า, ทัวร์โซอุนเคียว, เที่ยวเมืองตากอากาศโนโบ ริเบทสึ, ทัวร์โอซาก้า, ทัวร์นาโกย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โตเกียว, ฮาเนดะ, ทัวร์โอ ซาก้า, ทัวร์นาระ, ทัวร์ฟูชิมินาริ, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์ทะเลสาบฮามานะ, ฮาเนดะ,

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร โดราเอม่อน 6 วัน 4 คืน

ฮอกไกโด ซัปโปโร สวนดอกไม้ซิคิไซ ภูเขาไฟอุสึ บ่อโคลนเดือดจิโกกุดานิ โอตารุ 6 วัน 4 คืน เดินทาง ก.ย. 2557 ราคา 48,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

12-17, 19-24, 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557 48,900 บาท

รหัสทัวร์: JAP OSK-AT(TG622)
ทัวร์ญีปุ่น, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์อะราชิยาม่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โยโกฮาม่า, ทัวร์เจ แปนแอลป์, ทัวร์ทาคายาม่า, ทัวร์ชิราคาวะโกะ, รถไฟชินคันเซ็น, ทัวร์ภูเขาไฟูจิ, ช้อป ปิ้งชินจูกุ , ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ภูเขาคุโรดาเกะ, ทัวร์อุทยานไดเซ็ทสึซัง, ทัวร์อาซาฮิกาว่า, ทัวร์โซอุนเคียว, เที่ยวเมืองตากอากาศโนโบ ริเบทสึ, ทัวร์โอซาก้า, ทัวร์นาโกย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โตเกียว, ฮาเนดะ, ทัวร์โอ ซาก้า, ทัวร์นาระ, ทัวร์ฟูชิมินาริ, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์ทะเลสาบฮามานะ, ฮาเนดะ,

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ฮาเนดะ 6 วัน บิน TG

เที่ยว ญี่ป่น โอซาก้า นาโกย่า ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว ฮาเนดะ 6 วัน 3 คืน บิน TG โปรโมชั่นพิเศษ เดินทาง ก.ค.-ก.ย..2557 ราคาพิเศษ 39,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

ก.ค.-ต.ค.2557 ราคาพิเศษ 39,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN BJS5D(TG674)
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

โปรโมชั่น 19,999 บาท เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน วังกู้กง สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน บิน TG เดินทาง ส.ค.-ก.ย. 2557

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

ส.ค.2557 ราคา 19,999 บาท
ก.ย.2557 ราคา 20,999 บาท
ต.ค.2557 ราคา 24,900 บาท
พ.ย.2557 ราคา 23,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN ZHA-FEN6D(TG2602)
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

จางเจียเจี้ย เฟื่งหวง 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เฟิ่งหวง บินตรงลงฉางซา โดย TG Smile 6 วัน 5 คืน พัก 4 ดาว เดินทาง ส.ค.-ต.ค.2557 ราคา 25,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

ส.ค.-ต.ค.2557 ราคา 25,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CKG 5D(TG2600)
ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน

ฉงชิ่ง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 5 วัน บินตรงฉงชิ่ง

ฉงชิ่ง อวู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ผาหินแกะสลักต้าจู๋ หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว 5 วัน 4 คืน บินตรงสู่ฉงชิ่ง TG Smile เดินทาง ก.ค.-ก.ย. 2557 ราคา 25,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

ก.ค.-ก.ย. 2557 ราคา 25,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN DON6D(TG612)
ตงชวน หยวนหยาง คุนหมิง ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน, ทัวร์ธารน้ำห้าสี, ทัวร์อูหลู่มูฉี่, ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, ทัวร์ ฉงชิ่ง, ทัวร์อู๋ฮั่น

ตงชวน หยวนหยาง คุนหมิง 6 วัน

เที่ยวหยวนหยาง นาขั้นบันไดยิ่งใหญ่ อลังการ์ของประเทศจีน ชมแผ่นดินสีแดง ทุ่งดอกไม้ หลากสีที่ตงชวน บิน TG ก.ค-ก.ย.2557 ราคา 24,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

ก.ค-ก.ย.2557 ราคา 24,900 บาท

รหัสทัวร์: CHN CAN4D(TG668)
กวางเจา ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, ทัวร์อวู่หลง, ทัวร์ต้าจู๋ , ทัวร์ซีอาน, ทัวร์ลั่วหยาง, ทัวร์จางเจีย เจี้ย, ทัวร์เทียนจื่อซาน, ทัวร์เทียนเหมินซาน, ทัวร์เฟิ่งหวง, ทัวร์แชงกรีลา, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์ต้าหลี, ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ตงชวน, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ต้าถง, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ กำแพงเมืองจีน, ทัวร์วังกู้กง, ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวง หลง, ทัวร์ฮาร์บิน, ทัวร์ธารน้ำห้าสี, ทัวร์อูหลู่มูฉี่, ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, ทัวร์ ฉงชิ่ง, ทัวร์อู๋ฮั่น

ทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน ตุลาคม 2557 บิน TG

กวางเจาเทรดแฟร์ มหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติ ครั้งที่ 116 บิน TG 4 วัน 3 คืน วันที่ 16-19 ตุลาคม 2557 ราคา 25,900 บาท

Air_TG
Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง:

16-19 ต.ค.2557 ราคา 25,900 บาท

รหัสทัวร์: KOR AMPM4D(XJ)
เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ ทัวร์เกาหลี, Snow park, ทัวร์หมู่บ้านโพรวองซ์, ทัวร์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, ทัวร์ หมู่บ้านพูชอน, ทัวร์เขานัมซาน, ทัวร์N Seoul Tower, ทัวร์อินชอน , ทัวร์ไชน่า ทาวน์เกาหลี , ทัวร์วอมิโด , ทัวร์เมืองจอนจู , ทัวร์ภูเขาจูบกัน , ทัวร์พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ , ทัวร์ล่องเรือชมแม่น้ำอัน , ทัวร์เกาะนามิ , ทัวร์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ , ทัวร์ไอซ์แกลลอรี่ , ทัวร์ช้อปปิ้ง เมียงดง , ทัวร์ฮงอิก , ทัวร์โซรัคซาน

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ไอซ์แกลลอรี่ ช้อปปิ้ง เมียงดง ฮงอิก 4 วัน 3 คืน เดินทาง ก.ย.-พ.ย.2557 บิน XJ (แอร์เอเซียเอ็กซ์) ราคา 13,900 บาท

Air_Airasia_X
Airasia X

กำหนดการเดินทาง:

ก.ย., พ.ย.2557 ราคา 13,900 บาท
ต.ค.2557 15,900 บาท
22,23,24 ต.ค.2557 18,900 บาท

รหัสทัวร์: TUR HIG8D(TK)
ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ แคปปาโดเกีย 8 วัน

ตุรกี อิสตัลบูล ชมพระราชวังโดลบามาเช่ ทรอย เที่ยวเปอร์กามัม ชมวิหารอะโครโปลิส ปราสาทปุยฝ้ายแห่งปามุคคาเล่ เมืองมรดกโลกแคปปาโดเกีย + JET CRUISE 8 วัน 5 คืน บิน Turkish Airline (TK ) พร้อมบินภายใน 1 เที่ยวบิน เดินทาง ส.ค.- ต.ค.2557 ราคา 49,900 บาท

Air_Turkish
Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง:

ส.ค.-ต.ค.2557 ราคา 49,900 บาท

รหัสทัวร์: SIN SIN3D(SQ973)
ft_695_350sentosa1

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 3 วัน บิน SQ

ทัวร์ สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สิงคโปร์ฟลายเออร์ มาริน่าเบย์แซนด์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ ช้อปปิ้งออร๋ชาร์ด 3 วัน บิน SQ ก.ค.-ต.ค..2557 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

Air_Singapore
Singapore Airlines (SQ)

กำหนดการเดินทาง:

ก.ค.-ต.ค.2557 ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

รหัสทัวร์: IND KAS7D(AI333)
ft_2819_350kasmear222

ทัวร์แคชเมียร์ เดลลี อักรา 7 วัน 6 คืน

แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม กุลมาร์ก 7 วัน 6 คืน บิน AI 22 -28 ต.ค.2557 ราคาพิเศษ 39,900 บาท

Air_India
Air India (AI)

กำหนดการเดินทาง:

22-28 ตุลาคม 39,900 บาท

บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด

733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร 02-514-9021-6
แฟกซ์ 02-514-9027
Website : foresttour.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/1147

Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/1147